Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Wednesday, July 1, 2020

2020-06-01 רוצים לדעת מה השופטים מסתירים בתיק נתניהו? העליון דורש עירבון של 20,000 ש"ח. זקוקים לעזרתכם!


רוצים לדעת מה השופטים מסתירים בתיק נתניהו?  העליון דורש עירבון של 20,000 ש"ח. זקוקים לעזרתכם!
ביום שני השבוע (29 ליוני) הגשנו ערעור בבית המשפט העליון, בבקשה להורות לבית המשפט המחוזי בירושלים לאפשר את הגישה לכל ההחלטות בתיק מדינת ישראל נ נתניהו.  הערעור טוען ששופטי בית המשפט המחוזי מסתירים מהציבור את ההחלטות בניגוד לדין:
"החשש הוא שבית המשפט קמא אימץ בהחלטתו את הגישה שזכותו של הציבור היא לראות רק את הנקניקייה העשויה, אך לא את דרך עשייתה."
היום התקבלה דרישה של בית המשפט העליון להפקדת עירבון של 20,000 ש"ח תוך 15 יום מהיום להמשך הטיפול בערעור.

דרישה זאת נחזית כבלתי מידתית, והיא עלולה למנוע את הגישה לבית המשפט בעניין בעל חשיבות ציבורית מהמעלה העליונה. יחד עם זאת, אם לא נפקיד את העירבון, הערעור יימחק.
העירבון הוא כנגד הוצאות משפט, שבית המשפט העליון עלול להפיל עלינו.  ככל שיישארו כספים לאחר תום ההליכים בפרשת נתניהו, הם ישמשו למימון הוצאות דומות, כולל הליכים משפטיים התלויים ועומדים עכשיו בבתי המשפט, ובכללם: עתירות חופש המידע, שהוגשו לגילוי מסמכים של הנהלת בתי המשפט [בבית המשפט המחוזי בירושלים - 33861-02-20 ו- 39537-05-20] ועתירת חופש המידע, שהוגשה לגילוי מסמכים בהליכי מעצרים [בבית המשפט המחוזי מרכז - 31020-04-20].
ערנות לזכויות האדם - אל"מ  - Human Rights Alert NGO  - פועל כבר יותר מ-10 שנים להגברת השקיפות בבתי המשפט.  ה-NGO נרשם כעמותה בסוף שנת 2017.
עבודת חברי העמותה היא התנדבותית, לתועלת הציבור וללא שכר.
---
אנו מבקשים את עזרת הציבור!
אנא שלחו תרומות לעמותה:
ערנות לזכויות האדם - אל"מ (ע"ר 580654598) 
ת"ד 33407, תל-אביב.
או בהעברה ישירה לחשבון הבנק: חשבון מס' 588797, בנק הפועלים, סניף מס' 12-532, דניאל פריש, תל-אביב.
תרומות מעל 150 ש"ח יזכו את התורם בחולצת טי עם לוגו העמותה (אנא ציינו את גודל החולצה S/M/L)
קראו בבלוג: https://human-rights-alert.blogspot.com/2020/07/2020-06-01-20000.html

ערעור בעליון: לחשוף את החלטות השופטים בתיק נתניהו

 
תיק מ"י נ' נתניהו בבית המשפט המחוזי ת"א רשום כתיק בלתי חסוי - "פתוח לציבור".  אולם השופטים מסתירים את הרוב המכריע של ההחלטות בתיק ללא כל בסיס בחוק. 
באיזו סמכות? מדוע ולמה? ומה הם מסתירים?
בערעור שהוגש אתמול בבית המשפט העליון נטען, שהחלטת שופטי בית המשפט המחוזי י-ם למנוע את הגישה לעיון ברוב המכריע של ההחלטות בתיק חסרת סמכות ונוגדת את החיקוק המפורש ואת ההלכה המחייבת... פסקי דין של אהרן ברק ודורית ביניש הכריזו על הגישה לעיון "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי על חוקי".. השופטים במחוזי י-ם גם לא סיפקו כל הנמקה של ממש להתנהלותם, מעבר לטענה על אבחנה מדומה בין "החלטות טכניות" ל"החלטות מהותיות". התנהלות שופטי בית המשפט המחוזי י-ם מעלה לכן תהיה ביחס ליחסם של השופטים עצמם ל"מהפכה החוקתית", ל"עקרונות חוקתיים", ול"זכויות חוקתיות"...
הערעור מסכם: "למנהיג הקיסרות הפרוסית, אוטו פון ביסמארק, דמות מיליטריסטית ואנטי-דמוקרטית, מיוחסת האמרה: "אם אתה אוהב חוק או נקניקיות – עדיף שלא תראה איך הם נעשים". אכילת נקניקיות היא עניין שהוא בחירתו של הפרט. אולם החוק והמשפט הם הכרח בחברה אזרחית מתוקנת. ולכן – הגישה השלטת בימינו, הן בדין בישראל, הן בזכויות האדם בחוק הבינלאומי, והן בדין בארה"ב היא שזכותו של הציבור לראות את "עשיית הצדק ובירור האמת, הלכה למעשה" באופן שהמידע אודות התנהלות בית המשפט "יהיה גלוי לציבור ויאפשר שקיפות, פתיחות וביקורת ציבורית”. החשש הוא שבית המשפט קמא אימץ בהחלטתו את הגישה שזכותו של הציבור היא לראות רק את הנקניקייה העשויה, אך לא את דרך עשייתה."

No comments:

Post a Comment