Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Sunday, May 15, 2022

2022-05-12 תגובה חריגה בעתירה נגד שר הבריאות הורוביץ בעניין התנהלות ועדת הלסינקי העליונה במגפת הקורונה

מה מסתירים במשרד הבריאות בעניין התנהלות ועדת הלסינקי העליונה (ניסויים רפואיים) במהלך המגפה? 

משרד הבריאות התעלם כליל מהוראות חוק חופש המידע, ולא ענה על בקשת חופש המידע במשך חודשים.

לאחר הגשת עתירה לבית המשפט, ניתנו החלטות בית המשפט מיום 05.04.2022 ומיום 14.04.2022, שהורו למשיבים, הורוביץ, אש והממונה על פי חוק חופש המידע, להגיש כתב תגובה על פי הוראות סעיף 7(א)(5) לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000, עד יום 16.05.2022, וקבעו מועד לדיון מוקדם ביום 23.05.2022 בשעה 09:30.

ביום 12.05.2022 קיבל העותר תמסורת דוא"ל מעו"ד סיוון דדון, מ"מ מנהלת תחום העמדת מידע לציבור במשרד הבריאות ושלושה (3) קבצים שנילוו לה (להלן תמונותיהם).  שורת הנידון בתמסורת מציינת: “Re: FW: עת"מ 42063-03-22 : יוסף צרניק פניה מספר - 650512 CRM:00000001214000008033”. וגוף התמסורת אומר: “מצ"ב מכתבנו והמסמכים הנלווים לו כמענה לבקשת המידע והעתירה שבנדון”.

תגובה זאת לא נרשמה בתיק בית המשפט עד היום  - 15.05.2022.

ספק אם תמסורת זאת על פניה ועל פי תוכנה יכולה להתקבל כתגובה ראויה על פי החלטות בית המשפט וכחלק מהליך ראוי בעתירת מנהלית על פי חוק חופש המידע התשנ"ח-1998.

עיקרי בקשת חופש המידע מיום 26.11.2021 להלן:

(1) תיעוד מינויה כדין של הממונה על פי חוק חופש המידע במשרד הבריאות;

(2) תיעוד כל שינויים בסמכותה של ועדת הלסינקי העליונה מיום 1.1.2020 ועד ליום מתן התשובה;

(3) תיעוד בקשות לאישור ו/או אישור ניסויים רפואיים בבני אדם בחיסון נגד נגיף הקורונה COVID-19בתוך גבולות ישראל או בשטחים המוחזקים;

(4) תיעוד ההסדרה של ניסויים רפואיים בבני אדם מחוץ לגבולות המדינה ע"י תאגידים או גופים שלטוניים ישראליים;

(5) תיעוד בקשות לאישור ו/או אישור ניסויים רפואיים בבני אדם בחיסון נגד נגיף הקורונה COVID-19 מחוץ לגבולות ישראל.

מה חסר בתשובה?

(1) תיעוד מינויה של מ"מ הממונה על פי חוק חופש המידע במשרד הבריאות. באתר יחידת חופש המידע של משרד המשפטים, עו"ד שולמית בלנק עדיין רשומה כממונה. עו"ד סיון דדון לעומת זאת, שלחה את תשובתה כ"מ"מ מנהלת תחום הגשת מידע לציבור".

(2) המסמכים שהתקבלו מתעדים האצלת סמכויות מטעם הוועדה העליונה לוועדות מוסדיות או אזוריות שונות. אולם לא התקבלו מסמכים המורים על הגדרת תחום סמכותה של הוועדה במגפה, עניין שעל פי התקשורת היה במחלוקת (כולל הצורך באישור להעברת נתונים לחברת פייזר).

(3) תשובת משרד הבריאות באשר לסעיף (3) הפנתה לאתר הרשת של המשרד, בו נרשמו ניסויים שאושרו:

https://www.gov.il/he/departments/general/clinical-trials-website

יחד עם זאת, סקירה של האישורים באתר מעלה ספק אם אושרו מבצעי החיסון הגדולים שהתבצעו בישראל, ובדומה אם אושר "מבצע הבדיקות הסרולוגיות לילדים". ייתכן שההחלטות על פטורים מאישור הוועדה התקבלו בפרוטוקולי הוועדה, או בפורום אחר.

קראו בדפדפן: https://human-rights-alert.blogspot.com/2022/05/2022-05-12.html

בקשת חופש המידע - מעמדה של ד"ר שרון אלרעי פרייס בהסכמים עם חברת פייזר

https://human-rights-alert.blogspot.com/2022/04/2022-04-30.html

עתירה נגד השר הורוביץ והמנכ"ל אש בעניין מידע אודות ועדת הלסינקי העליונה

https://human-rights-alert.blogspot.com/2022/03/2022-03-20.html

בקשת חופש המידע: נתוני תחלואה ותמותה בקשר לאומיקרון בישראל:

https://human-rights-alert.blogspot.com/2021/12/2021-12-16.html


להלן תמסורת דוא"ל מעו"ד סיון דדון, מ"מ מנהלת תחום העמדת מידע לציבור, משרד הבריאות
להלן מכתב האצלה מטעם ועדת הלסינקי העליונה לוועדת הלסינקי המוסדית בהדסה. 8 מכתבי האצלה שונים צורפו לתשובה.

Saturday, May 14, 2022

2022-05-14 פרשת עמוס סילבר: השגה על החלטת בית המשפט בעניין חסימת גישת הציבור לתיק, כולל עצם קיומו

 השגה הוגשה היום (העתקה להלן) על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז, שהותירה בפועל על כנה חסימה כללית של גישת הציבור לתיק הפלילי בעניינם של עמוס סילבר ואחרים, כולל עצם קיומו. 

עמוס סילבר מוחזק במעצר עד תום ההליכים כבר מעל ל-3 שנים בפרשת טלגראס. על פי הפרקליטות, המסוכנות המרכזית של עמוס סילבר נובעת מהאידאולוגיה שלו - התמיכה בלגליזציה של מריחואנה, ומהיותו "אדם כריזמטי שיש לו השפעה על אנשים".

שאר הנאשמים שוחררו זה מכבר.

במקביל, מופעלת חסימה כללית על גישת הציבור, הן בתיק המעצר והן בתיק הפלילי, כולל עצם קיומם. אפילו מספר התיק, שמות הצדדים ויומן הדיונים חסומים, למרות שהדיונים נערכים בדלתיים פתוחות.

החלטה אחרונה של השופטת ליאורה ברודי בתיק הפלילי, מתעדת שהחסימה הופעלה ע"י המזכירות, ללא החלטה שיפוטית, לבקשת הפרקליטות עם פתיחת התיק, במקביל להגשת בקשה לאיסור פרסום בעניין אחד - שמו של עד המדינה ומצבו הרפואי (שלא יאפשר לו להעיד, ושכבר התפרסם בחו"ל).

יחד עם זאת, ההחלטה של השופטת ברודי שלשום קובעת שהתיק "חסוי".

על פי דו"ח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה - 30% מהתיקים המתנהלים בבתי המשפט חסומים לגישת הציבור בנט-המשפט, כולל עצם קיומם.

החלטות בית המשפט העליון קובעות שזכות העיון היא חלק בלתי נפרד מפומביות הדיון, ערובה מרכזית בסיסית לאמון הציבור במערכת המשפט.

המשך יבוא...

בדפדפן: https://human-rights-alert.blogspot.com/2022/05/2022-05-14.html

החלטת השופטת ליאורה ברודי מיום 08.05.2022: 

https://human-rights-alert.blogspot.com/2022/05/2022-05-10.html

https://drive.google.com/file/d/1FBoHZUCrGo0--nZH_Q_hiYO1VQpPF-rj/view?usp=sharing

דיון בתיק המעצר:  https://human-rights-alert.blogspot.com/2022/04/2022-05-08.html

בקשת העיון: https://human-rights-alert.blogspot.com/2022/03/2022-03-28.html

בבית המשפט המחוזי מרכז תפ"ח 42209-04-19

מבקשת העיון: ערנות לזכויות האדם אל"מ

ע"י ד"ר יוסף צרניק, חבר ועד ומנהל המחקר בעמותה

פקס: 077-3179186; דוא"ל

בעניין שבין: מדינת ישראל

ע"י מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה

פקס: 02-6468009; דוא"ל

המאשימה

- נ ג ד -

1. עמוס סילבר (עציר)

ע"י עו"ד איתי בר עוז וניצן ביילין

פקס: 03-6096112; דוא"ל

2. בר-אל לוי

ע"י עו"ד איתי רוזין

3. אופיר מישל

ע"י עו"ד קובי סודרי

4. רועי אשכנזי

ע"י עו"ד ירון ברזילי

5. רן בוגנים

ע"י עו"ד לירן זילברמן

6. שמעון תוהמי

ע"י עו"ד נדב גרינוולד

7. עמרי שמואל מאירסון

ע"י עו"ד מאיר וייס

8. עידן בורלא

ע"י עו"ד עינת בן משה

הנאשמים

תגובה מטעם מבקשת העיון בעניין החסימה הכללית של גישת הציבור לעיון בתיק זה, כולל עצם קיומו, מכאן ואילך

מבקשת העיון, ערנות לזכויות האדם אל"מ, מגישה בזאת תגובה להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 08.05.2022 בעניין החסימה הכללית של גישת הציבור לעיון בתיק זה, כולל עצם קיומו, מכאן ואילך. בית המשפט הנכבד מתבקש להפסיק את חסימת גישת הציבור לתיק ברמה של מספר התיק וכותרתו ברשימת המשפטים, שמות הצדדים ובאי כוחם, יומן הדיונים, וההחלטות בתיק, שאינן אסורות בפרסום על פי דין כשלעצמן.

קיצור מהלך העניינים

 1. בקשת העיון המקורית מיום 28 במרץ, 2022 (בקשה מס’ 184) [להלן - “בקשת העיון המקורית”], ביקשה לעיין בהחלטה שהורתה על חסימת גישת הציבור לתיק בנט-המשפט, כולל עצם קיומו, עד אותו היום. תחת חסימה זאת עמדו לא רק כל ההחלטות בתיק, שרובן אינן אסורות בפרסום על פי דין, אלא גם עצם קיומו של התיק – כולל מספר התיק וכותרתו ברשימת המשפטים, שמות הצדדים ובאי כוחם, ויומן הדיונים בתיק.

 2. פסקאות 3 ו-9 להחלטה מיום 08.05.2022 בתיק דנן [להלן - “ההחלטה”] מבהירות, שהחסימה הראשונית התבצעה ע"י המזכירות, עם פתיחת התיק, לאחר ש"ב"כ המאשימה ביקשה לחסות [כך - י”צ] את שם אחד העדים ולשמוע את עדותו (בבוא העת) בדלתיים סגורות”.

  מתוך ההחלטה מתברר, שהחסימה הראשונית התבצעה ע"י המזכירות עם פתיחת התיק על פי סעיף 4.2 לנוהל הנהלת בתי המשפט - "טיפול בחיסיון התיקים" (נוהל מס’ 03-17), הכולל חסימה זמנית עד להחלטת שופט בבקשה לאיסור פרסום שהוגשה ע”י אחד הצדדים בתיק. אולם בפועל, החסימה נמשכה ללא כל החלטה שיפוטית בתיק זה במשך למעלה מ-3 שנים. על פי פסקה 6 להחלטה, ניתנו, במועדים שלא פורשו, בתיק המעצר עד תום ההליכים [ת"מ 20088-09-19 מדינת ישראל נ’ עמוס סילבר], "צו המורה על איסור פרסום כל פרט מזהה של עד המדינה, שהוא עד התביעה בתיק זה", ו"החלטה המורה גם על איסור פרסום בנוגע למצבו הרפואי של עד המדינה".‬

 3. גם לאחר ההחלטה מיום 08.05.2022 בתיק דנן, נותרה על כנה החסימה הכללית של גישת הציבור לעיון בתיק, כולל עצם קיומו, מכאן ואילך.

טיעוני המבקשת

 1. הדין מחייב לאפשר עיון בכל החלטה לרבות החלטות בפתקית והחלטות במסגרת הפרוטוקול, כל עוד אינן אסורות בפרסום על פי דין. לאור ההיקף החריג של התיק המבקשת מוותרת לעת עתה על עיון הציבור בהחלטות שניתנו עד היום (להבדיל מן ההסדר שנפסק באשר לעיון המבקשת עצמה, ותוך שמירת זכויות), ומבקשת להתמקד בהפסקת החסימה הכללית של גישת הציבור לתיק, כולל עצם קיומו, מכאן ואילך.

 2. הגישה לעיון בכתבי החלטות, שאינן אסורות בפרסום על פי דין, מוגדרת בתקנה 2(ב) לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003. הגישה לעיון ברשימת המשפטים מוגדרת בתקנה 2(א), אף ללא הסייג באשר לאיסור פרסום על פי דין. באשר לתקנה 2(ב) לתקנות העיון, בפסקה 6 לפסק דינה של הנשיאה ביניש בבג"ץ 5917/97 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר המשפטים (פורסם בנבו, 8.10.2009) היא קובעת כי אין כל צורך בהגשת בקשה לבית המשפט למימוש העיון. ובפסקה17 היא קובעת, שהגישה לעיון היא חלק בלתי נפרד מעקרון פומביות הדיון, שהוא עקרון "חוקתי, על-חוקי" ו"תנאי הכרחי לתקינותה של מערכת המשפט כולה ולהבטחתו של אמון הציבור בה".

 3. פסקה 13 להחלטה מסתמכת על נוהלי הנהלת בתי המשפט ["טיפול בחיסיון התיקים" (נוהל מס’ 03-17) ו‫"‬עיון בתיקי בית המשפט" ‫(נוהל מס’ 03-18)], וכן מנגנון "אוטומטי", בכדי להגיע למסקנה, שהתיק "חסוי לציבור". נוהל פנימי של הנהלת בתי המשפט לא יכול להוות מקור נורמטיבי להסתרת פרטי התיק מהציבור אך בשל כך שיש פרט בודד ספציפי שאסור בפרסום.

  באשר לסוגיית ההבחנה בין פומביות ואיסור פרסום לבין חיסיון – יצחק עמית חסיונות ואינטרסים מוגנים: הליכי גילוי ועיון במשפט האזרחי והפלילי, פרק ז': בין פומביות הדיון לבין חיסיון 415 (2021), ובאשר ליישומה בעניין פרסום כתבי בית דין – פסק דינם של כב’ השופטים יורם דנציגר, יצחק עמית ומני מזוז ברע"א 382/16 יהל נ' פקיד שומה תל-אביב 4 (פורסם בנבו, 13.07.2016), וכן פסק דינם של כב’ השופטים אליעזר גולדברג, תיאודור אור וטובה שטרסברג-כהן בבג"ץ 6005/93‏ עליאש‎ ‎נ' השופט שמואל צור ואח'‏, פ''ד מט(1) 159.

 4. פסקה 20 להחלטה מבחינה בין החלטות "מהותיות" לבין החלטות "טכניות" (כגון "החלטות בפתקית") לעניין זכות העיון. הבחנה זאת הופיעה גם בפסקה 3 להחלטת כב’ השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם בבקשת עיון של המבקשת בת"פ ‫‪67104-01-20‬‬ מדינת ישראל נ’ בנימין נתניהו (פורסמה בנבו, 14.06.2020). נגד החלטה זאת הוגש ערעור, והיא בוטלה בפסק דינו של כב’ השופט עופר גרוסקופף ברע"א 4421/20 יוסף צרניק נ’ מדינת ישראל (פורסם בנבו, 20.08.2020). בהמשך נקבע במערכת נט-המשפט הסדר טכני, וההחלטות "בפתקית", שאינן אסורות בפרסום על פי דין, מתפרסמות היום כדבר שבשגרה.

 5. חסימת גישת הציבור לתיק, כולל יומן הדיונים ועצם קיומו של התיק, אינה עולה בקנה אחד עם פומביות הדיון על פי סעיף 10 להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם (1948), ומתוך הוראות סעיפים 9 ו-14 לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות מדיניות ואזרחיות כ"א 31, 269 (נפתחה לחתימה ב-1966) (נכנסה לתוקף לגבי ישראל ב-03 בינואר, 1992).

  רשימת כל המשפטים [Index of All Cases] היא "ספר יסוד" [Bood of Court], ותנאי הכרחי לניהול כשיר של בית משפט שבכתובים [Competent Court of Record].

 6. במקרה שלפנינו, בעניינו של מר עמוס סילבר, מדובר בהליכים פליליים, באישומים יוצאי דופן ובמעצר עד תום ההליכים שמשכו יוצא דופן עוד יותר. בתיק זה קיים עניין ציבורי מובהק, מן המעלה הראשונה, בין באשר למדיניות הלגליזציה של מריחואנה ובין באשר בשאלות הנוגעות לפעולות אכיפה אקסטרטריטוריאליות, האזנות סתר, פריצה לענן, ראיות אלקטרוניות ועוד.

משום העניין הציבורי, מן הראוי להקפיד על שקיפות ההליכים בבית המשפט.

 1. לפיכך, באשר לגישת הציבור לעיון בתיק כולל עצם קיומו, מכאן ואילך, בית המשפט הנכבד מתבקש להפסיק את החסימה הכללית של גישת הציבור לעיון, ברמה של -

(1) מספר התיק וכותרתו ברשימת המשפטים;

(2) שמות הצדדים ובאי כוחם;

(3) יומן הדיונים;

(4) החלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין מכאן ואילך, בין אם ניתנו ככתב בית דין נפרד, ובין אם ניתנו כ"פתקית" המודבקת על גב כתב בית דין אחר, בין אם הן "מהותיות" ובין אם הן "טכניות".

פעולות אלה אינן יוצרות נטל משמעותי על בית המשפט ו/או על הצדדים.

קיום איסור הפרסום של הפרטים הבודדים עליהם חל האיסור, מכאן ואילך, ניתן ליישום בהסדר פשוט שיקבע בית המשפט לפי שיקול דעתו, לאחר קבלת עמדות הצדדים, תוך קיום גישת הציבור כמתבקש.

תאריך: 14 במאי, 2022

ד"ר יוסף צרניק

ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר)


In the Center District Court Criminal 42209-04-19

Requester of Inspection: Human Rights Alert NGO

By Joseph Zernik, PhD

PO Box 33407, Tel Aviv

Fax: 077-3179186; Email: joseph.zernik@hra-ngo.org

In the matter of: State of Israel

Plaintiff

- v -

Amos Silver et al

Defendants


Response by Requester of Inspection, in re: total blocking of public access for inspection of instant court file, including its very existence, from now on

Requester of Inspection, Human Rights Alert NGO, files herein its response to the Hon Court’s May 08, 2022 decision, pertaining to the total blocking of public access for inspection of instant court file, including its very existence, from now on.

The Hon Court is requested to cease blocking public access to instant court file at the level of file number and title in the Index of All Cases, names of parties and counsel, hearing calendar, decisions that are not lawfully prohibited for publication.

Brief chronology

 1. The original March 22, 2022 request to inspect (No 184) [hereinafter - “the Original Request to Inspect”], sought to inspect the court decision, which ordered the blocking of public access to instant court file in Net-HaMishpat, including its very existence, until that date. Such blocking was applied not only to all decisions in the court file, most of which are not lawfully prohibited for publication, but also to the very existence of the court file – including file number and title in the Index of All Cases, names of parties and counsel, hearing calendar.

 2. Paragraphs 3 and 9 to the May 08, 2022 decision in instant court file [hereinafter - “the Decision”] clarify, that the original blocking was executed by the office of the clerk, at the time of opening the court file, after “Plaintiff’s counsel requested to privilege [sic – JZ] the name of one of the witnesses and here his testimony (in due date) behind closed doors”.

  The Decision clarifies that the original blocking was executed by the office of the clerk pursuant to Article 4.2 to Administration of the Courts Procedure - “Handling Privilege of Court Files” (Procedure 03-17), which includes temporary blocking until court decision regarding a request to prohibit publication, filed by a party to the case. In practice, the blocking continued without any court decision for over 3 years. Paragraph 6 indicates that on unspecified dates, decisions were rendered in the custody court file (State of Israel v Amos Silver 20088-09-19) “prohibiting the publication of any identifying detail pertaining to the State Witness, who is Plaintiff’s witness in instant court file”, and “prohibiting the publication pertaining to the medical status of the State Witness”.

 3. Following the Decision, blocking of public access to instant court file, including its existence remains from now on as it was.

  Requester’s arguments

 4. By law, public inspection of court decisions, including “post-it” decisions and decisions in protocols, is permitted, as long as they are not lawfully prohibited for publication. Given the unusual scope of instant court file, Requester suspends for the time being public inspection of “post-it” decisions and decisions in protocols, rendered up to date (to be distinguished from the arrangement, which was ruled in the Decision, pertaining to inspection by the Requester itself, and while retaining all rights), focusing instead on ceasing the blocking of public access to instant court file, including its very existence, from now on.

 5. Access to decisions, which are not lawfully prohibited for publication, is provided in Regulation 2(b) to the Regulations of the Courts – Inspection of Court Files, 2003. Access to Index of All Cases in provided in Regulation 2(a), without any exception for lawful prohibition of publication. Pertaining to Regulation 2(b), paragraph 6 of Supreme Court Presiding Justice Beinisch in Association for Civil Rights in Israel v Minister of Justice 5917/97 (2009), which rules that there is no need for filing a request in court in order to exercise the inspection. And paragraph 17 rules that access to inspect is inseparable from the principle of public hearing, which is a “Constitutional, supra-statutory” principle, and “a prerequisite for validity of the entire justice system and securing public trust in it”.

 6. Paragraph 13 to the Decision is based on Administration of Court Procedures [Handling Privilege of Court Files” (Procedure 03-17) and “Inspection of Court Files” (Procedure 03-18], as well as an "automatic" device, in determining that the court file is "privileged". Internal procedures of the Administration of Courts cannot be deemed a normative source for hiding the basic details of instant court file from the public, only because one specific details that is prohibited for publication.

  See more regarding the distinction between of publicity and its prohibition and privilege in Yizhak Amit, Privileges and Protected Interests: discovery and inspection procedure in civil and criminal law, Chapter 7 – Between Public Hearing and Privilege, 415 (2021). See more regarding implementation of such distinction in publication of court records – Justices Y Danziger, Y Amit and M Mazuz judgment in Yahel v Tel Aviv Tax Officer 382/16 (July 13, 2016), and Justices E Goldberg, Th Or and T Strasberg-Cohen judgment in Aliash v Judge Shemuel Tzur et al 6005/93.

 7. Paragraph 20 to the Decision distinguishes between "Substantial" and "Technical" (such as "post-it") decisions. Such distinction also appeared in paragraph 3 to the Hon Judges Friedman-Feldman, Baram and Shaham’s decision on Requester’s request to inspect in State of Israel v Benjamin Netanyahu et al 67104-01-20 (June 14, 2020). Such decision was subject of an appeal and it was voided in Justice Offer Grosskopf’s judgment in Joseph Zernik v State of Israel 4421/20 (August 20, 2020). Later, technical upgrade was implemented in Net-HaMishpat, and "post-it" decisions, which are not lawfully prohibited for publication, are routinely published today.

 8. Blocking of public access to instant court file, including the case hearing calendar and the court file’s very existence are incompatible with public hearing, pursuant to Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights, 1948, and provisions of Articles 9 and 14 to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (adopted by the United Nations General Assembly on 16 December 1966, effective in Israel since January 03, 1992).

  Index of All Cases is a "Book of Court" and a prerequisite for the administration of a competent court of record.

 9. The case at hand, the matter of Mr Amos Silver, involves criminal process, unusual articles of indictment, and even more unusually long custody during court process. The case holds patent public interest of the highest degree, be it relative to legalization of marijuana policy, relative to extraterritorial enforcement actions, eavesdropping, hacking cloud storage, electronic evidence and more.

  Such public interest highlights the need to safeguard public hearing.

 10. Therefore, relative public access for inspection of instant court file, including its very existence, from now on, the Hon Court is requested to cease the total blocking of public access to instant court file at the level of

  (1) court file number and title in the Index of All Cases;

  (2) names of parties and counsel;

  (3) hearing calendar,

  (4) decisions that are not lawfully prohibited for publication from now on, regardless of whether such decisions are rendered in a separate court record or as a “post-it” on the face of another court record, or whether such decisions are “substantial” or “technical”.

Such actions do not generate any significant new burden on the Court and/or parties in instant case.

The prohibition of publication of specific items, as it is, from now on, may be upheld by implementing a simple arrangement, established by the Court pursuant to its discretion, following hearing the parties’ positions, while maintaining public access as requested.


May 14, 2022

__________________

Joseph Zernik, PhD

Human Rights Alert - NGO