Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Monday, October 28, 2019

2019-10-28 כולם מדברים על "דין נתניהו - דין קו 300" - אבל איה פסק הדין בפרשת קו 300?כולם מדברים על "דין נתניהו - דין קו 300" - אבל איה פסק הדין בפרשת קו 300? ■ 
לפני כחודש הוגשה בקשת עיון בפסק הדין בפרשת קו 300. עד היום לא ניתנה כל החלטה. היום הוגשה "בקשה למתן החלטה". 
מקווה שנמצא את פסק הדין בפרשת קו 300, אחרת מה יעשו עם נתניהו? יצטרכו לפברק משהו אחר?

תל-אביב, 28 לאוקטובר - פרשת קו 300 היתה אבן דרך מרכזית בערעור שלטון החוק במדינת ישראל. יועמ"ש ישר, שדרש לחקור את הפרשה, פוטר בשיתוף פעולה של ראשי הממשלה ברוטציה - שמעון פרס ויצחק שמיר. יועמ"ש משת"פ מונה במקומו, שקידם "חנינה" לפני חקירת משטרה. הנשיא הרצוג זרם עם הפברוק... 
כרגיל, היה התורן שרץ לבג"ץ, אבל בג"ץ אישר את ההחלטה להעניק "חנינה" לפני חקירת משטרה, לפני כתב אישום ולפני הרשעה...
את הרעיון המופלא של "חנינה" מראש הגה עו"ד רם כספי, שנתניהו שכר עכשיו כתוספת לצבא עורכי הדין ב"לא היה כלום ולא יהיה כלום"... והשופר חגי סגל מקדם כבר חודשים רבים את הרעיון הנהדר: "דין נתניהו - דין קו 300".
אבל איה פסק הדין עצמו?
* בתיק בית המשפט העליון במערכת גישת הציבור ברזילי נ ממשלת ישראל ואח’ (בג"ץ 428/1986) מופיע רק מסמך אחד **באנגלית** שהוא בבירור לא פסק הדין האמתי בתיק.
* ב"פסקי הדין של בית המשפט העליון" מופיע מסמך **בעברית** שגם הוא אינו פסק הדין האמתי - אלא נוסח מעובד מתוך לפחות 3 פסקי דין בתיקים שונים מתאריכים שונים.
* הנוסח האנגלי והנוסח העברי שונים זה מזה...
על פי החוק - "כל אדם זכאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין", ואין צורך להגיש בקשה כלל. פסק דין של דורית בייניש משנת 2009 (האגודה לזכויות האזרח נ שר המשפטים  5917/97) חוזר ומפרש שאין צורך להגיש בקשה כלל למימוש העיון בהחלטות ופסקי דין שאינם אסורים בפרסום על פי דין. בייניש גם מכריזה נמלצות: "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על-חוקי..." ואכן, זכות העיון נחשבת לזכות חוקתית מהמעלה הראשונה.
אבל השופטים בישראל נטלו לעצמם סמכות למנוע את זכות העיון בהחלטות ובפסקי דין שאינם אסורים בפרסום על פי דין, בניגוד לחוק. הם מחייבים הגשת בקשות למימוש זכות העיון, בניגוד לחוק, ופוסקים בבקשות אלה בניגוד לחוק וללא סמכות כלל...
העלמת תיקים ופסקי דין נחשבת סימן מובהק של בתי משפט מושחתים...

Saturday, October 26, 2019

2019-10-26 בחירות אפריל 2019 ומחשוב ועדת הבחירות המרכזית - מקרה בוחן במחשוב ממשלתי: מצגת בכנס האירופי למחשוב ממשלתי‎


בחירות אפריל 2019 ומחשוב ועדת הבחירות המרכזית - מקרה בוחן במחשוב ממשלתי: מצגת בכנס האירופי למחשוב ממשלתי
ראיות לשיבושים שיטתיים במחשוב ועדת הבחירות המרכזית, סקירת דוחות מבקר המדינה בנושא, תשובות שקריות ומטעות של הוועדה על בקשות חופש המידע - הוצגו בכנס האירופי למחשוב ממשלתי, שנערך השבוע... המצגת גם מצביעה בקיצור על הראיות לשיבושים/זיופים בכתבי הנייר ומערכות הנייר של הוועדה. 
המסקנות:
* הן מערכות הנייר והן המערכות האלקטרוניות סובלות מאותו כשל ברור ושיטתי - חוסר אותנטיות.
* במדינה שאינה מסוגלת לנהל מערכות נייר אותנטיות, הסיכויים לפיתוח וניהול מערכות אלקטרוניות אותנטיות קלושים...
* אותו כשל בדיוק הודגם כבר בעבר במערכות המידע של מערכת החוק והמשפט בישראל.
* יושרת הליכי הבחירות תלויה בישרתם וכשירותם של השופטים - יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ויושבי ראש הוועדות האזוריות.  הכשלים ביושרת הבחירות מדגימים שוב את כשל מערכת המשפט בישראל.
* ראוי שמומחים למערכות מידע יקבלו על עצמם חובה אזרחית בניטור מערכות המידע הממשלתיות - שמירת זכויות האדם ומוסדות המשטר הדמוקרטי בעידן הדיגיטלי.Monday, October 7, 2019

2019-10-07 פברוקים בבית המשפט העליון: הסיפור המופלא של ה"טיוטות" - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"

 Joseph Zernik
פברוקים בבית המשפט העליון: הסיפור המופלא של ה"טיוטות" - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"
אמיתותם (אותנטיות) של כתבים חוקיים ומשפטיים היא עניין חוקתי מהמעלה הראשונה. בלעדי אבחנה ברורה בין מסמך אמתי, תקף ובר-אכיפה לבין "טיוטה" או פברוק - שלטון החוק וחירות האדם הם רעיונות חסרי משמעות.  עניין זה נדון כבר בסעיף IV לחוקה של ארה"ב... אולם אצלנו, דווקא בית המשפט העליון, האמון על "עקרונות חוקתיים", מתקשה בעניין...  תחת כהונתם של הנשיא אהרן ברק ("אבי המהפכה החוקתית") ובן-טיפוחיו  בועז אוקון כרשם ומ"מ המזכיר הראשי, הוסר במרץ 2002 האישור המאמת - "העתק מתאים למקור, מזכיר ראשי... " - והוספה לכל כתבי ההחלטות תניית הפטור - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח". במקביל, לא ניתן היה לקבל אישור כדין של כתבי ההחלטות ופסקי הדין של בית המשפט העליון - רק אישורים משובשים/מפוברקים/מזויפים. בכך, הפכו כל כתבי ההחלטות בבית המשפט העליון ל"טיוטות". הנהלת בתי המשפט גם סירבה בעבר לענות על בקשת חופש המידע שביקשה תיעוד של הסמכות והבסיס החוקי לשינוי המפליג בתבנית ההחלטות במרץ 2002.  
עם התקנת מערכת נט-המשפט, שיטת "הטיוטות" הפכה לשגרה בבתי המשפט, כפי שמתעד נציב תלונות הציבור על השופטים בהחלטתו (88/12/מחוזי תל-אביב) בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך.  אלשייך והנציב גולדברג היו בהסכמה מלאה, שהפרוטוקולים היו "טיוטות" חסרות תוקף בלבד.  ולעצם שיטת "הטיוטות", אלשייך טענה להגנתה שהשיטה מקובלת גם בבית המשפט העליון, וציטטה - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח".  ומה משיב לה הנציב גולדברג?  "נתלתה באילן גבוה".
עניין זה הופיע גם בדוחות עמותת Human Rights Alert NGO למועצת זכויות האדם של האו"ם, שעסקו בשיבושים/פברוקים/זיופים בבתי המשפט: 
* הדו"ח התקופתי של מועצת זכויות האדם של האו"ם על ישראל לשנת 2013 מציין - "חוסר ישרה במערכות הכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון". 
* הדו"ח התקופתי מינואר 2018 מציין - "ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב".  
ביוני 2018 חל שינוי, מהפך לאחור, בבית המשפט העליון. תניית הפטור -  "כפוף לשינויי עריכה ונוסח" - הוסרה מתבנית כתבי ההחלטות. אולם האישור על פני המסמכים לא הושב על כנו. 
בקשת חופש המידע שהוגשה היום להנהלת בתי המשפט מבקשת תיעוד של הסמכות והבסיס החוקי על פיהם נעשו השינויים בתבנית ההחלטות ביוני 2018, והנהלים התקפים היום לאישור כתבי ההחלטות ופסקי הדין של בית המשפט העליון. 
מה אומרים חכמי המשפט הישראלים? "עניין פרוצדורלי ולא מהותי". 
 
תמונות.  תחת כהונתו של הנשיא אהרן ברק - "אבי המהפכה החוקתית" - ובן טיפוחיו בועז אוקון כרשם ומ"מ המזכיר הראשי, הפכו כל כתבי ההחלטות בבית המשפט העליון ל"טיוטות".
___
תמונה.   מספר ימים לאחר מותו של המזכיר הראשי שמריהו כהן במרץ 2002, בתוך מתחם בית המשפט העליון, הפכו כל כתבי ההחלטות ל"טיוטות".  הראיות מצביעות על כך שכבר בחודשים לפני מותו  כהן היה נתון ללחץ בעניין החתימות והאישורים על כתבי בית המשפט העליון, ורצונם של השופטים להמשיך ולשנות את "הטיוטות" לאחר מעשה.
____ 
  
 תמונה.   עם התקנתה של מערכת נט-המשפט בבתי המשפט המחוזיים והשלום,  הפכה שיטת "הטיוטות" לשגרה... פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך (בתמונה האמצעית - "טיוטה" מבית היוצר של השופטת ורדה אלשייך) בבסיסה היא עניין אמתותם, או חוסר אמתותם של המסמכים השיפוטיים בנט-המשפט.  אלשייך והנציב אליעזר גולדברג הגיעו לתמימות דעים מפתיעה - הפרוטוקולים המפוברקים היו "טיוטות" חסרות תוקף בלבד. ורדה אלשייך לא עמדה למשפט.  החלטת הנציב בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" (88/12/מחוזי תל-אביב) מצטטת את אלשייך, הטוענת להגנתה שהשיטה מקובלת גם בבית המשפט העליון - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח". והנציב גולדברג משיב לה: "נתלה באילן גבוה".
___

 
להלן נוסח בקשת חופש המידע שהוגשה היום להנהלת בתי המשפט
07 לאוקטובר, 2019
הממונה על פי חוק חופש המידע, הנהלת בתי המשפט
פקס: 02-6556887
ובדוא"ל: hofesh-hamida@
הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע – א) הסרת תניית הפטור מתבנית החלטות בית המשפט העליון, ב) נוהל אישור החלטות בית המשפט העליון
לכבוד הממונה על פי חוק חופש המידע,
הריני מגיש בזאת את הבקשה בכפוף לחוק חופש המידע (1988), כדלהלן:
I. פרטי המבקש 
שם: דר’ יוסף צרניק, ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)
ת"ז:
כתובת: ת"ד 33407, ת"א 6133301
דוא"ל: joseph.zernik
פקס: 077-3179186 
אזרח: ישראל
II. המידע המבוקש
א) הסרת תניית הפטור מתבנית החלטות בית המשפט העליון
סריקה שיטתית של כתבי ההחלטות של בית המשפט העליון מראה על שינוי מהותי שהוחל בתבנית ההחלטות בסביבות ה-10 למרץ, 2002 (תמונה 1). מכל כתבי ההחלטות הוסר האישור הראוי  - "העתק מתאים למקור, שמריהו כהן - מזכיר ראשי". במקום האישור המאמת את המסמכים, הוספה תניית הפטור - "העותק כפוף לשינויי עריכה ונוסח".
תמונה 1. השינוי בתבנית כתבי ההחלטות של בית המשפט העליון בסביבות יום 10 למרץ, 2002.
___ 
סריקה שיטתית של כתבי ההחלטות של בית המשפט העליון מראה על שינוי מהותי נוסף בתבנית ההחלטות, שהוחל בהם בסביבות ה-07 ליוני, 2018 (תמונה 2). תניית הפטור "כפוף לשינויי עריכה ונוסח" הוסרה מכל כתבי ההחלטות. אולם האישור - “העתק מתאים למקור" - על ידי מזכיר/ה ראשי/ת לא הושב על כנו.
תמונה 2.  השינוי בתבנית כתבי ההחלטות של בית המשפט העליון בסביבות יום 07 ליוני, 2018.
___ 
המידע המבוקש
1) העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) המתעד, תחת סמכותו של מי הוסרה בסביבות יום 07 ליוני, 2018,  תניית הפטור - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח" - מתבנית החלטות בית המשפט העליון;
2) העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) המתעד, מהו הבסיס החוקי להסרתה, בסביבות יום 07 ליוני, 2018, של תניית הפטור - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח" - מתבנית החלטות בית המשפט העליון;
3) העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) המתעד את תהליך קבלת ההחלטה בעניין הסרתה, בסביבות יום 07 ליוני, 2018, של תניית הפטור - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח" - מתבנית החלטות בית המשפט העליון;
4) העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) המבהיר מדוע לא הושב האישור - "העתק מתאים למקור, מזכיר ראשי… " - (כפי שהיה המצב עד מרץ 2002) יחד עם הסרתה, בסביבות יום 07 ליוני, 2018, של תניית הפטור "כפוף לשינויי עריכה ונוסח" מתבנית החלטות בית המשפט העליון, וכן
5) העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) המבהיר מהו ההבדל בין מעמדו ותקפותו של מסמך החלטה הנושא את תניית הפטור - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח" - לבין מסמך החלטה שאינו נושא את תניית הפטור הנ"ל.
ב) נוהל אישור החלטות בית המשפט העליון
בשנים האחרונות ניסה המבקש שוב ושוב לקבל אישור כדין [תקנות בתי המשפט – מזכירות  (2004), תקנה 6א’] של כתבי החלטות ופסקי דין של בית המשפט העליון  - “העתק מתאים למקור" - על ידי המזכירה הראשית .  מאמציו של המבקש לא צלחו מעולם.  במקום זאת קיבל אוסף של אישורים משובשים/מפוברקים/מזויפים, שנוסחם משובש וחסר תוקף, והם חתומים על ידי אנשים חסרי סמכות בדין (תמונות 3). 


תמונות 3. אישורים משובשים/מפוברקים/מזויפים של כתבי החלטות בית המשפט העליון.
____ 
המידע המבוקש
1)  העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) המתעד מהי לשון החותמת האמתית (אותנטית) המשמשת לאישור כדין של כתבי החלטות ופסקי דין של בית המשפט העליון (כולל דוגמת הטבעת החותמת עצמה);
2)  העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) המתעד, מי מוסמך היום להנפיק חותמות אמתיות (אותנטיות) לאישור כדין של כתבי החלטות ופסקי דין של בית המשפט העליון;
3) העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) המתעד, מיהם המחזיקים היום כדין בחותמות אמתיות (אותנטיות), ורשאים לאשר כדין כתבי החלטות ופסקי דין של בית המשפט העליון, וכן
4) העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) המתעד נוהל ו/או הנחיה ביחס לאישור כתבי החלטות ופסקי דין בבית המשפט העליון.
III תשלום
דמי בקשת חופש המידע שולמו באתר התשלומים הממשלתי, אישור תשלום: 79442443.
בברכה,
________________
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)