Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Wednesday, March 27, 2019

2019-03-28 הייתכן ש-5 שופטי בג"ץ בראשות מרים נאור, עם מנדלבליט, ניצן ונתניהו, עסקו בצוותא חדא בהונאה של בית המשפט בפרשת מבקשי המקלט?

הייתכן ש-5 שופטי בג"ץ בראשות מרים נאור, עם מנדלבליט, ניצן ונתניהו, עסקו בצוותא חדא בהונאה של בית המשפט בפרשת מבקשי המקלט?
▪ ▪ ▪
בראשית החודש התבשרנו, שהיועמ"ש מנדלבליט ופרקליט המדינה ניצן כאילו החליטו להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה נתניהו בכפוף לשימוע.  בינתיים התפרסם רק מסמך משובש ("מפוברק") של "כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו".  התקשורת מנסה לשכנע את הציבור, כאילו יש אפשרות שבהמשך יתנהל משפט של נתניהו לפני שופטים כלשהם...  אולם הראיות מעלות חשש ברור, שכל אלה - נתניהו, מנדלבליט, ניצן והשופטים - עסקו בצוותא חדא במרמה - הונאה של בית המשפט [FRAUD UPON THE COURT] - בפרשת מבקשי המקלט.
"הבלוף" של כאילו "הסכם עם מדינה שלישית", שלא היה ולא נברא, לעניין גירוש מבקשי המקלט
* באוגוסט 2017, מותב מורחב - בראשו הנשיאה מרים נאור, ועימה המשנה לנשיאה אז אליקים רובינשטיין, הנשיאה היום אסתר חיות, המשנה לנשיאה היום חנן מלצר ויורם דנציגר - פסק על סמך הכאילו "הסכם עם מדינה שלישית" והתיר את גרוש מבקשי המקלט על סמך "הבלוף" הזה. 
* את הכאילו "הסכם עם מדינה שלישית" כאילו רקח ראש הממשלה ושר החוץ בנימין נתניהו. 
* הכאילו "הסכם עם מדינה שלישית" כאילו הוגש לבית המשפט על ידי הפרקליטות בהנהגת שי ניצן.
* היועמ"ש אביחי מנדלבליט היה כרגיל מעורב משני צידיו של המתרס - בכאילו רקיחת ה"הסכם עם מדינה שלישית"  עם נתניהו - בתפקידו כיועץ משפטי לממשלה, ובכאילו הגשת ה"הסכם עם מדינה שלישית"  לבית המשפט עם שי ניצן - בתפקידו כתובע הכללי. 
בקשת העיון ב"הסכם עם מדינה שלישית"
בקשת עיון שהוגשה לבית המשפט העליון ביום 28 לפברואר, 2019, מפרטת את מהלך העניינים, ומעלה חשש ברור שכל המעורבים ב"בלוף" של ה"הסכם עם מדינה שלישית" - נתניהו, מנדלבליט, ניצן והשופטים, וכן גם פרופ' מור-יוסף, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה - עסקו במרמה בצוותא חדא - הונאה של בית המשפט [FRAUD UPON THE COURT] .  הבקשה לעיון ב"הסכם עם מדינה שלישית" מנומקת בצורך לברר אל נכון: מה היה חלקם של נתניהו, מנדלבליט, ניצן, וחמשת השופטים בראשות מרים נאור ב"בלוף" שהביא לפסק דין מאוגוסט 2017?
אמש הוגשה תוגבת המערערים לבקשת העיון על ידי עו"ד ענת בן-דור.  בכל ההיסטוריה של כותב שורות אלה, הידוע כמעיין סדרתי בתיקי בתי המשפט, מעולם לא נתקל בתגובה כמו זאת של עו"ד ענת בן-דור.  עו"ד ענת בן דור הגישה תגובה מפורטת, בתמיכה בבקשת העיון. שסופה:
בנסיבות אלה, ולנוכח זאת שראש הממשלה עצמו הביע עמדתו לפיה אין עוד צורך לחסות את זהותה של רואנדה; וכן נוכח העובדה שההסכמים, שתוכנם עמד במחלוקת, לא היו מעולם או קרסו וממילא אין נוהגים על פיהם, המשך השמירה על החיסיון אינו סביר, פוגע בעקרון פומביות הדיון ובאמון בשלטון החוק.
פרקליטות המדינה הגישה בקשה להארכת מועד לתשובתה על בקשת העיון, בתואנה המגוחכת ש"הוגשו מסמכים רבים".  קשה לצפות אלה טענות תוכל פרקליטות המדינה להעלות בשלב זה בהתנגדותה הצפויה לבקשת העיון.  אבל מעניין עוד יותר מה תהיה הלוליינות הקרקסית של בית המשפט העליון בהחלטתו הצפויה למנוע את העיון במקרה זה.
האם קיים בכלל מסמך "הסכם עם מדינה שלישית" בתיק?
מתוך תגובת המערערים ע"י עו"ד ענת בן-דור, ניתן להסיק שהיא יוצאת מהנחה, שקיים בתיק מסמך "הסכם עם מדינה שלישית", שאכן הוגש ונרשם כדין בתיק תחת חיסיון.  מבקש העיון, לעומת זאת מניח, שכנראה אין בתיק כלל מסמך "הסכם עם מדינה שלישית".  כיוון שאם אכן התנהלה פה הונאה של בית המשפט, בית המשפט לא ירצה לתעד את ההונאה.  לפיכך, בקשת העיון אומרת בפירוש בראשה:
ככל שמסמכים אלה [הסכם עם מדינה שלישית - יצ] אינם קיימים כלל בתיק, בית המשפט מתבקש לומר כך בפירוש בהחלטתו על בקשת עיון זאת.
הונאה של בית המשפט מסוג זה - ניהול הליכי משפט משובשים על סמך הסכם, כשבתיק בית המשפט אין קיים מסמך הסכם אמתי (אותנטי) - מוכרת היטב ברחבי העולם כבר מאות שנים.  בארצות דוברות אנגלית נחקקו כבר מאות שנים חוקים למניעת הונאה מסוג זה, הנקראים בשם הכללי: "חוק ההונאות" [STATUTE OF FRAUDS].
חבריינות
על פי הנוהל המקובל, פקידים בכירים, שפעלו במרמה בצוותא חדא במסגרת מערכת החוק והמשפט, זכאים לחבריינות (חסינות בדויה לעבריינות) כללית - גם אם קיבלו טובות הנאה ו/או שוחד.  דוגמאות בולטות הן השופטת ורדה אלשייך ופרקליטת מחוז ת"א רות דוד.  
סודות מדינה כמסווה למרמה
בפרשת מבקשי המקלט, ראש הממשלה בנימין נתניהו דרש להפעיל על ה"הסכם עם מדינה שלישית" שכנראה לא היה ולא נברא, ושאולי הוגש, ואולי רק "הוצג" לבית המשפט, חיסיון כסוד מדינה.  מצב זה מזכיר את הטענה שהעלה ראש הממשלה לאחרונה, שהסיבה להתנהלותו, ולשקרים שפרסם בעבר בעניין מכתב ההסכמה למכירת הצוללות המתקדמות למצרים - גם היא קשורה לסוד מדינה.
השלכות חמורות ביחס לתיקי השחיתות של נתניהו
לאור התנהלות בית המשפט העליון, היועמ"ש מנדלבליט, ופרקליטות המדינה בראשות שי ניצן בשיתוף פעולה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו  קשה להאמין, שניתן יהיה להעמיד לדין את מר בנימין נתניהו על פי כתב אישום בחתימת מנדלבליט וניצן, לפני שופטים כלשהם.  לכן, ניתן לצפות ל"פיברוקים" ול"בלופים" נוספים בהמשך...
  
תל-אביב, 28 למרץ - תגוובת העותרים (העתקה להלן) הוגשה אמש בבקשה לעיון (העתקה להלן), שהוגשה ע"י על"ה - לשקיפות בתי המשפט [ערנות לזכויות האדם- אל"מ (ע"ר)] בבית המשפט העליון בתיק אלמסגד ואח' נ שר הפנים ואח' (עמ"מ 8101/15).  
תגובת העותרים תומכת בבקשת העיון ומדגישה שאין עוד כל הצדקה להמשך החיסיון על "ההסכם עם מדינה שלישית"- "המשך השמירה על החיסיון אינו סביר, פוגע בעקרון פומביות הדיון ובאמון בשלטון החוק."
ציוני דרך מרכזיים בפרשה:
באוגוסט 2017 - התיר הרכב מורחב בראשות מרים נאור בתיק אלמסגד ואח' נ שר הפנים ואח' (עמ"מ 8101/15) את גירוש מבקשי המקלט על פי "הסכם עם מדינה שלישית".  את ה"הסכם עם מדינה שלישית" רקח ראש הממשלה ושר החוץ בנימין נתניהו.  ה"הסכם עם מדינה שלישית" הוגש, או "הוצג" לבית המשפט העליון על ידי פרקליטות המדינה. ה"הסכם עם מדינה שלישית" התקבל על ידי בית המשפט העליון תחת "חיסיון", ונידון במעמד צד אחד בלבד. 
בפברואר 2018 - המדינה שלחה הודעות גירוש על סמך החלטת בית המשפט העליון במותב בראשות מרים נאור בתיק (עמ"מ 8101/15). אולם באותו זמן התגלה מחוץ לאולם הדיונים ש"הסכם עם מדינה שלישית" לא היה ולא נברא.  
באפריל 2018 - בעקבות שתי עתירות בג"ץ מאוחרות יותר - (סיגל קוק-אביבי ואחנראש הממשלה ואח' 679/18; אביגדור פלדמן נ מדינת ישראל ואח'  733/18), בית המשפט העליון חזר בו מההיתר שנתן באוגוסט 2017 לגירוש מבקשי המקלט. ההליך מאוגוסט 2017 תואר בסופו של דבר כ"בלוף".
בפברואר 2019 - הוגשה בקשת העיון על ידי עמותת על"ה - לשקיפות בתי המשפט. בקשת העיון מנומקת בניסיון לברר אל נכון את חלקן של הדמויות הפועלות ב"בלוף" בבית המשפט העליון באוגוסט 2017.
* 27 למרץ, 2019  - הוגשה תגובת המערערים על בקשת העיון ע"י באת כוחם עו"ד ענת בן-דור.

להלן תגובת המערערים  שהוגשה אתמול ע"י עו"ד ענת בן-דור מאוניברסיטת ת"א בתיק אלמסגד ואח' נ שר הפנים ואח' (עמ"מ 8101/15) בבית המשפט העליון


להלן בקשת העיון שהוגשה ביום 28 לפברואר, 2019, בתיק אלמסגד ואח' נ שר הפנים ואח' (עמ"מ 8101/15) בבית המשפט העליון

תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003; טופס 2 (תקנה 4(ג))

בקשה לעיון בתיק בית משפט

1. פרטי המבקש:
א) שם מלא: דר' יוסף צרניק
ב) מס' זהות:
ג) כתובת: תד 33407, תל-אביב
ד) מס' טלפון: אין

2. פרטי תיק בית המשפט:
א) מס' תיק בית משפט שבו מבוקש העיון:
עע"מ 8101/15 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מינהליים‬‬
ב) הצדדים בתיק:
המערערים
1. אלמסגד גריוסוס צגטה
2. גברגזיאבר בריהוט קלה
3. המוקד לפליטים ולמהגרים
4. האגודה לזכויות האזרח בישראל
5. ARDC-מרכז לקידום פליטים אפריקאים
6. רופאים לזכויות אדם - ישראל
7. קו לעובד
8. א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים

המשיבים:
1. שר הפנים
2. רשות האוכלוסין וההגירה
3. היועץ המשפטי לממשלה
4. שר החוץ

ג) המסמכים/המוצגים בתיק זה, שבהם מבוקש העיון:
(1) העתק/העתקים של הסכם/הסכמים עם מדינה/מדינות שלישית/שלישיות שהוגשו ו/או "הוצגו" על ידי המשיבים בערעור זה תחת חיסיון.
(2) לחלופין – מתוך המסמכים שב-(1), לעיל – רק העתקים של ראשם וסופם של הסכמים אלה - המציינים את כותרתם, הצדדים בהם, יום חתימתם ומראים את החתימות, שמות החותמים וסמכויותיהם.
ככל שמסמכים אלה אינם קיימים כלל בתיק, בית המשפט מתבקש לומר כך בפירוש בהחלטתו על בקשת עיון זאת.
 3. מטרת העיון והטעמים המצדיקים אותו:

א) מבקשי המקלט, שהם עניינו של תיק זה, הם נושא שהסעיר ומסעיר את הציבור בישראל, יש בו גם עניין בינלאומי רב, וחשיבותו רבה לעניין זכויות האדם ומערכת החוק והמשפט במדינת ישראל.
בקיצור נמרץ:
(1) ביום 28 באוגוסט 2017 - ניתן פס"ד בתיק זה על ידי הרכב מורחב של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים בראשות הנשיאה אז מרים נאור ועמה המשנה לנשיאה (בדימ') א' רובינשטיין ,השופטת (הנשיאה היום) א' חיות, השופט (המשנה לנשיאה היום) ח' מלצר, והשופט י' דנציגר. פסה"ד הנ"ל סוכם בתקשורת כך:
העליון: אפשר לגרש מבקשי מקלט, אך אין לכלוא יותר מחודשיים את מי שיסרבהרכב מורחב של חמישה שופטים, בראשות הנשיאה נאור, קבע כי לא הוכח שאוגנדה ורואנדה אינן בטוחות למבקשי המקלט. השופטים הוסיפו שאם יושג הסכם המאפשר גירוש בכפייה למדינה אחרת, אפשר יהיה לכלוא את המסרבים לתקופות ממושכות יותר. [1]
פסק דין זה היה מבוסס על "הסכם" או "הסכמים" שהוגשו, או "הוצגו" תחת חיסיון ונדונו במעמד צד אחד (המשיבים בלבד). שאלת חשאיותם, עצם קיומם, תקפותם ותכנם של "ההסכם" או "הסכמים" אלה היה עניין מרכזי בדיון ובפסה"ד.
בסעיף 78 נאמר:
המערערים העלו כאמור טענות רבות ביחס לתוכנו של ההסכם, העיקרית שבהן נוגעת לחשאיותו. לטענתם, הסכם חשאי אינו "יכול להוות בסיס להעברה בכפיה של בני אדם" (סעיף 67 בסיכומיהם). הם הדגישו כי להסכם שכזה אין אח ורע בעולם (סעיף 4 בסיכומי התשובה)...
בסעיף 83 נאמר:
...חשאיותו של ההסכם מקרינה על אופי הבדיקה שיש לערוך להוראותיו. מאחר שהמורחקים אינם חשופים לתוכנו של ההסכם, תפקידו של בית-המשפט – במיוחד במקרים כגון זה שלפנינו, שבהם נחשף החומר החסוי לעיניו של בית-המשפט – לשמש להם "מעין פה"... שומה עליו לבדוק ביתר-קפדנות את הוראותיו, כדי להבטיח כי הוא אכן מעגן באופן מספק את הסכמתהּ של המדינה השלישית לקבל את המורחקים לשטחהּ ולהעניק להם הגנה אפקטיבית, על כל הכלול בה.
בסעיף 84 נאמר:
אין חולק כי בענייננו נחתם הסכם כתוב, שעל תוכנו חלה כאמור תעודת חיסיון. נוסחו של ההסכם צורף לחומר החסוי שהוגש לבית-המשפט לעניינים מנהליים ואשר הוצג גם בפנינו.
(2) אח"כ התרחשה סדרת אירועים דרמטיים מחוץ לאולם הדיונים. בין השאר התברר, שככל הנראה לא היו קיימים בכלל הסכמים חתומים עם “מדינות שלישיות”.
(א) ביום 05 לינואר, 2018 - התפרסמה ידיעה ב- NEWS1: “רואנדה ואוגנדה: לא נקלוט מסתננים שיגורשו מישראל" [2]
(ב) ביום 23 לינואר, 2018 - התפרסמה ידיעה בהארץ: “רואנדה מכחישה כי חתמה על הסכם עם ישראל לגירוש מבקשי מקלט לשטחה". [3]
(ג) בימים 22, 23 לינואר, 2018 - התפרסמו הידיעות: “טייסים באל על: לא נסכים להשתבץ לטיסות גירוש של מבקשי מקלט" [4], ו“מחאת הרופאים: 350 רופאים במכתב נגד גירוש מבקשי המקלט... שנשלח למנכ"ל רשות האוכלוסין, [פרופ’ שלמה מור-יוסף-יצ] [5]
(ד) ביום 04 לפברואר, 2018 - מבקשי המקלט החלו לקבל מכתבי גירוש: "ברכות! ישראל הגיעה להסכם.." [6]
(ה) ביום 07 לפברואר, 2018 - התפרסם בהארץ ראיון של העיתונאי ניר גונטז’ עם מנכ"ל רשות האולוסין וההגירה, פרופ’ שלמה מור יוסף, תחת הכותרת: “אתה, כרופא, לא מיטיב בתפקיד הזה עם בני האדם, אתה מוביל אותם אל הלא נודע”. [7] הראיון מתמקד בשאלת עצם קיומו ותכנו של הסכם עם ממשלת רואנדה לגבי קליטת המגורשים. בראיון זה נאמר:
גונטז’:נכון. רואנדה כמובן. בקיצור, אחרי שמדינת ישראל מצהירה כך, בחשבון הטוויטר הרשמי של ממשלת רואנדה מפורסם ציוץ שטוען שאין שום הסכם בינם לבינינו. השאלה היא אם יש הסכם כזה ואם ראית אותו. 
מור יוסף: ממשלת ישראל לא הצהירה לבג"ץ, ממשלת ישראל הראתה את ההסכם לבית המשפט העליון. יש התייחסות לכך שההסכם הוא סודי, ואם זה בסדר או לא בסדר, ומגיע למסקנה שלמרות אי הנוחות, הסכם סודי הוא בסדר. בתוכן העניינים של פסק הדין בה' 2 א' כתוב: "הסכמים להרחקה למדינה שלישית", בה' 2 ב' כתוב "חשאיותו של ההסכם" ובה' 2 ג' כתוב "תוכנו של ההסכם והסטנדרטים לפי המשפט הבינלאומי". זאת אומרת, אין שאלה אם יש הסכם. בית המשפט, שאני מאוד מעריך אותו, ראה את ההסכם. אז יש הסכם.
… 
ראית את ההסכם? אתה אומר מה כתוב בו. ראית אותו? 
את החלקים שרלוונטיים לי, ראיתי. 
ראית חתימה של נציג מוסמך של נציג הממשלה הקולטת? 
יש דברים שיש להם חשאיות, ולכן לא אתייחס. 
שאלתי רק על החתימה. 
אני יודע מה אתה שואל, אני לא רוצה לענות. אני לא מתייחס להסכם. 
אתה פועל על פיו. אתה נחשב לאיש ישר ומצפוני. אתה פועל מתוך הנחה שיש מקום שמוכן לקלוט אותם. 
זה אני יודע בוודאות. 
בלי לראות את כל ההסכם ובלי לראות שהוא חתום? 
אני לא רוצה להתייחס. אל תלחץ אותי. זה יכול למלא לך את כל העמוד.
(3) ביום 15 למרץ, 2018 - ניתן צו ארעי בשתי עתירות חדשות, בהן ישבו בדין הנשיאה א' חיות, המשנה לנשיאה ח' מלצר, והשופט נ' הנדל: בג"ץ 679/18 סיגל קוק אביבי ו-118 אח' נ. ראש הממשלה ושר החוץ; בג"ץ 733/18 אביגדור פלדמן נ. מדינת ישראל. עתירות אלה הוגשו בסוף ינואר 2018, בעקבות החדשות, שהתפרסמו מחוץ לאולם הדיונים.
הצו הארעי אומר:
לעת הזו מוצא צו ארעי עד להכרעה בבקשות למתן צווי ביניים, האוסר על המשיבים לבצע הרחקה בפועל של מסתננים למדינות שלישיות לפי "נוהל הרחקה למדינות השלישיות" או לפי "נוהל הרחקה למדינות השלישיות ממרכז השהייה חולות".
ביום 18 למרץ, 2018 – בעקבות הצו הארעי, התפרסם ראיון עם בא כוח העותרים, עו”ד איתי מק, בו נאמר:
נציגי המדינה בדיון לא ידעו לענות על שאלות בסיסיות והשופטים הבינו את זה. שבועיים לפני תחילת ההרחקה ההמונית ולמדינה אין מושג מה יש בהסכם עם רואנדה, כנראה מרוב שהוא סודי… סיגל [קוק אביבי - יצ] ופעילים אחרים הבינו שהמדינה לא ערוכה להרחקה המונית אלא בעיקר להפחדה המונית... הם גם עלו על זה שהפרסומים האחרונים בתקשורת על ההסכם בין ישראל לרואנדה נתנו לנו פתח לעתירה… אחרי שנחשפה ערוות הממשלה ברור שהכל בלוף… [הדגשות הוספו - יצ] 
(4) ביום 10 לאפריל 2018 - ניתן פס"ד בשתי העתירות הנ"ל, שסוכם בדיווח בתקשורת כך:
בג"ץ קבע: אין כרגע הסכם המאפשר גירוש בכפייה לאוגנדה
גם לאחר שהמדינה הציגה מסמכים חסויים, החליטו שופטי העליון כי אין מתווה המאפשר לגרש את מבקשי המקלט. אם לא יושג הסכם כזה עד יום ראשון, ישוחררו 207 מבקשי מקלט הכלואים בסהרונים
פסה"ד הנ"ל גם מעיר בסעיף 5 על כך שהמשיבים (המדינה ורשויותיה) לא הביאו לידיעת בית המשפט בזמן את המידע הנכון בעניין "ההסכמים”.

ב) העניין שבבסיסו של תיק זה עסק בסכנה ממשית לחיי האדם ולחירות האדם, לא לאדם אחד או שניים, אלא לעשרות אלפים. להתנהלות התמוהה במכלול העניינים בפרשה זאת היו שותפים אוסף בכירים במערכת החוק והמשפט ובממשלה: הנשיאה אז מ’ נאור, הנשיאה היום א’ חיות, המשנה לנשיאה אז א’ רובינשטיין, והמשנה לנשיאה היום ח’ מלצר, היועמ"ש א’ מנדלבליט, פרקליט המדינה ש’ ניצן, ראש הממשלה ושר החוץ ב’ נתניהו, שר הפנים א’ דרעי, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה פרופ’ ש מור-יוסף, ועוד…

ג) רצף האירועים הנ"ל, מעלה את החשש הברור, שבעניין זה, ובהליכים המשפטיים בתיק זה התנהל "בלוף" כלשהו בקשר להסכמים עם "מדינות שלישיות". חשש זה מועצם מתוך דבריו של מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה פרופ’ ש’ מור-יוסף בראיון מתחילת פברואר 2018, לאחר שהודעות גירוש כבר נשלחו למבקשי המקלט.

ד) חשש זה מועצם עוד, כיוון ש"בלופים" לגבי ניהול הליכי משפט על סמך "הסכמים" ו"חוזים", שאינם קיימים כלל, או שהעתקים אמתיים (אותנטיים) שלהם מעולם לא הוגשו לבית המשפט, מוכרים כבר מאות שנים ברחבי העולם, כשיטה שגרתית של "הונאה של בית המשפט" [Fraud Upon the Court]. ברבים מאזורי השיפוט דוברי האנגלית, קיימים חוקים שנועדו למנוע הליכים משפטיים המבוססים על חוזים או הסכמים, שאינם לפני בית המשפט. חוקים אלה מוכרים בשם הכללי "חוק ההונאות" [Statute of Frauds]. לעומת זאת, הפסיקה בישראל יצרה מצב הפוך, גמיש למדי, בעניין הדיון השיפוטי בענייני הסכמים וחוזים – פסק דין אפרופים. [8]
חשש זה מועצם עוד יותר, כיוון ש"ההסכמים" הוגשו תחת חיסיון, והדיון בהם נערך במעמד צד אחד. מצב זה מוכר כמובן כחריג בולט לעניין הזכות ל"משפט הוגן ופומבי". פסה"ד מיום 28 באוגוסט 2017 בתיק זה מבהיר, ששופטי בית המשפט היו מודעים היטב לקושי זה.
השילוב של "הסכם" חתום, שקיומו מוטל בספק, עם ניהול דיון במעמד צד אחד, והחזקת "ההסכם" תחת חיסיון, מעצים עוד יותר את החשש. שילוב זה תואם את התופעה המוכרת כ"הונאת משחק הצדפות" [Shell Game Fraud], או “תעלול ביטחון” [Confidence Trick].

ה) מתוך כל הנאמר לעיל, קרוב לוודאי, שעתה אין כל בסיס ראוי על פי דין להמשך החיסיון שהופעל על "ההסכמים" שהוגשו או "הוצגו" במסגרת הליך זה. לטענת מבקש העיון, לאור אוסף הדמויות הבכירות המעורבות בתיק זה, המשך החיסיון על "ההסכמים" שהוגשו או "הוצגו" לבית המשפט בתיק זה מערער את אמון הציבור במערכת החוק והמשפט מיסודה. לעומת זאת, העיון המבוקש יבהיר מה היה טיבם של האירועים, שגרמו לבית המשפט העליון להפוך את עמדתו בעניין גירוש מבקשי המקלט בין אוגוסט 2017 למרץ 2018. בכך יסייע העיון לאשש את אמון הציבור בבית המשפט.

ו) לפיכך,על מנת לאשש את אימון הציבור במערכת החוק והמשפט בכלל ובבית המשפט העליון בפרט, מן הראוי שבית המשפט יתיר את העיון בהעתק/העתקים של הסכם/הסכמים עם מדינה/מדינות שלישית/שלישיות שהוגשו ו/או "הוצגו" על ידי המשיבים בערעור זה תחת חיסיון.לחלופין – מתוך המסמכים שב-(1), לעיל – רק העתקים של ראשם וסופם של הסכמים אלה - המציינים את כותרתם, הצדדים בהם, יום חתימתם ומראים את החתימות, שמות החותמים וסמכויותיהם.

4. הקשר של המבקש לתיק בית משפט (נא לציין כל קשר ישיר/עקיף):
אין למבקש כל קשר ישיר או עקיף לתיק בית משפט זה.
המבקש חוקר בתחום זכויות האדם ומערכות מחשוב ממשלתיות. במוקד המחקר האקדמי עומדות מערכות מחשוב ממשלתיות, ובעיקר מערכות מחשוב של בתי המשפט ובתי הכלא בישראל ומחוצה לה. עניין מיוחד במחקר זה נוגע להשלכות החמורות של מערכות אלה על הזכויות האזרחיות, זכויות האדם, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו. עבודתי בתחום זה זכתה להערכה בישראל ומחוצה לה:
* פרופ’ עוזי אורנן - "יישר כוחך! אני מקווה שתראה פרי מההשקעה העצומה שלך!”
* עו"ד אביגדור פלדמן - "לדעתי אתה עושה עבודה חשובה מאד… תודה לך על עבודתך העקשנית והיסודית.”
* פרופ’ אמנון שעשוע, ממייסדי מוביליי - “עבודה חשובה מאד".
* מומחים בינלאומיים, כחלק מבדיקת עמיתים אנונימית – "מאתגר את החשיבה המקובלת בתחום”.
ארבעה דוחות שהוגשו למועצת זכויות האדם של האו"ם על ידי האל”מ  (NGO),  ושהייתי מחברם הראשי, התקבלו בכפוף לבדיקת הצוות המקצועי, נכללו והתפרסמו על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם בדוחות התקופתיים של המועצה (2010, 2013, 2015, 2018) כחלק מהליך "הבדיקה התקופתית העולמית” [UPR – Universal Periodic Review].
דוח המועצה משנת 2018 על ישראל מסכם את דו"ח האל"מ כך:
דו"ח HRA-NGO מבליט את ההתדרדרות החמורה בישרת רשויות המשפט והחוק, כתוצאה מהטמעת מערכות מחשוב ממשלתיות. הדו"ח מאשר [כך- affirms - יצ] שיש לראות את תקפותו וישרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במקרה הטוב.
בנובמבר 2018, הוזמנתי לדון בדו"ח הנ"ל בקולוקוויום של פרופסורים למשפטים מרחבי אירופה בבי"ס למשפטים של אוניברסיטת גטינגן, גרמניה, בנושא “סייבר ומשפט”. בפרט, נערך דיון בשאלה: כיצד מבחינים בין דיון אמתי (אותנטי) של בית משפט, לבין דיון "מפוברק"… וכיצד מבחינים בין כתב בית דין אלקטרוני אמתי לבין מסמך "מפוברק"...
מאמרים אקדמיים שלי בנושאים אלה התפרסמו בכנסים בינלאומיים, ביניהם: כנס לכריית נתונים (2010), הקונגרס העולמי לקרימינולוגיה (2012), והכנס האירופי למחשוב ממשלתי (2015, 2017, 2018), כנס על אבטחת מידע (2019).
עבודותי גם צוטטו בספר על "למידה ממוכנת":
כריית נתונים של כתבים ממשלתיים – במיוחד כתבים של מערכת המשפט (כלומר, בתי המשפט, בתי הכלא) – מאפשרת גילוי הפרות שיטתיות של זכויות האדם בקשר עם הנפקתם ופרסומם של כתבים חסרי תוקף או הונאתיים על ידי רשויות ממשלתיות שונות.
הבקשות לעיון וההחלטות השיפוטיות בעניין בקשות אלה, יוצרות נתונים חשובים מבחינה מחקרית, הן לגבי תכנן של ההחלטות, הן לגבי אופן רישומן במערכות המידע של בית המשפט, והמצאת או אי המצאת החלטות בעניין בקשות אלה, ורישומן של ההחלטות.

5. המצאה למשיבים ולמבקש העיון
שמותיהם של עורכי הדין של הצדדים הרבים בתיק זה, ופרטי הקשר שלהם אינם נגישים למבקש העיון. לפיכך, בית המשפט מתבקש להמציא את הבקשה לצדדים יחד עם החלטה המורה על מתן תגובותיהם והמצאת תגובותיהם למבקש. בית המשפט גם מתבקש להמציא כדין את החלטותיו בעניין בקשת עיון זאת למבקש העיון.

תאריך: 28 לפברואר, 2019
דר' יוסף צרניק - מבקש העיון
ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)

https://www.haaretz.co.il/news/education/1.4390274
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-398554-00.html
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.5752101
https://news.walla.co.il/item/3129194
https://www.haaretz.co.il/news/education/1.5762213
https://news.walla.co.il/item/3132403
https://www.haaretz.co.il/magazine/tozeret/.premium-1.5803777
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%A7_%D7%93%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D

Tuesday, March 26, 2019

2019-03-26 בחירות 2019 והמעטפות הכפולות - בקשה בהולה ליו"ר ועדת הבחירות חנן מלצר לגלות את שם הסטטיסטיקאי והאלגוריתם

בחירות 2019 והמעטפות הכפולות - בקשה בהולה ליו"ר ועדת הבחירות חנן מלצר לגלות את שם הסטטיסטיקאי והאלגוריתם 
חשש ברור קיים, שהנוהל על פיו ועדת הבחירות המרכזית עורכת חישוב צפי מקדמי של תוצאות ההצבעה במעטפות הכפולות, עלול להביא לפרסום "פייק ניוז" ביחס לתוצאות הבחירות על ידי וועדת הבחירות המרכזית עצמה.  במציאות בה תוצאות הבחירות יסתיימו כנראה בהפרש קטן במספר המנדטים לשתי המפלגות הגדולות, הקמת ממשלה תצריך הסכמים קואליציוניים מורכבים.  פרסום "פייק ניוז" ביחס לתוצאות הבחירות מיד לאחר תום יום הבחירות עלול להמשיך בהחלטות פזיזות ואולי בלתי הפיכות של פוליטיקאים.  ועדת הבחירות המרכזית משהה את תשובתה על בקשת חופש המידע ביחס לשמו של הסטטיסטיקאי, שינהל את עיבוד הנתונים, והאלגוריתם שיצר לצורך חישוב צפי תוצאות ההצבעה במעטפות הכפולות. תשובות קודמות גילו שהסטטיסטיקאי אינו עובד הוועדה, אלא עובד חברה זכיינית.  אולם מינויו חייב אישור על ידי הוועדה.  בדומה, האלגוריתם שייצר הסטטיסטיקאי, גם הוא חייב אישור על ידי הוועדה.  סדרה של בקשות קודמות על פי חופש המידע הראה שעניינים קריטיים הנוגעים לישרתן ותקינותן של מערכות המידע של הוועדה לא אושרו כנדרש.     
 

■ ■ ■
26 למרץ - בקשה בהולה (העתקה להלן) נשלחה היום ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית חנן מלצר.  מלצר התבקש להורות על גילוי, לפני יום הבחירות, של שמו של הסטטיסטיקאי, שיעמוד בראש עיבוד הנתונים בבחירות 2019, והאלגוריתם שיצר אותו סטטיסטיקאי לצורך חישוב צפי של תוצאות ההצבעה במעטפות הכפולות.  חישוב צפי זה משמש בפרסומי הוועדה ביחס לתוצאות הבחירות מיד לאחר תום יום ההצבעה, בעוד שספירה אמתית של הקולות במעטפות הכפולות מסתיימת מאוחר יותר, בשיהוי ניכר אחרי עיבוד תוצאות ההצבעה בקלפיות הרגילות. ההצבעה במעטפות הכפולות עתידה לקבוע קרוב ל-10 מנדטים בבחירות הקרובות.
הבקשה למלצר הוגשה לאחר שוועדת הבחירות המרכזית לא ענתה במועד על בקשת חופש המידע בעניין נוהל הטיפול במעטפות הכפולות, ושלחה הודעה על הארכת מועד לתשובה - עד לאחר יום הבחירות.
תשובות קודמות על בקשות חופש המידע, שהוגשו לוועדה על ידי עמותת על"ה [ערנות לזכויות האדם - אל"מ (ע"ר)], מראות שהסטטיסטיקאי שיעמוד בראש עיבוד הנתונים בבחירות 2019 אינו עובד הוועדה, אלא עובד של חברה זכיינית.  יחד עם זאת, מינויו היה חייב אישור על ידי הוועדה.  בדומה, האלגוריתם שייצר אותו סטטיסטיקאי לחישוב צפי תוצאות ההצבעה במעטפות הכפולות היה חייב באישור על ידי הוועדה. לפיכך, הן שמו של הסטטיסטיקאי והן האלגוריתם אמורים להיות זמינים לוועדה בקלות. 
המכתב למלצר גם מציין, שבקשות קודמות על פי חופש המידע הראו שעניינים קריטיים הנוגעים לישרתן ותקינותן של מערכות המידע של הוועדה לא אושרו כנדרש.
גם דוחות של מבקר המדינה מעלים באופן סדיר, כבר יותר מעשור, חששות לאי סדרים חמורים בהתנהלות הוועדה, בפרט בקשר לפיתוחן, הפעלתן ואבטחתן של מערכות המידע של הוועדה.
חמור עוד יותר המצב בו בתשובה על בקשות חופש המידע קודמות, הוועדה סיפקה בחלק מהמקרים תשובות כוזבות, ותקנה אותן רק לאחר שהכזב נחשף. במקרים אחרים הוועדה השהתה את התשובה במשך חודשים רבים בתואנות שווא, ובסופו של דבר התברר, שמסמכים קריטיים לאימות ישרת מערכות המידע והתנהלות הוועדה לא היו קיימים כלל:
* הוועדה הודתה לבסוף שאין בידה אישור בדיקה של מערכות המידע (כולל ולידציה) על ידי עובד מדינה, כנדרש. תחילה מסרה תשובה כוזבת - שהשב"כ (רא"מ) בדק ואישר את המערכות.
* הוועדה הודתה לבסוף שאין בידה אישור עמידה בתקן המחויב בחוק לאבטחה של מערכות מידע של ארגונים.
* הוועדה דחתה במשך חודשים רבים את תשובתה ביחס לפרוטוקולים קריטיים של ישיבות הנשיאות והמליאה של הוועדה (בראשן יושב שופט בית המשפט העליון, בתפקידו כיו"ר הוועדה) תוך שימוש בתואנות שווא.  בסופו של דבר התברר שאין ברשות הוועדה פרוטוקולים חתומים של ישיבות הנשיאות והמליאה (לעומת זאת, קיימים פרוטוקולים חתומים כדין של ישיבות וועדות משנה, כגון ועדת מכרזים, ועדת פטורים). 
בהתנהלות חסרת הישרה של ועדת הבחירות המרכזית ביחס לתשובות חופש המידע היו מעורבים עורכי דין בכירים בוועדה - ממונה חופש המידע עו"ד אלעד נוה, יועמ"ש הוועדה עו"ד דין לבנה, והמנכ"לית עו"ד אורלי עדס.
חמורה עוד יותר התנהלות שופטי בית המשפט העליון, המשמשים כיושבי ראש הוועדה. מתוך תשובות חופש המידע עולה שהם מנהלים את הוועדה באופן "בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול".    

להלן הבקשה הבהולה שהוגשה היום ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר

26 למרץ, 2019

‫שופט בית המשפט העליון חנן מלצר
בתפקידו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית
בפקס: 02-5669855
בדוא"ל: vadatb ; deanl 

הנידון: בקשת חופש המידע מס’ 02-2019 והטיפול במעטפות הכפולות – בקשה בהולה לגילוי שם הסטטיסטיקאי והאלגוריתם לפני הבחירות
סימוכין: 24 לפברואר, 2019 - בקשת חופש המידע מס’ 02-2019 -
24 למרץ, 2019 - הודעה על הארכת מועד לתשובה על בקשה מס’ 02-2019
לכבוד יו"ר ועדת הבחירות המרכזית חנן מלצר,
כחלק ממהלכים מתמשכים של העמותה למטרת ניטור מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית, הגשנו ביום 24 לפברואר, 2019, את בקשת חופש המידע מס’ 02-2019.  במוקד בקשת חופש המידע הנ"ל עומד חישוב הצפי של תוצאות הבחירות במעטפות הכפולות. חישוב צפי זה משמש בהודעות מקדמיות של הוועדה על תוצאות הבחירות עד לסיום, מאוחר יותר, של ספירת הקולות במעטפות הכפולות. 
ביום  24 למרץ, 2019 קיבלנו מהוועדה הודעה על הארכת המועד למתן התשובה ב-30 יום.  בפועל – הוועדה תמנע בכך פרסום מידע קריטי לגבי ישרת עיבוד הנתונים בוועדת הבחירות המרכזית עד לאחר הבחירות. 
הארכת מועד זאת אינה עומדת בקנה אחד עם מה שאמור להיות שיקול עליון בפעולות הוועדה – אישוש אמון הציבור בישרת הליכי הבחירות. יתרה מזאת, לאור מצבים דומים בבקשות קודמות לוועדה בעניין מערכות המידע, קיים חשש ברור, שבסופו של דבר יתגלה שהמידע המבוקש, או חלקו, לא אושר ואינו מתועד כדין במסמכי הוועדה. כלומר, החשש הוא שחישוב הצפי של תוצאות הבחירה במעטפות הכפולות פרוץ לשיבושים.
נכון להיום, הבחירות לכנסת ה-21 צפויות להסתיים בהבדל קטן במספר המנדטים של שתי המפלגות המובילות, והקמת ממשלה תצריך הסכמים קואליציוניים מורכבים.  קולות המצביעים שבמעטפות הכפולות צפויים לקבוע קרוב ל-10 מנדטים. טעות בחישוב הצפי ברמה של מנדט אחד או יותר, ופרסום צפי מוטעה כזה ע"י ועדת הבחירות המרכזית  עלולים להיות בפועל פייק ניוז ממקור ממשלתי.  פייק ניוז מסוג זה עלול לגרום להחלטות פזיזות ואולי גם בלתי הפיכות של פוליטיקאים מיד לאחר תום יום הבחירות, עוד בטרם פורסמו התוצאות הסופיות. 
לפיכך, לנוכח הבחירות הקרבות ועומס העבודה בוועדה, הריני מבקש בזאת שתורה ללא שיהוי על מתן תשובה חלקית/מקדמית על בקשה 02-2019 לפני הבחירות, כדלהלן: 
א) גילוי שמו של הסטטיסטיקאי  שמונה לעמוד בראש עיבוד הנתונים של תוצאות הבחירות, כולל בפרט חישוב הצפי של תוצאות ההצבעה במעטפות הכפולות (ללא המסמכים המתאימים המבוקשים בבקשת חופש המידע).
תשובה קודמת על בקשת חופש המידע גילתה שסטטיסטיקאי זה הוא למעשה עובד של החברה הזכיינית, ולא עובד ועדת הבחירות המרכזית.  אולם מינויו היה חייב לקבל את אישור הוועדה. לכן, שמו אמור להיות זמין לוועדה בקלות.
ב) גילוי האלגוריתם שיצר הסטטיסטיקאי הנ"ל לחישוב הצפי של תוצאות ההצבעה במעטפות הכפולות (ללא המסמכים המתאימים המבוקשים בבקשת חופש המידע).
תשובה קודמת על בקשת חופש המידע גילתה, שאלגוריתם זה גם הוא היה חייב לקבל את אישור הוועדה. לכן, גם האלגוריתם אמור להיות זמין לוועדה בקלות.
לסיכום
למען ישרת הליכי הבחירות ולמען אישוש אמון הציבור בהליכי הבחירות, מן הראוי שתורה על מתן תשובה חלקית/מקדמית על בקשת חופש המידע מס’ 02-2019 ללא שיהוי, לפני הבחירות: שמו של הסטטיסטיקאי והאלגוריתם שיצר לחישוב הצפי של תוצאות הבחירות במעטפות הכפולות.
בברכה,
_____________
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם – אל"מ (ע"ר)

העתקים: תפוצה נרחבת

Tuesday, March 12, 2019

2019-03-12 Do Supreme Court justices fabricate elections outcomes? Are elections outcomes merely "drafts", "subject to editing"?

Do Supreme Court justices fabricate elections outcomes? Are elections outcomes merely "drafts", "subject to editing"?
Following a year of delays and evasion, the Central Election Committee has finally admitted this week that it does not maintain signed protocols for its meetings, headed by the Chairs - Justices of the Supreme Court.  For sub-committees - e.g., the Tender Committee and the Exemptions Committee - lawful, signed protocols are maintained. However, there are no protocols for the Presidency and Plenary Meetings.
Nothing new about it... Justices of the Supreme Court have apparently adopted in the Central Election Committee their pattern of conduct in the Supreme Court itself.  There are no signed protocols for any of the Supreme Court hearings, in patent violation of the law. Additionally, all Supreme Court decisions and judgments since 2002 bear a disclaimer: "subject to editing and phrasing changes".  Such circumstances are deemed by international legal scholars "serious deterioration in integrity of law and justice agencies", where "validity and integrity and of any legal and judicial records of Israel should be deemed dubious at best."  
As determined by Ombudsman of the Judiciary in the Judge Varda Alshech "fabricated protocols affair" - an unsigned protocol is merely an invalid "draft", and the maintenance of unsigned protocols is the conduct underlying the "fabrications".
Following this weeks FOIA responses, an additional FOIA request was filed last night with the Central Election Committee. The request was designated 03-2019, and it seeks copies of authentic Committee records, signed by the respective Chairs of the Committee, certifying the outcomes of the 2013 and 2014 general elections.
Read more: https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/03/2019-03-12-do-supreme-court-justices.html
  
Figures. Chairs of the Central Election Committee: 2013 election - Justice Elyakim Rubinstein; 2015 election - Justice Salim Joubran; 2019 election - Justice Hanan Melcer.  Do Supreme Court justices fabricate also the general elections outcomes?
---

Figure.  Signature box on a page of a Polling Station Protocol, shows that three (3) signatures are required: Chair of the Polling Station Committee, Deputy Chair of the Polling Station Committee, and a Member of the Committee.
■ ■ ■
Tel-Aviv, March 12 - last night a new FOIA request was filed with the Central Election Committee - requesting a copy of an authentic document, signed by then Chair of the Committee (Supreme Court justice), which certifies the outcomes of the 2013 and 2015 general elections (see copy of the FOIA request below).
This morning, the Committee confirmed receipt of the FOIA request, which was designated 03-2019.
Circumstances, where there is no formal certification of the general election outcome by the Chair of the General Election Committee may sound incredible or impossible. Absent such authentic record, which certifies the outcome of the general election, there is serious concern that the regime of the State of Israel in recent years lacks legal foundation: composition of the Knesset, Knesset decisions and legislative actions, appointment of the ruling government, judicial appointments, appointments of IDF Chief of Staff, Shin-Bet and Mossad Heads...
Regardless of such extreme implications, there is a reasonable concern of such conduct in the Central Election Committee.  A series of FOIA requests over the past 2 years, as well as a series of State Ombudsman's reports since 2007, [1]  document unreasonable conduct of the Committee in various areas, particularly in matters related to development, implementation and operation of "Democracy" -  IT system of the Committee, which is used for polling data processing... [2]
In FOIA responses, which have been received this week, following a year of delays and evasion, the Committee finally admitted that there are no signed protocols of the Committee meetings, which are headed by the Chairs - justices of the Supreme Court.  In contrast, for sub-committees - e.g., the Tender Committee and the Exemptions Committee - there are lawfully signed protocols.  Howver, for the Presidency and Plenary Meetings - which are headed by the Chairs - there are no signed protocols. [3]
Circumstances where justices of the Supreme Court routinely refuse to maintain valid legal and judicial records, and insist on maintaining invalid records, is not unheard of.  The justices continue to violate the law by refusing the maintain signed hearing protocols in the Supreme Court itself.  The justices continue such conduct even following a petition in the Supreme Court itself, where in a 2008 Judgement, the Supreme Court agreed to start maintaining signed, valid protocols.  Also in 2008, the Knesset passed a special amendment to the Courts Act, which explicitly prescribed that the Supreme Court maintain valid, signed protocols. [3]
The Judge Varda Alshech "fabricated protocols affair" was also based on the maintenance of unsigned protocols.  In that affair, Ombudsman of the Judiciary Justice (ret) Eliezer Goldberg and Judge Varda Alshech were in agreement: The fabricated protocols were unsigned, and therefore were merely invalid "drafts"... (Decision 88/12/Tel-Aviv District)
Moreover, the Ombudsman's decision cites Judge Varda Alshech, who argues in her defense that justices of the Supreme Court engage in similar conduct... The Ombudsman responds: "She is referring to a higher authority..."
In November 2018 this writer was invited to a colloquium of European law professors in the Goettingen University Law School.  The subject of the colloquium was "Cyber and Law", and the invitation was for in depth discussion of Human Rights Alert -NGO submission, which was incorporated into the UN Human Rights Council 2018 periodic report on Israel with the following note:

24. HRA-NGO highlighted the serious deterioration in integrity of law and justice agencies as a consequence of the implementation of e-government systems. It affirmed that the validity and integrity of any legal and judicial records of Israel should be deemed dubious at best.
■ Is it possible that outcomes of the recent general elections are "fabrications"? Merely "drafts"? "subject to editing and phrasing changes"?
■ note: Is it possible that justices of the Supreme Court undermine procedures and institutions of the democratic regime?
■ note: Conduct of justices of the Supreme Court as Chairs of the Central Election Committee fails to strengthen public trust in the general election process. Au contraire...
LINKS
[1] 2007-02-16 הכנסת מוחקת את הכתם של ועדת הבחירות
יו"ר הכנסת החליטה לפנות ממשכן הכנסת את ועדת הבחירות שיושבת בו שנים בעקבות דו"ח חמור של מבקר המדינה על התנהלות הוועדה. לא עזרו לראשי הוועדה מאמצי השדלנות לבטל את הגירושין. בסתר לבם הם ידעו כי במו ידיהם גרמו למשבר הזה
[2] 2019-03-08 מחשוב ועדת הבחירות המרכזית ושופטי בית המשפט העליון - אי כשירות, זילות החוק ו/או מרמה
[3] 2019-03-10 מחשוב ועדת הבחירות : שופטי בית המשפט העליון- היו"רים - פברקו פרוטוקולים, ומה עם "האלגוריתם" הסודי ל"העמסת המעטפות הכפולות"?

FOIA request 03-2019, filed last night

March 11, 2019

Attorney Elad Naveh, FOIA Officer
Central Election Committee
Jerusalem
By email: hofeshmeida , eladn
By fax: ‫‪02-5669855
RE: FOIA request certification of the outcome of the general election 2013, 2015
Dear Attorney Naveh :
Please accept instant Freedom of Information Request. Please confirm receipt by return email, including a duly designated FOIA request number.
I. Requester
Name: Joseph Zernik, Human Rights Alert – NGO (AR 80654598)
ID: 
Address: PO Box 33407, Tel Aviv, Israel
Fax: 077-3179186
II. Requested Information
Responses to previous FOIA requests, pertaining to protocols of the Central Election Committee, showed that there were no duly signed protocols of the Presidency and Plenary Meetings, meetings in which the Chairs – justices of the Supreme Court – participated.
Following up on the information outlined above, instant request is for copies of authentic records of the Central Election Committee as follows:
1. A copy of any authentic record, signed by then Chair of the Central Election Committee, which certifies the outcome of the election for the 20th Knesset, which took place on Tuesday, March 17, 2015.
2. A copy of any authentic record, signed by then Chair of the Central Election Committee, which certifies the outcome of the election for the 19th Knesset, which took place on Tuesday, January 22, 2013.
III. Payment:
Post Office receipt of fee payment is attached, Ref: 54894161-6.
Truly,


_______________
Joseph Zernik, PhD

Human Rights Alert – NGO (AR 80654598)

2019-03-10 Computerization of the Central Election Committee: Supreme Court justices - the chairs - fabricated protocols for years, and what about the secret "algorithm" for "loading the double envelopes"?

2019-03-10 Computerization of the Central Election Committee: Supreme Court justices - the chairs - fabricated protocols for years, and what about the secret "algorithm" for "loading the double envelopes"?
Following evasions that lasted over a year, today final responses have been received for two FOIA requests (10-2018, 01-2018), which make it finally clear: For years, the Central Election Committee failed to maintain lawfully signed protocols of the meetings headed by Chairpersons of the Committee, justices of the Supreme Court - the Presidency and Plenary Meetings.  For such meetings only unsigned "drafts" exist.  In contrast, for sub-committees, such as the Tender Committee, where justices of the Supreme Court do not participate, lawfully signed protocols do exist...
We must demand prior to election day clean and transparent response by the Committee on FOIA request 02-2019, pertaining to the name of the statistician, who will calculate the "loading of the double envelopes", and the secret "algorithm", which will be used for such calculation...
There is no excuse for conduct of the Committee over the past couple of years, relative to FOIA requests.  Lack of transparency and false and misleading FOIA responses undermine public trust in the Committee. Conduct of the Supreme Court justices as Chairs of the Committee fails to strengthen public trust, au contraire...
Read more: https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/03/2019-03-10-computerization-of-central.html


   
Figures.  Committee CEO - Attorney Orly Adas: November 01, 2015 "Draft" Plenary Meeting protocol shows that the State Ombudsman's report on conduct of the Committee in the 2015 election in general, and computerization of the Committee in particular, included harsh criticism of Attorney Adas's performance.  Committee Chair - Justice Hanan Melcer: Conduct of the Committee under his tenure, at least relative to FOIA responses has been scandalous.  Only after threats of legal action against Justice Melcer one may get true FOIA responses.  Head of the IT Department - mystery man Lazar Dudovich: Mr Dudovich was responsible for development, implementation and operation of the Committee's IT systems in a manner lacking integrity and transparency.
▪ ▪ 

To be translated

▪ ▪ ▪ 
תל-אביב, 10 למרץ - במשך יותר משנה נמשכים המאמצים לקבל פרוטוקולים של ועדות הנשיאות והמליאה של ועדת הבחירות המרכזית כחלק מניטור פיתוחן והפעלתן של מערכות המידע של הוועדה. ישיבות הנשיאות והמליאה מתנהלות על ידי  יושבי ראש הוועדה - שופטי בית המשפט העליון. מידע שהתקבל היום מהוועדה מבהיר סופית שבמשך שנים הוועדה לא ניהלה פרוטוקולים חתומים כדין של ישיבות קריטיות אלה:

1) בקשת חופש המידע 01-2019 - אין פרוטוקול חתום לישיבת הנשיאות מיום 01 לנובמבר 2015, בעניין הדו"ח החמור של מבקר המדינה על היערכות הוועדה לבחירות בשנת 2015
היום התקבלה מוועדת הבחירות המרכזית "טיוטה" של תשובה סופית על בקשת חופש המידע 01-2019. בקשה זאת ביקשה פרוטוקול חתום של ישיבת הנשיאות, תחת היו"ר אז אסתר חיות, מיום 01 לנובמבר, 2015. התשובה, שהתקבלה לעת עתה בדוא"ל בלבד, מבהירה סופית, שאין לוועדה פרוטוקול חתום של ישיבת הנשיאות:

...אין בידי ועדת הבחירות פרוטוקול חתום....


Figure.  March 10, 2019 email response by FOIA Officer Attorney Elad Naveh. The response arrived less than 24 hours after the latest threat of legal action against Justice Hanan Melcer for failing to comply with the Freedom of Information Act:
RE: FOIA request (01-2019) - Nov 01, 2015 Presidency Meeting ProtocolDear Dr Zernik,
Following up on your FOIA request, referenced above, our February 28, 2019 response, our mailing of the information on March 08, 2019, and your March 08, 2019 inquiry, I herein inform you:
The record, which was forwarded to you is the only formal record of the respective Presidency Meeting.  Beyond it, the Committee has no signed protocol.
Truly,
Attorney Elad Naveh
FOIA Officer 

על פי מידע קודם, הישיבה מיום 01 לנובמבר, 2015, היא ישיבת המליאה או ישיבת נשיאות היחידה בה דנו בדו"ח החמור של מבקר המדינה על היערכות הוועדה לבחירות בשנת 2015 בכלל, ועל מחשוב הוועדה בפרט.
מתוך ה"טיוטה" הבלתי חתומה של פרוטוקול אותה ישיבה ניתן להסיק שדו"ח מבקר המדינה על היערכות הוועדה לבחירות 2015 כלל גם ביקורת אישית נוקבת על התנהלותה של מנכ"לית הוועדה, עו"ד אורלי עדס. אולם חלקים אלה לא מצאו את דרכם לדו"ח הפומבי הסופי...
וועדת הבחירות המרכזית –  "טיוטה" של פרוטוקול ישיבת נשיאות הוועדה מיום 01 לנובמבר, 2015, בעניין דו"ח מבקר המדינה על היערכות הוועדה לבחירות 2015 בכלל, ומחשוב הוועדה בפרט
https://www.scribd.com/document/401409143/ 
https://drive.google.com/open?id=1g79XLCMxJzY4HUjV1ikAAd5i_oa1nBq-  
2) בקשת חופש המידע 10-2018 - אין פרוטוקולים חתומים לישיבות הנשיאות והמליאה בין יום הבחירות 2013 לבין יום הבחירות 2015
היום התקבלה מוועדת הבחירות המרכזית גם תשובה סופית על בקשת חופש המידע 01-2019. בקשה זאת ביקשה את דפי סדר היום מתוך הפרוטוקולים של ישיבות  הנשיאות וישיבות המליאה של הוועדה, מיום הבחירות 2013 ועד יום הבחירות 2015. ישיבות אלה התנהלו על ידי היו"ר, שופט בית המשפט העליון סלים ג'ובראן. תשובה זאת אומרת בחלקה:
...אין לוועדת הבחירות פרוטוקולים חתומים כמצוין בבקשה...

Response on FOIA request 02-2019 - the "algorithm" and "loading of the double envelopes" - is expected before the end of the month
We must demand integrity and transparency in the response on the February 24, 2019 FOIA 02-2019 - prior to election day.  The request sought the name of the statistician, who will calculate the "loading of the double envelopes" and the secret "algorithm", which will be used in such calculation...
FOIA request 02-2019 in part says:
Response to previous FOIA request, pertaining to “Democracy” IT system, included the document - ‘”Democracy” system – computerization of the Central Election Committee’. The figure above is an excerpt from such document, which addresses the handling of “double envelopes” [ballots of soldiers, members of diplomatic delegations abroad, etc].
Following up on the information provided in the document in the figure, instant request seeks the following information and/or documents, pertaining to the “double envelopes”: 
1. Paragraph 5. says: “The vendor is responsible for performing the computation...” The requested information is: The name of the Vendor, which is responsible for performing the actions, which are described in the document, relative to the “double envelopes” in the 2019 general election. 
2. Paragraph 5. says: “The vendor is responsible for performing the computation, through an authorized statistician”. The requested documents are: 
a) A copy of any authentic record, which was submitted to the Central Election Committee by the Vendor, identified in 1., above, which identifies the “authorized statistician”, through whom the computation of the “double envelopes” will be performed in the 2019 general election. 
b) A copy of and any authentic document, which records the statistician’s authorization. 
3. The “Clarification” says: “the loading algorithm shall be submitted [by the vendor - jz] for certification by the Committee prior to its implementation”. The requested documents are: 
a) A copy of the authentic document, signed by a person, authorized by the Vendor, identified in 1., above, where the algorithm, which would be used for computation of the “double envelopes” in the 2019 general elections, was submitted for certification by the Committee. 
b) A copy of the authentic document, signed by the persons, authorized by the Committee, where the algorithm, which was submitted by the Vendor in 2. a), above, was lawfully certified by the Committee. 
4. A copy of any authentic document, signed by an authorized state employee, which records independent examination, including validation, and lawful certification by a state employee of the implementation by the Vendor, identified in 1., above, in “Democracy” IT system, of the algorithm, as certified in 3 b), above.

The secret "algorithm" and "loading of the double envelopes" - real risk of spreading "fake news" immediately following the closing of the polling stations in April 2019
to be fully translated


מתוך תשובות קודמות של הוועדה ניתן להסיק, שהפרסומים מטעם הוועדה ביחס לתוצאות הבחירות בשעות הראשונות שלאחר סגירת הקלפיות מבוססים על הערכות של תוצאות ההצבעה ב"מעטפות הכפולות" ולא על ספירה של ממש.  "המעטפות הכפולות" משמשות להצבעת החיילים, אנשי משלחות דיפלומטיות בחו"ל, וכו'.  על פי הערכות, הקולות ב"מעטפות הכפולות" שווים בין 5 ל-10 מנדטים:
  הערכת תוצאות ההצבעה ב"מעטפות הכפולות" מתבצעת על ידי סטטיסטיקאי, המועסק על ידי חברת קבלן, ולא על ידי עובד מדינה בוועדת הבחירות המרכזית.
  הערכת תוצאות ההצבעה ב"מעטפות הכפולות" מתבצעת על פי "אלגוריתם", שטיבו אינו ידוע לציבור עד עתה, ושאותו כתב אותו סטטיסטיקאי בלתי ידוע.
מיטב המומחים סבורים, שהסיכון החמור ביותר לישרת הבחירות הקרובות הוא בקשר לפרסום "פייק ניוז" והפצת ידיעות כוזבות במרחב הסייבר במהלך יום הבחירות וסביבו.  פרסום הערכות שגויות של ההצבעה ב"מעטפות הכפולות" כחלק מפרסום תוצאות הבחירות מיד בתום יום הבחירות, יכול להטות את התוצאות שיפורסמו במספר מנדטים.
פרסום ידיעות שגויות מסוג זה יכול לגרום להחלטות פזיזות של פוליטיקאים, במצב בו בחירות שתוארו על ידי רבים כ"גורליות", מנהלות בהפרש מנדטים זעום בין שתי המפלגות הגדולות.


Demanding integrity and transparency in FOIA responses
to be fully translated

דרישה לתשובות שקופות וישרות
אין ולא יכולה להיות סיבה ראויה להתנהלות הוועדה בעניין בקשות חופש המידע בשנתיים האחרונות. העדר שקיפות, ותשובות שקריות ומטעות על בקשות חופש המידע מערערים את אמון הציבור בוועדה.  התנהלות שופטי בית המשפט העליון כיושבי ראש הוועדה אינה מאששת את אמון הציבור - נהפוך הוא...