Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Wednesday, September 23, 2020

2020-09-24 מה מסתירים השופטים בתיק נתניהו? תפנית מפתיעה בפתלתולי "שביל הפתקים הצהובים"

 מה מסתירים השופטים בתיק נתניהו? תפנית מפתיעה בפתלתולי "שביל הפתקים הצהובים"

שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים בתיק מדינת ישראל נ נתניהו סירבו לחשוף את "הפתקים הצהובים", בניגוד לחיקוק הקובע בבירור, "כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין". לעומת זאת, שופט בית המשפט העליון עופר גרוסקופף הורה להמציא למבקש העיון את "הפתקים הצהובים" בתיק מדינת ישראל נ נתניהו. התפנית האחרונה בפרשה: השבוע התקבל בתמסורת פקס אנונימית מסמך שנועד להיחזות ע"י מקבלו ככתב בית דין בתיק מדינת ישראל נ נתניהו וכקיום פסק דינו של גרוסקופף. אולם אדם בר דעת יראה במסמך שהתקבל השבוע פברוק ברמה גבוהה במיוחד. קשה להאמין שמסמך זה הוא תולדה של שגגה או טעות. ניחוש מושכל מוביל למסקנה שמדובר ככל הנראה בסיכול ממוקד של פסק דינו של גרוסקופף על ידי השופט יגאל מרזל - מנהל בתי המשפט, ועו"ד ברק לייזר רב המעללים - היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט. 

התיעוד המצטבר ביחס להתנהלות השופטים במשפט נתניהו חייב לעורר חששות חמורים. נתניהו והציבור זכאים להליך ראוי, משפט הוגן ופומבי. במשפט נתניהו  - פברוקים, קונצים ופטנטים, ששופטינו מורגלים ומיומנים בהם, עלולים לגרום לנזק כבד לחברה ולמשטר בישראל.  

הפרשה כולה מדגימה היטב את מקומה המרכזי של מערכת נט-המשפט, מערכת מידע בלתי תקינה, שנועדה לאפשר פברוקים קונצים ופטנטים, במצב השורר היום בבתי המשפט בישראל...

---

דו"ח Human Rights Alert NGO למועצת זכויות האדם של האו"ם לשנת 2018 עסק בעיקרו בפברוקים, מרמה והונאות במערכת החוק והמשפט. הדו"ח סוכם ע"י המועצה בדו"ח הסופי על ישראל לשנת 2018 כך: "... ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב".

קראו בבלוגhttps://human-rights-alert.blogspot.com/2020/09/2020-09-24.html 

   

  
תמונות. שופט בית המשפט העליון עופר גרוסקופף, היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט - ברק לייזר רב המעללים, ומנהל בתי המשפט השופט יגאל מרזל. האם המסמך המפוברק שהתקבל בפקס האנונימי הוא פעולת סיכול ממוקד של מרזל ולייזר נגד פסק דינו של גרוסקופף?
---

  
תמונות. השופטים בתיק מדינת ישראל נ נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים: רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, ועודד שחם. מה הסיכוי ששופטים, שפוסקים בניגוד לדין בעניין פשוט - "כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין" - ומסתירים את החלטותיהם שלא כדין, יפסקו כדין בעניינים המורכבים בתיק מדינת ישראל נ נתניהו? דוחות ועידת האו"ם "חיזוק יושרת השופטים נגד שחיתות" [Strengthening Judicial Integrity against Corruption] מציינים שהעלמת תיקים, החלטות ופסקי דין שלא כדין, היא סממן מובהק של בתי דין מושחתים.
---

תל-אביב, 24 לספטמבר - זכות העיון ברורה כשמש בחיקוק ובהלכה המחייבת במדינת ישראל: "כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין". בית המשפט העליון גם הוסיף וכתר לה כתרים: "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על חוקי." אולם שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים מסתירים את הרוב המכריע של ההחלטות בתיק מדינת ישראל נ נתניהו, בהנמקה חסרת השחר, שאלה "החלטות בפתקית", שהן "טכניות ולא מהותיות". גם סנגוריהם של הנאשמים (אך לא פרקליטות המדינה!) מתנגדים לחשיפת ה"פתקים הצהובים" בתיק מדינת ישראל נ נתניהו, ואף הביאו את חוות דעתו כביכול של מנהל בתי המשפט בדבר קשיים טכנולוגיים, מחשוביים, בעניין זה... 

לעומת זאת, שופט בית המשפט העליון עופר גרוסקוף פסק שיש להמציא למבקש העיון את ה"החלטות בפתקית" בתיק מדינת ישראל נ נתניהו. מאמרו של עו"ד אביגדור פלדמן בעניין פסק דינו של גרוסקופף הוכתר ב"הארץ" כ"אחד האירועים ההיסטוריים בעולם המשפט שלנו". פלדמן גם ניסה להסביר בפשטות את הקשר הישיר בין תופעת "הפתקים הצהובים" בתיק מדינת ישראל נ נתניהו והמצב השורר היום בבתי המשפט לבין מחשוב בתי המשפט ומערכת נט-המשפט: "המפנה חל כאשר מערכת המשפט הפכה לממוחשבת ודיגיטלית, ואז הקצו חכמי הדיגיטל פינה מיוחדת לפתקים צהובים. מאותו רגע הם כונו החלטה בפתקית. הם מודפסים על ידי השופט או המתמחה, מודבקים על גבי הבקשה ונשלחים לצדדים. הפתקיות שמרו על מהותן הלא פורמלית, על איכות נעלי הבית שלהן."

התפנית האחרונה בפרשה: השבוע התקבל ע"י מבקש העיון מסמך, שנועד קרוב לוודאי להיחזות ע"י מקבלו ככתב בית דין בתיק מדינת ישראל נ נתניהו וכקיום פסק דינו של גרוסקופף בעניין "הפתקים הצהובים". אולם מסמך זה הוא קרוב לוודאי פברוק ותו לאו.  המסמך גם הגיע בתמסורת פקס משובשת, ממקור בלתי מזוהה. 

פנייה שנשלחה היום לגב' סימה סבן, המזכירה הראשית בבית המשפט המחוזי בירושלים, אומרת, "החשש העולה הוא, שתמסורת זאת הייתה פייק המצאה של פייק כתב בית דין...". המזכירה הראשית סבן התבקשה להבהיר, "האם המסמך שהתקבל הוא כתב בית דין אותנטי, שהוגש ונרשם כדין בת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ נתניהו ואח' בבית המשפט המחוזי בירושלים?". 

במקביל, נשלחה פנייה באותו עניין גם למנהל בתי המשפט, השופט יגאל מרזל, האומרת בסיכומה: "תמסורות הפקס שהתקבלו ביום 22 לספטמבר, 2020, והמסמך שהתקבל בהן אינם יכולים להיחשב כקיום כדין של פסק דינו של שופט בית המשפט העליון עופר גרוסקופף, שבנידון. הריני מבקש לקבל המצאה כדין, קריאה, בחתימת בעל הסמכות המתאימה, של  כל ההחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין, ואינן מופיעות בכרטיסיית “החלטות בתיק” במערכת נט-המשפט - גישת הציבור בת"פ 67104-01-20 מדינת ישראל נ נתניהו ואח’".

יש לציין, שברבות מן המדינות בארה"ב, משלוח כתב בית דין מפוברק, חסר תוקף, במטרה שייחזה על ידי מקבלו ככתב בית דין אותנטי, הוא עבירה פלילית, שדינה עד שנתיים מאסר, ושמה - "הדמיה של הליך חוקי" [Simulation of Legal Process].

כמו כן יש לציין, שדוחות ועידת האו"ם - "חיזוק יושרת השופטים נגד שחיתות" [Strengthening Judicial Integrity against Corruption] מציינים העלמת תיקים, החלטות ופסקי דין שלא כדין כסממן מובהק של בתי משפט מושחתים.

להלן: 

1) הפנייה למזכירה הראשית בבית המשפט המחוזי בירושלים

2) המסמך שהתקבל בפקס האנונימי

3) הפנייה למנהל בתי המשפט השופט יגאל מרזל

הפנייה למזכירה הראשית בבית המשפט המחוזי בירושלים

המסמך שהתקבל בפקס האנונימיהפנייה למנהל בתי המשפט השופט יגאל מרזל

Saturday, September 19, 2020

2020-09-19 ארה"ב נגד זכויות האדם: משפט הטבע – in, המשפט הפוזיטיביסטי - out

 ארה"ב נגד זכויות האדם: משפט הטבע – in, המשפט הפוזיטיביסטי - out

מהי הסמכות העליונה? מהו המקור? מיהו הריבון? מהן הזכויות ומהן החובות? ומהי הסנקציה?

ובסופו של דבר - האם האמת אינה ברורה מעבר לפלפולים המשפטיים-פילוסופיים?

ומה דינם של המשפטנים הבכירים, שממציאים את ההצדקות, מלכתחילה או בדיעבד, לפשעי המלחמה?  האם יש לראות בהם שותפים? מסייעים? משדלים?

מה חדש? בשנתיים האחרונות ממשל טראמפ מכריז על חזרה ל"משפט הטבע" כמקור לחוק הבינלאומי בכלל, וזכויות האדם בפרט.

מה המטרה? לצמצם ככל האפשר את זכויות האדם במשפט הבינלאומי, ולשחרר את ארה"ב מחובת הציות לחוק הבינלאומי בזכויות האדם.

מה המניע? ב-20 השנים האחרונות ארה"ב מבצעת פשעי מלחמה בקנה מידה ענק (לדוגמה - הפלישה לעיראק ולאפגניסטן) והפרות מסיביות של זכויות האדם ברחבי העולם (לדוגמה – בתי כלא בלתי חוקיים "בור שחור" ברחבי העולם, ו"תכנית העינויים" של ה-CIA) . בנסיבות אלו, ארה"ב שינתה את כללי המשחק, והיא מסרבת לקבל את סמכות החוק הבינלאומי והאמנות הבינלאומיות, כולל ההכרזה על זכויות האדם, שארה"ב הייתה היוזמת שלהם. ארה"ב מתנגדת כבר מזמן לבית הדין הפלילי בהאג וסמכותו בעניין פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות…

מה הספין? בתמיכתם הנלהבת של נוצרים אוונגליסטיים, קתולים שמרניים ויהודים אורתודוקסים בארה"ב – הממשל מציג את המהפך כחזרה לזכויות האדם על פי התנ"ך והמסורת הדתית היהודית-נוצרית… ספין זה מדגיש במיוחד את ההתנגדות לשוויון זכויות לנשים, ההתנגדות לזכות ההפלה, וההתנגדות לשוויון זכויות ללהט"ב.

מה אומרים המתנגדים? המהפך בעמדה האמריקאית בשנים האחרונות תואר כ"חזרה לעקרונות משפטיים מהמאה ה-18”…

המהפך בעמדה האמריקאית ביחס לזכויות האדם, פשעי מלחמה, ופשעים נגד האנושות הוא גם חלק ממהפך רחב יותר ביחסה של ארה"ב לסדר הבינלאומי הקיים, שארה”ב הייתה במידה רבה אחראית להקמתו. לדוגמה – ארה"ב מסרבת לקיים את האמנות בעניין סחר בינלאומי ולקבל את סמכות בית הדין הבינלאומי לסחר. העמדה העכשווית של ארה"ב נוגדת בצורה קיצונית את עמדתה עד לפני שנים ספורות בעניין "שוק חופשי" וההתנגדות התקיפה להגבלות, מכסים וסובסידיות שמעוותות את "השוק החופשי" בסחר בינלאומיניתן לראות בשינוי בעמדה האמריקאית את תום עידן הגלובליזציה ואת תום הסדר הבינלאומי ששרר פחות או יותר מאז תום מלחמת העולם II בהנהגת ארה"ב…

ואצלנו??? בינתיים שוררת דממת אלחוט. השופרות בבלבלה. התקשורת הישראלית אינה מדווחת על ההתפתחויות הדרמטיות בזכויות האדם על פי ממשל טראמפ. התקשורת הישראלית גם אינה מדווחת על משפט המאה – משפט ההסגרה של אסאנג' בלונדון, שזוכה יום יום לכותרות ברחבי העולם. משפט זה הוא סמל למהפך, בו ארה"ב הפכה למפרה הסיטונאית של זכויות האדם, וארה"ב ובריטניה הפכו למי שמנהלות משפט ראווה סטליניסטי נגד גיבור זכויות האדם של דורנו...

ניתן לשער שמשרד החוץ הישראלי והממשלה יביעו בהמשך תמיכה נלהבת ביוזמה האמריקאית לצמצום זכויות האדם. ברור שהיוזמה הזאת תסייע לישראל להגן על עצמה מפני אישומים בגין הפרת של זכויות האדם וביצוע פשעי מלחמה…

מצד שני, ישראל עסקה בשנים האחרונות ב"צביעה בוורוד" (pink washing) אינטנסיבית – התפארות בזכויות להט"ב בישראל כסימן להיותו של המשטר בישראל "דמוקרטיה מתקדמת". יהיה כנראה צורך בעדכון כללי של מסרי הפרופגנדה…

קראו בבלוג: https://human-rights-alert.blogspot.com/2020/09/2020-09-19-in-out.html


רצח לשם שעשוע - סרטוני וידאו של טייסי הליקופטרים אמריקאיים, שפורסמו ע"י ויקיליקס, מתעדים אותם מתלוצצים בעודם רוצחים לשם שעשוע אזרחים, כולל צוות עיתונאים של רויטרס, במטחים ממכונות יריה.עינויים לשם שעשוע - בכלא אבו-ע'רייב בעיראק

 

עיראק - פשעי מלחמה בסדר גודל של שואה קטנה:  מלחמה שהחלה בהונאת מודיעין אודות "נשק להשמדה המונית" והמשיכה ברצח יותר מ- 1,000,000 איש, מיליוני עקורים, עינויים ופשעי מלחמה בקנה מידה עצום, וכיבוש שסופו לא נראה בעין.האחראים לפשעי המלחמה אינם עומדים לדין, אבל את חושפי הפשעים ממשלת ארה"ב רודפת: מימין - מאסרו בלונדון של ג'וליאן אסאנג' - חשף פשעי מלחמה ענקיים של ארה"ב ובריטניה, משמאל - קצין CIA לשעבר ג'והן קיריאקו -  חשף את "תוכנית העינויים" ובתי הכלא של "בור שחור" ברחבי העולם.  הועמד לדין, הורשע וריצה עונש מאסר.
---

שר החוץ האמריקאי פומפאו והקמת "מועצה לזכויות בלתי ניתנות לערעור"- 2020-2019 [8-1]

פומפאו הכריז על הקמת מועצה אמריקאית (בחסות משרד החוץולא בחסות הקונגרסלפרשנות של זכויות האדם על פי "ערכי היסוד האמריקאייםו"הערכים הדתיים המשותפים של היהדות והנצרות”הכוונה הברורה היא להביא לפרשנות מצמצמת של זכויות האדם למינימום האפשרי.

התכלית הרשמית המוכרזת של המועצה החדשה:

* “לספק חשיבה רעננה אודות הדיון בזכויות האדםבמקום שבו דיון זה התרחק מעקרונות היסוד של אומתנו – משפט הטבע וזכויות טבעיות.”

To “provide fresh thinking about human rights discourse where such discourse has departed from our nation’s founding principles of natural law and natural rights.”

ביתר פירוט – המטרה היא למנוע את "פרוליפרציה" של זכויות האדם "כשפוליטיקאים ופקידים יוצרים זכויות חדשותומערפלים את האבחנה בין זכויות בלתי ניתנות לערעור לבין זכויות אד הוק.

Pompeo argued human rights advocates had pursued: “when politicians and bureaucrats create new rights, they blur the distinction between unalienable rights and ad hoc rights”.

בכךפומפאו המציא סוג חדש של זכויות כביכולאו חלוקה של זכויות האדם לשני סוגיםאזכויות בלתי ניתנות לערעורבזכויות אד-הוק.

אבל מהן "זכויות אד-הוק"?

הדוח יוצר הבחנה חריפה בין "זכויות בלתי ניתנות לערעור (זכויות טבעיותלבין זכויות פוזיטיביסטיותהראשונות הן זכויות שמקורן במסורת המשפט הטבעישבבסיסו ההנחה של סדר טבעי שבד"כ (אך לא תמידמקורו אלוהיבעוד שמקורן של האחרונות במסורת המשפט הפוזיטיביסטישמקנה סמכות לחוק שנקבע ע"י השלטונות – לדוגמהבאמצעות הסכמים ואמנות בינלאומיים לזכויות האדםהדו"ח מצביע נכונה על הבעייתיות של התורה הפוזיטיביסטית – שאומות יכולות לשנות את דעתן (ובוודאי שארה"ב נחזית כמי שמשנה את דעתה בעניין סמכותה בנושאים מרכזיים בזכויות האדםכגון עינויים). מצד שניהדו"ח נמנע מביקורת דומה על ביסוס זכויות האדם על המשפט הטבעי – שכן אין דרך לזהות בבירור ולהצביע על "המשפט הטבעי". יש כאלה שרואים אותו ב"הוראות התנכיות היפות", אבל גישה זאת רחוקה מלספק את כולםהאבות המייסדים הכריזו על זכויות מסוימות כ"בלתי ניתנות לערעורעל פי "שניתנו ע"י בורא עולם" – וזהו זה.

זכויות "בלתי ניתנות לערעוראלהעל פי הדו"ח החדשהן שתיים – הזכות לקניין והזכות לחופש הדתאולם יש פה טשטוש מכוון בנושא זכות הקניין... בסופו של דבר זוהי הצדקה לקפיטליזם דורסני מהסוג הנהוג בארה"ב.” [2]

The report draws a strong distinction between “unalienable rights” (or natural rights) and positive rights. The former comes from the natural law tradition which asserts a natural order of things which usually (although not always) comes from a deity, while the latter is the positivist law tradition which looks at what governments say rights are – e.g. via international human rights covenants and treaties. It correctly points out the problematic nature of positivism – that states can change their minds (and certainly the US appears to change its mind depending upon what government is in power about some pretty important human rights, like torture). On the other hand, it does not cast a similarly critical eye on the natural law foundations of human rights – that it is not possible to point to or see or touch this “natural” law. Some may see it in “beautiful Biblical teachings,” but that is hardly going to satisfy everybody. The Founding Fathers declared certain rights to be “unalienable” as “endowed by their Creator” – end of story.

These “unalienable” rights number two – property rights and religious liberty. Although there is a wider gloss put on property rights (for example it serves to limit government, another plank in the conservative agenda), in the end this is a justification for the predatory capitalism practiced in the US.”

יש להניח שהתפתחות זאת בתורת המשפט היא פרי מוחם של חכמי המשפט של משרד החוץ והבית הלבן – אותם חכמי משפט שהכשירו את "תכנית העינויים".

המניע הרשמי הוא "התרבותן של זכויות האדםבכללובפרט ההתנגדות הדתית לחופש של נשים להחליט על הפלההתנגדות לשוויון זכויות ללהט”בוהתנגדות לזכויות חברתיות/כלכליות/תרבותיות.

יהודים אמריקאים אורתודוקסים – תומכי טראמפ – הם חלק בלתי נפרד מהתופעההמתוארת כחזרה למוסר היהודי-נוצרי [1]. יחד עם זאתהפעלת המועצה נחזית כניסיון להכשיר את ההתנהלות של ארה"ב (וישראלבניגוד לחוק הבינלאומי – על פי "עקרונות היסוד של ארה"ב”.

ההכרזה נחזית כחלק מהתהליכים של התרחקות ארה"ב מהחוק הבינלאומי בתחום זכויות האדםוהכוונה שמאחורי הקמת המועצה נחזית כהיפוך העמדה האמריקאית בעשרות השנים האחרונותההכרזה על הקמת המועצה תוארה כ"חזרה של 200 שנה לאחור" “חזרה לעקרונות מהמאה -18”…

יחד עם זאת, אמני הסחרירים בארה"ב מציגים את היוזמה החדשה כהזדמנות של ארה"ב לתרום לחדשנות והחייאת הדמוקרטיות ברחבי העולם [2]

סקירה היסטורית

א) רדיפתו של ג'וליאן אסאנג' –  2013- עד היום [34-27]

ג'וליאן אסאנגהוא עיתונאי עטור פרסים בינלאומייםג'וליאן אסאנגוויקיליקס חשפו פשעי מלחמה חמורים של ארה"ב ובריטניה בעיראק ובאפגניסטן.

ארה"ב ובריטניה רודפות את גו'ליאן אסאנגבתואנות שווא כבר כמעט 10 שניםועכשיו – אסאנגבכלא הבריטי לקראת הסגרתו לארה"ב – שם הוא צפוי למאסר עולם בכלא פדרליאם ישרוד בחיים.

כל זה בזמן שארה"ב ובריטניה מצדיקות את ההתערבות המלחמתית שלהן ברחבי העולם בהפצת "זכויות האדם", “דמוקרטיהו"חופש העיתונות"…

התקשורת ברחבי העולם מדווחת יום יום על ההתפתחויות במשפט אסאנגבלונדוןלמרות שגישת התקשורת לבית המשפט מינימלית (לא מפתיע מנהלים את הדיונים באולם קטנטן ומגבילים את מספר הנוכחים על פי תקנות הקורונה).

בישראל – דממת אלחוט!

ב) "תכנית העינויים" ו“תזכירי העינויים" - 2002 [26-9]

בעשור הראשון של המאה, CIA וצבא ארה"ב הקימו ברחבי העולם בתי כלא בלתי חוקיים מהסוג הנקרא "בור שחור". בבתי כלא אלה החזיקו ומחזיקים אסירים ללא משפט ומענים אותם בניגוד מוחלט לזכויות האדם בחוק הבינלאומי.

התנהלות זאת של ממשלת ארה"ב הוכשרה ע"י סדרת "תזכיריםמשנת 2002 מאת ג'יי בייבי [Jay S. Bybee] וג'והן יו [John Yoo] - בכירים במשרד היועמ"ש של ארה"ב.

התזכירים נתנו פרשנות הזויה לחוק האמריקאי ולחוק הבינלאומי בעניין הגדרת "עינוייםו“כאב", וטענו שכל ניסיון להעמיד לדין את מבצעי העינויים בטל – כיוון שהוא מתנגש עם סמכותו של הנשיא לנהל מלחמה[9]

This is the primary "torture memo", which defines the Department of Justice's (DOJ) interpretation of torture. It is relied upon heavily by the subsequent "torture memos". It discusses the language of the torture statute (18 U.S.C. §§ 2340–2340A) in detail in order to derive its definition of torture, states that "cruel, inhuman, or degrading" treatment is not torture according to that statute; and examines "possible defenses that would negate any claim that certain interrogation methods violate the statute".[9] It concludes that torture is only: extreme acts according to the Convention Against Torture; that severe pain (a requisite for this definition of torture) is "serious physical injury, such as organ failure, impairment of bodily function, or even death"; that prolonged mental harm is harm that must last for "months or even years"; that "prosecution under Section 2340A may be barred because enforcement of the statute would represent an unconstitutional infringement of the President's authority to conduct war"; and that "under the current circumstances, necessity or self-defense may justify interrogation methods that might violate Section 2340A." [9]

התנהלות זאת נשמרה בסוד במשך מספר שניםאבל בסופו של דבר נחשפה ע"י חושף השחיתויות מה-CIA גו'הן קיריאקו.

כרגיל במצבים אלה – חושף השחיתויות קיריאקו הועמד לדין ונדון למאסראבל אף אחד מהאחראים ל"תוכנית העינוייםלא הועמד לדין…

הסנט של ארה"ב הקים בסופו של דבר ועדת חקירה בנושא "תכנית העינוייםופרסם דו"ח בנושא בשנת 2014. חלקים מהדו"ח נותרו סודיים עד היום.

במהלך עבודת הוועדה תועדה תקלה – CIA ריגל אחרי חברי הוועדה ופרץ למחשבי הוועדה שעסקה בחקר ה-CIA… גם פרויקט זה של ה-CIA נוהל ע"י משפטנים – שהכשירו את פעולות ה-CIA… לאחר שהפרשה נחשפההיו שטענו שיש כאן "משבר חוקתי"… אבל כרגיל במצבים אלה – איש לא הועמד לדין על הפריצה למחשבי הסנט והריגול אחרי הסנט...

יש לציין שעל פי החלק הגלוי של דו”ח הסנטנציגי ה-CIA טענו שוב ושוב להגנת CIA – שגם בישראל מתנהגים כך...

ג'ינה האספלמי שכונתה "מלכת העינויים", מונתה ע"י טראמפ (באישור הסנטלראשת CIA.

גאמנת רומא/חוקת רומא של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג  - 2002 

ארה"ב וישראל מסרבות להכיר באמנה [Rome Statute of the International Criminal Court] או בסמכות בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאגוהשנהארה"ב הטילה סנקציות על אנשי בית הדין ובני משפחותיהם עקב חקירה של פשעי מלחמה של ארה”ב בעיראק ובאפגניסטן).

"המדינות שהן צדדים לחוקה זו,

בהיותן מודעות לכך שכל בני האדם מאוחדים בקשרים משותפיםותרבויותיהם מחוברות יחדיו במורשת משותפתומתוך חשש שפסיפס עדין זה עלול להתרסק בכל עת,

בתתן דעתן לכך שבמאה זו מיליוני ילדיםנשים וגברים נפלו קרבן לזוועות שלא יתוארו הגורמות זעזוע עמוק למצפון האנושות,

בהכירן בכך שפשעים חמורים כאלה מאיימים על השלוםהביטחון והרווחה בעולם,

באשרן כי אסור שהפשעים החמורים ביותר המדאיגים את הקהילה הבינלאומית ככלל לא ייענשו ושיש להבטיח העמדה יעילה לדין בגינם ע"י נקיטת אמצעים ברמה הבינלאומית וע"י הגברת שיתוף פעולה בינלאומי,

בהיותן נחושות בדעתן לשים קץ לחסינותם מעונש של מבצעי הפשעים האמורים ובכך לתרום למניעת הפשעים האמורים,

בהיזכרן כי חובתה של כל מדינה היא לממש את סמכות השיפוט הפלילית שלה על האחראים לפשעים בינלאומיים,

באשרן מחדש את המטרות והעקרונות של מגילת האומות המאוחדותובעיקר שכל המדינות תימנענה מאיום או משימוש בכוח נגד שלמותה הטריטוריאלית או עצמאותה הפוליטית של מדינה כלשהיאו בכל דרך אחרת שאינה עולה בקנה אחד עם מטרות האומות המאוחדות,

בהדגישן בהקשר זה שאין בחוקה זו דבר שיתפרש כמסמיך מדינה כלשהי להתערב בסכסוך מזוין או בענייניה הפנימיים של מדינה כלשהי,

בהיותן נחושות בדעתן למטרות אלה ולמען דורות ההווה והעתיד להקים בית דין פלילי בינלאומי עצמאי וקבוע בזיקה למערכת האומות המאוחדותשיהיה בעל סמכות שיפוט על הפשעים החמורים ביותר המדאיגים את הקהילה הבינלאומית ככלל,

בהדגישן כי בית הדין הפלילי הבינלאומי המוקם לפי חוקה זו יהווה השלמה לסמכויות שיפוט פליליות לאומיות,הסכימו לאמור:

חלק 1. הקמת בית הדין

סעיף בית הדין

בית דין פלילי בינלאומי ("בית הדין") מוקם בזההוא יהיה מוסד קבוע ותהיה לו הסמכות לממש את סמכות השיפוט שלו על בני אדם לגבי הפשעים החמורים ביותר המדאיגים את הקהילה הבינלאומית ככללויהווה השלמה לסמכויות שיפוט פליליות לאומיותסמכות השיפוט והתפקוד של בית הדיון יוסדרו ע"י הוראות חוקה זו.

דתום מלחמת העולם II: ההכרזה לכל באי עולם על זכויות האדם - 1948 

יוזמה אמריקאית-בריטית בהנהגת אלנור רוזוולטההכרזה אומצה ע"י העצרת הכללית של האו"ם בסן פרנציסקוונחשבת היום למסמך יסוד בחוק הבינלאומי בזכויות האדם.

"הואיל והכרה בכבוד הטבעי לכל בני משפחת האדם ובזכויותיהם השוות והבלתי נפקעות [במקורunalienable תרגום עדיףבלתי ניתנות לערעור – י’ צ’] הוא יסוד החופשהצדק והשלום בעולם

הואיל והזלזול בזכויות האדם וביזוין הבשילו מעשים פראיים שפגעו קשה במצפונה של האנושותבניין עולם שבו ייהנו כל יצורי אנוש מחירות הדיבור והאמונה ומן החירות מפחד וממחסורהוכרז כראש שאיפותיו של כל אדם

הואיל והכרח חיוני הוא שזכויות האדם תהיינה מוגנות בכוח שלטונו של החוקשלא יהא האדם אנוסכמפלט אחרוןלהשליך את יהבו על מרידה בעריצות ובדיכוי

הואיל והכרח חיוני הוא לקדם את התפתחותם של יחסי ידידות בין האומות

הואיל והעמים המאוגדים בארגון האומות המאוחדות חזרו ואישרו במגילה את אמונתם בזכויות היסוד של האדםבכבודה ובערכה של אישיותו ובזכות שווה לגבר ולאישה ומנוי וגמור אתם לסייע לקידמה חברתית ולהעלאת רמת החיים מתוך יתר חירות

הואיל והמדינות החברות התחייבו לפעולבשיתוף עם ארגון האומות המאוחדותלטיפוח יחס כבוד כללי אל זכויות האדם ואל חירויות היסוד והקפדה על קיומן

הואיל והבנה משותפת במהותן של זכויות וחירויות אלה היא תנאי חשוב לקיומה השלם של התחייבות זו

לפיכך מכריזה העצרת באוזני כל באי העולם את ההכרזה הזאת בדבר זכויות האדם כרמת הישגים [a common standard of achievementכללית לכל העמים והאומותכדי שכל יחיד וכל גוף חברתי ישווה תמיד לנגד עיניו וישאף לטפחדרך לימוד וחינוךיחס של כבוד אל הזכויות ואל החירויות הללוולהבטיח באמצעים הדרגתייםלאומיים ובינלאומייםשההכרה בעקרונות אלה וההקפדה עליהם תהא כללית ויעילה בקרב אוכלוסי המדינות החברות ובקרב האוכלוסים שבארצות שיפוטם"

התום מלחמת העולם II: מגילת היסוד של האומות המאוחדות (UN Charter) י - 1945

נחתמה בסן פרנציסקובהנהגת מדינות הברית במלחמת העולם ה-II ובראשן ארה"בהמגילה מכריזה על זכויות האדם ומשמשת עד היום מסמך מכונן בחוק הבינלאומי.

WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED

to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and

to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and

to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and

to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

AND FOR THESE ENDS

to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and

to unite our strength to maintain international peace and security, and

to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and

to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,

HAVE RESOLVED TO COMBINE OUR EFFORTS TO ACCOMPLISH THESE AIMS

Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the city of San Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organization to be known as the United Nations.

ו) תום מלחמת העולם I: מגילת חבר הלאומים - 1920

חבר הלאומים נוסד בהנהגת ארה"בנשיא ארה"ב וילסון שיזם את הקמת חבר הלאומיםזכה בפרס נובל לשלום בשנת 1919 בגין יוזמה זאתאולם ארצות הברית מעולם לא אישרה את אמנת החבר ולא הצטרפה אליובשל נטיות בדלניות בארה"ב.

In order to promote international co-operation and to achieve international peace and security

by the acceptance of obligations not to resort to war,
by the prescription of open, just and honourable relations between nations,
by the firm establishment of the understandings of international law as the actual rule of conduct among Governments, and
by the maintenance of justice and a scrupulous respect for all treaty obligations in the dealings of organised peoples with one another,

Agree to this Covenant of the League of Nations.”

זמלחמת האזרחים האמריקאיתנאום לינקולן בגטיסברג  - 1863

טקסט מכונן של ארה"ב בתקופת השיקום [Reconstruction Era] ולאחריה.

"לפני שבע ושמונים שנה הולידו אבותינו על יבשת זו אומה חדשהאשר הורתה בחרות וייעודה באמונה כי כל בני האדם נבראו שווים... שאומה זובחסדי האלתיוולד מחדש לחופשוכי ממשלה של העםעל ידי העםלמען העםלא תכלה מן הארץ."

חהמהפכה הצרפתיתהצהרת זכויות האדם והאזרח  - 1789

הנורמה העליונה של המשטר שם עד היום

"נציגי העם הצרפתישהתכנסו וכוננו אסיפה לאומיתוהסבורים כי אי-ידיעת זכויות האדםהזנחתן או הזלזול בהן מהווים את הגורם היחידי לצרותיו של הציבור ולשחיתותן של ממשלותהחליטו להציג בהצהרה חגיגית את זכויות האדם הטבעיותהקדושות והנצחיותכדי שהצהרה זובהיותה תמיד לנגד עיניהם של חברי הגוף החברתיתשמש להם תזכורת מתמדת לזכויותיהם ולחובותיהכדי שיהיה אפשר להשוות ללא הרף את מעשיהן של הרשות החוקקת ושל הרשות המבצעת עם המטרות שנועדו למוסדות השלטוןוכך יזכו ליותר כבוד מן הציבור וגם כדי שתביעותיהם בעתידבהיותן מבוססות על עקרונות פשוטים שאין עליהם עורריןיחתרו האזרחים תמיד לשימורה של החוקה ולאושרו של הכלל.

בגלל הסיבות האלהקבל הישות העליונה [במקור:l'Être Suprême – י’ צ’] ובתקווה לברכתה ולחסדהמכירה האסיפה הלאומית בזכויות הקדושות של האדם והאזרחומכריזה עליהן :

1. בני האדם נולדיםונשארים תמידחופשיים ושווי זכויותלפיכך אפשר לבסס הבדליים חברתיים רק על תועלת הכלל.

2. מטרת כל התאגדות פוליטית היא שימור זכויות האדם הטבעיות והנצחיותזכויות אלו הן החירותהקנייןהבטחון והתנגדות לדיכוי.

3. האומהמעצם מהותה היא מקור כל ריבונותושום איש או קבוצת אנשיםאינו זכאי לסמכות כלשהי שאינה נובעת בפורש מן האומה..."

טהמהפכה האמריקאיתהחוקה של ארה"ב - 1779

הנורמה החוקתית בארה"ב עד היום.

"אנובני ארצות הבריתמתקינים וקובעים את החוקה הזאת לארצות הברית של אמריקה כדי ליצור ברית מושלמת יותרלכונן משפטלהבטיח שקט מביתלשקוד על הגנת הציבורלקדם את רווחת הכלל ולקיים את ברכות החירותלנו ולצאצאינו אחרינו...”

י) המהפכה האמריקאית: הכרזת העצמאות של ארה"ב - 1776

נורמה עליונה של המשטר שם עד היום

"כאשר במהלך המאורעות האנושיים יראה עם צורך להתיר את הקשרים המדיניים שחיברוהו אל עם אחר, וליטול לעצמו מעמד נפרד ושווה בקרב המעצמות שעל כדור הארץ, מעמד בו מזכים אותו חוקי הטבע ואלוהי הטבע; כבוד הוגן לדעותיהם של בני האדם, מחייבו להצהיר מהם הגורמים שדוחפים אותו לפירוד.

אנו סבורים שאמיתות אלה ברורות מאליהן [self-evident], שכל בני האדם נבראו שווים, ובוראם העניק להם זכויות שאין ליטול מהם [במקור: unalienable תרגום עדיף: בלתי ניתנות לערעור – י’ צ’], ביניהן: חיים, חירות והחתירה אחר האושר. כדי להבטיח זכויות אלה מוקמות בקרב בני האדם ממשלות, השואבות את סמכויותיהן הצודקות מהסכמתם של הנשלטים, ובכל פעם שצורת ממשל כלשהי הופכת הרסנית ביחס לזכויות אלה, הרי שזכותו של העם לשנותה או לבטלה, ולהקים ממשלה חדשה, שיסודותיה מושתתים על עקרונות אלה והיא מארגנת את סמכויותיה כך שבעיני העם היא המתאימה ביותר להגשמת ביטחונו ואושרו.

התבונה מחייבת, אפוא, כי ממשלות שנוסדו זה מכבר לא יוחלפו בשל סיבות קלות ערך וחולפות, ואכן, הנסיון מלמד, כי בני האדם נוטים יותר לסבול, כל עוד ניתן לשאת את הרעות, מאשר לעשות דין לעצמם על ידי ביטול צורות השלטון שאליהן הם מורגלים. אך בשעה ששורה ארוכה של עוולות ופגיעות, הנמשכת ללא שינוי לאורך זמן, וחושפת מזימה להעמידם תחת עריצות מוחלטת, הרי זו זכותם, ואף חובתם, להתנער מממשל מעין זה ולהעמיד שומרים חדשים על ביטחונם לעתיד לבוא. – כזה היה הסבל שנשאו המושבות באורך רוח, וכזה הוא ההכרח הכופה עליהן עתה לשנות את שיטות הממשל הקודמות שלהם. דברי ימיו של מלך בריטניה הנוכחי [ג'ורג' השלישי] הם שורה ארוכה של עוולות ופגיעות חוזרות ונשנות, שלכולן מטרה אחת, והיא לכונן שלטון עריצות מוחלט על מדינות אלה. יבואו העובדות ויוכיחו זאת לעולם הישר.

הוא סירב לתת הסכמתו לחוקים המועילים והנחוצים ביותר לטובת הכלל.

הוא אסר על מושליו לאשר חוקים בעלי חשיבות מיידית ודוחקת, אלא אם כן תושהה הפעלתם עד לקבלת הסכמתו: ולאחר שהושהו, נמנע מלתת דעתו עליהם.

הוא סירב לאשר חוקים אחרים לנוחיותם של חלקים גדולים באוכלוסיה, אלא אם כן ייאותו לוותר על זכות הייצוג בבית המחוקקים, זכות שאין מחיר לחשיבותה ושאינה נוראה אלא לעריצים.

הוא כינס אסיפות מחוקקות במקומות בלתי רגילים, בלתי נוחים ורחוקים ממקום הגנזך שלהם, אך ורק כדי לייגעם עד שישלימו עם האמצעים שנקט נגדם.

הוא פיזר מספר פעמים את בתי הנבחרים על שהתנגדו בתקיפות ובאומץ כל אימת שהתנכל לזכויות העם.

לאחר פיזורם, סירב במשך זמן רב, להביא לידי בחירתם לאסיפות אחרות, ובכך חזרה סמכות החקיקה, שאין בכוחו של איש לבטלה, לידי העם הרחב לשם הפעלתה, וכל אותו זמן נשארה המדינה חשופה לסכנות פלישה מחוץ ולפורענויות מבית.

קישורים

"המועצה לזכויות בלתי ניתנות לערעור"

[1] Unalienable Rights and the Securing of Freedom – SPEECH by MICHAEL R. POMPEO, SECRETARY OF STATE, JULY 16, 2020

https://www.state.gov/unalienable-rights-and-the-securing-of-freedom/

[2] Justifying American exceptionalism: the Commission on Unalienable Rights undermines modern human rights

https://www.opendemocracy.net/en/justifying-american-exceptionalism-commission-unalienable-rights-undermines-modern-human-rights/

[3] Unalienable Rights and U.S. Foreign Policy

https://www.wsj.com/articles/unalienable-rights-and-u-s-foreign-policy-11562526448

[4] Mike Pompeo’s Faith-Based Attempt to Narrowly Redefine Human Rights

https://www.newyorker.com/news/our-columnists/mike-pompeos-faith-based-attempt-to-narrowly-redefine-human-rights

[5] 5 Questions About the Commission on Unalienable Rights

https://www.americanprogress.org/issues/security/news/2019/10/31/476632/5-questions-commission-unalienable-rights/

[6] Pompeo’s plan for a hierarchy of human rights could serve to undermine them all – including religious freedom

https://theconversation.com/pompeos-plan-for-a-hierarchy-of-human-rights-could-serve-to-undermine-them-all-including-religious-freedom-143385

[7] How Mike Pompeo’s new commission on ‘unalienable rights’ butchers history

Women’s rights have always been human rights

https://www.washingtonpost.com/outlook/2019/08/15/how-mike-pompeos-new-commission-unalienable-rights-butchers-history/

[8] Why you shouldn’t dismiss Mike Pompeo’s report on human rights

https://www.americamagazine.org/politics-society/2020/07/23/why-you-shouldnt-dismiss-mike-pompeos-report-human-rights

תכנית העינויים" והצדקתה ע"י רשויות החוק והמשפט בארה"ב

[9] Torture Memos

https://en.wikipedia.org/wiki/Torture_Memos

[10] Meeting Professor Torture

https://www.spectator.co.uk/article/meeting-professor-torture

[11] The Sacrificial Y The Sacrificial Yoo: Accounting for T oo: Accounting for Torture in the OPR Repor e in the OPR Report

https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1476&context=facpub

[12] Protest During Poli-Sci Meeting

Critics hold signs during talk by John Yoo, demanding that controversial Berkeley professor be fired and excluded from speaking at such meetings.

https://www.insidehighered.com/news/2017/09/01/critics-berkeley-professor-stage-protest-during-his-talk-political-science-meeting

[13] A memo on torture to John Yoo

https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2011/jun/02/john-yoo-torture-waterboarding

[14] Getting Away with Torture

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0711webwcover.pdf

[15] Advocates for U.S. Torture Prosecutions

http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2014/10/CAT-Shadow-Report-Advocates-for-US-Torture-Prosecutions.pdf

[16] John Kiriakou – Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Kiriakou

[17] CIA Paid Torture Teachers More Than $80 Million

https://www.nbcnews.com/storyline/cia-torture-report/cia-paid-torture-teachers-more-80-million-n264756

[18] Senate Intelligence Committee report on CIA torture

https://en.wikipedia.org/wiki/Senate_Intelligence_Committee_report_on_CIA_torture

[19] REPORT of the SENATE SELECT COMMITTEE ON INTELLIGENCE COMMITTEE STUDY of the CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY’S DETENTION AND INTERROGATION PROGRAM

https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/publications/CRPT-113srpt288.pdf

[20] 'A constitutional crisis': the CIA turns on the Senate

https://www.theguardian.com/us-news/2016/sep/10/cia-senate-investigation-constitutional-crisis-daniel-jones

[21] CIA accused of spying on U.S. Senate intelligence committee

https://www.reuters.com/article/us-usa-cia-interrogations/cia-accused-of-spying-on-u-s-senate-intelligence-committee-idUSBREA2A0XY20140311

[22] CIA admits to spying on Senate staffers
https://www.theguardian.com/world/2014/jul/31/cia-admits-spying-senate-staffers

[23] The CIA Lawyer Who Led a Secret Effort to Spy on the Senate

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/02/the-cia-lawyer-who-led-efforts-to-spy-on-the-senate/385286/

[24] The CIA Hacked Senate Computers, Lied About It, and No One Is Getting Fired

https://www.vice.com/en_us/article/gvy537/the-cia-hacked-senate-computers-lied-about-it-and-no-one-is-getting-fired

[25] CIA whistleblower: ''No regrets. I would do it all again''

https://www.opendemocracy.net/en/digitaliberties/cia-whistleblower-no-regrets-i-would-do-it-all-again/

[26] CIA whistleblower 'sickened' by Trump's new CIA pick Gina Haspel

https://www.cbc.ca/radio/asithappens/as-it-happens-thursday-edition-1.4577684/cia-whistleblower-sickened-by-trump-s-new-cia-pick-gina-haspel-1.4577686

רדיפתו ומשפטו של ג'וליאן אסאנג'

[27] British judge begins Julian Assange’s extradition hearing

https://www.theglobeandmail.com/world/article-british-judge-begins-julian-assanges-extradition-hearing/

[28] Trump associates offered Assange a ‘win-win’ pardon, lawyer says

https://www.detroitnews.com/story/news/politics/2020/09/18/trump-associates-offered-assange-win-win-pardon-lawyer-says/3491897001/
[29] Empire’s mask slips at Julian Assange trial

https://asiatimes.com/2020/09/empires-mask-slips-at-julian-assange-trial/

[30] News Media Who Ignore The Assange Trial Are Admitting They Don’t Care About Journalism

https://www.scoop.co.nz/stories/HL2009/S00091/news-media-who-ignore-the-assange-trial-are-admitting-they-dont-care-about-journalism.htm

[31] US demands hinder Spanish probe into alleged CIA ties to security firm that spied on Assange

https://english.elpais.com/spanish_news/2020-09-10/us-demands-hinder-spanish-probe-into-alleged-cia-ties-to-security-firm-that-spied-on-assange.html

[32] Assange defence questions why Obama didn't seek to prosecute him

https://www.brisbanetimes.com.au/world/europe/assange-defence-questions-why-obama-didn-t-seek-to-prosecute-him-20200915-p55w09.html

[33] U-Md. professor testifies, amid glitches, at Assange extradition hearing in London

https://www.washingtonpost.com/world/europe/julian-assange-wikileaks-extradition/2020/09/06/dff773be-eede-11ea-bd08-1b10132b458f_story.html

[34] Pentagon Papers leaker comes to the defence of Julian Assange

https://www.thehindu.com/news/international/pentagon-papers-leaker-comes-to-the-defence-of-julian-assange/article32626620.ece

התנערות ארה"ב מהסכמים ובתי דין בינלאומיים בנושא הסחר החופשי

[35] What’s Next for the WTO After Sabotage by the U.S.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-26/how-a-global-trade-slump-might-soon-sink-into-chaos-quicktake

[36] US rejects International Court of Justice ruling on Iran, continuing its isolationist charge

https://www.cnbc.com/2018/10/05/us-rejects-international-court-of-justice-ruling-on-iran-continuing-its-isolationist-charge.html