Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Tuesday, February 25, 2020

2020-02-25 מחאה נגד שחיתות בתי המשפט>מעצר>תיעוד יוצא דופן של פברוקים בנט-המשפט

 Joseph Zernik
5 mins · 
מחאה נגד שחיתות בתי המשפט>מעצר>תיעוד יוצא דופן של פברוקים בנט-המשפט
"החשוד" נעצר ביום 04 לפברואר בשעה שקיים משמרת מחאה חוקית מול בית המשפט בתל-אביב. בהמשך, הוחזק יומיים בבידוד, כיוון שסירב לחתום על תנאים לשחרורו. ביום 06 לפברואר, ניהלה השופטת ענת יהב דיון, והנפיקה כביכול החלטה על שחרורו בתנאי "הרחקה" מבית המשפט. אולם פקודת השחרור, שהונפקה ונמסרה לשב"ס  באותו יום נעלמה ממערכת נט-המשפט. לאחר מסכת סחיטה באיומים לכאורה, החשוד "נזרק" מהמעצר ללא חתימה על התנאים, וללא הליך שחרור ראוי... השופטת ענת יהב מסרבת בינתיים להסביר את התנהלותה.  
מערכת נט-המשפט מאפשרת החלפת מסמכים ללא תיעוד ראוי, וכן אישור מפוברק של כתבי בית דין חסרי כל תוקף ומפוברקים בעליל.  אם מערכת דומה הייתה משמשת להנהלת חשבונות בפיצוציה, קרוב לוודאי שבעל הפיצוציה היה מואשם במרמה...
מערכת נט-המשפט - פרי מוחם של אהרן ברק ובועז אוקון - מערערת את ישרת מערכת המשפט בישראל מיסודה!
בבלוג: https://human-rights-alert.blogspot.com/2020/02/2020-02-25.html 
ביום ג', 04 לפברואר, 2020 - "החשוד" נעצר בעת שקיים משמרת מחאה חוקית מול בית המשפט ברח' וייצמן 1.

   
ביום ד', 05 לפברואר, 2020 - השופטת ענת יהב ניהלה דיון בהארכת מעצר כביכול - שיצר תיעוד של פברוק הליכי מעצר בשיתוף פעולה עם התביעה המשטרתית והסנגוריה הציבורית.

  

ביום ה', 06 לפברואר, 2020 - השופטת ענת יהב ניהלה דיון נוסף בהארכת מעצר כביכול - שיצר תיעוד של פברוק הליכי מעצר בשיתוף פעולה עם שב"ס, תוך שיבוש הכתבים במערכת נט-המשפט. 
   
השופטת ענת יהב מסרבת בינתיים לספק תשובה עניינית על בקשות להבהיר את התנהלותה: "אם מדובר בתלונה, פתוחה הדרך בפני המבקש להפנות אותה לגורם המתאים."
  
דו"ח Human Rights Alert NGO למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל (2018) התמקד בפברוקים, ובפרט כאלה הקשורים בפיתוחן, התקנתן ותפעולן של מערכות מידע.
--- 
תל-אביב, 25 לפברואר - בעקבות אירועים חריגים בהליכי מעצר בבית המשפט השלום ת"א, הוגש הבוקר לשופטת ענת יהב תיעוד נוסף, כחלק מבקשה להבהרת התנהלותה.  
נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות דוד רוזן הכריז לאחרונה כי טועני המשטרה "משקרים בבתי המשפט יום יום" בהליכי מעצרים.  האירועים הקשורים למעצר במקרה שלפנינו מציגים תמונה מורכבת יותר, בה הפברוקים נערכים בשיתוף פעולה עם השופטת ושב"ס, ולעתים גם הסנגוריה הציבורית.  [1]
אירועי המעצר במקרה שלפנינו גם יצרו תיעוד יוצא דופן של חוסר תקינות וחוסר ישרה בפיתוחה, התקנתה ותפעולה של מערכת נט-המשפט - מערכת ניהול התיקים האלקטרוניים בבתי המשפט השלום והמחוזיים.
למרות בקשות חוזרות להבהרת התנהלותה, השופטת ענת יהב השיבה עד עתה רק בהחלטות המייעצות ל"חשוד" להגיש נגדה תלונה לנציב תלונות הציבור על השופטים...  אולם פברוק שיטתי של הליכי התלונות וההחלטות בנציבות תלונות הציבור על השופטים, תוך הסתרת הפברוקים משרי המשפטים, תועד גם הוא לאחרונה... [2, 3]
---
[1] 2020-02-19 שוטרים משקרים כל יום בהליכי מעצרים? ומה עם השופטים (השופטת ענת יהב, לדוגמה) והסנגורים הציבוריים?
[2] 2020-02-15 פברוקים, חשד למרמה והפרת אמונים בנציבות תלונות הציבור על השופטים - שר המשפטים אוחנה מתבקש לפתוח בחקירה פלילית
[3] 2020-02-15 פברוקים, חשד למרמה והפרת אמונים בנציבות תלונות הציבור על השופטים - נשיאת העליון חיות, מנהל בתי המשפט מרזל ונשיאי בתי המשפט השונים זורמים, אך לא שרי המשפטים שקד ואוחנה

להלן התוסף שהוגש היום בבית המשפט השלום ת"א
בבית המשפט השלום ת"א

11235-02-20  מדינת ישראל נ צרניק

המבקש: יוסף צרניק
בעצמו - בלתי מיוצג
פקס: 077-317918
דוא"ל: joseph.zernik@ 
המשיבה: מדינת ישראל
התביעה המשטרתית, שלוחת מעצרים
פקס: 03-6803715
דוא"ל: matap-ta@

תוסף לבקשה להבהרות אודות החלטה שנרשמה ונעלמה (מס’ 9)
“החשוד" יוסף צרניק מגיש בזאת תוסף לבקשה להבהרות אודות החלטה שנרשמה ונעלמה (מס’ 9), מהסיבות שלהלן:
1. בירור נוסף וגישה ישירה לנט-המשפט העלו פרטים נוספים לעניין הבקשה להבהרות (מס’ 9).
2. רשימת הכתבים בכרטיסיית "תיק הנייר" מראה ששתי "פקודות שחרור" הונפקו בתיק דנן: האחת ביום ד’, 05 לפברואר, והשנייה ביום ה’, 06 לפברואר (תמונה 1).
תמונה 1.
3. להלן המסמך מיום ד’, 05 לפברואר, 2020, המזוהה ברשימת הכתבים כ"פקודת שחרור" הראשונה (תמונה 2).
תמונה 2. 
על פי הסברי מזכירות מעצרים ביחס לפקודת השחרור מיום 05 לפברואר, 2020: 
א) החותמת - "שוחרר בערבות/צד ג’" - הוחתמה ונחתמה במזכירות, ומשמעותה היא שהעצור או צד ג’ חתמו לכאורה על הערבות והתנאים לשחרורו.  דבר זה לא התרחש במציאות. סירבתי לחתום על התנאים והערבות. לכן, נותרתי במעצר עד יום ה’, 06 לפברואר, 2020. שב"ס המשיך להחזיק אותי בבידוד. כפי שהודיע נציג שב"ס בפרוטוקול מיום ה’, 06 לפברואר, 2020: “החשוד סירב לחתום ולכן הוכנס לתא פיקוח…"
ב) הרישום בכתב יד - “5-2-20  13:10” (הדקות אינן כתובות בבירור), וחתימת היד בצידו, הם של איש שב"ס, והם מציינים את היום והשעה בה הפקודה נמסרה ע"י המזכירות לשב"ס.  כלומר, "פקודת השחרור" מיום ד’, 05 לפברואר, 2020, נמסרה לשב"ס עוד בטרם התקיים הדיון בענייני ביום רביעי...
4. להלן גם המסמך מיום ה’, 06 לפברואר, 2020, המזוהה ברשימת הכתבים כ"פקודת שחרור" השנייה (תמונה 3).
תמונה 3.
א) מסמך זה, כפי שהוא מופיע היום בנט-המשפט, אומר: "נסרק בטעות", למרות שהכיתוב ברשימת הכתבים בכרטיסיית "תיק הנייר" עדיין מזהה אותו כ"פקודת שחרור".
ב) על פי מידע ממקור מהימן בבית המשפט, פקודת שחרור שנייה אכן הונפקה בתיק זה ביום ה’, 06 לפברואר, 2020, ונמסרה לשב"ס בסביבות השעה 14:00 – שוב – עוד בטרם התקיים הדיון בענייני. 
ג) על פי מידע שנמסר ממזכירות מעצרים, המסמך המקורי שנסרק למערכת נט-המשפט הוחלף במסמך - "נסרק בטעות" – בסביבות השעה 15:01 – שוב – עוד בטרם התקיים הדיון בענייני  ביום חמישי.
5. בדיון ביום ה’, 06 לפברואר, 2020, שהחל בסביבות השעה 15:30, השופטת ענת יהב רשמה בפרוטוקול והודיעה באולם הדיונים על החלטתה: “אני מבטלת את התנאי של חתימה על ערבות עצמית.  שאר התנאים יעמדו על כנם.” 
אדם תמים, שהיה קורא את הפרוטוקולים מיום ד’ ומיום ה’, היה מסיק קרוב לוודאי, ששוחררתי בתנאים של "הרחקה מבית המשפט השלום והמחוזי בתל-אביב ברחוב וייצמן 1, לתקופה של 15 ימים.”
6. לאחר הדיון ביום ה’, 06 לפברואר, 2020, התנהלה מסכת סחיטה באיומים ע"י שב"ס, שנכשלה, במטרה לכפות עלי חתימה על התנאים. עמדתי בסירובי, ושוחררתי לבסוף בסביבות השעה 17:30, ללא ביצוע הליך שחרור ראוי כלל.
7. כפי שהדגמתי בביקור במשרדי משמר בית המשפט ביום 11 לפברואר, 2020 – לא היה ולא נברא תנאי בר אכיפה של "הרחקה מבית המשפט… לתקופה של 15 ימים.”
8. לפיכך, שוב מתבקשת השופטת ענת יהב להבהיר את שרשרת האירועים ביום 06 לפברואר, 2020.
9. עניינים אלה נוגעים כולם לכבוד האדם וחירותו - חוק יסוד בחוקה כביכול של מדינת ישראל...
מן הראוי שבית המשפט יבהיר את התנהלותו ויסיר כל חשש למעשים בלתי כשירים ו/או בלתי ישרים.
--- 
בשולי הדברים צריך להעיר שוב:
א) עצם קיום האפשרות להחליף את מסמכים בנט-המשפט, בפרט החלטות שיפוטיות, ללא אסמכתאות מתאימות וללא רישום גלוי מתאים, מראה שמערכת נט-המשפט אינה מערכת ניהול תיקים תקינה ואמינה. כמו כן - התנהלות זאת אינה תואמת בית משפט כשיר וישר.
ב) הנוהג שהתפשט לאחרונה, של רישום הכתבים כולם, גם אלה שהונפקו אלקטרונית,  תחת כרטיסיית "תיק הנייר" בלבד – גם הוא תורם לערעור הישרה בתפעול המערכת.
ג) עצם קיום האפשרות להפעיל את היישום החדש יחסית בנט-המשפט, “אישור אוטומטי" (החותמת הסגולה בפינה השמאלית העליונה בתמונה 3), על מסמך חסר כל תוקף, שאינו יכול להיחשב אפילו ככתב בית דין, מדגים כשל נוסף בתקינותה וישרתה של מערכת נט-המשפט.
היום, 25 לפברואר, 2020, על החתום ______________________
“החשוד" יוסף צרניק 
בעצמו – בלתי מיוצגThursday, February 20, 2020

2020-02-20 פברוקים בבחירות -- שקיפות לא מתאימה לוועדת הבחירות המרכזית

 Joseph Zernik
5 mins · 
פברוקים בבחירות -- שקיפות לא מתאימה לוועדת הבחירות המרכזית
לאחר שהפברוקים נחשפו בבחירות סבב א', השופט מלצר מצא את הפתרון המושלם - מסתירים את הפרוטוקולים בתואנת "הגנת הפרטיות"... במצב דומה בארה"ב בשנת 1946 - האזרחים נטלו נשק לידיים...
בבלוג: https://human-rights-alert.blogspot.com/2020/02/2020-02-20.html
Image may contain: 1 person, standing Image may contain: ‎1 person, ‎text that says '‎הבייתה! מלצר‎'‎‎ 
* בבחירות סבב א' - אפריל 2019 - הציבור נחשף לרמת הפברוקים בניהול הבחירות תודות למשמר האזרחי בבחירות וסדרת תחקירים ב"הארץ". בין השאר נחשפנו לשינויים/פברוקים/זיופים נרחבים בפרוטוקולים, שנחתמו ע"י השופטים בוועדות האזוריות רק ב-25% מהמקרים!
* בבחירות סבב ב' - ספטמבר 2019 - הוועדה בראשות השופט חנן מלצר מצאה את הפתרון המושלם: מסתירים את הפרוטוקולים בתואנת "הגנת הפרטיות". אין שם פרטיות בפרוטוקולים, פרט לת"ז וכתובות של חברי ועדות הקלפי. ואת זה אפשר להשחיר בקלות. לאחר הבחירות, מנכ"לית הוועדה - עו"ד אורלי עדס - הכריזה: אלה הבחירות הכי טובות שניהלנו. ברור - כי אתם מסתירים את הפברוקים!
* בבחירות סבב ג' - מרץ 2020  - נראה השופט ניל הנדל מתכוון להמשיך באותה שיטה - בהסתרת הפברוקים. "אנו" מפרסמים פנייה לציבור (העתקה להלן)  להצטרף לקבוצת ווצאפ, לשלוח הודעות לוועדה... אומני המקלדת בפעולה... 
"אנו" גם מפספסים את מרכז הפברוקים. נדרשים שני העתקים: א) העתק של כל פרוטוקול מוועדת הקלפי בסוף יום הבחירות. ב) העתק של כל פרוטוקול כפי שהוקלד למערכת "דמוקרטיה" בוועדת הבחירות האזורית, שמראה את השינויים שנערכו בטופס, ע"י מי, והאם אושרו ע"י יו"ר ועדת הבחירות האזורית.
רק השוואה של שתי הגרסאות של הפרוטוקולים - מוועדת הקלפי ומוועדת הבחירות האזורית -  תאפשר למנוע את הפברוקים! 
"אין מחטא טוב מאור השמש" - השופטים בישראל אוהבים לצטט את האמירה הזאת של השופט הדגול לואיס ברנדייס. אבל רק כשזה לא נוגע להם...
----
הקרב על אתונה טנסי, ארה"ב, 1946 
Image may contain: one or more people and people standing No photo description available.
דוגמה היסטורית רלוונטית באותו עניין  - הקרב על אתונה טנסי.
השריף במחוז במדינת טנסי בארה"ב ספר את הקולות לבדו, בתוך בניין הכלא, ללא כל שקיפות.
יוצאי צבא ארה"ב במלחמת העולם השנייה לקחו נשק לידיים, וכבשו את המחוז בקרב של יומיים. לאחר הקרב - ניהלו בחירות חוזרות עם ספירה שקופה של הקולות... איש לא הועמד לדין.
---
הכותב מתנגד לאלימות. אבל אומנות המקלדת וקבוצות ווצאפ הן לא התרופה היעילה במצב הנתון!
-------- Original Message --------
Subject: צריכים את עזרתך כדי לוודא שלא יהיו זיופים בבחירות!
Date: 20.02.2020 00:57
From: "אלה כהן, אנו"
To: joseph.zernik@hra-ngo.org


 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
Accessibility

הי ,

אנחנו מודאגים. מודאגים מאוד.

בסבבי הבחירות שהיו השנה הובלנו אתכם ועם "משמר הבחירות האזרחי" מבצע התנדבותי ענק: מאות מתנדבים סרקו אלפי פרוטוקולים מהקלפיות וחשפו ליקויים משמעותיים וזיופים בתהליך הבחירות. הפעולות שעשינו גרמו לועדה לאמץ ולתקן רבים מהליקויים, אבל הועדה גם הודיעה שלא תמסור מעכשיו את צילומי הפרוטוקולים למפלגות. זה צעד מקומם שמטיל צל כבד על תהליך הבחירות ומונע פיקוח של הציבור. אנחנו רוצים שהועדה תהפוך את ההחלטה הזו - יש לנו פחות משבועיים עד הבחירות - ואנחנו צריכים את עזרתך.

הפרוטוקולים הם אמצעי מרכזי למניעת זיופים בקלפי. כשספירת הקולות בקלפי מסתיימת, קלפיות מועברות אל הועדות האיזוריות - פעמים רבות על ידי אדם אחד בלבד (למרות שהחוק דורש ליווי של שני א/נשים, החוק אינו נאכף). זו פירצה שמאפשרת זיוף קלפיות שלמות. ועדת הבחירות מסרבת גם לאפשר צילום של דף ריכוז התוצאות מתוך הפרוטוקול, מה שמונע בקרה של כל גוף חיצוני ומגדיל מאוד את האפשרות לזיופים - זיופים שכבר ראינו שהתרחשו ברחבי הארץ.

לפני כשבועיים פנינו כקואליציית השקיפות לועדת הבחירות:

1. לאפשר את צילום דף התוצאות ע"י חברי ועדת הקלפי, כאשר הוא נחתם ולפני שעזב את הקלפי כאסמכתא.
2. לאפשר למפלגות המבקשות לבדוק את תוצאות הבחירות לקבל את סריקות הפרוטוקולים.


ועדת הבחירות מסרבת להיענות לבקשה הזו, הבחירות מתקרבות, ולכן אנחנו מבקשים ממך לעזור עכשיו. יצרנו קבוצת פעולת חירום בוואטספ, ובעזרת המשתתפים בה נפעיל לחץ ציבורי על ועדת הבחירות - בשליחת הודעות לועדה, מסרונים, שיתוף פוסטים בפייסבוק ועוד. אנחנו מבקשים שתצטרפ/י - ונפעל יחד אל מול הועדה בשבוע הקרוב. אפשר להצטרף בלחיצה על הכפתור מטה דרך טלפון נייד או במחשב שיש בו whatsapp web


ובקשה אחת נוספת: אנחנו פועלים בארגון "אנו" כל השנה יחד אתכם - הקהילה הגדולה שלנו - במאבק על דמוקרטיה, צדק חברתי ונגד השחיתות. יצאנו החודש בקמפיין גיוס המונים כדי שנוכל להגדיל את הכח וההשפעה שלנו יחד, ונשמח מאוד לתמיכה שלך. קיבלנו הבטחה מתורמים כי כל שקל שייתרם עד סוף השבוע הקרוב יוכפל! פי 2 כח למאבקים חברתיים, לצדק חברתי, לדמוקרטיה ונגד השחיתות!
ב"אנו" אנחנו מאמינים ומוכיחים שהדרך לשינוי היא בניית כח משותף מלמטה למעלה, ולכן, כמו הקואליציה לשקיפות, אנחנו מרכזים ומובילים קבוצות גדולות שעושות שינוי אמיתי: "חינוך מלידה" - שהקמנו של 30 ארגונים ומאות פעילים - הוביל בהצלחה את החקיקה לפיקוח בפעוטונים שיגרום לכך שאף פעוט נוסף לא יאבד את חייו במעון; "אנשי הים התיכון" - פורום של ארגוני סביבה וים ומאות פעילים - מקדם שמורות טבע ימיות (שמורת אכזיב הוכפלה פי 9 השנה!); הקואליציה הארצית להעסקה ישירה המונה עשרות ארגונים הביאה את נושא עובדי הקבלן לסדר היום וגרמה להסתדרות ולמדינה לאמץ מדיניות חדשה; יחד עם ארגונים ערבים, חרדים, ארגוני נשים וארגונים של יוצאי החברה האתיופית אנחנו הופכים את התקשורת ליותר ישראלית ומגוונת; וזה רק קצה הקרחון - פעלנו במאות מאבקים חברתיים וקמפיינים בשנים האחרונות. כדי שנוכל לפעול בעצמאות למען הציבור - אנחנו  צריכים את התמיכה והשותפות שלך. השבוע יש לנו הזדמנות להכפיל כל שקל - נשמח לעזרתך!


תודה רבה על השותפות - ובואו נצליח יחד!

אלה כהן, רכזת הקואליצייה לשקיפות, וכל צוות אנו והפעילים בקמפיין
Wednesday, February 19, 2020

2020-02-19 שוטרים משקרים כל יום בהליכי מעצרים? ומה עם השופטים (השופטת ענת יהב, לדוגמה) והסנגורים הציבוריים?

שוטרים משקרים כל יום בהליכי מעצרים? ומה עם השופטים (השופטת ענת יהב, לדוגמה) והסנגורים הציבוריים? 

בקשה חוזרת לתיקון פרוטוקול הוגשה היום לשופט ענת יהב (בוגרת התביעה המשטרתית).  הבקשה מציינת שהחלטתה של השופטת ענת יהב על בקשה קודמת לתיקון הפרוטוקול היא עלבון לאינטליגנציה של הקורא,  והיא מבהירה היטב מדוע האזרחים נאלצים לבטל את זמנם ולהפגין נגד שחיתות  השופטים מול בית המשפט....
ייתכן שהתנהלותה של השופטת ענת יהב (בוגרת התביעה המשטרתית) במהלך דיון הייתה בגדר שגגה.  אולם תגובתה לבקשה לתיקון הפרוטוקול מראה שאין פה שגגה כלל, אלא מעשה בכוונת מכוון...
נציב תלונות הציבור השופט בדימוס דוד רוזן הכריז לאחרונה שטועני התביעה המשטרתית בהליכי מעצרים "זה בלוף אחד גדול", ו"טועני מעצרים משקרים כדבר של יום ביומו".  פרופ' בועז סנג'רו כתב אתמול "לא בלב קל", שהשופטים משמשים "חותמת גומי" בהליכי מעצרים. 
ושמא השופטים (כולל בפרט בוגרי התביעה המשטרתית) הם השותפים הבכירים לשקרים ולמרמה בהליכי מעצרים?


 
04 לפברואר, 2020 - "החשוד" נעצר ביום שלישי, בעת שקיים משמרת מחאה חוקית מול בית המשפט ברח' וייצמן 1.

   
ביום ד', 05 לפברואר, 2020 - השופטת ענת יהב ניהלה דיון בהארכת מעצר - תוך מרמה ושיבוש מהלכי משפט לכאורה. 
 
הסנגור הציבורי המחוזי ת"א אלקנה לייסט והסנגור הארצי יואב ספיר הם שותפים במודע ל"תקלה המערכתית" של הופעת "סנגורים ציבוריים"  - ללא מינוי, חסרי סמכות, בוגדניים - מרמה בבית המשפט.
---
תל-אביב, 19 לבפרואר - בקשה חוזרת לתיקון פרוטוקול הוגשה היום לשופט ענת יהב (בוגרת התביעה המשטרתית).  הבקשה מציינת שהחלטתה של השופטת ענת יהב על בקשה קודמת היא עלבון לאינטליגנציה של הקורא,  והם מבהירים היטב מדוע האזרחים נאלצים לבטל את זמנם ולהפגין נגד שחיתות  השופטים מול בית המשפט....
להלן לשון הבקשה.

בבית המשפט השלום ת"א
11235-02-20  מדינת ישראל נ צרניק
המבקש: יוסף צרניק
בעצמו - בלתי מיוצג
פקס: 077-317918
דוא"ל: joseph.zernik@
המשיבה: מדינת ישראל
התביעה המשטרתית, שלוחת מעצרים
פקס: 03-6803715
דוא"ל: matap-ta@


בקשה חוזרת לתיקון פרוטוקול
“החשוד" יוסף צרניק מגיש בזאת בקשה חוזרת לתיקון פרוטוקול הדיון מיום ד’, 05 לפברואר, 2020, מהסיבות שלהלן:
1. ביום 11 לפברואר, 2020 הגשתי בקשה (#6)לתיקון הפרוטוקול הנ"ל:

(א) למחוק את רישומו של עו"ד וטורי כ"ב"כ החשוד", ולרשום אותו כדין - "עו"ד וטורי" סתם;
(ב) להוסיף לפרוטוקול את התנגדותי (שהושמטה) בפתח הדיון, לעצם הופעתו של עו"ד וטורי בחוסר מעמד וחוסר סמכות, 
(ג) וכן להוסיף לפרוטוקול את תשובתה (חסרת בסיס בחוק) של השופטת (שהושמטה גם היא): “המדינה חייבת להעמיד סנגורים לחשודים בהליכי מעצרים". 
הסברתי, שהופעתו של עו"ד וטורי היא חלק מ"תקלה מערכתית" של הופעת סנגורים ציבוריים ללא כתבי מינוי, ללא ייפויי כוח, וללא כל סמכות… עורכי דין אלה מקוששים שקלים מקופת הציבור שלא כדין, ולעתים קרובות גם בוגדים באלה, שאותם הם אמורים לייצג… הכל בשיתוף פעולה עם הסנגור הציבורי המחוזי ת"א אלקנה לייסט, הסנגור הציבורי הארצי יואב ספיר, והשופטים… שיבוש מהלכי משפט ופגיעה חמורה בזכויות החשודים להליך ראוי, משפט הוגן ופומבי.

2. ביום 12 לפברואר הוציאה השופטת ענת יהב "החלטה בפתקית" האומרת - "הפרוטוקול משקף נכונה את אשר התנהל, כאשר נוכח התנגדות החשוד לא מונה סנגור ציבורי...”
3. דבריה של השופטת ענת יהב ב"החלטה בפתקית" סותרים את הפרוטוקול עליו חתמה:
(א) אם לא מונה עו"ד וטורי כסנגור מעולם, מובן מאליו שהפרוטוקול, בו נרשם וטורי כ"ב"כ החשוד", הוא שקרי, ולא היה לעו"ד וטורי כל מעמד להופיע או לדבר בדיון.  
(ב) ואם לא מונה מעולם עו"ד וטורי כסנגור מעולם, ברור שהחלטת השופטת בפרוטוקול - "אני פוטרת אותה [הסנגוריה הציבורית – יצ ] מהמשך ייצוגו” - חסרת שחר גם היא.
4. השופט בדימוס דוד רוזן הכריז לאחרונה שטיעוני התביעה המשטרתית בהליכי מעצרים "זה בלוף אחד גדול", ו"טועני מעצרים משקרים כדבר של יום ביומו". [1] פרופ' בועז סנג'רו כתב אתמול "לא בלב קל", שהשופטים משמשים "חותמת גומי" בהליכי מעצרים. [2] ושמא השופטים (כולל בפרט בוגרי התביעה המשטרתית) הם השותפים הבכירים לשקרים ולמרמה בהליכי מעצרים? 
5. בקיצור -  דבריה של השופטת הם עלבון לאינטליגנציה של הקורא… והם מבהירים היטב מדוע האזרחים נאלצים לבטל את זמנם ולהפגין נגד שחיתות  השופטים מול בית המשפט.  אבוי למדינה שאלה שופטיה! 
לפיכך, שבה ומתבקשת השופטת ענת יהב לתקן את פרוטוקול הדיון ביום 05 לפברואר, 2020, כמפורט בבקשה המקורית.
היום, 19 לפברואר, 2020, על החתום ______________________
“החשוד" יוסף צרניק 
בעצמו – בלתי מיוצג
קישורים:
[1] כבוד חותמת הגומי, אנא אשר את המעצר | בועז סנג'רו
 https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.8538301
[2] נציב תלונות הציבור: נציגי המשטרה בדיוני מעצרים משקרים כדבר של יום ביומו
 https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.8291884

Tuesday, February 18, 2020

2020-02-19 המשטרה משקרת כל יום בהליכי מעצרים בבתי המשפט? ומה עם השופטים? פקודת שחרור מפוברקת של השופטת ענת יהב לדוגמה...

המשטרה משקרת כל יום בהליכי מעצרים בבתי המשפט? ומה עם השופטים? השופטת ענת יהב לדוגמה...
השופט בדימוס דוד רוזן הכריז לאחרונה שטיעוני התביעה המשטרתית בהליכי מעצרים "זה בלוף אחד גדול", ו"טועני מעצרים משקרים כדבר של יום ביומו".  פרופ' בועז סנג'רו כתב אתמול "לא בלב קל", שהשופטים משמשים "חותמת גומי" בהליכי מעצרים.  
אבל מה אם השופטים הם השותפים הבכירים לשקרים ולמרמה בהליכי מעצרים?  
"פקודת שחרור" מפוברקת, שהתגלתה אתמול בעיון בתיק מעצרים מעצימה את החשש למרמה והפרת אמונים של השופטת ענת יהב מבית המשפט השלום ת"א.  המעשים התנהלו בשיתוף פעולה עם משטרת ת"א, התביעה המשטרתית, הסנגוריה הציבורית, ושב"ס, וכללו מעצר שווא בבידוד במשך יומיים, וכן איומים מתמשכים בניסיון לסחוט חתימה על "תנאים" לשחרור. 
המטרה המשותפת של כל גורמי החוק והמשפט במקרה זה הייתה לדכא מחאה חוקית נגד שחיתות השופטים, המתקיימת מידי יום ג', 10:30-11:30 בכניסה לבית המשפט ברח' וייצמן 1, תל-אביב...
השופטת ענת יהב מסרבת לספק הסבר כלשהו להתנהגותה, ומייעצת ל"חשוד" להגיש נגדה תלונה לנציב תלונות הציבור על השופטים אורי שוהם (שופט בית המשפט העליון בדימוס - המפברק הבכיר).  
מסע ההתעוררות שמנהלים אסתר חיות ושות' - בו הם מנסים למכור לציבור שהשופטים מגנים על זכויות האדם - חסר תוחלת. היחצן הטוב בעולם לא יעזור להם. השופטים הם גורם מרכזי להפרות חמורות של זכויות האדם בישראל.

בתמונות: השופטת ענת יהב ניהלה ביום 05 לפברואר דיון וערכה פרוטוקול ובו החלטה על שחרור בתנאים. במקביל, הנפיקה בסתר לשב"ס "פקודת שחרור" האומרת בכזב - "שוחרר בערבות/צד ג'".  שב"ס המשיך להחזיק את העציר בבידוד יום נוסף, והשופטת ענת יהב ניהלה למחרת דיון נוסף וערכה פרוטוקול נוסף, ובו החלטה נוספת על שחרור בתנאים... שב"ס המשיך באיומים בניסיון לסחוט חתימה על תנאים, אבל  בסוף "זרקו" את העציר ללא חתימה על תנאים...
בבלוג: https://human-rights-alert.blogspot.com/2020/02/2020-02-19.html
 

כרונולוגיה קצרה
 
04 לפברואר, 2020 - "החשוד" נעצר ביום שלישי, בעת שקיים משמרת מחאה חוקית מול בית המשפט ברח' וייצמן 1.
04 לפברואר,  2020 - חוקרת המשטרה הטיחה ב"חשוד" האשמה חמורה - "בית המשפט הוא מוסד מכובד. אתה ניהלת מולו מחאה בלתי מכובדת"...  בהמשך, המשטרה ניסתה לסחוט מ"החשוד"  שחרור תמורת ערבות עצמית של 1,000 ש"ח והסכמה להרחקה מבית המשפט בוייצמן 1 למשך 15 יום.  החשוד סירב להיכנע לסחיטה.
כבר במעצר במשטרה הופיע עו"ד וטורי מטעם הסנגוריה הציבורית כביכול, מבלי שהתבקש, וניסה לכפות את עצמו על "החשוד" ולקושש שקלים מקופת הציבור ללא כל בסיס בחוק...

ביום ג', 04 לפברואר, 2020 - "החשוד" הועבר למעצר באבו-כביר, שם הוחזק בבידוד. כפי שהסביר אח"כ נציג שב"ס בבית המשפט - "החשוד" הוחזק בבידוד, כי "סירב לחתום" על תנאי השחרור שניסו לסחוט ממנו. 

   

ביום ד', 05 לפברואר, 2020 - השופטת ענת יהב ניהלה דיון בהארכת מעצר כביכול.  
השופטת ענת יהב ערכה ביום ד' פרוטוקול שקרי, בו נרשם עו"ד וטורי כבא כוחו של "החשוד". בהמשך - סירבה לתקן את הרישום השקרי גם לאחר "בקשה לתיקון פרוטוקול".
התובע המשטרתי - רס"ר חיים וינר טען טיעוני שווא, כולל "דו"ח סודי ופעולות לביצוע"...
השופטת ענת יהב המשיכה ביום ד' בעריכת הפרוטוקול השקרי, כולל החלטה מפוברקת: "לפיכך אני מורה על שחרורו של החשוד בתנאים כדלקמן: 1. החשוד יחתום על ערבות עצמית בסך של 1000 ש"ח. 2. הרחקה מבית משפט השלום והמחוזי בתל אביב ברח' וייצמן 1, לתקופה של 15 ימים."
במקביל, ערכה השופטת ענת יהב בסתר "פקודת שחרור", עליה הוטבעה החותמת השקרית "שוחרר בערבות/צד ג'".  "פקודת השחרור" המפוברקת נרשמה כבר ביום ד', 05 לפברואר, 2020, בשעה 13:10.
לאחר הדיון המפוברק ביום ד', החזיר שב"ס את העציר לאבו-כביר והמשיך להחזיק אותו בבידוד, תוך איומים נוספים, במטרה לסחוט חתימה על "התנאים" לשחרור. "החשוד" עמד בסירובו לחתום. כל זאת, לאחר ש"שוחרר בערבות/צד ג'" כביכול.

ביום ה', 6 לפברואר, 2020  - ניהלו השופטת ענת יהב, התובע המשטרתי - רנ"ג רוני הירשהורן, ושב"ס דיון מעצרים מפוברק נוסף בבית המשפט. הדיון הפעם התנהל בסביבות השעה 15:30-16:00, באולם דיונים ריק... בדיון זה המשיכו בניסיונות לסחיטת חתימת "החשוד" על "התנאים".  בסופו של הדיון המפוברק נערך פרוטוקול מפוברק ובו החלטה: "אני מבטלת את התנאי של חתימה על ערבות עצמית. שאר התנאים יעמדו על כנם... בהיעדר ערבויות ייעצר החשוד ויובא בפני שופט עד ליום 07 לפברואר, 2020, שעה 12:00. [הדגשה וקו תחתון במקור - יצ]
ביום ה' אחה"צ, עד לשעה 17:30 בערך, המשיך שב"ס בניסיונות לסחוט במרמה ובאיומים על "החשוד" את חתימתו על "תנאים" לשחרורו. "החשוד" עמד בסירובו לחתום. לבסוף שב"ס 'זרקו' את "החשוד" ממעצר ללא הליך ראוי כנדרש.
ביום 09 לפברואר, 2020 - עוד בטרם התגלתה "פקודת השחרור" המפוברקת, הופיע "החשוד" בבית המשפט ברח' וייצמן 1, תל-אביב, והתייצב במשרד משמר בתי המשפט, על מנת לתעד שלא הייתה "הרחקה" כפי שניתן היה להניח מתוך הניסוח העמום והדו-משמעי של הפרוטוקולים של השופטת ענת יהב.  כמו כן, הגיש "החשוד" הודעה לשופטת ענת יהב, בו הוא מעלה את החשד למרמה, שהשופטת ענת יהב הייתה שותפה לה, ושעיקרה היה הנפקת פרוטוקול מפוברק, ובו החלטה על שחרור בתנאים, ומתן הוראות סותרות לשב"ס בו בזמן.
 

ביום 10 לפברואר, 2020 - עוד בטרם התגלתה "פקודת השחרור" המפוברקת, הנפיקה השופטת ענת יהב "החלטה בפתקית", בה היא מייעצת ל"חשוד" להגיש נגדה תלונה לנציב תלונות הציבור על השופטים.

בהמשך, הגיש "החשוד" תגובה להחלטת השופטת ענת יהב: "החשש ברור, שאין כאן ייעוץ בתום לב, שכן - מן המפורסמות היא, שנציבות תלונות הציבור על השופטים עוסקת בפברוק סיטונאי של הליכי בירור התלונות וההחלטות בהם."
ביום 10 לפברואר, 2020, עוד בטרם התגלתה "פקודת השחרור" המפוברקת, הגיש "החשוד" בקשה להמצאה ראויה של ההחלטות בתיק, מחשש לפברוקים...  "החשוד" מציין בפרט את החשד בבתיק נרשמה "פקודת שחרור" מפוברקת, ומבקש את המצאתה, כלל שהיא החלטה אותנטית ותקפה של בית המשפט. "החשוד" מציין בבקשה, שמדינת ישראל חתומה על האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות", הכוללת את הזכות להליך ראוי...  עד היום לא נתנה השופטת ענת יהב החלטה על הבקשה.
המשטרה משקרת והשופטים שומרים על זכויות האדם?
במאמר שפרסם אתמול פרופ' בועז סנג'רו, "כבוד חותמת הגומי, אנא אשר את המעצר", הוא מתאר את המציאות הקשה בהליכי מעצרים בישראל. [1]  כבר בפתח המאמר, פרופ' סנג'רו מציין את הפער בין הפרופגנדה הנבובה שמפיצים השופטים, ובראשם אסתר חיות, לבין המציאות בפועל - השופטים אינם מגנים על זכויות האדם בישראל:
בשיח המקובל בישראל, בית המשפט הוא השומר על זכויות האדם. אך בעוד שבארצות הברית בית המשפט העליון ביצר את זכויות החשודים והנאשמים, הנה אצלנו ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, בראשות יושבי ראש משני עברי המתרס הפוליטי, היא שהביאה לחקיקה המגוננת על זכויות חשודים ונאשמים, ודווקא בתי המשפט מצרים אותן.
אולם פרופ' סנג'רו מתאר את השופטים רק כמי שמשתפים פעולה עם המשטרה, ומשמשים כ"חותמת גומי" לשוטרים שקרנים. ואפילו "חותמת גומי" באה לו בקושי:
לא בלב קל בחרתי בתיאור החלטות המעצר של חלק מהשופטים כ"חותמות גומי".
עוד קודם לכן הכריז נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות דוד רוזן, ביחס לטיעוני התובעים המשטרתיים בהליכי מעצרים:  [2]
טועני מעצרים משקרים כדבר של יום ביומו... זה בלוף אחד גדול... 
הדוגמה של השופטת ענת יהב, המפורטת לעיל, מראה ששופטים הם לא רק "חותמת גומי".  לעתים, השופטים גם השותפים הבכירים ל"שקרים" ול"בלוף"... 
קישורים:
[1] כבוד חותמת הגומי, אנא אשר את המעצר | בועז סנג'רו
[2] נציב תלונות הציבור: נציגי המשטרה בדיוני מעצרים משקרים כדבר של יום ביומו

נספח - כיצד מפברקים?


א) "פקודת השחרור" המפוברקת
ב) שרשרת הפעולות לשחרור עציר מבית המשפט 
---
בקשת חופש המידע הוגשה לשב"ס - לקבלת המסמכים המתעדים שחרור כדין של "החשוד".
---
"תעודת השחרור" לעיל מדגימה טכניקות מקובלות של השופטים לפברוקים במערכת נט-המשפט, ופברוק אישורים של כתבי בית דין במזכירויותת בית המשפט:
א) ביום 05 לפברואר, 2020  - הונפקה "פקודת שחרור" בתיק מ"י נ צרניק ( 11235-02-20) בשם השופטת ענת יהב.  המסמך הונפק ככל הנראה במערכת נט-המשפט או מודול נספח לה. אין על המסמך המקורי כל חתימה של השופטת ענת יהב - לא "חתימה גרפית" ולא "חתימה אלקטרונית". כלומר - מדובר ב"טיוטה" בלבד.
ב) מסמך זה הופק במערכת ממוחשבת, אולם לא נרשם בתיק נט-המשפט כמסמך אלקטרוני חתום בחתימה אלקטרונית כדין.  המסמך הודפס על נייר. על התדפיס הוספה החותמת השקרית: "שוחרר בערבות/צד ג'", ללא ציון שמו וסמכותו של מי שהטביע את החותמת, וחתימת היד המשורבטת אינה מאפשרת את זיהויו.
ג) המסמך הועבר למזכירות כמסמך נייר, נסרק ונרשם ביום 05 לפברואר, 2020, בשעה 13:10.  לכן, למרות שמערכת נט-המשפט היא מערכת אלקטרונית, המסמך המופיע במערכת הוא "מסמך סרוק", שאין עליו חתימה אלקטרונית. כלומר - מסמך חסר כל תוקף, שאינו בר אכיפה.
ד) ביום 18 לפברואר, 2020 -  במהלך עין בתיק, התקבל העתק של "המסמך הסרוק" במזכירות מעצרים בבית המשפט השלום ת"א.  על תדפיס של "המסמך הסרוק", המפוברק, ממערכת נט-המשפט, הוטבעו בכחול: (1) חותם בית המשפט (כחול), (2) אישור "העתקה נכונה".  אותנטיקציה זאת - גם היא מפוברקת וחסרת כל תוקף, שכן:
(1) שמו וסמכותו של המאשר אינם נזכרים כלל. האישור לא ניתן ע"י המזכיר הראשי, שהוא המוסמך בתקנות לאשר כתבי בית דין, אלא ע"י פקידה חסרת סמכות במזכירות מעצרים, וככל הנראה גם בלתי כשירה -- ספק אם היא מבינה את הפברוקים למיניהם בכתבי בית דין.
(2) האישור על "פקודת השחרור" לא נחתם כלל. המקום על החותמת, המיועד לחתימת המאשר נותר בלתי חתום.
(3) לשון האישור משובשת בכוונה, חסרת כל משמעות לעניין האישור: "העתקה נכונה", במקום "העתק מתאים למקור" כלשון המפורשת בתקנות. הנהלת בתי המשפט מתעקשת על זכותה להנפיק חותמות מפוברקות לאישור כתבי בית דין...