Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Saturday, January 16, 2021

2021-01-16 "הנחיות הנשיאה אסתר חיות" - פברוק עליון?

 2021-01-16 "הנחיות הנשיאה אסתר חיות" - פברוק עליון?

 אתר "הרשות השופטת" -- גוף שלטוני בדיוני -- משמש באופן קבוע את הנהלת בתי המשפט לפרסום מסמכים מפוברקים, ובכללם מסמכים הנחזים כדברי חיקוק כביכול...

קראו בדפדפן: https://human-rights-alert.blogspot.com/2021/01/2021-01-16.html

 

תמונה. מסמך חסר כותרת, חסר תאריך, הקובע כביכול "הנחיות" מטעם הנשיאה אסתר חיות, הוא קרוב לוודאי פברוק עליון...
---
תל-אביב, 16 לינואר -- עמותת ערנות לזכויות האדם הגישה היום בקשת חופש המידע להנהלת בתי המשפט בעניין מסמך "הנחיות" מטעם הנשיאה אסתר חיות, שהתפרסם לאחרונה באתר "הרשות השופטת".
הבקשה מבקשת את העתק כתב המקור, החתום של המסמך וכן אסמכתה לסמכותה של הנשיאה לפרסם "הנחיות" מעין אלה.
בקשת חופש המידע דומה הוגשה לפני כ-10 שנים ביחס ל"הנחיות הנשיאה ביניש". אז הנהלת בתי המשפט סירבה לענות על הבקשה...
אתר "הרשות השופטת" הפך לאתר לפרסומים מפוברקים, חסרי סמכות מטעם הנהלת בתי המשפט, שלעיתים עומדים בניגוד גמור לחיקוק החרות.
בקשת חופש המידע קודמת ביקשה את האסמכתה להקמתה של "הרשות השופטת", את שמות בעלי התפקידים הבכירים, ואת הפרוטוקולים של ישיבות ההנהלה הבכירה של "הרשות השופטת"...
תשובת חופש המידע של הנהלת בתי המשפט אמרה שהבסיס החוקי להקמת "הרשות השופטת" הוא בחוק יסוד: השפיטה, שבעלי התפקידים הבכירים של "הרשות השופטת" הם נשיאת בית המשפט העליון ומנהל בתי המשפט. באשר לפרוטוקולים - ענו שאינם מבינים את הבקשה...
עתירת חופש המידע עת"מ ‫‪39537-05-20‬‬ יוסף צרניק נ מנהל בתי המשפט השופט יגאל מרזל, התלויה ועומדת, טוענת שתשובה זו של הנהלת בתי המשפט היא תשובה פיקטיבית, חסרת כל בסיס במציאות...
באשר ל"רשות השופטת", תשובתה המקדמית של הנהלת בתי המשפט לעתירה מודה - "אין גוף שלטוני בשם זה"...
כלומר, תשובת חופש המידע של הנהלת בתי המשפט בדבר חוק יסוד: השפיטה הייתה בגדר פברוק חוקתי... הקלות בה אנשי חוק ומשפט מפברקים היא בלתי נתפסת...
להלן בקשת חופש המידע שהוגשה היום
Human Rights Alert NGO // ערנות לזכויות האדם -אל"מ 
 16 לינואר, 2021

הגב’ שרון סבן-ספראי, הממונה על פי חוק חופש המידע
הנהלת בתי המשפט
פקס: 074-7481887
ובדוא"ל: hofesh-hamida@

הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע – הנחיות נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות
 
לכבוד הממונה על פי חוק חופש המידע שרום סבן-ספראי,
הריני מגיש בזאת את הבקשה בכפוף לחוק חופש המידע (1988), כדלהלן. הרינו מבקשים אישור קבלה עם מספר בקשה בדוא”ל חוזר או בפקס.
I. פרטי המבקש
שם:     דר’ יוסף צרניק, ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)
ת"ז:    
כתובת: ת"ד 33407, ת"א 6133301
דוא"ל:    joseph.zernik@
פקס:    077-3179186
אזרח:    ישראל
II. המידע המבוקש
א) רקע
לאחרונה התפרסם באתר "הרשות השופטת" מסמך, שאין בראשו סמל המדינה, אין בראשו שם הגוף השלטוני, חסר כותרת, חסר תאריך, בלתי חתום, הקובע כביכול "הנחיות" מטעם נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות [להלן – “המסמך”]. העתקו מצ"ב.[1,2]
ב) המידע המבוקש
1. העתק מסמך המקור החתום של המסמך;
2. מראה מקום ברשומות לפרסומו של המסמך;
3. כל מסמך המבהיר את מקור סמכותה של נשיאת בית המשפט העליון להתקין "הנחיות" מסוג אלה שבמסמך, לחלופין -- אסמכתה בחיקוק לסמכות זו;
4. שמו וסמכותו של מי שאישר את פרסום המסמך באתר "הרשות השופטת".
III תשלום
 אגרת בקשת חופש המידע שולמה באתר התשלומים הממשלתי, אישור תשלום: 90500040.
בברכה,
________________
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)

2באשר ל"רשות השופטת" – תשובה מקדמית של הנהלת בתי המשפט בעת"מ ‫‪39537-05-20‬‬ יוסף צרניק נ מנהל בתי המשפט השופט יגאל מרזל אישרה ש"אין גוף שלטוני בשם זה".

Friday, January 1, 2021

2020-01-01 "הליכים פליליים נגד רה"מ נתניהו ומערכת נט-המשפט" - מאמר התקבל לכנס בינלאומי על מחשוב ממשלתי בירושלים 2021

"הליכים פליליים נגד רה"מ נתניהו ומערכת נט-המשפט" - מאמר התקבל לכנס בינלאומי על מחשוב ממשלתי, ירושלים 2021

מאמרים דומים, העוסקים בכשלים החמורים במערכת נט-המשפט, התפרסמו והוצגו בחו"ל בעשור האחרון, ודוחות מקיפים התקבלו ע"י מועצת זכויות האדם ונכללו בדוחות הרשמיים של המועצה על ישראל בשנים 2013 ו-2018. אולם הכנס השנה יהיה הפעם הראשונה בה מאמר מסוג זה יוצג על במה אקדמית פומבית בישראל.

קראו בדפדפן: https://human-rights-alert.blogspot.com/2021/01/2020-01-01-2021.html

ICEGSCDS 2021: 15th International Conference on e-Government, Smart Cities, and Digital Societies

   

תל-אביב, 01 לינואר - מאמר, שהוא סקירה של מקרה בוחן, התקבל (בכפוך לתיקונים עפ"י הערות הבודקים) לפרסום והצגה בכנס בינלאומי למחשוב ממשלתי שיתקיים בירושלים השנה (2021). המאמר סוקר את הכשלים החמורים במערכת נט-המשפט, מערכת ניהול התיקים האלקטרוניים של בתי המשפט המחוזיים והשלום בישראל על רקע התפשטות תופעת הפברוקים. 

המאמר מסכם: "אי תקינותה של נט-המשפט, מערכת המידע של בתי המשפט בישראל דווחה שוב ושוב בעשור האחרון. התקנת מערכת זו אפשרה על פי הנטען התדרדרות חמורה בישרת מערכת המשפט. מערכות המידע של בתי המשפט מייצגות מקרה ייחודי של "Code is Law", בהינתן חשיבותן העליונה בהגנה על זכויות האדם, שלטון החוק, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו. מן הראוי שפעילי זכויות אדם ומומחים למערכות מידע ייטלו על עצמם חובה אזרחית התנדבותית לנטר מערכות אלה".

מאמרים דומים, העוסקים בכשלים החמורים במערכת נט-המשפט, התפרסמו והוצגו בחו"ל בעשור האחרון. דוחות מקיפים אודות מערכות המידע של רשויות החוק והמשפט בישראל התקבלו ע"י מועצת זכויות האדם ונכללו בדוחות הרשמיים של המועצה על ישראל בשנים 2013 ו-2018. אולם הכנס השנה יהיה הפעם הראשונה בה מאמר מסוג זה יוצג על במה אקדמית פומבית בישראל.

להלן תקציר המאמר.

PM Netanyahu’s Prosecution and Net-HaMishpat – the Israeli Courts’ Case Management System

Joseph Zernik *

Abstract— Instant case study is based on ongoing prosecution of Israeli Prime Minister Netanyahu for bribery, fraud and breach of trust. The case has generated unprecedented circumstances, which have been described as a constitutional crisis, social disintegration, and a trial of the justice system itself. The case has also provided unprecedented documentation of lack of validity and integrity in design and operation of Net-HaMishpat – the court’s case management system. Vast majority of the decisions in the case were kept inaccessible to the public, moreover, the trial court judges denied a request to inspect and to copy such decisions, reasoning the decisions were “post-it” decisions (similar to Outlook “sticky notes”), which were of “technical” but not “substantive” nature. In the first appeal, judgment of the Supreme Court ruled that the trial court must allow the decisions to be inspected. It was hailed as an “historic event in the our justice system”. Permanent changes in Net-HaMishpat system have followed the judgment in the first appeal. The integrity of such recent changes in the system are critically reviewed. The manner in which the trial court purported to execute the Supreme Court judgment is reviewed as well. It would be deemed by a reasonable person a “fabrication” – invalid service of an invalid court record. Moreover, the trial court denied access to inspect the entries of such purported court record and its purported service in the Net-HaMishpat  system. A second appeal in the Supreme Court, asked: Is a person, who receives a dubious service of a dubious record from the court, permitted to ascertain the authenticity, validity and authority of such record by inspecting the corresponding data entries in the court’s case management system? The second appeal was denied. However, the judgment implied that the District Court executed the first appeal by “sending an informal document” (versus "serving an authentic court record"). Invalidity of Net-HaMishpat, IT system in the Israeli courts, has been repeatedly reported over the past decade. The implementation of such systems was claimed to be an enabler of serious deterioration in integrity of the justice system. Case management systems of the courts present a unique example of “Code is Law”, given their utmost significance in the safeguard of human rights, the rule of law, and democratic institutions. Human Rights activists and IT experts should assume a voluntary duty to monitor such systems.

Keywords — case management systems, courts, human rights, democratic institutions

* J. Zernik is Research Director at Human Rights Alert NGO, Tel-Aviv, Israel (corresponding author, fax: 077-3179186; e-mail: joseph.zernik@hra-ngo.org).