Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Friday, August 28, 2020

2020-08-28 מדוע שקיפות מפחידה את השופטים והפרקליטות? האם "שביל הפתקים הצהובים" בתיק נתניהו יוביל לשחרורו של רומן זדורוב?

מדוע שקיפות מפחידה את השופטים והפרקליטות? האם "שביל הפתקים הצהובים" בתיק נתניהו יוביל לשחרורו של רומן זדורוב?

היום ב"הארץ", אביגדור פלדמן פרסם "ביבי נתניהו ושביל הפתקים הצהובים", אודות פסק הדין בערעור נגד החלטת שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים בתיק מ"י נ נתניהו, שהסתירו החלטות שלא כדין: 'השופט העליון עופר גרוסקופף קבע באופן חד משמעי: "אין הצדקה לחסות את ההחלטות מפני מי שמעוניין לעיין בהן בהליך הנידון בפומבי"'.

גם היום, הופיעה במערכת גישת הציבור של בית המשפט העליון החלטה של הרשמת שרית עבדיאן, אודות ערעור התלוי ועומד נגד החלטת שופטי בית המשפט המחוזי בנצרת בתיק מ"י נ רומן זדורוב בעניין זהה במהותו - הסתרת החלטות שלא כדין: "בנסיבות העניין, לאחר שעיינתי בהחלטת בית המשפט המחוזי, בהתחשב בהערכתי את סיכויי ההליך ואת מהותו, אני קובעת כי העירבון יעמוד על סך של 20,000 ש"ח."

* מה מסתירים השופטים בתיק נתניהו? ומה הם מסתירים בתיק רומן זדורוב? 

* מדוע נראה שהשופטים והפרקליטות מפחדים יותר מחשיפת ההחלטות בתיק רומן זדורוב?

* מדוע פרקליטות המדינה לא התנגדה לחשיפת "הפתקיות הצהובות" בתיק נתניהו, אבל הגישה התנגדות הגובלת בהיסטריה לחשיפת ההחלטות הנסתרות בתיק רומן זדורוב?

* מדוע המצב - הן בתיק נתניהו והן בתיק רומן זדורוב - משקף את חוסר תקפותה וחוסר יושרתה של מערכת המידע של בתי המשפט - נט-המשפט?

בסופו של דבר, עצם העלמת תיקים, החלטות ופסקי דין שלא כדין, נחשבת כשלעצמה לסממן מובהק של בתי משפט בלתי כשירים ו/או מושחתים... ראו דוחות ועידת האו"ם החביבה עלי מכולן: "חיזוק ישרת השופטים נגד שחיתות" [Strengthening Judicial Integrity against Corruption].

---
דו"ח Human Rights Alert NGO למועצת זכויות האדם של האו"ם לשנת 2018 עסק בעיקרו בפברוקים, מרמה והונאות במערכת החוק והמשפט. הדו"ח סוכם ע"י המועצה: "... ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב." ---

קראו בבלוג: https://human-rights-alert.blogspot.com/2020/08/2020-08-28.html

קראו עוד: מה מסתירים השופטים בתיק רומן זדורוב בנצרת? ערעור הוגש בעליון נגד מניעת העיון

https://human-rights-alert.blogspot.com/2020/08/2020-08-08.html

 

תל-אביב, 28 לאוגוסט -  בעיצומה של "המהפכה החוקתית" חזרו ופסקו אהרן ברק, דליה דורנר ודורית ביניש, שזכות העיון היא "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על-חוקי...". ואכן, זהו מעמדה של זכות העיון ברחבי העולם הנאור.  
שופטי בית המשפט העליון גם הבהירו מהי תכליתה של זכות העיון, תכלית המוכרת היטב ברחבי העולם הנאור כבר מאות שנים: 
"... להבטיח, כי המידע על אודות ההתרחשויות באולם בית המשפט ועל אודות פעולותיה של הרשות השופטת יהיה גלוי לציבור ויאפשר שקיפות, פתיחות וביקורת ציבורית. לפיכך, יש לראות בעקרון פומביות הדיון תנאי הכרחי לתקינותה של מערכת המשפט כולה ולהבטחתו של אמון הציבור בה..."
אבל דווקא הזכות "החוקתית" הזאת, שמחייבת בראש ובראשונה שקיפות בבתי המשפט, גורמת לשופטים אי נחת, ודווקא עם הזכות "החוקתית" הזו קשה לשופטים לחיות.  היום, עשור או שניים לאחר פסקי הדין הנ"ל, השופטים מפירים את זכות העיון באופן שגרתי.  
שני פרסומים היום באותו עניין מאפיינים את המצב בבתי המשפט:
* היום ב"הארץ", אביגדור פלדמן כתב "ביבי נתניהו ושביל הפתקים הצהובים", אודות פסק הדין בערעור נגד החלטת שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים בתיק מ"י נ נתניהו [1]. שופטי בית המשפט המחוזי הסתירו החלטות שלא כדין. אולם 'השופט העליון עופר גרוסקופף קבע באופן חד משמעי: "אין הצדקה לחסות את ההחלטות מפני מי שמעוניין לעיין בהן בהליך הנידון בפומבי"'.  פלדמן מסיים: "אני מצפה בקוצר רוח לראות מה יניבו הפתקיות במשפט נתניהו, לאחר שהנהלת בתי המשפט תקיים את צו השופט להמציא את הפתקיות כולן לד"ר יוסף צרניק."  ההליכים בתיק נתניהו עדיין בתחילתם.  חשיבות ההחלטה של גרוסקופף היא לא רק ביחס לחשיפת ההחלטות שכבר ניתנו בתיק נתניהו, אלא בעיקר ביחס להתנהלות בית המשפט בהמשך ההליכים, בפרט בשלב ההוכחות.  גרוסקופף קבע, שהשופטים חייבים לנהל משפט פומבי, אלא אם כן מופעל חיסיון על פי דין. בכך הוא שינה באופן מהותי את אופן התנהלותו של תיק מ"י נ נתניהו מכאן ואילך. גרוסקופף גם חזר ואישר את החיקוק המפורש וההלכה המחייבת, ובכך יש להחלטתו זו של השופט גרוסקופף השלכות מערכתיות באין ספור תיקים...
* גם היום, הופיעה במערכת גישת הציבור של בית המשפט העליון החלטה של הרשמת שרית עבדיאן, אודות ערעור התלוי ועומד נגד החלטת שופטי בית המשפט המחוזי בנצרת בתיק מ"י נ רומן זדורוב [2]. העניין זהה במהותו. שופטי בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם ואסתר הלמן מסתירים בעקשנות, שלא כדין, את ההחלטות בתיק רומן זדורוב בשנים 2009-2007. הרשמת עבדיאן פסקה:
"בנסיבות העניין, לאחר שעיינתי בהחלטת בית המשפט המחוזי, בהתחשב בהערכתי את סיכויי ההליך ואת מהותו, אני קובעת כי העירבון יעמוד על סך של 20,000 ש"ח." 
ראשית, סכום העירבון מופקע, ונחזה כניסיון למנוע את הגישה לבית המשפט העליון. מעבר לכך, גם כאן הבקשה הייתה אך ורק לממש את זכות העיון בהחלטות שאינן חסויות על פי דין... אולם ברור שהרשמת עבדיאן לא התרשמה מפסק דינו של גרוסקופף בתיק נתניהו. שכן - פסק דינו של גרוסקופף בתיק נתניהו הוגש מיד כ"אסמכתא נוספת" בתיק רומן זדורוב, ולכן עמד לפניה כשהחליטה כפי שהחליטה השבוע...
אז מה ההבדל בין תיק נתניהו לתיק רומן זדורוב? מה גורם לרשמת בית המשפט העליון לחשוב שמה שאסור בתיק נתניהו מותר בתיק רומן זדורוב? "מערכת משפטית שמגנה בעיקר על עצמה"?
* בתיק נתניהו - הטענות בערעור היו תמימות:
א) השופטים מנסים להראות את הנקניקייה העשויה, אך להסתיר את דרך עשייתה - בניגוד לזכות העיון ופומביות המשפט.
ב) ההנמקה של השופטים חסרת שחר ועזת מצח: 
"יש להבדיל בין החלטות מהותיות, שבעניינן קיימת חובת פרסום, לבין החלטה טכנית שברגיל ניתנת בפתקית, ושבעניינה אין חובת פרסום." 
אין להנמקה הזאת בסיס כלשהו בחוק בישראל. ואי אפשר להאמין ששלושה שופטים מחוזיים לא ידעו שהם כותבים החלטה חסרת כל בסיס חוקי במטרה לשלול זכות "חוקתית". כלומר, אדם מן היישוב היה מגיע למסקנה, שהייתה כאן שלילת זכות בכוונת מכוון, תחת מראית עין של מערכת המשפט.
* בתיק זדורוב -  הטענות בערעור כבדות משקל הרבה יותר:
א) השופטים מנסים להסתיר ראיות לפברוק כללי של משפט זדורוב בשנים 2009-2007 בנצרת ע"י מותב שכלל את השופט לשעבר יצחק כהן (עבריין מין מורשע ואב המותב), אסתר הלמן וחיים גלפז.  או כפי שסיכם את המצב פרופ' מוטה קרמניצר: "מערכת משפטית שמגנה בעיקר על עצמה".

ב) ההנמקה של השופטים בנצרת היא מעבר לעזות מצח - שערורייתית ומעוררת חשד לעבריינות: 
"... אלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך לגבי תקפות מערכת נט-המשפט ושאר מסכת טענות לגבי התנהלות המותב בתיק הנ"ל. בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש." כלומר, השופטים בנצרת אומרים בפירוש, שהם יודעים בדיוק מה עלול להתגלות בעיון בהחלטות המוסתרות בתיק רומן זדורוב... ולכן הם ימנעו את העיון.  
לסבר את אוזני הקוראים שאינם משפטנים: נניח שאני בעל פיצוציה.  מגיע איש רשות המסים לבדוק את תשלומי מע"מ ודורש ממני להציג לפניו את ספרי החשבונות. אני משיב לו: "אתה עורך חקירה במטרה להראות שהקופה הרושמת שלי מפברקת ושאני מעלים מסים. אין לי מה להתעסק עם אחד כמוך. לא מראה לך כלום! לך מפה!" על פי חושף השחיתות ברשות המסים שוקי משעול, מי שעמד בראש מע"מ במחוז ת"א,  במצב כזה הייתי מגיע מהר מאד למעצר... 
מה הסיבה להבדל הקיצוני בין עמדת פרקליטות המדינה בתיק נתניהו לבין עמדתה בתיק רומן זדורוב? חשש מגילוי האמת?
בתיק נתניהו - פרקליטות המדינה לא התנגדה כלל לחשיפת "הפתקים הצהובים": 
"... נציין, כי ביחס לבקשה בתיק שבנידון לא התבקשה עמדת המדינה בבית המשפט המחוזי. על כן מבקשת המדינה להותיר גם את הבקשה דנן לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד."
בתיק רומן זדורוב - לעומת זאת, תגובת פרקליטות המדינה ע"י פרקליטת מחוז צפון - פלילי שילה ענבר הזויה לחלוטין:
"טיבן של הבקשות אינו ברור, ונראה כי תכליתן העיקרית לבסס תיאוריות קונספירציה הנוגעות לתיק זה ו/או למערכת המשפט בכלל.... המבקש מנסה לעשות שימוש לרעה במונח "זכות העיון"...  ככל הידוע למשיבה, המבקש טרם מונה למבקר בתי המשפט ואיש לא הסמיכו לערוך חקירות ובירורים."האם ניתן להאמין, שלא רק השופטים בירושלים ובנצרת אינם מכירים את יסודות החוק בישראל, כולל בפרט "עקרונות חוקתיים" ו"זכויות חוקתיות", אלא גם משפטנית בכירה בפרקליטות המדינה?
אין נדרש מינוי כלשהו על מנת להעביר ביקורת על בתי המשפט ו"לערוך חקירות ובירורים" באמצעות עיון בתיקים.  זוהי זכותם וגם חובתם האזרחית של כל איש ואישה שכשירותה ויושרתה של מערכת המשפט קרובה לליבם! 
הסיבה לתגובה ההיסטרית של פרקליטות המדינה לבקשת העיון בהחלטות שאינן חסויות בתיק רומן זדורוב - תישאר כנראה נסתרת עד למימוש זכות העיון עצמה...  בינתיים נותר לנו רק לנחש:
כבר מאות שנים ידוע ברחבי העולם, וכפי שקבעו גם שופטי בית המשפט העליון של מדינת ישראל, מימוש העיון הוא ערובה מרכזית לכשירותה ויושרתה של מערכת המשפט. לא "הוועדה למינוי שופטים", לא "ועדת חוקה, חוק ומשפט" של הכנסת, לא פרקליטות המדינה, לא היועמ"ש, ובוודאי שלא "נציב תלונות הציבור על השופטים"...  אולי זה בדיוק מה שמפחיד את פרקליטות המדינה בתיק זדורוב...

ומה זהה בין תיק נתניהו ותיק זדורוב?  חוסר תקפותה של מערכת נט-המשפט!
בשני המקרים התנהלות השופטים קשורה להקמתה ותפעולה של מערכת מידע בלתי תקינה וחסרת תוקף: 
בתיק נתניהו  - שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים ניסו לתרץ את התנהלותם בקיום האפליקציה של "החלטה בפתקית" (הפתקית הצהובה) בנט-המשפט שמאפשרת להם להסתיר החלטות בניגוד לחוק. אביגדור פלדמן מסביר את המצב בלשונו הפיוטית: "איש אינו יודע מניין צצו לפתע הפתקים הצהובים במערכת המשפט שלנו...  המפנה חל כאשר מערכת המשפט הפכה לממוחשבת ודיגיטלית, ואז הקצו חכמי הדיגיטל פינה מיוחדת לפתקים צהובים. מאותו רגע הם כונו החלטה בפתקית. הם מודפסים על ידי השופט או המתמחה, מודבקים על גבי הבקשה ונשלחים לצדדים. הפתקיות, לעומת זאת, שמרו על מהותן הלא פורמלית, על איכות נעלי הבית שלהן."
בתיק רומן זדורוב - השופטים אברהם אברהם ואסתר הלמן מבית המשפט המחוזי בנצרת אומרים בפירוש, שהעיון המבוקש עלול להראות את חוסר תקפותה של מערכת נט-המשפט ועבריינות השופטים, ולכן הם שוללים את זכות העיון!
"... אלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך לגבי תקפות מערכת נט-המשפט ושאר מסכת טענות לגבי התנהלות המותב בתיק הנ"ל. בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש."
ומה אמרה בנושא זה מועצת זכויות האדם של האו"ם?
דו"ח Human Rights Alert NGO למועצת זכויות האדם של האו"ם לשנת 2018 עסק בעיקרו בפברוקים, מרמה והונאות במערכת החוק והמשפט. הדו"ח טען, בין השאר, שאסור להרשות לבית משפט כלשהו להקים בעצמו את מערכת המידע שלו. כי מערכות המידע הן למעשה כתיבה של החוק מחדש. פרופ לארי לסיג מבי"ס למשפטים של הרוורד כתב בעניינים דומים: "הקוד הממוחשב הוא החוק" [Code is Law] [3].
הדו"ח הנרחב של Human Rights Alert NGO סוכם בדו"ח הסופי של מועצת זכויות האדם של האו"ם על ישראל לשנת 2018 בשני משפטים:
קישורים
[1] אביגדור פלדמן, "בדלתיים פתוחות | ביבי נתניהו ושביל הפתקים הצהובים" הארץ, 28 לאוגוסט, 2020
[2] החלטת הרשמת שרית עבדיאן מיום 27 לאוגוסט, 2020 בתיק רע"א 5561/20 ערנות לזכויות האדם באמצעות ד"ר יוסף צרניק נ מ"י ורומן זדורוב
[3] Larry Lessig, "Code is Law", Harvard Magazine, January 02, 2000

Sunday, August 23, 2020

2020-08-23 מה מסתירים השופטים בתיק רומן זדורוב בנצרת? החלטת גרוסקופף בעניין העיון בתיק נתניהו הוגשה ברע"א בעניין זדורוב

מה מסתירים השופטים בתיק רומן זדורוב בנצרת? החלטת גרוסקופף בעניין העיון בתיק נתניהו הוגשה ברע"א בעניין זדורוב
הכתבים שהתגלו עד היום בתיק מ"י נ רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי בנצרת מצביעים על כך, שהמותב בנצרת בשנים 2010-2007 (יצחק כהן, אסתר הלמן, חיים גלפז) עסק במעשי ורדה אלשייך - "פברוק" הליכי משפט וכתבי בית דין.
מאז ועד היום, השופטים בנצרת מונעים בעקשנות את העיון בהחלטות בתיק הנייר בנצרת, למרות שאינן אסורות בפרסום על פי דין. שלילת זכות העיון במצב זה עומדת בניגוד גמור לחיקוק המפורש - "כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין". התנהלותם של השופטים בנצרת גם עומדת בניגוד גמור להלכה המחייבת. בעיצומה של "המהפכה החוקתית" שופטי העליון אהרן ברק, דליה דורנר ודורית ביניש פסקו שהגישה לעיון היא "עיקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על-חוקי". עניין זה תלוי ועומד עתה בבית המשפט העליון בתיק רא"ע 5516/20 ערנות לזכויות האדם אל"מ נ רומן זדורוב ומדינת ישראל. הערעור בתיק זה נובע מהחלטתו האחרונה (יולי 2020) של השופט אברהם אברהם לשלול את זכות העיון בכתבי המקור של החלטות בתיק הנייר מ"י נ זדורוב מהשנים 2009-2007. בשבוע שעבר ניתן פסק דינו של השופט עופר גרוסקופף בבית המשפט העליון בעניין דומה - שלילת זכות העיון בהחלטות שאינן אסורות בפרסום בתיק מדינת ישראל נ נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים [רע"א 4421/20 צרניק נ מ"י, נתניהו ואח']. גרוסקופף קיבל את הערעור והורה לאפשר למערער לעיין בכל ההחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין. לכן, הוגש היום פסק דינו של גרוסקופף בתיק התלוי ועומד בבית המשפט העליון בעניין העיון בהחלטות בתיק זדורוב.
בתיק מ"י נ נתניהו, ההנמקה שסיפקו השופטים לשלילת זכות העיון הייתה מבוססת על כך שההחלטות ניתנו כ"החלטות בפתקית" בנט-המשפט. בתיק מ"י נ זדורוב, ההנמקה שסיפק נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם (החלטה מיום 25 לינואר, 2016), ושהוא והשופטת אסתר הלמן חוזרים ומאזכרים בהחלטותיהם - מוזרה עוד יותר, ומחשידה:
"... אלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך לגבי תקפות מערכת נט-המשפט ושאר מסכת טענות לגבי התנהלות המותב בתיק הנ"ל."
לעומת זאת, בפסק דינה של הנשיאה דורית ביניש בבג"ץ בעניין זכות העיון, היא קובעת בפירוש, שזכות העיון נועדה לאפשר לציבור להעביר ביקורת על התנהלות השופטים:
"... להבטיח, כי המידע על אודות ההתרחשויות באולם בית המשפט ועל אודות פעולותיה של הרשות השופטת יהיה גלוי לציבור ויאפשר שקיפות, פתיחות וביקורת ציבורית. לפיכך, יש לראות בעקרון פומביות הדיון תנאי הכרחי לתקינותה של מערכת המשפט כולה ולהבטחתו של אמון הציבור בה, ומכאן החשיבות שיש לייחס לאופן מימושו הלכה למעשה..." [בג"ץ 5917/97 האגודה לזכויות האזרח נ שר המשפטים (2009)]
יש לשים לב, שבשני המקרים, שלילת זכות העיון קשורה לעיצובה ואופן הפעלתה של מערכת נט-המשפט בבתי המשפט המחוזיים.
ראוי גם להזכיר, שברחבי העולם, העלמת תיקים, החלטות ופסקי דין ע"י שופטים, שלא כדין, נחשבת, בפני עצמה, סממן של שחיתות בתי המשפט (ראו דוחות ועידות וינה של האו"ם "חיזוק ישרת השופטים נגד שחיתות" Strengthening Judicial Integrity Against Corruption).
---
דו"ח Human Rights Alert NGO למועצת זכויות האדם של האו"ם לשנת 2018 עסק בעיקרו בפברוקים, מרמה והונאות במערכת החוק והמשפט. הדו"ח סוכם ע"י המועצה: "... ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב."
---
קראו עוד: מה מסתירים השופטים בתיק רומן זדורוב בנצרת? ערעור הוגש בעליון נגד מניעת העיוןתמונות. השופטת אסתר הלמן, השופט לשעבר יצחק כהן (אב המותב, עבריין מין מורשע), והשופט חיים גלפז המנוח - חברי המותב בשנים 2010-2007. נשיא בית המשפט המחוזי נצרת השופט אברהם אברהם.
----

תמונה. החלטה של השופט אברהם אברהם על בקשה לעיון בהכרעת דין וגזר דין עשויים כדין מיום 14 לספטמבר, 2010 בתיק האלקטרוני מדינת ישראל נ רומן זדורוב: "אלה אינן בקשות לעיון כי אם חקירה שהמבקש עורך אודות תקפות פעולתה של מערכת נט-המשפט, ושאר מסכת טענות ביחס להתנהלות המותב בתיק הנ"ל. בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש..."
---
תמונה. החלטה של השופט אברהם אברהם על בקשה לעיון בפקודת מאסר ו/או צו מאסר עשויים כדין, שהוצאו ע"י השופטים בנצרת בתיק האלקטרוני בעקבות "גזר הדין" בספטמבר 2010: "המבקש אינו חדל מלהטריח את בית המשפט ולהשחית את זמנו בבקשות סרק שאין בהן דבר. אם ישוב ויגיש בקשות דומות, אשקול השתת הוצאות נגדו לטובת אוצר המדינה."
להלן בקשה להוספת אסמכתא שהוגשה היום בתיק רע"א 5516/20 ערנות לזכויות האדם נ זדורוב ומ"י


Saturday, August 22, 2020

2020-08-22 מה מסתירים השופטים בתיק נתניהו ומדוע? שיח עם בכיר במדעי המחשב בעקבות פסה"ד של גרוסקופף בעליון

מה מסתירים השופטים בתיק נתניהו ומדוע? שיח עם איש מדעי המחשב בעקבות פסה"ד של גרוסקופף בעליון

השבוע ניתן פסק דין של השופט עופר גרוסקופף בבית המשפט העליון בעניין התנהלות תיק מ"י נ נתניהו  בבית המשפט המחוזי בירושלים. השופט גרוסקופף קיבל ערעור על החלטת השופטים בבית המשפט המחוזי בירושלים לשלול את זכות העיון בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין בתיק נתניהו. 

החיקוק וההלכה המחייבת קובעים ש"כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין". ובג"ץ חזר ופסק שזכות העיון היא "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על-חוקי".  

לעומת זאת, השופטים בתיק נתניהו טענו שמותר להם להסתיר את ההחלטות מהציבור, כיוון שניתנו כ"החלטות בפתקית" (סטיקר Post-it ממוחשב) במערכת נט-המשפט - מערכת ניהול התיקים של בתי המשפט.  

להחלטתו זאת של השופט גרוסקופף חשיבות רבה לא רק בעניין השקיפות של התנהלות השופטים בתיק נתניהו, אלא גם ביחס לשקיפות בכל הנוגע להתנהלות השופטים בכל התיקים בבתי המשפט השלום והמחוזיים, המתנהלים היום במערכת נט-המשפט.

להלן תכתובת עם בכיר במדעי המחשב ואבטחת סייבר אודות מערכת נט-המשפט בעקבות פסה"ד של גרוסקופף.

האם יימצאו סוף סוף אנשי מדעי המחשב שיהיו מוכנים להיכנס בעובי הקורה? או לפחות לומר משהו בפומבי בעניין?

קראו בבלוג: https://human-rights-alert.blogspot.com/2020/08/2020-08-22.html

קראו עוד בבלוג:  מה מסתירים השופטים בתיק נתניהו, ומדוע? פס"ד גרוסקופףאיש מדעי המחשב ואבטחת סייבר
ברכות וכל הכבוד על הזכייה לטובת השקיפות!
תשובתי

בתור איש מדעי המחשב, אתה אמור להבין את האבסורד שבעניין. השופטים הקימו מערכת מידע בשם נט-המשפט, שהיא הונאה כללית על הציבור. המערכת הוקמה ללא שקיפות כלשהי וללא וולידציה, והיא פועלת בניגוד גמור לחוק ול"זכויות החוקתיות" שהשופטים הכריזו עליהן השכם והערב. יתרה מזאת - עיצוב המערכת הוא פרי מוחם של גדולי "המהפכה החוקתית" - אהרן ברק ובן טיפוחיו בועז אוקון.

עכשיו, יש לנו מצב של "קופסה שחורה" בבתי המשפט, ולנו נותר להיאבק במשך שנים על כל מאפיין מרמתי של המערכת בפני עצמו.

זהו לא מצב סביר. מערכות המידע השלטוניות בכלל, ובפרט אלה שהן מרכזיות ל"סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו" - כגון בתי המשפט, בתי הסוהר, הכנסת, ועדת הבחירות המרכזית, האוצר - חייבות להיבנות ברמת שקיפות ציבורית ואחריותיות ציבורית ראויה, ולעבור וולידציה כדין.

ועדיין אני מצפה למצוא בכירים במדעי המחשב שיירתמו למאבק הכללי הזה.

כי כפי שכתב פרופ' לארי לסיג מבי"ס למשפטים של הרוורד, היום - "הקוד הממוחשב הוא החוק" - "CODE IS LAW" - החוק בפועל הוא מה שתוכנת במערכות המידע השלטוניות.


Friday, August 21, 2020

2020-08-21 מה מסתירים השופטים בתיק נתניהו, ומדוע? פס"ד גרוסקופף

  Joseph Zernik @Joseph_Zernik

 מה מסתירים השופטים בתיק נתניהו, ומדוע? פס"ד גרוסקופף

ניצחון בעליון נגד מנהל בתי המשפט יגאל מרזל ו-3 שופטים מחוזיים שעושים מה שבא להם במשפט נתניהו? בפס"ד מיום 20 לאוגוסט, 2020, גרוסקופף מורה למנהל בתי המשפט 'למצוא את הדרך הנאותה' להמציא למערער את העתקי ה"החלטות בפתקית" בת"פ 67104-01-20 מ"י נ נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים.
נותר עתה לחכות לפסקי הדין בעניין העלמת כתבי המקור של ההחלטות מהשנים 2009-2007, שאינן אסורות בפרסום על פי דין, בתיק הנייר פ"ח 502/07 מ"י נ רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי בנצרת. עניין זה תלוי ועומד עתה בבית המשפט העליון:
א) בקשה להצטרף לדיון במעמד ידידת בית המשפט מטעם עמותת ערנות לזכויות האדם אל"מ (ע"ר) באמצעות ד"ר יוסף צרניק בתיק מ"ח 6881/19 זדורוב נ מדינת ישראל.
ב) רא"ע 5516/20 ערנות לזכויות האדם אל"מ באמצעות ד"ר יוסף צרניק נ רומן זדורוב ומדינת ישראל.
---
דו"ח Human Rights Alert NGO למועצת זכויות האדם של האו"ם לשנת 2018 עסק בעיקרו בפברוקים, מרמה והונאות במערכת החוק והמשפט. הדו"ח סוכם ע"י המועצה: "... ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב."
---
תמונות. באווירה ציבורית בה אנשי תקשורת קוראים בגלוי לביצוע "קונץ פטנט" בבית המשפט, הקפדה על זכויות האדם - הליך ראוי, משפט הוגן ופומבי - חשובה פי כמה!
---
   

תמונות. שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, פרידמן-פלדמן, משה בר-עם, עודד שחם.  
מתוך תשובה לתגובות הצדדים בערעור בעליון:
"5. בפסקה 4 לתגובתם של המשיבים 4-3, מצוטטת החלטת בית המשפט קמא:

"יש להבדיל בין החלטות מהותיות, שבעניינן קיימת חובת פרסום, לבין החלטה טכנית שברגיל ניתנת בפתקית, ושבעניינה אין חובת פרסום."

משפט זה מזקק את היפוך היוצרות שלפנינו: אין בדין בישראל (ובדומה – באומות אחרות) “חובת פרסום" של החלטות בית המשפט [1]. לעומת זאת, בישראל - ובאומות אחרות כבר מאות שנים - קיימת זכות חוקתית, שהיא "זכות העיון". ולעניין זכות העיון, בין בישראל ובין באומות אחרות, אין אבחנה בין החלטות "מהותיות" להחלטות "טכניות".

1 ייתכן שהבלבול נובע מחוסר הבנה של האבחנה בין פומביות הדיון לבין פומביות החוק. פומביות הדיון כוללת, כחלק בלתי נפרד ממנה, את זכות העיון. לעומת זאת פומביות החוק אכן כוללת חובת פרסום. סעיף 10 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, הפקודה הראשונה לאחר הכרזת המדינה, קובע: “(א) כל פקודה תקבל תוקף ביום פרסומה ברשומות, בלתי אם נקבע בה כי תקבל תוקף בתאריך...”, וסעיף 11א קובע: “(א) חוק נסתר אין לו ומעולם לא היה לו תוקף.”

---

קשה להאמין ששלושה שופטים מחוזיים בירושלים אינם מכירים את יסודות החוק הישראלי, ולכן יש לראות בהחלטתם למנוע את העיון בהחלטות בתיק נתניהו עזות מצח ותו לאו.

---

פסק הדין של השופט עופר גרוסקופף רע"א 4421/20 צרניק נ נתניהו
Wednesday, August 19, 2020

2020-08-19 הוגש כתב אישום נגד ארי הרו? אולי רק "טיוטה"? ושמא פברוק?

הוגש כתב אישום נגד ארי הרו? אולי רק "טיוטה"? ושמא פברוק?
התקשורת פרסמה בהרחבה בימים האחרונים, שהוגש כתב אישום נגד ארי הרו, קשה לאמת את הידיעות האלה, ויש מקום לחשש סביר שזהו פברוק של הפרקליטות. השאלה המתבקשת היא מדוע הפרקליטות מצאה לנכון להרים את הפברוק הזה? ומדוע בעיתוי הנוכחי? והעובדה המצערת היא שכנראה קל מאד לפרקליטות להרים פברוק כזה באמצעות סוללה של כתבי משפט בכלי התקשורת המרכזיים. בתכתובת בטוויטר, כתב המשפט של הארץ לא מבין תחילה על מה אני מדבר כשאני שואל אם הידיעה מפוברקת... ואח"כ לא הגיב על בקשת תגובה לראיות שהידיעה אכן מפוברקת. כתב האישום, אם יוגש, יוגש כנראה בבית המשפט השלום בראשון לציון. נשיאת בית המשפט השלום בראשון לציון עינת רון מוכרת כמפברקת בכירה לתפקידים מיוחדים. לזכות השופטת עינת רון נזקפים הפברוקים של ת"פ מ"י נ יצחק כהן - נשיא בית המשפט המחוזי נצרת לשעבר, ועבריין המין, ות"פ מ"י נ מנשה ארביב - "ניצב בדימוס במשטרת ישראל, כיהן כמפקד יחידת להב 433" - ואוכל שוחד בפרשת פינטו-ארביב-ברכה. האם ת"פ מ"י נ ארי הרו גם הוא יגיע לטיפולה המיוחד?
---
דו"ח Human Rights Alert NGO למועצת זכויות האדם של האו"ם לשנת 2018 עסק בעיקרו בפברוקים, מרמה והונאות במערכת החוק והמשפט. הדו"ח סוכם ע"י המועצה: "... ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב."
---

 ארי הרו ראש הסגל לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו , 23 במרץ 2009 Image
מימין: הנאשם בנימין נתניהו [ת"פ 67104-01-20 מ"י נ נתניהו ואח' בבית המשפט המחוזי בירושלים] ומי שדווח כעד המדינה, וכביכול הנאשם בתיק פלילי שהוגש כביכול בימים האחרונים בבית המשפט השלום בראשון לציון - ארי הרו. משמאל: כתב המשפט של "הארץ" נטעאל בנדל.
---
תמונה. נשיאת בית המשפט השלום בראשון לציון עינת רון - מפברקת בכירה לתפקידים מיוחדים. לזכות השופטת עינת רון נזקפים הפברוקים של ת"פ מ"י נ יצחק כהן - נשיא בית המשפט המחוזי נצרת לשעבר, ועבריין המין, ות"פ מ"י נ מנשה ארביב -  "ניצב בדימוס במשטרת ישראל, כיהן כמפקד יחידת להב 433" - ואוכל שוחד בפרשת פינטו-ארביב-ברכה. האם ת"פ מ"י נ ארי הרו גם הוא יגיע לטיפולה המיוחד?
---

תמונות. מתוך מסמך "כתב אישום" שהתפרסם ע"י YNET: דף הפתיח - ללא מספר תיק בית משפט וללא חותמת "התקבל" של המזכירות, ודף הסיום - ללא חתימה.
---
תמונה. מיד עם הגשת כתב האישום נגד נתניהו, הסבירו לנו שיש צורך לבצע במקרה זה "קונץ פטנט".
---

תל-אביב, 19 לאוגוסט - התקשורת מדווחת שהוגש כתב אישום נגד ארי הרו. אבל האם זהו פרסום אמת, או בדותה מטעם הפרקליטות?

דה מרקר: האישום נגד הרו חושף: החברה שהורשעה בשוחד באפריקה קנתה פגישה עם נתניהו
ב-2014 ניסתה ניפ גלובל לארגן לנשיא מדגסקר לשעבר פגישה עם נתניהו, ופנתה לארי הרו ■ התוצאה: ניפ שילמה לחברה של הרו 124 אלף שקל - וקיבלה את מבוקשה
הדרך הפיקטיבית שבה מכר ארי הרו, מי שהיה בעבר ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, את חברת הלובינג שלו H3 גלובל, לקראת כניסתו לתפקיד בלשכה — היא העניין הפחות מרעיש בכתב האישום נגדו. העניין המרעיש יותר הוא מכירת הקִרבה של הרו לראש הממשלה.
תופעת המאכערים מוכרת בישראל שנים רבות, אבל במקרה של הרו היא נסקה לרמות הגבוהות ביותר. לראשונה בישראל מוגש כתב אישום על מקרה שבו תשלום כספי הביא לרכישת פגישה מדינית עם ראש הממשלה.
גור מגידו פורסם ב-17.08.20

הארץ: ארי הרו הואשם במרמה והפרת אמונים כחלק מהסכם עד המדינה עמו
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד הרו בגין מכירה פיקטיבית של חברה בבעלותו. עורך דינו של הרו, הראל ארנון, יועמד לדין בכפוף לשימוע בגין סיוע לקבלת דבר במרמה והלבנת הון. הצדדים יבקשו את דחיית משפטו עד לאחר עדותו נגד נתניהו בפרשות 1000 ו-2000
נטעאל בנדל פורסם ב-17.08.20
נתניהו וארי הרו בכנסת, ב-2008
נתניהו וארי הרו בכנסת, ב-2008 צילום: דניאל בר און / ג'ינ

כאן: כתב אישום הוגש נגד עד המדינה בתיקי ראש הממשלה ארי הרו
הרו מואשם שבזמן שהיה ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, מכר פיקטיבית את החברה שבבעלותו, ובזמן שהיה בתפקיד ביצע פעולות בניגוד עניינים
תמר אלמוג 17 באוגוסט 2020

גלובס: כתב אישום נגד ארי הרו, עד המדינה בתיקי נתניהו, בגין מרמה והפרת אמונים
על פי כתב האישום כשנכנס הרו לתפקידו כראש הסגל בלשכתו של ראש הממשלה בשנת 2014 נדרש למכור את אחזקותיו בחברת 3H גלובל • הרו מכר את החברה לחברו במכירה פיקטיבית למראית עין • בנוסף, ביצע פעולות בניגוד עניינים בקשר לפגישה שהתקיימה בין נתניהו ונשיא מדגסקר
אבישי גרינצייג 17.08.2020

כלכליסט: כתב אישום נגד ארי הרו, עד המדינה בפרשות נתניהו
ערב כניסתו לתפקיד ראש הסגל של נתניהו היה על הרו, לימים עד המדינה בפרשות 1000 ו- 2000, למכור את אחזקותיו בחברת 3H Global Ltd - אך הוא מכר אותה לחברו בצורה פיקטיבית בצורה שתשמור על זיקתו לחברה. בנוסף, עו"ד הראל ארנון, שייצג את הרו וייעץ לו בעניין חברת 3H גלובל, יזומן לשימוע
תומר גנון 17.08.20, 12:27 

YNET: כתב אישום הוגש נגד ארי הרו, עד המדינה בפרשות נתניהו
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד ראש הסגל במשרד ראש הממשלה ומנהל לשכתו של נתניהו לשעבר, ארי הרו, בהתאם להסכם עד המדינה שנכרת עמו בפרשות 1000 ו-2000. לפי כתב האישום, ערב כניסתו לתפקיד ראש הסגל היה עליו למכור את אחזקותיו בחברת 3H Global Ltd - אך הוא מכר אותה לחברו בצורה פיקטיבית בצורה שתשמור על זיקתו לחברה.
(גלעד מורג) פורסם:  17.08.20 , 11:57

ואללה: כתב אישום הוגש נגד ארי הרו, עד המדינה בפרשת נתניהו
הרו הואשם במרמה והפרת אמונים, בעקבות פרשת המכירה הפיקטיבית של חברת הייעוץ שהייתה בבעלותו, שאיפשרה לו להיכנס לתפקיד ראש הסגל של נתניהו בשנת 2014. האישום מוגש בהתאם להסכם עד המדינה עם הרו בתיקים 1000 ו-2000, והצדדים יבקשו להטיל עליו עונש של 6 חודשי מאסר
דניאל דולב  17 באוגוסט, 2020

N12: כתב אישום נגד ארי הרו בגין מרמה והפרת אמונים
עד המדינה בתיקי 1000 ו-2000 יועמד לדין, בכפוף לשימוע • במסגרת ההסכם שנחתם עמו, נקבע כי ראש הסגל לשעבר של ראש הממשלה נתניהו יודה בעבירות שיוחסו לו • על פי האישום, הרו מכר באופן פיקטיבי חברה שבבעלותו
אור רביד  N12 | פורסם 17/08/20 12:04

חדשות 13: אישום נגד עד המדינה ארי הרו: "מכר חברה במכירה פיקטיבית"
ראש הסגל לשעבר של רה"מ נאשם בהסדר הטיעון במסגרתו הפך לעד מדינה בתיקי נתניהו, כי מכר את את החברה שלו לחברו ושמר על זיקה אליה חרף ניגוד עניינים. הוא צפוי לרצות 6 חודשי עבודות שירות
אלמז מנגיסטו | יום שני, 17.8

ערוץ 7: כתב אישום הוגש נגד ארי הרו
כתב האישום הוגש בהתאם להסכם עד המדינה עם הרו בפרשות 1000 ו- 2000. הוא צפוי לרצות עבודות שירות ולשלם קנס בסך של 700,000 ש"ח.
ערוץ 7 , כ"ז באב תש"פ 17/08/20 11:59

להלן תכתובת פומבית בטוויטר עם נטעאל בנדר, כתב משפט של הארץ

ואחריה צילומי מסך של מרשם התיקים הפליליים החדשים בבית המשפט השלום בראשון לציון בימים 19-14 לאוגוסט, 2020

https://twitter.com/Joseph_Zernik/status/1295299950000189449?s=20


נטעאל בנדל netael bandel @netaelbandel

הוגש כתב אישום נגד ארי הרו בגין מרמה והפרת אמונים בפרשת חברת 3H גלובל שהיתה בבעלותו. כתב האישום הוגש בהתאם להסכם עד המדינה. בנוסף, הודיעה הפרקליטות לעו"ד הראל ארנון, שייצג את הרו וייעץ לו בעניין כי נשקלת העמדתו לדין, בכפוף לשימוע בעבירות סיוע לקבלת דבר במרמה והלבנת הון.

נטעאל בנדל netael bandel@netaelbandel

על פי כתב האישום, הרו כראש הסגל של נתניהו, שעדיין החזיק בבעלות על H3, סייע לחברה לתאם פגישה בין נתניהו לנשיא מדגסקר ממנה הרוויחה החברה 124 אלף ש"ח
Joseph Zernik @Joseph_Zernik

Replying to @netaelbandel

יש אולי בבקשה העתק של כתב האישום נגד ארי הרו? הרי כולנו יודעים שמפעם לפעם הפרקליטות מזינה לכתבים כתבי אישום מפוברקים, בלתי חתומים וכו' (מה שנקרא אצל המושחתים "טיוטות")... מעניין לראות את המסמך ששימש בסיס לידיעה שלך.

נטעאל בנדל netael bandel @netaelbandel

Replying to @Joseph_Zernik

יש לך דוגמה או שתיים ל"מפעם לפעם" עליו אתה מדבר?

Joseph Zernik @Joseph_Zernik

Replying to @netaelbandel

א) הדוגמה הקלסית: כתב האישום הראשון נגד נתניהו. היה בלתי חתום, ללא ציון בית משפט, וכו'... פמפמו בתקשורת. יו"ר הכנסת סירב לקבל אותו. ב) כתב האישום בפרשת "השופטים הנוקמים" - פרסמו כתב אישום בלתי חתום, שונה מהותית מכתב האישום שהוגש בבית המשפט. ג) יש אפילו החלטה של רוזן בעניין >>

Joseph Zernik @Joseph_Zernik

הנוהג למסור לתקשורת כתבי אישום שונים מכתבי האישום שמוגשים בבית המשפט. אבל למה להתפזר על כל השטח??? קיבלת כתב אישום חתום עם מספר תיק בית משפט??? או שקיבלת מהם "טיוטה"???

נטעאל בנדל netael bandel @netaelbandel

Replying to @Joseph_Zernik

ולגבי "המפוברקים"?

Joseph Zernik @Joseph_Zernik

בתקשורת הישראלית קוראים למסמכים מהסוג הזה - שאינם כתבי בית דין אמתיים, אלא "טיוטות" - "מפוברקים". הדוגמה הקלסית: "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך. נציב תלונות הציבור קבע שהם היו רק "טיוטות" בלתי חתומות. מה עם תשובה לעניין? קיבלת מסמך חתום עם חותמת "התקבל"? או רק "טיוטה"?

Joseph Zernik @Joseph_Zernik

עכשיו אני רואה שידיעות פרסמו את המסמך שקיבלו מהפרקליטות, והוא אכן מסוג "טיוטה" - בלתי חתום וללא מספר תיק.

https://pic-upload.ynet.co.il/news/ktav17082020.pdf

אני מניח שזה גם מה שאתה קיבלת... אז למה אי אפשר לדווח זאת בגלוי לציבור? >>

Joseph Zernik @Joseph_Zernik·

ואת הפרט החשוב ביותר לא דיווחת: זה הולך כנראה לראשון... לשלום... כנראה לעינת רון - מפברקת ראשית לתפקידים מיוחדים... ניסית לוודא באופן עצמאי שאכן נפתח תיק בראשון, ולא מכרו לך לוקש?

Joseph Zernik @Joseph_Zernik

Replying to @netaelbandel

כתב האישום הוגש כביכול בראשון. אבל באיזה יום? אני מחפש בראשון ולא מוצא מ"י נ ארי הרו. אתה בטוח שכתב האישום הוגש, ואתה לא מוכר לנו לוקש?

Joseph Zernik @Joseph_Zernik

Replying to @netaelbandel

כתב האישום נחתם כביכול ביום 17 לאוגוסט, 2020. אבל כשאני בודק בשלום ראשון, אני לא מוצא ת"פ מ"י נ ארי הרו, שנפתח ביום 17, 18, או 19 לאוגוסט (בתמונות - התיקים החדשים הפליליים בשלום ראשון בימים הנ"ל). אז האם הפרסום שלך אמין? פברוק? פנטזיה?


צילומי מסך של מרשם התיקים הפליליים החדשים בבית המשפט השלום בראשון לציון בימים 19-14 לאוגוסט, 2020