Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Saturday, February 15, 2020

2020-02-15 פברוקים, חשד למרמה והפרת אמונים בנציבות תלונות הציבור על השופטים - נשיאת העליון חיות, מנהל בתי המשפט מרזל ונשיאי בתי המשפט השונים זורמים, אך לא שרי המשפטים שקד ואוחנה


2020-02-15 פברוקים, חשד למרמה והפרת אמונים בנציבות תלונות הציבור על השופטים - נשיאת העליון חיות, מנהל בתי המשפט מרזל ונשיאי בתי המשפט השונים זורמים, אך לא שרי המשפטים שקד ואוחנה
תחת כהונתו של הנציב אליעזר ריבלין החל הנוהג המפוקפק, בו אנשים חסרי סמכות חותמים על מסמכי "החלטה" כביכול בשם הנציב. תוכנם של מסמכי "החלטה" כביכול אלה לעתים קרובות תלוש, חסר שחר ונחזה כמעשה שבלונה - 'העתק והדבק'. מסמכים אלה פותחים כולם בהכרזה - "הנציב הסמיכני... " אולם בקשת חופש המידע למשרד המשפטים הראתה שאין כל מסמכי "הסמיכני" תואמים במשרד המשפטים... שר המשפטים אמיר אוחנה, וכמוהו גם קודמתו איילת שקד לא היו מודעים כנראה להיקף הפברוקים במשרד הנציבות, שהוא יחידה במשרד המשפטים. הודעה בעניין נשלחה אמש לשר אוחנה, והוא התבקש לפעול בדחיפות להפסקת הפברוקים בנציבות. אוחנה גם התבקש להעביר את העניין לחקירה פלילית בחשד למרמה והפרת אמונים... בדיקה נוספת מראה את התפתחות הפברוקים: בשנים 2016-7, כתבי ה"החלטה" המפוברקים נשלחו למתלונן בלבד ("אישי-סודי"), אך לא הועתקו לאחרים (נשיאת העליון, מנהל בתי המשפט, נשיא בית המשפט התואם, השופט הנילון) בניגוד להוראות חוק המפורשות. פניות חוזרות לנציב ריבלין בשנת 2017 העלו כבר אז עניינים אלה, וביקשו את תיקון הפברוקים. היום, החלטות החתומות ע"י הנציב עצמו מועתקות לבעלי התפקידים, כנדרש בחוק. לעומת זאת, מסמכי ה"החלטה" המפוברקים, החתומים ע"י אחרים, חסרי סמכות, מועתקים לנשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, למנהל בתי המשפט יגאל מרזל, לשופט הנילון, ולנשיא בית המשפט המתאים - כגון איתן אורנשטיין, עינת רון, צחי עוזיאל. עד עתה לא נמצאו כתבי "החלטה" מפוברקים שהועתקו לשרי המשפטים איילת שקד או אמיר אוחנה. המסקנה המתבקשת: נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, מנהל בתי המשפט יגאל מרזל ונשיאי בתי המשפט השונים - כגון איתן אורנשטיין, עינת רון, צחי עוזיאל - זורמים! שותפים בצוותא חדא לפברוקים, או למצער לא מקיימים לכאורה חובת דיווח (עבירה שדינה שנתיים מאסר). המידע המשלים נשלח גם הוא לשר המשפטים אמיר אוחנה היום, עם בקשה לפעולה דחופה בנושא. בכל שנות המדינה לא הורשע אף שופט בגין עבירות שחיתות (שוחד, מרמה, הפרת אמונים) בתפקידו. רק שופט אחד הואשם (אך זוכה) - בשנות ה-60 של המאה שעברה. מועמדים מתאימים לחקירה ראויה והעמדה לדין יש בשפע... הנסיבות הקיימות מערערות מיסודו את אמון הציבור במשרד נציבות תלונות הציבור על השופטים וברשויות החוק והמשפט בישראל. בשולי הדברים אי אפשר שלא להעיר על החוצפה שבהתנהלות משרד הנציבות במהלך השנים האחרונות, בתשובותיהם של אנשי משרד הנציבות על פניות אודות הפברוקים.
הפוסט השלם עם תמונות המסמכים - בבלוג: https://human-rights-alert.blogspot.com/2020/02/2020-02-15_15.html
  
תמונה.  שר המשפטים אמיר אוחנה, אינו שותף כנראה לפברוקים, וכנראה אינו מודע להם. אוחנה התבקש לפעול בדחיפות להפסקת הפברוקים ולהפניית העניין לחקירה פלילית בחשד למרמה והפרת אמונים.

  
תמונות. נציבי תלונות הציבור על השופטים, שופטי בית המשפט העליון אליעזר ריבלין ואורי שוהם, אחראים ישירות לפברוקים. על פי "ממונה בכיר" אברהם וולף במשרדם, וכן על פי תשובת חופש המידע של משרד המשפטים שניהם יודעים על הפברוקים והיו שותפים להם. יש לראותם כחשודים במרמה והפרת אמונים.

  
תמונות. נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות ומנהל בתי המשפט השופט יגאל מרזל  -- קיבלו ומקבלים העתקים של כתבי "ההחלטה" המפוברקים. לפיכך יש לראותם לכאורה כחשודים בצוותא חדא למעשי מרמה והפרת אמונים, ו/או למצער כמי שלא קיימו חובת דיווח (עבירה שדינה שנתיים מאסר). 

  
תמונות. נשיאת בית המשפט המחוזי ת"א איתן אורנשטיין, נשיאת בית המשפט השלום ראשון עינת רון, נשיא בית המשפט השלום ת"א צחי עוזיאל, וכנראה גם שאר נשיאי בתי המשפט -- קיבלו ומקבלים העתקים של כתבי "ההחלטה" המפוברקים. לפיכך יש לראותם לכאורה כחשודים בצוותא חדא למעשי מרמה והפרת אמונים, ו/או למצער כמי שלא קיימו חובת דיווח (עבירה שדינה שנתיים מאסר). 

 
תל-אביב, 15 לפברואר - פנייה נשלחה אתמול לשר המשפטים אמיר אוחנה, המתעדת שיבושים שיטתיים של הליכי התלונות במשרד נציב תלונות הציבור על השופטים (שבמשרד המשפטים), ופברוק שיטתי של מסמכי "החלטה", הנחתמים ע"י אנשים חסרי סמכות במשרד המשפטים במקום להיחתם ע"י הנציב עצמו כדין.  תוכנם של מסמכי "החלטה" כביכול אלה לעתים קרובות תלוש, חסר שחר, ונחזה כמעשה שבלונה - 'העתק והדבק'.  לעתים, כתבי ה"החלטה" המפוברקים נחזים כסנדקאות להתנהלות בלתי ראויה של שופטים, ואולי אף עבירות על חוק העונשין.
שר המשפטים התבקש לערוך בדיקה דחופה של משרד נציבות תלונות הציבור על השופטים, על מנת למנוע את המשך פברוק ההליכים במשרד הנציבות, ועל מנת לוודא טיפול ראוי בתלונות הציבור על השופטים.  בנוסף, שר המשפטים התבקש,  ככל שקיים חשש לעבירות על חוק העונשין בהתנהלות עובדי משרד המשפטים, שהם אנשי משרד הנציבות, שעסקו בצוותא חדא עם הנציבים אליעזר ריבלין ואורי שוהם בפברוק הליכי התלונות במשרד הנציבות, להעביר את העניין לחקירה פלילית ע"י הגורמים המתאימים במשרד המשפטים. 
בדיקה נוספת מעלה חשד ברור שנשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, מנהל בתי המשפט יגאל מרזל ונשיאי בתי המשפט השונים, כגון איתן אורנשטיין (מחוזי ת"א), עינת רון (שלום ראשון), צחי עוזיאל (שלום ת"א) קיבלו ומקבלים העתקים של כתבי ה"החלטה" המפוברקים. לפיכך, יש לראותם כחשודים לכאורה כשותפים בצוותא חדא למרמה, או לפחות כמי שאינם מקיימים חובת דיווח (עבירה שדינה שנתיים מאסר)...
המידע המשלים נשלח גם הוא לשר המשפטים אמיר אוחנה היום, עם בקשה לפעולה דחופה בנושא.
פוסטים קודמים בנושא: 
[1] 2020-02-15 פברוקים, חשד למרמה והפרת אמונים בנציבות תלונות הציבור על השופטים - שר המשפטים אוחנה מתבקש לפתוח בחקירה פלילית
https://human-rights-alert.blogspot.com/2020/02/2020-02-15.html
 [2] 2020-01-17 גם נציבי תלונות הציבור על השופטים אורי שוהם ואליעזר ריבלין מצטיינים בפברוקים 
https://human-rights-alert.blogspot.com/2020/01/2020-01-17.html 
[3] 2020-01-01 נציבות תלונות הציבור על השופטים, אורי שוהם, פברקו "החלטה" על תלונה בעניין פברוק צווי איסור פרסום 
https://human-rights-alert.blogspot.com/2020/01/2020-01-01.html 
[4] 2016-12-31 מאהל ארלוזווב: הונאות ופברוקים של השופט אליהו בכר ועיריית ת"א? נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר ריבלין גונב את ההצגה! 
https://inproperinla.blogspot.com/2016/12/2016-12-31.html 

להלן הפנייה לשר המשפטים אמיר אוחנה היום
Human Rights Alert NGO // ערנות לזכויות האדם -אל"מ


15 לפברואר, 2020 
שר המשפטים אמיר אוחנה
בדוא"ל:  sar@justicel ,  mancal@justice,  amiro@KNESSETL 
הנידון: פברוקים שיטתיים של מסמכי "החלטה" בנציבות תלונות הציבור על השופטים - מידע נוסף
הריני מבקש את תשובתך בתוך 45 יום על פי חוק לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958
לכבוד שר המשפטים אמיר אוחנה,
בפנייתי אליך אתמול, דיווחתי על פברוקים שיטתיים של מסמכים "החלטה" בנציבות תלונות הציבור על השופטים שבמשרד המשפטים. להלן מידע נוסף בנידון.
חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002 אומר:
19. התלונה ועילותיה ופתיחת הבירור(ד) החליט הנציב לפתוח בבירור התלונה, יודיע על כך לשופט הנילון, לנשיא, לשר, למנהל ולנשיא בית המשפט שבו מכהן אותו שופט.22. תוצאות הבירור(א) מצא הנציב שהתלונה היתה מוצדקת יודיע על כך למתלונן, לשופט הנילון ולמי שמנוי בסעיף 19(ד), לפי הענין, בצירוף החלטתו;(ג) מצא הנציב שהתלונה לא היתה מוצדקת, יודיע על כך בכתב למתלונן ולמי שמנוי בסעיף 19(ד), לפי הענין, ורשאי הנציב לפרט להם את תמצית ממצאיו.
בדיקה נוספת של הנתונים מעלה שבתחילת ההתנהלות הנ"ל בנציבות, כתבי ה"החלטה" המפוברקים נשלחו למתלונן בלבד, אך לא לבעלי תפקידים, בניגוד להוראות המפורשות בחוק. כבר בשנת 2017 נשלחו פניות לנציב הקובלות על כך.
בעת האחרונה, נראה שנשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, מנהל בתי המשפט יגאל מרזל ונשיאי בתי המשפט השונים, כגון איתן אורנשטיין (מחוזי ת"א), עינת רון (שלום ראשון), צחי עוזיאל (שלום ת"א) קיבלו ומקבלים העתקים של כתבי ה"החלטה" המפוברקים.
לעומת זאת, לא נמצאה עד היום דוגמה של מסמך "החלטה" מפוברק שהועתק לשרי המשפטים איילת שקד או אמיר אוחנה. (יחד עם זאת, דוגמה מתועדת היטב מראה שמנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור הייתה מעורבת בפברוק הליך תלונה בשנת 2016 - הגישה כביכול תלונה לנציבות בשמי, ללא ידיעתי, ללא הסכמתי, וללא חתימתי. והנציבות פתחה הליך תלונה בניגוד לחוק, בעניין שעד היום אינו ידוע לי על בוריו.)
לכן, עולה חשש שיש לראות את השופטים שקיבלו העתקים של מסמכי "החלטה" מפוברקים כחשודים בשותפות בצוותא חדא למרמה הנטענת, או לפחות כמי שאינם מקיימים חובת דיווח (עבירה שדינה שנתיים מאסר)...
לפיכך, הריני מבקש שתנהל בדיקה דחופה של משרד נציבות תלונות הציבור על השופטים שבמשרדך, על מנת למנוע את המשך פברוק ההליכים במשרד הנציבות, ועל מנת לוודא טיפול ראוי בתלונות הציבור על השופטים.
בנוסף, ככל שקיים חשש לעבירות על חוק העונשין בהתנהלות שופטים, כולל נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, מנהל בתי המשפט יגאל מרזל, נשיא בית המשפט המחוזי ת"א איתן אורנשטיין, נשיאת בית המשפט השלום ראשון עינת רון, נשיא בית המשפט השלום ת"א צחי עוזיאל ואחרים, שעל פי הנטען למצער לא קיימו חובת דיווח, הריני מבקש בזאת שתעביר את העניין לחקירה פלילית ע"י הגורמים המתאימים במשרד המשפטים.
הנסיבות הקיימות במשרד נציבות תלונות הציבור על השופטים מערערות את אמון הציבור במשרד הנציבות וברשויות החוק והמשפט בישראל מיסודו.
כרונולוגיה של הפברוקים

להלן מספר דוגמאות בלבד מתוך אוסף נרחב של מסמכים.
א) החלטות – בחתימת נציב תלונות הציבור על השופטים
*
לאורך כל תקופת המעקב, החלטות בחתימת הנציבים אליעזר ריבלין ואורי שוהם עצמם מועתקות כדין לשר/ת המשפטים,לנשיאת בית המשפט העליון, למנהל בתי המשפט, לנשיא בית המשפט המתאים, ולשופט נגדו הוגשה התלונה.

ב) כתבי "החלטה" מפוברקים - שאינם חתומים ע"י נציב תלונות הציבור על השופטים
1. כתב "החלטה" מפוברק – בחתימת "אברהם וולף, עו"ד, ממונה בכיר" מאפריל 2017
* לא מועתק לאיש. נשלח אך ורק למתלונן.2כתב "החלטה" מפוברק – בחתימת "אברהם וולף, עו"ד, ממונה בכיר" ממרץ 2019
* מועתק לנשיאת העליון אסתר חיות, למנהל בתי המשפט השופט יגאל מרזל, לנשיאת בית המשפט השלום ראשון השופטת עינת רון.
* לא מועתק לשרת המשפטים איילת שקד.3. כתב "החלטה" מפוברק – בחתימת "אברהם וולף, עו"ד, ממונה בכיר" מנובמבר 2019
* מועתק למנהל בתי המשפט השופט יגאל מרזל, לנשיא בית המשפט השלום ת"א השופט צחי עוזיאל, ולשופט הנילון אביים ברקאי.
* לא מועתק לשר המשפטים אמיר אוחנה ולנשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות.


בברכה,
דר' יוסף צרניק
‪Human Rights Alert NGO
העתקים:  תפוצה רחבה

No comments:

Post a Comment