Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Tuesday, February 25, 2020

2020-02-25 מחאה נגד שחיתות בתי המשפט>מעצר>תיעוד יוצא דופן של פברוקים בנט-המשפט

 Joseph Zernik
5 mins · 
מחאה נגד שחיתות בתי המשפט>מעצר>תיעוד יוצא דופן של פברוקים בנט-המשפט
"החשוד" נעצר ביום 04 לפברואר בשעה שקיים משמרת מחאה חוקית מול בית המשפט בתל-אביב. בהמשך, הוחזק יומיים בבידוד, כיוון שסירב לחתום על תנאים לשחרורו. ביום 06 לפברואר, ניהלה השופטת ענת יהב דיון, והנפיקה כביכול החלטה על שחרורו בתנאי "הרחקה" מבית המשפט. אולם פקודת השחרור, שהונפקה ונמסרה לשב"ס  באותו יום נעלמה ממערכת נט-המשפט. לאחר מסכת סחיטה באיומים לכאורה, החשוד "נזרק" מהמעצר ללא חתימה על התנאים, וללא הליך שחרור ראוי... השופטת ענת יהב מסרבת בינתיים להסביר את התנהלותה.  
מערכת נט-המשפט מאפשרת החלפת מסמכים ללא תיעוד ראוי, וכן אישור מפוברק של כתבי בית דין חסרי כל תוקף ומפוברקים בעליל.  אם מערכת דומה הייתה משמשת להנהלת חשבונות בפיצוציה, קרוב לוודאי שבעל הפיצוציה היה מואשם במרמה...
מערכת נט-המשפט - פרי מוחם של אהרן ברק ובועז אוקון - מערערת את ישרת מערכת המשפט בישראל מיסודה!
בבלוג: https://human-rights-alert.blogspot.com/2020/02/2020-02-25.html 
ביום ג', 04 לפברואר, 2020 - "החשוד" נעצר בעת שקיים משמרת מחאה חוקית מול בית המשפט ברח' וייצמן 1.

   
ביום ד', 05 לפברואר, 2020 - השופטת ענת יהב ניהלה דיון בהארכת מעצר כביכול - שיצר תיעוד של פברוק הליכי מעצר בשיתוף פעולה עם התביעה המשטרתית והסנגוריה הציבורית.

  

ביום ה', 06 לפברואר, 2020 - השופטת ענת יהב ניהלה דיון נוסף בהארכת מעצר כביכול - שיצר תיעוד של פברוק הליכי מעצר בשיתוף פעולה עם שב"ס, תוך שיבוש הכתבים במערכת נט-המשפט. 
   
השופטת ענת יהב מסרבת בינתיים לספק תשובה עניינית על בקשות להבהיר את התנהלותה: "אם מדובר בתלונה, פתוחה הדרך בפני המבקש להפנות אותה לגורם המתאים."
  
דו"ח Human Rights Alert NGO למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל (2018) התמקד בפברוקים, ובפרט כאלה הקשורים בפיתוחן, התקנתן ותפעולן של מערכות מידע.
--- 
תל-אביב, 25 לפברואר - בעקבות אירועים חריגים בהליכי מעצר בבית המשפט השלום ת"א, הוגש הבוקר לשופטת ענת יהב תיעוד נוסף, כחלק מבקשה להבהרת התנהלותה.  
נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות דוד רוזן הכריז לאחרונה כי טועני המשטרה "משקרים בבתי המשפט יום יום" בהליכי מעצרים.  האירועים הקשורים למעצר במקרה שלפנינו מציגים תמונה מורכבת יותר, בה הפברוקים נערכים בשיתוף פעולה עם השופטת ושב"ס, ולעתים גם הסנגוריה הציבורית.  [1]
אירועי המעצר במקרה שלפנינו גם יצרו תיעוד יוצא דופן של חוסר תקינות וחוסר ישרה בפיתוחה, התקנתה ותפעולה של מערכת נט-המשפט - מערכת ניהול התיקים האלקטרוניים בבתי המשפט השלום והמחוזיים.
למרות בקשות חוזרות להבהרת התנהלותה, השופטת ענת יהב השיבה עד עתה רק בהחלטות המייעצות ל"חשוד" להגיש נגדה תלונה לנציב תלונות הציבור על השופטים...  אולם פברוק שיטתי של הליכי התלונות וההחלטות בנציבות תלונות הציבור על השופטים, תוך הסתרת הפברוקים משרי המשפטים, תועד גם הוא לאחרונה... [2, 3]
---
[1] 2020-02-19 שוטרים משקרים כל יום בהליכי מעצרים? ומה עם השופטים (השופטת ענת יהב, לדוגמה) והסנגורים הציבוריים?
[2] 2020-02-15 פברוקים, חשד למרמה והפרת אמונים בנציבות תלונות הציבור על השופטים - שר המשפטים אוחנה מתבקש לפתוח בחקירה פלילית
[3] 2020-02-15 פברוקים, חשד למרמה והפרת אמונים בנציבות תלונות הציבור על השופטים - נשיאת העליון חיות, מנהל בתי המשפט מרזל ונשיאי בתי המשפט השונים זורמים, אך לא שרי המשפטים שקד ואוחנה

להלן התוסף שהוגש היום בבית המשפט השלום ת"א
בבית המשפט השלום ת"א

11235-02-20  מדינת ישראל נ צרניק

המבקש: יוסף צרניק
בעצמו - בלתי מיוצג
פקס: 077-317918
דוא"ל: joseph.zernik@ 
המשיבה: מדינת ישראל
התביעה המשטרתית, שלוחת מעצרים
פקס: 03-6803715
דוא"ל: matap-ta@

תוסף לבקשה להבהרות אודות החלטה שנרשמה ונעלמה (מס’ 9)
“החשוד" יוסף צרניק מגיש בזאת תוסף לבקשה להבהרות אודות החלטה שנרשמה ונעלמה (מס’ 9), מהסיבות שלהלן:
1. בירור נוסף וגישה ישירה לנט-המשפט העלו פרטים נוספים לעניין הבקשה להבהרות (מס’ 9).
2. רשימת הכתבים בכרטיסיית "תיק הנייר" מראה ששתי "פקודות שחרור" הונפקו בתיק דנן: האחת ביום ד’, 05 לפברואר, והשנייה ביום ה’, 06 לפברואר (תמונה 1).
תמונה 1.
3. להלן המסמך מיום ד’, 05 לפברואר, 2020, המזוהה ברשימת הכתבים כ"פקודת שחרור" הראשונה (תמונה 2).
תמונה 2. 
על פי הסברי מזכירות מעצרים ביחס לפקודת השחרור מיום 05 לפברואר, 2020: 
א) החותמת - "שוחרר בערבות/צד ג’" - הוחתמה ונחתמה במזכירות, ומשמעותה היא שהעצור או צד ג’ חתמו לכאורה על הערבות והתנאים לשחרורו.  דבר זה לא התרחש במציאות. סירבתי לחתום על התנאים והערבות. לכן, נותרתי במעצר עד יום ה’, 06 לפברואר, 2020. שב"ס המשיך להחזיק אותי בבידוד. כפי שהודיע נציג שב"ס בפרוטוקול מיום ה’, 06 לפברואר, 2020: “החשוד סירב לחתום ולכן הוכנס לתא פיקוח…"
ב) הרישום בכתב יד - “5-2-20  13:10” (הדקות אינן כתובות בבירור), וחתימת היד בצידו, הם של איש שב"ס, והם מציינים את היום והשעה בה הפקודה נמסרה ע"י המזכירות לשב"ס.  כלומר, "פקודת השחרור" מיום ד’, 05 לפברואר, 2020, נמסרה לשב"ס עוד בטרם התקיים הדיון בענייני ביום רביעי...
4. להלן גם המסמך מיום ה’, 06 לפברואר, 2020, המזוהה ברשימת הכתבים כ"פקודת שחרור" השנייה (תמונה 3).
תמונה 3.
א) מסמך זה, כפי שהוא מופיע היום בנט-המשפט, אומר: "נסרק בטעות", למרות שהכיתוב ברשימת הכתבים בכרטיסיית "תיק הנייר" עדיין מזהה אותו כ"פקודת שחרור".
ב) על פי מידע ממקור מהימן בבית המשפט, פקודת שחרור שנייה אכן הונפקה בתיק זה ביום ה’, 06 לפברואר, 2020, ונמסרה לשב"ס בסביבות השעה 14:00 – שוב – עוד בטרם התקיים הדיון בענייני. 
ג) על פי מידע שנמסר ממזכירות מעצרים, המסמך המקורי שנסרק למערכת נט-המשפט הוחלף במסמך - "נסרק בטעות" – בסביבות השעה 15:01 – שוב – עוד בטרם התקיים הדיון בענייני  ביום חמישי.
5. בדיון ביום ה’, 06 לפברואר, 2020, שהחל בסביבות השעה 15:30, השופטת ענת יהב רשמה בפרוטוקול והודיעה באולם הדיונים על החלטתה: “אני מבטלת את התנאי של חתימה על ערבות עצמית.  שאר התנאים יעמדו על כנם.” 
אדם תמים, שהיה קורא את הפרוטוקולים מיום ד’ ומיום ה’, היה מסיק קרוב לוודאי, ששוחררתי בתנאים של "הרחקה מבית המשפט השלום והמחוזי בתל-אביב ברחוב וייצמן 1, לתקופה של 15 ימים.”
6. לאחר הדיון ביום ה’, 06 לפברואר, 2020, התנהלה מסכת סחיטה באיומים ע"י שב"ס, שנכשלה, במטרה לכפות עלי חתימה על התנאים. עמדתי בסירובי, ושוחררתי לבסוף בסביבות השעה 17:30, ללא ביצוע הליך שחרור ראוי כלל.
7. כפי שהדגמתי בביקור במשרדי משמר בית המשפט ביום 11 לפברואר, 2020 – לא היה ולא נברא תנאי בר אכיפה של "הרחקה מבית המשפט… לתקופה של 15 ימים.”
8. לפיכך, שוב מתבקשת השופטת ענת יהב להבהיר את שרשרת האירועים ביום 06 לפברואר, 2020.
9. עניינים אלה נוגעים כולם לכבוד האדם וחירותו - חוק יסוד בחוקה כביכול של מדינת ישראל...
מן הראוי שבית המשפט יבהיר את התנהלותו ויסיר כל חשש למעשים בלתי כשירים ו/או בלתי ישרים.
--- 
בשולי הדברים צריך להעיר שוב:
א) עצם קיום האפשרות להחליף את מסמכים בנט-המשפט, בפרט החלטות שיפוטיות, ללא אסמכתאות מתאימות וללא רישום גלוי מתאים, מראה שמערכת נט-המשפט אינה מערכת ניהול תיקים תקינה ואמינה. כמו כן - התנהלות זאת אינה תואמת בית משפט כשיר וישר.
ב) הנוהג שהתפשט לאחרונה, של רישום הכתבים כולם, גם אלה שהונפקו אלקטרונית,  תחת כרטיסיית "תיק הנייר" בלבד – גם הוא תורם לערעור הישרה בתפעול המערכת.
ג) עצם קיום האפשרות להפעיל את היישום החדש יחסית בנט-המשפט, “אישור אוטומטי" (החותמת הסגולה בפינה השמאלית העליונה בתמונה 3), על מסמך חסר כל תוקף, שאינו יכול להיחשב אפילו ככתב בית דין, מדגים כשל נוסף בתקינותה וישרתה של מערכת נט-המשפט.
היום, 25 לפברואר, 2020, על החתום ______________________
“החשוד" יוסף צרניק 
בעצמו – בלתי מיוצגNo comments:

Post a Comment