Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Monday, March 2, 2020

2020-03-02 מחאה נגד שחיתות בתי המשפט>מעצר>ראיות חדשות לפברוק/שיבוש ע"י השופטת ענת יהב ואחרים

 Joseph Zernik
5 mins · 
מחאה נגד שחיתות בתי המשפט>מעצר>ראיות חדשות לפברוק/שיבוש ע"י השופטת ענת יהב ואחרים
"החשוד" נעצר ביום 04 לפברואר בשעה שקיים משמרת מחאה חוקית מול בית המשפט בתל-אביב. בהמשך, הוחזק יומיים בבידוד, כיוון שסירב לחתום על תנאים לשחרורו. ביום 06 לפברואר, ניהלה השופטת ענת יהב דיון, והנפיקה כביכול החלטה על שחרורו בתנאי "הרחקה" מבית המשפט. אולם "פקודת השחרור", שהונפקה ונמסרה לשב"ס  באותו יום, נעלמה ממערכת נט-המשפט. בהמשך אותו יום הנהלה מסכת סחיטה באיומים לכאורה, ובסופה "נזרק" החשוד מהמעצר ללא חתימה על התנאים, וללא הליך שחרור ראוי... 
מסמכים שהתקבלו עתה משב"ס בעקבות בקשת חופש המידע גילו ככל הנראה את "פקודת השחרור" שנרשמה ונעלמה... השופטת ענת יהב, שסירבה עד עתה להסביר את התנהלותה, מתבקשת שוב להסיר כל חשש למעשים בלתי ראויים או עברייניים של בית המשפט.  
מערכת נט-המשפט מאפשרת החלפת מסמכים ללא תיעוד ראוי, וכן אישור מפוברק של כתבי בית דין חסרי כל תוקף ומפוברקים בעליל.  אם מערכת דומה הייתה משמשת להנהלת חשבונות בפיצוציה, קרוב לוודאי שבעל הפיצוציה היה מואשם במרמה...
מערכת נט-המשפט - פרי מוחם של אהרן ברק ובועז אוקון - מערערת את ישרת מערכת המשפט בישראל מיסודה!
ומסע ההתעוררות של אסתר חיות ושות' - על פיו השופטים בישראל מגנים על זכויות האדם של האזרחים - הוא בדותה גמורה.
בבלוג: https://human-rights-alert.blogspot.com/2020/03/2020-03-02.html 
ביום ג', 04 לפברואר, 2020 - "החשוד" נעצר בעת שקיים משמרת מחאה חוקית מול בית המשפט ברח' וייצמן 1.

   
ביום ד', 05 לפברואר, 2020 - השופטת ענת יהב ניהלה דיון בהארכת מעצר כביכול - שיצר תיעוד של פברוק הליכי מעצר בשיתוף פעולה עם התביעה המשטרתית והסנגוריה הציבורית.

  

ביום ה', 06 לפברואר, 2020 - השופטת ענת יהב ניהלה דיון נוסף בהארכת מעצר כביכול - שיצר תיעוד של פברוק הליכי מעצר בשיתוף פעולה עם שב"ס, תוך שיבוש הכתבים במערכת נט-המשפט. 
   
השופטת ענת יהב מסרבת בינתיים לספק תשובה עניינית על בקשות להבהיר את התנהלותה: "אם מדובר בתלונה, פתוחה הדרך בפני המבקש להפנות אותה לגורם המתאים."
  
דו"ח Human Rights Alert NGO למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל (2018) התמקד בפברוקים, ובפרט כאלה הקשורים בפיתוחן, התקנתן ותפעולן של מערכות מידע.
--- 
תל-אביב, 02 למרץ - בעקבות קבלת מסמכים חדשים משב"ס, בנוגע לאירועים חריגים בהליכי מעצר בבית המשפט השלום ת"א, הוגש הבוקר לשופטת ענת יהב תיעוד נוסף, כחלק מבקשה להבהרת התנהלותה.  
נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות דוד רוזן הכריז לאחרונה כי טועני המשטרה "משקרים בבתי המשפט יום יום" בהליכי מעצרים.  האירועים הקשורים למעצר במקרה שלפנינו מציגים תמונה מורכבת יותר, בה הפברוקים נערכים בשיתוף פעולה עם השופטת ושב"ס, ולעתים גם הסנגוריה הציבורית.  [1,2]
אירועי המעצר במקרה שלפנינו גם יצרו תיעוד יוצא דופן של חוסר תקינות וחוסר ישרה בפיתוחה, התקנתה ותפעולה של מערכת נט-המשפט - מערכת ניהול התיקים האלקטרוניים בבתי המשפט השלום והמחוזיים.
למרות בקשות חוזרות להבהרת התנהלותה, השופטת ענת יהב השיבה עד עתה רק בהחלטות המייעצות ל"חשוד" להגיש נגדה תלונה לנציב תלונות הציבור על השופטים...  אולם פברוק שיטתי של הליכי התלונות וההחלטות בנציבות תלונות הציבור על השופטים, תוך הסתרת הפברוקים משרי המשפטים, תועד גם הוא לאחרונה... [4, 3]
---
[1] 2020-02-19 שוטרים משקרים כל יום בהליכי מעצרים? ומה עם השופטים (השופטת ענת יהב, לדוגמה) והסנגורים הציבוריים?
[2] 2020-02-25 מחאה נגד שחיתות בתי המשפט>מעצר>תיעוד יוצא דופן של פברוקים בנט-המשפט
[3] 2020-02-15 פברוקים, חשד למרמה והפרת אמונים בנציבות תלונות הציבור על השופטים - שר המשפטים אוחנה מתבקש לפתוח בחקירה פלילית
[4] 2020-02-15 פברוקים, חשד למרמה והפרת אמונים בנציבות תלונות הציבור על השופטים - נשיאת העליון חיות, מנהל בתי המשפט מרזל ונשיאי בתי המשפט השונים זורמים, אך לא שרי המשפטים שקד ואוחנה

להלן ראיות נוספות לפברוק/שיבוש לכאורה ובקשה חוזרת להבהרות, שהוגשו היום לבית המשפט

בבית המשפט השלום ת"א

11235-02-20  מדינת ישראל נ צרניק 

המבקש: יוסף צרניק
בעצמו - בלתי מיוצג
פקס: 077-317918
דוא"ל: joseph.zernik@ 
המשיבה: מדינת ישראל
התביעה המשטרתית, שלוחת מעצרים
פקס: 03-6803715
דוא"ל: matap-ta@

ראיות נוספות לפברוק/שיבוש לכאורה, ובקשה חוזרת להבהרות אודות התנהלותה של השופטת ענת יהב בצוותא חדא עם אחרים
“החשוד" יוסף צרניק מגיש בזאת ראיות נוספות לפברוק/שיבוש לכאורה, ובקשה חוזרת להבהרות אודות התנהלותה של השופטת ענת יהב בצוותא חדא עם אחרים, מהסיבות שלהלן:
1. תשובת חופש המידע של שב"ס שהתקבלה עתה, ביחס למסמכי מעצרי ושחרורי, מספקת מידע נוסף.
2. רשימת הכתבים במערכת נט-המשפט, כרטיסיית "תיק הנייר", מראה ששתי "פקודות שחרור" הונפקו בתיק דנן: האחת ביום ד’, 05 לפברואר, והשנייה ביום ה’, 06 לפברואר (תמונה 1).
תמונה 1.
3. להלן המסמכים התואמים את הרישומים הנ"ל ברשימת הכתבים בנט-המשפט: 
א)מסמך "פקודת שחרור" מיום ד’, 05 לפברואר, 2020, המזוהה ברשימת הכתבים כ"פקודת שחרור" הראשונה (תמונה 2א’), וכן
ב) המסמך "נסרק בטעות", המופיע עתה במערכת נט-המשפט תחת הרישום "פקודת שחרור" מיום ה’, 06 לפברואר, 2020  (תמונה 2ב’).
 

תמונות 2א’,2ב’.
4. להלן המסמכים המקבילים שהתקבלו משב"ס לאחר בקשת חופש המידע:
א) מסמך "פקודת שחרור" מיום ד’, 05 לפברואר, 2020, “לפני כב’ השופטת ענת יהב" (תמונה 3א’, להלן), התואם את המסמך מנט-המשפט שבתמונה 2א’, לעיל, וכן
ב) מסמך "פקודת שחרור", “לפני כב’ השופטת ענת יהב" (תמונה 3ב’), שהוא ככל הנראה המסמך שנרשם תחילה בנט-המשפט ברשימת הכתבים כ"פקודת שחרור" מיום מיום ה’, 06 לפברואר, 2020, והוחלף אח"כ במסמך "נסרק בטעות" שבתמונה 2ב’, לעיל  .
 
תמונות 3א’,3ב’.
5. כפי שפורט בבקשות קודמות בתיק הנדון (מס’ 4-9), מכלול הראיות לכאורה, ועוד יתרה מכך, המסמכים שהתקבלו עתה משב"ס, מעלים חששות כבדים לפברוק/שיבוש מהלכי משפט ע"י השופטת ענת יהב בצוותא חדא עם אחרים. עניינים אלה נוגעים כולם לכבוד האדם וחירותו - חוק יסוד בחוקה כביכול של מדינת ישראל, שעל פיה השופטים מגנים כביכול על זכויות האדם של האנשים במדינת ישראל...
6. לפיכך, השופטת ענת יהב מתבקשת שוב להבהיר את שרשרת האירועים ביום 06 לפברואר, 2020, ובכללם הדיון בתיק הנדון ביום 06 לפברואר, 2020, הפרוטוקול מאותו יום, המופיע בתיק, “פקודת השחרור" שנעלמה מנט-המשפט, ושחרורי בסופו של אותו יום ללא תנאים לאחר ניסיונות ממושכים של סחיטה באיומים לכאורה...
מן הראוי שבית המשפט יבהיר את התנהלותו ויסיר כל חשש למעשים בלתי ראויים ו/או עברייניים.
היום, 02 למרץ, 2020, על החתום ______________________
“החשוד" יוסף צרניק 
בעצמו – בלתי מיוצג

No comments:

Post a Comment