Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Saturday, March 9, 2019

2019-03-09 נציג מפלגת העבודה - מר עופר קורנפלד מתבקש לסייע בעניין פרוטוקולים ומחשוב ועדת הבחירות המרכזית

2019-03-09 נציג מפלגת העבודה - מר עופר קורנפלד מתבקש לסייע בעניין הפרוטוקולים ומחשוב ועדת הבחירות המרכזית
  
לאור ההתנהלות הבלתי מובנת של ועדת הבחירות המרכזית בעניין קיום חוק חופש המידע, ניסינו לפנות לקבלת עזרה מנציג מפלגה העבודה בוועדה - סגן היו"ר מטעם העבודה (לכל סיעה בכנסת סגן יו"ר בוועדה). Benny Meiri 
קראו את הפוסט השלם: https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/03/2019-03-09.html
  
מר עופר קורנפלד
סגן יו"ר מטעם מפלגת העבודה בוועדת הבחירות המרכזית
מר קורנפלד הנכבד שלום,
הריני מבקש בזאת את עזרתך בעניין פשוט. על פי הבנתי, בתוקף מינויך כסגן יו"ר בוועדת הבחירות המרכזית, אתה אחד מהממשתתפים בישיבות הנשיאות והמליאה של ועדת הבחירות המרכזית. לכן, הפרוטוקולים של ישיבות אלה גם אמורים להיות נגישים לך.
לאחר יותר משנה, בה ועדת הבחירות המרכזית מתחמקת ממתן תשובה כדין על בקשות חופש המידע לקבלת הפרוטוקולים, לא הצלחנו לקבל העתק אמתי (אותנטי) של אף פרוטוקול חתום אחד של ישיבת הנשיאות או ישיבת המליאה.
לעומת זאת, ברור שוועדת המכרזים של ועדת הבחירות המרכזית, לדוגמה, מנהלת פרוטוקולים חתומים כדין.
מצורף בזאת פרסום שלי מאתמול בעניין זה, ואשמח אם תוכל להבהיר:
האם ועדת הבחירות המרכזית מנהלת פרוטוקולים חתומים של ישיבות הנשיאות וישיבות המליאה של ועדת הבחירות המרכזית?
אין ספק שתשובתך הברורה והמהירה בעניין זה תאשש את אמון אנשי מפלגת העבודה ובוחריה בתפקודה של ועדת הבחירות המרכזית.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO (AR)
העתקים: מזכ"ל אבי גבאי, חברי הכנסת סתיו שפיר, איציק שמולי, נחמן שי, מיקי רוזנטל, מרב מיכאלי, משה מזרחי, איתן כבל, שלי יחימוביץ, עומר בר-לב, חיליק בר, מיכל בירן ותפוצה רחבה למצביעי העבודה
  
מחשוב ועדת הבחירות המרכזית ושופטי בית המשפט העליון - אי כשירות, זילות החוק ו/או מרמה
  
במשך יותר משנה מתחמקת ועדת הבחירות המרכזית בתואנות שונות מקיום חוק חופש המידע - המצאת העתקים אמתיים של פרוטוקולים של ישיבות בהשתתפות יושבי הראש - שופטי בית המשפט העליון. אתמול נשלחה התראה לפני נקיטת צעדים משפטיים נגד השופט חנן מלצר, יו"ר הוועדה. היום (שישי) שלחה סוף סוף כביכול ועדת הבחירות המרכזית העתק של הפרוטוקול היחידי של ישיבה בהשתתפות היו"ר (אז - השופטת אסתר חיות), שדנה בענייני מחשוב הוועדה בעקבות דו"ח מבקר המדינה לאחר בחירות 2015.
הדו"ח כלל ממצאים חמורים ביחס למחשוב הוועדה.
אולם למרות שהבקשה היתה במפורש להעתק של פרוטוקול אמתי, חתום, המסמך שנשלח היום הוא מסמך בלתי חתום. הסברים אפשריים הם: * וועדת הבחירות המרכזית, בראשות שופט בית המשפט העליון ובהנהלת עורכי דין בכירים בשירות המדינה אינה כשירה בכל הנוגע להבנת החוק וקיומו, * הוועדה עוסקת בזילות החוק, ו/או * הוועדה אינה מנהלת פרוטקולים חתומים לישיבות הנשיאות והמליאה, והתעלולים נועדו להסתיר עובדה זאת במרמה.
האפשרות האחרונה דומה להתנהלות שופטי בית המשפט העליון לגבי פרוטוקולים של ישיבות בית המשפט העליון עצמו.
לאחר קבלת העתק הפרוטוקול הבלתי חתום, נשלחה היום התראה חוזרת לשופט חנן מלצר, בדרישה לקבלת העתק של מסמך אמתי (אותנטי), חתום של פרוטוקול ישיבת הנשיאות מיום 01 לנובמבר 2015.
דוחות מבקר המדינה, וכן סדרת תשובות של הוועדה - שקריות ומטעות - על פי חופש המידע תיעדו כשלים בלתי נתפסים בתקינותן, אמינותן, ואבטחתן של מערכות המידע של הוועדה: * הוועדה מסרה תחילה שהשב"כ בדק ואישור את מערכות המידע. אולם לאחר שהשב"כ הכחיש זאת מכל וכל - הוועדה מסרה שאין ברשותה אישור בדיקה על ידי עובד מדינה כנדרש. * הוועדה מסרה שאין ברשותה אישור על עמידה בתקן הנדרש בחוק לאבטחת מערכות מידע של ארגונים. * בתשובה על בקשה בדבר סמכויות והרשאות להעלאת מידע על תוצאות הבחירות לאתר הוועדה - הוועדה מסרה תחילה תשובה כוזבת, שניסתה ליצור מיצג שווא של תהליך אוטומטי ללא מגע יד אדם. לאחר שהוצגו לוועדה נתונים כוזבים באתר הוועדה - הוועדה מסרה שמישהו העלה את הקובץ הלא נכון... * על פי תשובות הוועדה, ניהול פיתוחן, הטמעתן והפעלתן של מערכות המידע נתון תחת סמכותו של מר לזר דודוביץ', אולם הוועדה לא מצאה מסמך המתעד את מינויו כדין ואת תפקידו...
"הפרוטוקול" כביכול, שהתקבל היום, אינו כולל כל דיון משמעותי בממצאי דוח המבקר בעניין מחשוב הוועדה... וגם הדיון בממצאי המבקר בכללם מצטיין בשטחיות יתירה.
תשובות חופש המידע של הוועדה מעלות חשש חמור לגבי ישרתם של בכירים בוועדה, כולל מנכ"לית הוועדה - עו"ד אורלי עדס, היועץ המשפטי - עו"ד דין לבנה, וממונה חופש המידע - אלעד נווה. תפקודם של יושבי ראש הוועדה - שופטי בית המשפט העליון - אינו מעורר אמון בתפקוד הוועדה, נהפוך הוא...
קראו את הפוסט השלם: 
https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/03/2019-03-08.html
About this website
HUMAN-RIGHTS-ALERT.BLOGSPOT.COM
מחשוב ועדת הבחירות המרכזית ושופטי בית המשפט העליון - אי כשירות, זילות החוק ו/או מרמה ▪ ▪ ▪ במשך יותר משנה מתחמקת ...

No comments:

Post a Comment