Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Tuesday, March 12, 2019

2019-03-12 האם שופטי העליון, יושבי ראש ועדת הבחירות, מפברקים את תוצאות הבחירות? האם תוצאות הבחירות הן "טיוטה" "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"?

האם שופטי העליון, יושבי ראש ועדת הבחירות, מפברקים את תוצאות הבחירות? האם תוצאות הבחירות הן "טיוטה" "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"?
לאחר שנה של השהיות והתחמקויות, ועדת הבחירות המרכזית הודתה לבסוף השבוע, שאין בכלל פרוטוקולים חתומים של ישיבות הוועדה המתנהלות על ידי יושבי הראש - שופטי בית המשפט העליון.  לישיבות ועדות המשנה - לדוגמה, ועדת המכרזים, ועדת פטורים - מנהלים פרוטוקולים חתומים. אולם לישיבות  הנשיאות ולישיבות המליאה אין בנמצא פרוטוקולים חתומים.  
אין בכך כל רבותא... שופטי בית המשפט העליון הנהיגו כנראה בוועדת הבחירות המרכזית את דגם הפעולה שלהם בבית המשפט העליון: אין פרוטוקולים חתומים לדיונים, בניגוד לחוק, וכל ההחלטות ופסקי הדין - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח".  המצב נחזה על ידי משפטנים בינלאומיים כ"התדרדרות חמורה בישרת רשויות החוק והמשפט בישראל", "מצב בו ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב"...
כפי שהבהיר נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך - פרוטוקול בלתי חתום הוא "טיוטה" בלבד, חסרת כל תוקף. ניהול פרוטוקולים בלתי חתומים הוא ההתנהלות שבבסיס ה"פברוקים".
לאור הגילויים האחרונים, הוגשה אמש בקשת חופש המידע נוספת לוועדת הבחירות המרכזית. הבקשה, שנרשמה כבקשה 03-2019 , היא לקבלת העתקים של מסמכים אמתיים (אותנטיים) של הוועדה, חתומים על ידי יושבי ראש הוועדה אז, המאשרים את תוצאות הבחירות משנת 2013 ואת תוצאות הבחירות משנת 2015...
   
תמונות. יושבי ראש וועדת הבחירות המרכזית: בחירות 2013 - אליקים רובינשטיין, בחירות 2015 - סלים ג'ובראן, בחירות 2019 - חנן מלצר.  האם שופטי בית המשפט העליון מפברקים גם את תוצאות הבחירות לכנסת?
תמונה. תיבת חתימות בדף מתוך פרוטוקול ועדת קלפי.  נדרשות שלוש חתימות: יו"ר ועדת הקלפי, סגן יו"ר ועדת הקלפי, וחבר ועדת הקלפי.  הייתכן שאין מסמך אמתי חתום מטעם ועדת הבחירות המרכזית, של תוצאות הבחירות לכנסת?


■ ■ ■
תל-אביב, 12 למרץ - אמש הוגשה לוועדת הבחירות המרכזית בקשת חופש המידע - לקבלת העתק של מסמך אמתי (אותנטי) חתום על ידי יו"ר הוועדה אז,  שופט בית המשפט העליון, המאשר את תוצאות הבחירות לכנסת בשנת 2013 ובשנת 2015 (העתק הבקשה להלן).  
הבוקר התקבל האישור, שהבקשה נרשמה כבקשת חופש המידע 03-2019.
מצב בו אין כל אישור רשמי של תוצאות הבחירות על ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית נשמע כבלתי אפשרי,  או בלתי מתקבל על הדעת.  שכן - בהעדר מסמך רשמי, אמתי (אותנטי) המאשר את תוצאות הבחירות, יש חשש שהמשטר בישראל בשנים האחרונות מתנהל ללא בסיס בחוק: הרכב הכנסת, החלטות הכנסת ופעולות החקיקה של הכנסת, מינוי הממשלה ושריה, מינויי שופטים, רמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד, וכו'...
יחד עם זאת, למרות ההשלכות הקיצוניות, יש מקום לחשש סביר להתנהלות מסוג זה בוועדת הבחירות המרכזית. אוסף בקשות חופש המידע מהשנתיים האחרונות וכן סדרת דוחות של מבקר המדינה על ועדת הבחירות המרכזית  מאז שנת 2007, [1] מתעדות שהתנהלות הוועדה אינה בגדר הסביר בתחומים רבים, בפרט בכל הנוגע למחשוב הוועדה, פיתוחה, הטמעתה והפעלתה של מערכת "דמוקרטיה" לחישוב תוצאות הבחירות לכנסת... [2]  
בתשובות חופש המידע שהתקבלו השבוע, לאחר שנה של השהיות והתחמקויות, ועדת הבחירות המרכזית הודתה לבסוף, שאין בכלל בנמצא פרוטוקולים חתומים של ישיבות הוועדה המתנהלות על ידי יושבי הראש - שופטי בית המשפט העליון.  בישיבות של ועדות המשנה - לדוגמה, ועדת המכרזים, ועדת פטורים - מנהלים פרוטוקולים חתומים. אולם לישיבות  הנשיאות ולישיבות המליאה - ישיבות המתנהלות ע"י יושבי הראש - אין פרוטוקולים חתומים. [3]
מצב בו שופטי בית המשפט העליון מסרבים בשגרה לנהל כתבים משפטיים וחוקיים תקפים, ומתעקשים על ניהול מסמכים חסרי תוקף אינו יוצא דופן כלל.  שופטי בית המשפט העליון ממשיכים להפר את החוק, ומסרבים לנהל פרוטוקולים חתומים בבית המשפט העליון. זאת - גם לאחר עתירה לבג"ץ, שבסופה ניתן פסק דין בשנת 2008, בו בית המשפט העליון הסכים כביכול לתקן את התנהלותו, ותיקון מיוחד לחוק בתי המשפט משנת 2008, שחייב את בית המשפט העליון במפורש לנהל פרוטוקולים כדין. [3]
צריך לזכור, שפרשת  "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך היתה מיוסדת גם היא על ניהול פרוטוקולים בלתי חתומים.  בסופו של דבר, נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג והשופטת המפברקת ורדה אלשייך היו בתמימות דעים: הפרוטוקולים המפוברקים לא היו חתומים, ולכן היו בגדר "טיוטות" בלבד, חסרות כל תוקף... (החלטה 88/12/מחוזי תל-אביב).
יתרה מזאת - בהחלטת הנציב בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" השופטת ורדה אלשייך טוענת להגנתה שהתנהלותה אינה שונה מהתנהלות שופטי בית המשפט העליון - גם הם מפברקים... 
ומה עונה לה הנציב בהחלטתו?  "נתלתה באילן גבוה"...
בנובמבר 2018 הוזמן כותב שורות אלה לקולוקוויום של פרופסורים למשפטים מרחבי אירופה בביה"ס למשפטים של אוניברסיטת גטינגן.  נושא הקולוקוויום היה "סייבר ומשפט".  ההזמנה היתה לצורך דיון לעומק בדו"ח עמותת Human Rights Alert -NGO - שנכלל בדו"ח התקופתי של מועצת זכויות האדם שלה האו"ם על ישראל.  דו"ח העמותה סוכם כך בדו"ח הסופי של האו"ם:
24. על"ה-אל"מ מדגיש את ההתדרדרות החמורה ביושרת רשויות המשפט והחוק כתוצאה מהטמעת מערכות מחשוב ממשלתיות. הוא מאשר [כך-יצ] שיש לראות את תקפותו ויושרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במקרה הטוב. 
■ הייתכן שתוצאות הבחירות לכנסת בשנים האחרונות הן "פברוקים"? "טיוטה" בלבד? "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"?  
■ הייתכן ששופטי בית המשפט העליון חותרים תחת סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו?
■ התנהלות שופטי בית המשפט העליון כיושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית אינה מאששת את אמון הציבור בהליכי הבחירות.  נהפוך הוא!

קישורים
[1] 2007-02-16 הכנסת מוחקת את הכתם של ועדת הבחירות
יו"ר הכנסת החליטה לפנות ממשכן הכנסת את ועדת הבחירות שיושבת בו שנים בעקבות דו"ח חמור של מבקר המדינה על התנהלות הוועדה. לא עזרו לראשי הוועדה מאמצי השדלנות לבטל את הגירושין. בסתר לבם הם ידעו כי במו ידיהם גרמו למשבר הזה
[2] 2019-03-08 מחשוב ועדת הבחירות המרכזית ושופטי בית המשפט העליון - אי כשירות, זילות החוק ו/או מרמה
[3] 2019-03-10 מחשוב ועדת הבחירות : שופטי בית המשפט העליון- היו"רים - פברקו פרוטוקולים, ומה עם "האלגוריתם" הסודי ל"העמסת המעטפות הכפולות"?

בקשת חופש המידע 03-2019, שהוגשה אתמול
11 למרץ, 2019

עו"ד אלעד נוה, הממונה על יישום חוק חופש המידע
ועדת הבחירות המרכזית, ירושלים
בדוא"ל:   hofeshmeida ,  eladn, בפקס: ‫‪02-5669855‬‬

הנידון:  בקשה על פי חוק חופש המידע – אישור תוצאות הבחירות הכלליות 2013, 2015  

עו"ד אלעד נוה  הנכבד,
הריני מגיש בזאת את הבקשה שלהלן. אנא אשר קבלה בדוא”ל חוזר עם הנפקת מספר בקשה כראוי.  

I. פרטי המבקש 
שם: דר’ יוסף צרניק, ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)
ת"ז:
כתובת: ת"ד 33407, ת"א 6133301
דוא"ל: joseph.zernik
פקס: 077-3179186 
אזרח: ישראל

II. המידע המבוקש
תשובות על בקשות קודמת על פי חוק חופש המידע אודות פרוטוקולים של ועדת הבחירות המרכזית העלו, שאין קיימים פרוטוקולים חתומים כראוי של ישיבות הנשיאות והמליאה, ישיבות הוועדה בהן משתתפים יושבי ראש הוועדה – שופטי בית המשפט העליון.
בהמשך למידע הנ"ל, בקשה זאת היא לקבלת העתקים של מסמכים אמתיים (אותנטיים) של ועדת הבחירות המרכזית כדלהלן:
1.  העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) חתום על ידי היו"ר אז של ועדת הבחירות המרכזית, המאשר את תוצאות הבחירות לכנסת העשרים, שנערכו ביום שלישי, 17 במרץ 2015.
2. העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) חתום על ידי היו"ר אז של ועדת הבחירות המרכזית, המאשר את תוצאות הבחירות לכנסת התשע עשרה, שנערכו ביום שלישי, 22 בינואר 2013. 

III תשלום:
אישור תשלום האגרה בבנק הדואר מצורף -  אסמכתא 54894161-6.

‬בברכה,
דר' יוסף צרניק 
ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)

No comments:

Post a Comment