Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Friday, March 8, 2019

2019-03-08 Computerization of the Central Election Committee and Supreme Court justices - incompetence, contempt of the law and/or deceit

Computerization of the Central Election Committee and Supreme Court justices - incompetence, contempt of the law and/or deceit
▪ ▪ ▪ 
For over a year, the Central Election Committee has been using various ruses to avoid compliance with the Freedom of Information Act - production of authentic copies of protocols of meetings in which Supreme Court Justices, who are the Chairs of the Committee participated.  Yesterday, a pre-litigation warning was sent to Justice Hanan Melcer, Chair of The Committee.  Today (Friday) the Committee finally produced a purported protocol of the only meeting, in which the Chair participated (then - Justice Esther Hayut), which addressed the computerization of the Committee, following the State Ombudsman's report on the 2015 general election.  The Ombudsman's report included serious findings regarding computerization of the Committee. 
However, regardless of the fact that the FOIA request was explicitly for a copy of an authentic, signed protocol, the record, which has been received today was an unsigned document.  Plausible explanations are: * The Committee, Chaired by a Supreme Court Justice, and headed by senior State Service attorneys is incompetent in comprehending and compliance with the law, * The Committee is engaged in contempt of the law, and/or * The Committee fails to maintain duly signed protocols of its Presidency and Plenary Meetings, and the various manipulations have been intended to deceitfully obscure such fact.
The latter possibility resembles conduct of the Supreme Court justices relative to protocols of hearings of the Supreme Court itself.
Following receipt of the unsigned protocol, a repeat pre-litigation warning has been sent today to Justice Hanan Melcer, demanding a copy of the authentic, signed protocol of the November 01, 2015 Presidency Meeting.
State Ombudsman's reports and a series of false and misleading FOIA responses have documented incredible failures in validity, reliability and security of IT systems of the Central Election Committee: * The Committee initially stated that the Shin-Bet validated and certified its IT systems. However, after the Shin-Bet flatly refuted such claims, the Committee stated that it had no validation and certification records. * The Committee stated that it had no certification of compliance with lawfully binding IT security standards. * In response, pertaining to authorities and permissions for publishing the election outcome in the Committee's web site - the Committee provided a response that was a false representation - of an automated, no human touch process. After the Committee had been presented with false election outcome data on its web site, the Committee claimed that somebody uploaded the wrong data file...  * According to the Committee's responses, development, implementation and operation o Committee's f IT systems was managed by Mr Lazar Dudovich, but the Committee failed to discover a record of his lawful appointment and his job description...
The purported protocol, received today, fails to include any meaningful discussion of the State Ombudsman's findings pertaining to computerization of the Committee... and the discussion of the State Ombudsman's report in general is characterized by distinct shallowness.
The Central Election Committee's FOIA responses raise serious concerns regarding integrity of the Committee's senior officers, including CEO - Attorney Orly Adas, Legal Counsel - Attorney Dean Livneh, and FOIA Officer - Attorney Alad Naveh.  Performance of the Chairs - justices of the Supreme Court - fails to generate trust in the Committee's performance, on the contrary...
Read more: https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/03/2019-03-08-computerization-of-central.html
 

TO BE TRANSLATED SEE ENGLISH REPEAT PRE-LITIGATION NOTICE BELOW.
תל-אביב, 08 למרץ - התראה חוזרת לפני נקיטת פעולה משפטית (העתקה להלן) נשלחה הערב ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר. העתק ההתראה נשלח למשנה ליועמ"ש (ציבורי-חוקתי) רז נזרי.
ועדת הבחירות המרכזית מתחמקת במשך יותר משנה ממתן העתקים של פרוטוקולים חתומים של ישיבות בהן השתתפו יושבי הראש - שופטי בית המשפט העליון
ההתראות לשופט חנן מלצר נובעות מסירוב הוועדה לקיים את חוק חופש המידע בעניין קבלת העתק של מסמך אמתי (אותנטי), חתום של פרוטוקול נשיאות הוועדה מיום 01 לנובמבר, 2015. ישיבה זאת דנה בטיוטת דו"ח מבקר המדינה על התנהלות הוועדה בבחירות בשנת 2015, וכלל ממצאים חמורים לגבי מחשוב הוועדה.  

המסמך שהתקבל היום עוסק רובו ככולו בענייני תקצוב. ההתייחסות לענייני מחשוב הוועדה במסמך שהתקבל היום היא בעמודים 20-24, היא בעצם רק בעניין תקצוב המחשוב.  
ההתייחסות בישיבת נשיאות וועדת הבחירות המרכזית בראשות השופטת אסתר חיות לטיוטת דו"ח מבקר המדינה על הערכות הוועדה בבחירות 2015 מפליאה בשטחיותה.

מחשוב ועדת הבחירות המרכזית: סדרת תשובות שקריות ומטעות על בקשות חופש המידע 
התשובה השקרית והמטעה על בקשת חופש המידע, שהתקבלה היום, אינה יוצאת דופן. נהפוך הוא - תשובות הוועדה על סדרת בקשות חופש המידע בעניין מחשוב הוועדה היו שקריות ומעטות באופן עקבי:
* הוועדה מסרה תחילה שהשב"כ בדק ואישור את מערכות המידע. אולם לאחר שהשב"כ הכחיש זאת מכל וכל - הוועדה מסרה שאין ברשותה אישור בדיקה על ידי עובד מדינה כנדרש. 
* הוועדה מסרה שאין ברשותה אישור על עמידה בתקן הנדרש בחוק לאבטחת מערכות מידע של ארגונים. 
* בתשובה על בקשה בדבר סמכויות והרשאות להעלאת מידע על תוצאות הבחירות לאתר הוועדה - הוועדה מסרה תחילה תשובה כוזבת, שניסתה ליצור מיצג שווא של תהליך אוטומטי ללא מגע יד אדם. לאחר שהוצגו לוועדה נתונים כוזבים באתר הוועדה - הוועדה מסרה שמישהו העלה את הקובץ הלא נכון... 
* על פי תשובות הוועדה, ניהול פיתוחן, הטמעתן והפעלתן של מערכות המידע נתון תחת סמכותו של מר לזר דודוביץ', אולם הוועדה לא מצאה מסמך המתעד את מינויו כדין ואת תפקידו... 
פירוט נוסף על תשובות קודמות של הוועדה על בקשות חופש המידע:
ועדת הבחירות המרכזית והיו"ר חנן מלצר - חששות חמורים לגבי ישרת הוועדהhttps://human-rights-alert.blogspot.com/2019/01/2019-01-02.html
שקיפות היא הבסיס לאמון הציבור בוועדה
התנהלות וועדת הבחירות המרכזית מצביעה ללא כל ספק על כשל ברור מרכזי - סירוב להכיר בעובדה ששקיפות היא הבסיס לאמון הציבור בוועדה.  יתרה מזאת, סירוב לקיים את הוראות חוק חופש המידע, ומתן תשובות שקריות ומטעות על בקשות חופש המידע מערערים את אמון הציבור בוועדה.
Following is the repeat pre-litigation notice, sent to Supreme Court Justice Hanan Melcer today

March 08, 2019

Justice Hanan Melcer, Chairman of the Central Election Committee
Fax: 02-5669855; Email:  vadatb

FOIA Officer Elad Naveh, Central Election Committee
Email: hofeshmeida, eladn

Re: FOIA request (01-2019) – November 01, 2015 Protocol of the Presidency Meeting  – pre-litigation notice
Ref: January 02, 2019 FOIA request to the Central Election Committee;
Email exchange, including February 28, 2019 message from Attorney Elad Naveh;
Our March 07, 2019 Pre-litigation notice;
Your letter today, March 08, 2019, Ref  1259119 and its attachment – Protocols 04017115‬‬.

Dear Chairman of the Central Election Committee Hanan Melcer and FOIA Officer Elad Naveh:
Yesterday, March 07, 2019, we sent you the pre-litigation notice, referenced above.
Today, March 08, 2019, we have received your letter, referenced above.  Such letter explicitly states that the above referenced FOIA request is for “a copy of the authentic, signed November 01, 2015 Protocol of the Presidency of Central Election Committee”. However, the attachment to your letter today is an unsigned document.  Therefore, your letter today cannot be deemed a due, adequate response to the above referenced FOIA request.
We herein again ask due, adequate response to the FOIA request, referenced above: Either a copy of the authentic, signed protocol, as requested, or a notice pursuant to the Freedom of Information Act, Article 8(3) – that the requested document could not be located, or is not in your possession.
Absent due, adequate response on the FOIA request itself within 7 days of the pre-litigation notice, the NGO would be left with no choice in the matter, but to employ all legal measures at its disposal.
Truly,
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert – NGO (RA)

CC: Deputy Attorney General (Constitutional-Public) Raz Nizri
By fax: 02-646-6849No comments:

Post a Comment