Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Tuesday, March 26, 2019

2019-03-26 בחירות 2019 והמעטפות הכפולות - בקשה בהולה ליו"ר ועדת הבחירות חנן מלצר לגלות את שם הסטטיסטיקאי והאלגוריתם

בחירות 2019 והמעטפות הכפולות - בקשה בהולה ליו"ר ועדת הבחירות חנן מלצר לגלות את שם הסטטיסטיקאי והאלגוריתם 
חשש ברור קיים, שהנוהל על פיו ועדת הבחירות המרכזית עורכת חישוב צפי מקדמי של תוצאות ההצבעה במעטפות הכפולות, עלול להביא לפרסום "פייק ניוז" ביחס לתוצאות הבחירות על ידי וועדת הבחירות המרכזית עצמה.  במציאות בה תוצאות הבחירות יסתיימו כנראה בהפרש קטן במספר המנדטים לשתי המפלגות הגדולות, הקמת ממשלה תצריך הסכמים קואליציוניים מורכבים.  פרסום "פייק ניוז" ביחס לתוצאות הבחירות מיד לאחר תום יום הבחירות עלול להמשיך בהחלטות פזיזות ואולי בלתי הפיכות של פוליטיקאים.  ועדת הבחירות המרכזית משהה את תשובתה על בקשת חופש המידע ביחס לשמו של הסטטיסטיקאי, שינהל את עיבוד הנתונים, והאלגוריתם שיצר לצורך חישוב צפי תוצאות ההצבעה במעטפות הכפולות. תשובות קודמות גילו שהסטטיסטיקאי אינו עובד הוועדה, אלא עובד חברה זכיינית.  אולם מינויו חייב אישור על ידי הוועדה.  בדומה, האלגוריתם שייצר הסטטיסטיקאי, גם הוא חייב אישור על ידי הוועדה.  סדרה של בקשות קודמות על פי חופש המידע הראה שעניינים קריטיים הנוגעים לישרתן ותקינותן של מערכות המידע של הוועדה לא אושרו כנדרש.     
 

■ ■ ■
26 למרץ - בקשה בהולה (העתקה להלן) נשלחה היום ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית חנן מלצר.  מלצר התבקש להורות על גילוי, לפני יום הבחירות, של שמו של הסטטיסטיקאי, שיעמוד בראש עיבוד הנתונים בבחירות 2019, והאלגוריתם שיצר אותו סטטיסטיקאי לצורך חישוב צפי של תוצאות ההצבעה במעטפות הכפולות.  חישוב צפי זה משמש בפרסומי הוועדה ביחס לתוצאות הבחירות מיד לאחר תום יום ההצבעה, בעוד שספירה אמתית של הקולות במעטפות הכפולות מסתיימת מאוחר יותר, בשיהוי ניכר אחרי עיבוד תוצאות ההצבעה בקלפיות הרגילות. ההצבעה במעטפות הכפולות עתידה לקבוע קרוב ל-10 מנדטים בבחירות הקרובות.
הבקשה למלצר הוגשה לאחר שוועדת הבחירות המרכזית לא ענתה במועד על בקשת חופש המידע בעניין נוהל הטיפול במעטפות הכפולות, ושלחה הודעה על הארכת מועד לתשובה - עד לאחר יום הבחירות.
תשובות קודמות על בקשות חופש המידע, שהוגשו לוועדה על ידי עמותת על"ה [ערנות לזכויות האדם - אל"מ (ע"ר)], מראות שהסטטיסטיקאי שיעמוד בראש עיבוד הנתונים בבחירות 2019 אינו עובד הוועדה, אלא עובד של חברה זכיינית.  יחד עם זאת, מינויו היה חייב אישור על ידי הוועדה.  בדומה, האלגוריתם שייצר אותו סטטיסטיקאי לחישוב צפי תוצאות ההצבעה במעטפות הכפולות היה חייב באישור על ידי הוועדה. לפיכך, הן שמו של הסטטיסטיקאי והן האלגוריתם אמורים להיות זמינים לוועדה בקלות. 
המכתב למלצר גם מציין, שבקשות קודמות על פי חופש המידע הראו שעניינים קריטיים הנוגעים לישרתן ותקינותן של מערכות המידע של הוועדה לא אושרו כנדרש.
גם דוחות של מבקר המדינה מעלים באופן סדיר, כבר יותר מעשור, חששות לאי סדרים חמורים בהתנהלות הוועדה, בפרט בקשר לפיתוחן, הפעלתן ואבטחתן של מערכות המידע של הוועדה.
חמור עוד יותר המצב בו בתשובה על בקשות חופש המידע קודמות, הוועדה סיפקה בחלק מהמקרים תשובות כוזבות, ותקנה אותן רק לאחר שהכזב נחשף. במקרים אחרים הוועדה השהתה את התשובה במשך חודשים רבים בתואנות שווא, ובסופו של דבר התברר, שמסמכים קריטיים לאימות ישרת מערכות המידע והתנהלות הוועדה לא היו קיימים כלל:
* הוועדה הודתה לבסוף שאין בידה אישור בדיקה של מערכות המידע (כולל ולידציה) על ידי עובד מדינה, כנדרש. תחילה מסרה תשובה כוזבת - שהשב"כ (רא"מ) בדק ואישר את המערכות.
* הוועדה הודתה לבסוף שאין בידה אישור עמידה בתקן המחויב בחוק לאבטחה של מערכות מידע של ארגונים.
* הוועדה דחתה במשך חודשים רבים את תשובתה ביחס לפרוטוקולים קריטיים של ישיבות הנשיאות והמליאה של הוועדה (בראשן יושב שופט בית המשפט העליון, בתפקידו כיו"ר הוועדה) תוך שימוש בתואנות שווא.  בסופו של דבר התברר שאין ברשות הוועדה פרוטוקולים חתומים של ישיבות הנשיאות והמליאה (לעומת זאת, קיימים פרוטוקולים חתומים כדין של ישיבות וועדות משנה, כגון ועדת מכרזים, ועדת פטורים). 
בהתנהלות חסרת הישרה של ועדת הבחירות המרכזית ביחס לתשובות חופש המידע היו מעורבים עורכי דין בכירים בוועדה - ממונה חופש המידע עו"ד אלעד נוה, יועמ"ש הוועדה עו"ד דין לבנה, והמנכ"לית עו"ד אורלי עדס.
חמורה עוד יותר התנהלות שופטי בית המשפט העליון, המשמשים כיושבי ראש הוועדה. מתוך תשובות חופש המידע עולה שהם מנהלים את הוועדה באופן "בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול".    

להלן הבקשה הבהולה שהוגשה היום ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר

26 למרץ, 2019

‫שופט בית המשפט העליון חנן מלצר
בתפקידו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית
בפקס: 02-5669855
בדוא"ל: vadatb ; deanl 

הנידון: בקשת חופש המידע מס’ 02-2019 והטיפול במעטפות הכפולות – בקשה בהולה לגילוי שם הסטטיסטיקאי והאלגוריתם לפני הבחירות
סימוכין: 24 לפברואר, 2019 - בקשת חופש המידע מס’ 02-2019 -
24 למרץ, 2019 - הודעה על הארכת מועד לתשובה על בקשה מס’ 02-2019
לכבוד יו"ר ועדת הבחירות המרכזית חנן מלצר,
כחלק ממהלכים מתמשכים של העמותה למטרת ניטור מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית, הגשנו ביום 24 לפברואר, 2019, את בקשת חופש המידע מס’ 02-2019.  במוקד בקשת חופש המידע הנ"ל עומד חישוב הצפי של תוצאות הבחירות במעטפות הכפולות. חישוב צפי זה משמש בהודעות מקדמיות של הוועדה על תוצאות הבחירות עד לסיום, מאוחר יותר, של ספירת הקולות במעטפות הכפולות. 
ביום  24 למרץ, 2019 קיבלנו מהוועדה הודעה על הארכת המועד למתן התשובה ב-30 יום.  בפועל – הוועדה תמנע בכך פרסום מידע קריטי לגבי ישרת עיבוד הנתונים בוועדת הבחירות המרכזית עד לאחר הבחירות. 
הארכת מועד זאת אינה עומדת בקנה אחד עם מה שאמור להיות שיקול עליון בפעולות הוועדה – אישוש אמון הציבור בישרת הליכי הבחירות. יתרה מזאת, לאור מצבים דומים בבקשות קודמות לוועדה בעניין מערכות המידע, קיים חשש ברור, שבסופו של דבר יתגלה שהמידע המבוקש, או חלקו, לא אושר ואינו מתועד כדין במסמכי הוועדה. כלומר, החשש הוא שחישוב הצפי של תוצאות הבחירה במעטפות הכפולות פרוץ לשיבושים.
נכון להיום, הבחירות לכנסת ה-21 צפויות להסתיים בהבדל קטן במספר המנדטים של שתי המפלגות המובילות, והקמת ממשלה תצריך הסכמים קואליציוניים מורכבים.  קולות המצביעים שבמעטפות הכפולות צפויים לקבוע קרוב ל-10 מנדטים. טעות בחישוב הצפי ברמה של מנדט אחד או יותר, ופרסום צפי מוטעה כזה ע"י ועדת הבחירות המרכזית  עלולים להיות בפועל פייק ניוז ממקור ממשלתי.  פייק ניוז מסוג זה עלול לגרום להחלטות פזיזות ואולי גם בלתי הפיכות של פוליטיקאים מיד לאחר תום יום הבחירות, עוד בטרם פורסמו התוצאות הסופיות. 
לפיכך, לנוכח הבחירות הקרבות ועומס העבודה בוועדה, הריני מבקש בזאת שתורה ללא שיהוי על מתן תשובה חלקית/מקדמית על בקשה 02-2019 לפני הבחירות, כדלהלן: 
א) גילוי שמו של הסטטיסטיקאי  שמונה לעמוד בראש עיבוד הנתונים של תוצאות הבחירות, כולל בפרט חישוב הצפי של תוצאות ההצבעה במעטפות הכפולות (ללא המסמכים המתאימים המבוקשים בבקשת חופש המידע).
תשובה קודמת על בקשת חופש המידע גילתה שסטטיסטיקאי זה הוא למעשה עובד של החברה הזכיינית, ולא עובד ועדת הבחירות המרכזית.  אולם מינויו היה חייב לקבל את אישור הוועדה. לכן, שמו אמור להיות זמין לוועדה בקלות.
ב) גילוי האלגוריתם שיצר הסטטיסטיקאי הנ"ל לחישוב הצפי של תוצאות ההצבעה במעטפות הכפולות (ללא המסמכים המתאימים המבוקשים בבקשת חופש המידע).
תשובה קודמת על בקשת חופש המידע גילתה, שאלגוריתם זה גם הוא היה חייב לקבל את אישור הוועדה. לכן, גם האלגוריתם אמור להיות זמין לוועדה בקלות.
לסיכום
למען ישרת הליכי הבחירות ולמען אישוש אמון הציבור בהליכי הבחירות, מן הראוי שתורה על מתן תשובה חלקית/מקדמית על בקשת חופש המידע מס’ 02-2019 ללא שיהוי, לפני הבחירות: שמו של הסטטיסטיקאי והאלגוריתם שיצר לחישוב הצפי של תוצאות הבחירות במעטפות הכפולות.
בברכה,
_____________
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם – אל"מ (ע"ר)

העתקים: תפוצה נרחבת

No comments:

Post a Comment