Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Monday, October 28, 2019

2019-10-28 כולם מדברים על "דין נתניהו - דין קו 300" - אבל איה פסק הדין בפרשת קו 300?כולם מדברים על "דין נתניהו - דין קו 300" - אבל איה פסק הדין בפרשת קו 300? ■ 
לפני כחודש הוגשה בקשת עיון בפסק הדין בפרשת קו 300. עד היום לא ניתנה כל החלטה. היום הוגשה "בקשה למתן החלטה". 
מקווה שנמצא את פסק הדין בפרשת קו 300, אחרת מה יעשו עם נתניהו? יצטרכו לפברק משהו אחר?

תל-אביב, 28 לאוקטובר - פרשת קו 300 היתה אבן דרך מרכזית בערעור שלטון החוק במדינת ישראל. יועמ"ש ישר, שדרש לחקור את הפרשה, פוטר בשיתוף פעולה של ראשי הממשלה ברוטציה - שמעון פרס ויצחק שמיר. יועמ"ש משת"פ מונה במקומו, שקידם "חנינה" לפני חקירת משטרה. הנשיא הרצוג זרם עם הפברוק... 
כרגיל, היה התורן שרץ לבג"ץ, אבל בג"ץ אישר את ההחלטה להעניק "חנינה" לפני חקירת משטרה, לפני כתב אישום ולפני הרשעה...
את הרעיון המופלא של "חנינה" מראש הגה עו"ד רם כספי, שנתניהו שכר עכשיו כתוספת לצבא עורכי הדין ב"לא היה כלום ולא יהיה כלום"... והשופר חגי סגל מקדם כבר חודשים רבים את הרעיון הנהדר: "דין נתניהו - דין קו 300".
אבל איה פסק הדין עצמו?
* בתיק בית המשפט העליון במערכת גישת הציבור ברזילי נ ממשלת ישראל ואח’ (בג"ץ 428/1986) מופיע רק מסמך אחד **באנגלית** שהוא בבירור לא פסק הדין האמתי בתיק.
* ב"פסקי הדין של בית המשפט העליון" מופיע מסמך **בעברית** שגם הוא אינו פסק הדין האמתי - אלא נוסח מעובד מתוך לפחות 3 פסקי דין בתיקים שונים מתאריכים שונים.
* הנוסח האנגלי והנוסח העברי שונים זה מזה...
על פי החוק - "כל אדם זכאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין", ואין צורך להגיש בקשה כלל. פסק דין של דורית בייניש משנת 2009 (האגודה לזכויות האזרח נ שר המשפטים  5917/97) חוזר ומפרש שאין צורך להגיש בקשה כלל למימוש העיון בהחלטות ופסקי דין שאינם אסורים בפרסום על פי דין. בייניש גם מכריזה נמלצות: "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על-חוקי..." ואכן, זכות העיון נחשבת לזכות חוקתית מהמעלה הראשונה.
אבל השופטים בישראל נטלו לעצמם סמכות למנוע את זכות העיון בהחלטות ובפסקי דין שאינם אסורים בפרסום על פי דין, בניגוד לחוק. הם מחייבים הגשת בקשות למימוש זכות העיון, בניגוד לחוק, ופוסקים בבקשות אלה בניגוד לחוק וללא סמכות כלל...
העלמת תיקים ופסקי דין נחשבת סימן מובהק של בתי משפט מושחתים...

No comments:

Post a Comment