.

ערנות לזכויות האדם - אל"מ (ע"ר)
העמותה עוסקת בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. העמותה עוסקת במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בנושאים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Tuesday, January 1, 2019

Human Rights Alert - NGO - registered as a non-profit in Israel

Human Rights Alert-NGO was registered as a non-profit in Israel in 2017, as successor of Human Rights Alert-NGO, which had operated since 2009. The mission of Human Rights Alert -NGO in the registration papers is as follows: 
"Monitoring Human Rights in Israel, particularly the justice and law enforcement, specially relative to validity and integrity of e-government systems; discovery, archiving and dissemination of records, reports, articles, media publications, conference presentations in such matters; taking necessary court actions in this context."

Image may contain: one or more people and text

No comments:

Post a Comment