Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Tuesday, January 1, 2019

ערנות לזכויות האדם (על"ה) - עמותה רשומה בישראל

ערנות לזכויות האדם אל"מ (ע"ר) – לקידום השקיפות בבתי המשפט 
העמותה נרשמה ב-2017, כממשיכתו של Human Rights Alert- NGO, שנוסד בשנת 2010. 
משימת העמותה: ניטור מערכת המשפט ואכיפת החוק, תקינותן של מערכות מידע ממשלתיות ויושרתן, תקשורת וחינוך הציבור בנושא. ארבעה דוחות שהגישה העמותה למועצת זכויות האדם של האו"ם כחלק מהליך "הבדיקה התקופתית" של ארה"ב ושל ישראל (2010, 2013, 2015, 2018), התקבלו בכפוף לבדיקת הצוות המקצועי, נכללו והתפרסמו על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם בדוחות התקופתיים של המועצה. בנוסף, התפרסמו מאמרים אקדמיים בנושאים אלה בכנסים בינלאומיים, ביניהם: כנס לכריית נתונים (2010), הקונגרס העולמי לקרימינולוגיה (2011), והכנס האירופי למחשוב ממשלתי (2015, 2017). עבודות אלה גם צוטטו בספר על "למידה ממוכנת".
יו"ר העמותה הוא מר איתמר פרחי.
דר’ יוסף צרניק, חבר ועד העמותה, עסק במשך שנים במחקר בתחום הביולוגיה המולקולרית באוניברסיטאות בארה”ב, אך בעשור האחרון עוסק בחקר מערכות מחשוב ממשלתי וחשיבותן המכרעת לזכויות האדם.
עבודתו בתחום המחשוב הממשלתי וסדרי המשטר זכתה להערכה בישראל ומחוצה לה:
  • פרופ’ עוזי אורנן - "יישר כוחך! אני מקווה שתראה פרי מההשקעה העצומה שלך!”
  • עו"ד אביגדור פלדמן - "לדעתי אתה עושה עבודה חשובה מאד… תודה לך על עבודתך העקשנית והיסודית.”
  • פרופ’ אמנון שעשוע, ממייסדי מוביליי - “עבודה חשובה מאד".
  • מבקרים בינלאומיים, כחלק מבדיקת עמיתים אנונימית – "מאתגר את החשיבה המקובלת בתחום”.

No comments:

Post a Comment