Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Saturday, May 30, 2020

2020-05-30 הרג הצעיר הפלסטיני בי-ם: תלונה לנתצ"ש בגין צו איסור פרסום מפוברק

 Joseph Zernik
הרג הצעיר הפלסטיני בי-ם: תלונה לנתצ"ש בגין צו איסור פרסום מפוברק
תלונה שלישית או רביעית בנושא פברוק צווי איסור פרסום... המצב נראה כ"תקלה מערכתית" בניהול הליכים למתן צווי איסור פרסום - ללא תיקים וללא כל רישום מזכירותי.
בכל אחת מהתלונות הקודמות בעניין צווי איסור פרסום, ניתנה "החלטה" מפוברקת ע"י אדם חסר סמכות - "הנציב הסמיכני" (אבל אין מסמך הסמכה, כפי שהתברר מבקשת חופש המידע).
בכל אחת מהתלונות הקודמות ניתן תירוץ מפוברק אחר לדחות את התלונה. בפעם האחרונה - בוודאי יש מספר תיק, רק לא רואים אותו, כי איכות התמונה ירודה (כאילו הם לא היו יכולים לקבל תמונה טובה יותר מתיק בית המשפט עצמו, אם היה תיק בנמצא תיק בית משפט). הפעם איכות התלונה מעולה... נראה מה יפברקו הפעם...
זהו מצב דומה ל"תקלה המערכתית" שתועדה בסופו של דבר ע"י הנציב עצמו בהליכים למתן צווי מעצר, צווי חיפוש ותפיסה. גם בעניין צווי מעצר, צווי חיפוש ותפיסה הנציבות פברקה את החלטות הנציב על סדרת תלונות. בסופו של דבר הנציב הודה ב"תקלה המערכתית" רק לאחר שהשופט עלאא מסארווה הודה בכך בעצמו, מיזמתו...
לא למותר להוסיף, שנציב תלונות הציבור על השופטים הוא כביכול "שומר הסף" של ישרת השופטים בישראל... 
זאת ועוד - הנציב אורי שוהם הוא שופט בית המשפט העליון בדימוס.  האם אורי שוהם למד לפברק רק בחודשים הספורים בין פרישתו מבית המשפט העליון לבין כניסתו לתפקיד הנציב?  כידוע, קשה ללמד כלב זקן תעלולים חדשים...
יתרה על כך - צווי איסור פרסום הם עניין הקשור ישירות להגבלה של זכויות "חוקתיות על-חוקיות" ופגיעה ביסודות המשטר הדמוקרטי. על פי אסתר חיות והיחצנים, השופטים (בעזרת היועמ"ש מנדלבליט) הם אלה שמגנים על זכויות האדם והדמוקרטיה בישראל...
קראו בבלוג: https://human-rights-alert.blogspot.com/2020/05/2020-05-30.html

 
תמונות. שופט השלום י-ם שרית זוכוביצקי-אורי, נציב תלונות הציבור על השופטים אורי שוהם
Human Rights Alert NGO // ערנות לזכויות האדם -אל"מ


[Bilingual record, English follows the Hebrew‬‬]

30 למאי, 2020נציב תלונות הציבור על השופטים אורי שוהם
משרד המשפטים
בפקס: 02-6595516
בדוא"ל: Shoftim@justice.gov.il

הנידון: תלונה המוגשת לנציב תלונות הציבור על השופטים בעניין "צו איסור פרסום" מאת שופטת השלום י-ם שרית זוכוביצקי-אורי, וחשש ל"תקלה מערכתית" בטיפול בתי המשפט בהליכי מתן צווי איסור פרסום
לכבוד נציב תלונות הציבור על השופטים אורי שוהם,
הריני מגיש בזאת את התלונה המצורפת נגד השופטת שופטת השלום י-ם שרית זוכוביצקי-אורי. הריני מבקש אישור על קבלת התלונה ורישומה בדוא"ל או בפקס חוזר.
החשש הברור הוא לקיומה של "תקלה מערכתית". לכן, הנציב מתבקש לבדוק עניין זה באופן מערכתי בבתי המשפט, ולא רק בעניין צו איסור הפרסום שבנידון.
הריני מבקש בזאת קבלת החלטה על תלונה זאת בחתימתו כדין של הנציב אורי שוהם. הראיות מצביעות על הקמת שני מסלולים מקבילים לטיפול בתלונות במשרד הנציבות:
מסלול א’ - המסלול החוקי: התלונות נענות בהחלטות בחתימת הנציב כדין, והעתקיהן נשלחים לשר המשפטים כדין.
מסלול ב’- המסלול המפוברק: התלונות נענות בהחלטות מפוברקות, בחתימת אחרים, שלא כדין, והעתקיהן אינם נשלחים לשר המשפטים, שלא כדין.

בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert NGO
העתקים: תפוצה רחבה‬‬
 ‬‬
Human Rights Alert NGO // ערנות לזכויות האדם -אל"מ

[Bilingual record – English follows the Hebrew]
תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים, תשס"ד-2003, תוספת, (תקנה 3(א))
Regulations of Ombudsman of the Judiciary (2003) Appendix, form 3(a)
תלונה // Complaint
I. פרטי המתלונן // Complainant
שם משפחה: צרניק/ Zernik
שם פרטי: יוסף/ Joseph     
מס' זהות
כתובת:    
מען להמצאת מסמכים: ת"ד 33407, ת"א PO Box 33407, Tel-Aviv     
מס' טלפון בעבודה: אין. No phone     
מס' טלפון בבית:   אין. No phone      
מס' טלפון נייד: אין. No phone     
מס' פקס: 077-3179186 :Fax     
דוא"ל: Email: joseph.zernik@hra-ngo.org
II. פרטי השופט הנילון / Judges who are subjects of the complaint
שם פרטי ומשפחה: שרית זוכוביצקי-אורי/ SARIT ZOCHOWITZKY-URI
בתי משפט Courts: שלום י-ם / Jerusalem Magistrate
III. פרטים כלליים / General Details
1. מס' התיקים/ Court File numbers:
אין מס' תיק / No court file
2. האם המתלונן היה מיוצג? בלתי מיוצג/ Pro Se
המתלונן אינו צד בתיק – במעמד צד אחד/ Complainant was not a party
3. האם הדיון בתיק הסתיים?/ ?Is file closed
כן / Yes
4. האם הגיש המתלונן בעבר תלונה בקשר לאירוע נושא תלונה זו?/ Previous complaint on the same incident?
לא/ No
IV. פרטי האירוע/ Incident Details
הקשר של המתלונן לאירוע
חוק נציב תלונות הציבור על השופטים (2002), סעיף 14 אומר:
א) רשאי להגיש תלונה לנציב כל אדם הרואה עצמו נפגע בשל התנהגותו של שופט במסגרת מילוי תפקידו כשופט, לרבות בדרך ניהול משפט על ידיו…
המתלונן רואה את עצמו נפגע מהתנהלותה של השופטת שרית זוכוביצקי-אורי בעניין שלהלן.
‬‬המתלונן כותב באופן קבוע לכלי התקשורת בחו"ל, [1] ובכוונתו להגיש בשבוע הקרוב מאמר בעניין הפרשה שבנידון. לפיכך, פרסום צווי איסור פרסום, שתקפותם נחזית כמפוקפקת, פוגע בזכויות יסוד של המתלונן, שהן חופש הביטוי, חופש העיתונות, והזכות להליך ראוי.
בנוסף, במסגרת עבודתו ב- Human Rights Alert NGO, המתלונן מתמחה בתיעוד פברוקים/ שיבושים/זיופים של כתבי בית דין והליכי משפט בישראל. דו"ח ה-NGO לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל ע"י מועצת זכויות האדם של האו"ם נכלל בדו"ח הסופי של המועצה בכפוף לבדיקת הצוות המקצועי, בצירוף ההערה:
24. Human Rights Alert NGO מדגיש את ההתדרדרות החמורה בישרת רשויות החוק והמשפט… הוא מאשר [כך-יצ] שיש לראות את תקפותו וישרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במקרה הטוב.
לפיכך, יש למתלונן עניין מיוחד בתיעוד הליך בירור התלונה דנן ע"י נציב תלונות הציבור על השופטים ותוצאות הליך זה.
האירוע
ביום 30 למאי, 2020, דווח בתקשורת על הרג צעיר פלסטיני הסובל ממוגבלות נפשית בירושלים. [2]
בהמשך אותו יום התפרסם בתקשורת מסמך, שהוצג כ"צו איסור פרסום" בפרשה זאת, שניתן ע"י שופטת בית המשפט השלם י-ם – שרית זוכוביצקי-אורי (מצורף).
מסמך זה נחזה כמסמך שתקפותו וישרתו מפוקפקות: החלטה שיפוטית כביכול, שלא הונפקה כמסמך של בית המשפט, שאין עליה מספר תיק, ואין עליה אישור מזכירותי.
מצב עניינים זה מזכיר כמובן החלטות קודמות של נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר ריבלין בעניין הליכים למתן צווי מעצר, חיפוש ותפיסה בבית המשפט השלום ת”א:
  • החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים (316/18/שלום תל-אביב) מיום 11 ליולי 2018, מצאה שהשופט עלאא מסארווה הוציא צווי חיפוש לקויים. [3]
  • החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים (341/17/שלום תל-אביב) מיום 28 לאוגוסט 2017, מצאה "תקלה מערכתית, שהתגלתה בטיפול בית המשפט במתן צווי חיפוש ומעצר…", ושכללה ניהול הליכים ללא תיקים בבית המשפט וללא כל רישום מזכירותי. [4]

תאריך: 30 למאי, 2020
חתימת המתלונן: _________________
דר’ יוסף צרניק


1Joseph Zernik – author’s page | OpEdNews.com
2 הרג הפלסטיני בעיר העתיקה - שני שוטרי מג"ב נחקרים באזהרה
ההרוג - צעיר בעל צרכים מיוחדים. לפי המשטרה, החשוד החזיק חפץ שנראה כמו אקדח ונורה בתום מרדף קצר. משפחתו של ההרוג, בן 32, סיפרה כי נהג להגיע כל יום למרכז לבעלי צרכים מיוחדים, לא רחוק מהמקום שבו נורה: "הוא לא היה יכול לפגוע באף אחד"
3 צווים לקויים של השופט עלאא מסארווה (316/881שלום ת"א)|‫‪News1‬‬ ‫‬
4תמצית החלטה 341/17/שלום ת"א – על תקלה מערכתית שהתגלתה בטיפול בית המשפט במתן צווי מעצר וחיפוש
ליקויים מתמשכים בצווי חיפוש בת"א (‬ ‫תמצית‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬שלום‬ ‫‪341/17‬‬ ‫) | News1
‫‪News1‬‬ ‫|‬ ‫החלטה(‬ ‫תמצית‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬שלום‬ ‫‪341/17‬‬ ‫)‬ ‫תיק‬ ‫בת"א‬ ‫בשלום‬ ‫חיפוש‬ ‫בצווי‬ ‫מתמשכים‬ ‫ליקויים‬

No comments:

Post a Comment