Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Tuesday, May 19, 2020

2020-05-20 פרשת השופטים הנוקמים: בני שגיא והמשך הקרקס בעניין ייצוג הנאשמת לורי שם-טוב

 
פרשת השופטים הנוקמים: בני שגיא והמשך הקרקס בעניין ייצוג הנאשמת לורי שם-טוב
בתיק חשוב ויוצא דופן זה, התקשורת שומרת בד"כ על קשר השתיקה... והשופט בני שגיא בבית המשפט המחוזי ת"א ממשיך שורה ארוכה של הפרות בוטות של הזכות להליך ראוי. לאחר ששם-טוב סירבה להודות באישומים, שגיא הכריז ששם-טוב "שברה את הכלים". בתגובה, סירב לגלות לסנגורים את תכנית המשפט וזהות העדים שיופיע בדיונים הבאים עד לרגע האחרון. תעלול זה הביא את הסנגור יהונתן רבינוביץ' לידי משבר, שבסופו שוחרר מייצוג. בהמשך, שופט העליון אלכס - "סדרי הדין הם לא תכנית כבקשתך" -  שטיין הכשיל את ה"הסדרה" של שגיא במחוזי ת"א, על פיה שם-טוב הייתה מיוצגת באופן מוגבל ע"י הסנגוריה הציבורית, והותר לה להגיש עד 3 בקשות בחודש בעצמה, כבלתי מיוצגת.  בכך, שטיין גרם לשיתוק בתיק, הנמשך בפועל עד היום. בסדרת דיונים יוצאי דופן, התביעה זכתה למעמד וטענה בעניין הסדרי הייצוג והתשלום עבור הסנגוריה של הנאשמת.  לאחר שסדרת עורכי דין חיצוניים העריכו בבית המשפט את עלות ההגנה בכ- 3-2 מיליון ש"ח, נמצא פתרון פלא. עו"ד דניאל חקלאי הסכים לקבל את הייצוג במחיר מבצע בעלות של 500,00 ש"ח - הכל כלול. שר המשפטים אישר את ההסדר, ונשיא בית המשפט המחוזי ת"א איתן אורנשטיין נתן את ברכתו... הסכום אמור להיות משולם לעו"ד חקלאי מראש במלואו. במצב כזה, המשך ניהול המשפט כראוי יכול רק לגרום לעו"ד דניאל חקלאי הפסדים, ועלול להביא אותו לידי פשיטת רגל...השבוע, שם-טוב הגישה בעצמה לפרקליטות בקשה לעיכוב הליכים על פי סעיף 231(א) לחסד"פ.
האפליה בהתנהלות מערכת החוק והמשפט ביחס ללורי שם-טוב בולטת עוד יותר על רקע הנדיבות ביחס לייצוגו של רונאל פישר בתיק מ"י נ מלכה בירושלים ואופן התנהלות התיק שם. כפי שנחשף השבוע, עלות הסנגוריה הציבורית לרונאל פישר כבר עברה את סך 1,300,000 ש"ח, ועתידה לטפוח בשנים הקרובות עוד יותר...
בדיעבד גם ברור שפרשת השופטים הנוקמים קשורה בקשר ישיר לפרשת הוועדה למינוי שופטים - עוד שנה או שנתיים לפני שפרשת הוועדה למינוי שופטים נחשפה לציבור הרחב...  בקשות פסלות שהוגשו נגד השופט בני שגיא בתיק מ"י נ שם-טוב (ונדחו), טענו לעילת פסלות על רקע היחסים בין שגיא לבין יו"ר לשכת עורכי הדין אפי נוה, ותיארו את כתב האישום בפרשת השופטים הנוקמים כניסיון להשתיק את פרשת הוועדה למינוי שופטים.  בתיק מ"י נ שם-טוב שגיא גם הוציא צו איסור פרסום על השם הנפוץ "מין תמורת מינוי"...
מצורפים כתבים מתיק ת"פ 14615-04-17 מ"י נ לורי שם-טוב ואח' לפני השופט בני שגיא בבית המשפט המחוזי ת"א.
Image
Image
Add caption
תמונה.  פברואר 2017  - ירון לונדון מכריז על מעצר "כנופיית הטרור הרשתי" על רקע אקדחים שלופים.  בימים הראשונים לאחר המעצר, המשטרה והפרקליטות ניהלו מסע פרופגנדה, בשעה שסנגורי העצורים היו מנועים מלהגיב תחת צווי איסור פרסום.  בשנים שחלפו מאז, התקשורת, כולל ירון לונדון, נמנעת מלתקן את הפרסומים הכוזבים המקוריים, וגם לא מדווחת על המתרחש בתיק.  על רקע זה, יוצאי הדופן בולטים עוד יותר: פרופ' בועז סנג'רו, פרופ' דניאל פרידמן, האגודה לזכויות האזרח ושרון שפורר.
---

תמונה. על פי פרסומי התקשורת השבוע, עלות הסנגוריה הציבורית של רונאל פישר כבר עברה את סך 1,300,000 ש"ח, ועתידה כנראה להגיע לסכום כפול.  ההבדל בין יחס הסנגוריה הציבורית ומערכת החוק והמשפט לנאשמים רונאל פישר ולורי שם-טוב מדגיש את האפליה.
--- 

הוועדה למינוי שופטים התכנסה: "כל המועמדים מצוינים"
תמונות. יולי 2017 - תכנית "עובדה" תיארה את השופט בני שגיא "מכרכר" סביב יו"ר לשכת עורכי הדין בכנס הלשכה באילת. בדיעבד גם ברור שפרשת השופטים הנוקמים קשורה בקשר ישיר לפרשת הוועדה למינוי שופטים - עוד שנה או שנתיים לפני שפרשת הוועדה למינוי שופטים נחשפה לציבור הרחב...  בקשות פסלות שהוגשו נגד השופט בני שגיא בתיק מ"י נ שם-טוב (ונדחו), טענו לעילת פסלות על רקע היחסים בין שגיא לבין יו"ר לשכת עורכי הדין אפי נוה, ותיארו את כתב האישום בפרשת השופטים הנוקמים כניסיון להשתיק את פרשת הוועדה למינוי שופטים.  בתיק מ"י נ שם-טוב שגיא גם הוציא צו איסור פרסום על השם הנפוץ "מין תמורת מינוי"...
---

 
תמונות. שופט העליון אלכס - "סדרי הדין הם לא תכנית כבקשתך" -  שטיין הכשיל את ה"הסדרה" של שגיא במחוזי ת"א, על פיה שם-טוב הייתה מיוצגת באופן מוגבל ע"י הסנגוריה הציבורית, והותר לה להגיש עד 3 בקשות בחודש בעצמה, כבלתי מיוצגת.  בכך, שטיין גרם לשיתוק בתיק, הנמשך בפועל עד היום. 
---
תל-אביב, 20 למאי - במשך חודשים ארוכים, ההליכים בת"פ 14615-04-17 מ"י נ לורי שם-טוב ואח' לפני השופט בני שגיא בבית המשפט המחוזי ת"א תקועים, מחוסר ייצוג לנאשמת.
היקף התיק עצום - כ- 120 סעיפי אישום, חומרי ראיות הכוללים כ- 50,000 דפי קריאה, כ-500 תקליטורים של קבצי טקסט, וידאו ואודיו, ודיסק של 4 טרה (שקול לכ-6,000 תקליטורים של קבצי טקסט, אודיו ווידאו), מאות עדים. 
כבר לפני שנה כתב פרופ' דניאל פרידמן, "ריבוי האישומים בכתב האישום ואורכו הופכים את ניהול ההגנה ומימונה לכמעט בלתי אפשריים".
ת1
המשבר בייצוגה של הנאשמת שם-טוב החל עוד כשהייתה מיוצגת ע"י הסנגוריה הציבורית. הסנגוריה הציבורית פיקחה באופן צמוד על התנהלותו של הסנגור הציבורי החיצוני עו"ד יהונתן רבינוביץ' במטרה למנוע את טפיחת עלות התיק לסנגוריה... 
במקביל, שגיא הכריז באולם הדיונים שהנאשמת "שברה את הכלים" כשלא הודתה באישומים ועמדה על זכותה לקיום הליך פלילי מלא בכתב האישום.  בתגובה, שגיא החליט שלא לקבוע תכנית משפט ולא לגלות לסנגורים עד לרגע האחרון אלו עדים יופיעו באיזה דיון.  בשלב זה, לאחר חודשים רבים, עו"ד רבינוביץ' יצא באולם הדיונים בהכרזה יוצאת דופן - שהשופט בני שגיא עוסק בהפרות חמורות של הזכות להליך ראוי. בתגובה, שגיא הכריז שאין חובה בחיקוק לקבוע תכנית משפט.  רבינוביץ' השיב, שבין אם הדבר מפורש בחיקוק, ובין אם לאו - התנהלותו של שגיא היא הפרה בוטה של הזכות להליך ראוי. רבינוביץ' הוסיף שהוא חייב לשקול את חובותיו על פי האתיקה של עורכי הדין, וכן את שמו הטוב כאדם. בהמשך - רבינוביץ' התפטר ושגיא שחרר אותו מהייצוג...
לאחר מכן, הופיעו מספר סנגוריות לתקופת מה כבאות כוחה של שם-טוב. אולם הסנגוריה מנעה מהן לבצע את כל הפעולות הנדרשות, שוב - מתוך כוונה לשלוט בעלות התיק.  ואז, שגיא מצא פתרון מקורי - שם-טוב הייתה כביכול מיוצגת ע"י הסנגוריה הציבורית בצורה מוגבלת, אבל שגיא התיר לה להגיש שלוש בקשות בחודש בעצמה...
כל ההתרחשויות האלה נמשכו כשלורי עדיין נתונה במעצר לפני משפט חסר תקדים, שנמשך יותר משנתיים ו-3 חודשים, בתיק בו עיקר האישומים הם עבירות מקלדת...
בתום שנתיים למעצר, פרופ' בועז סנג'רו כתב: "לשחרר מיד את לורי שם טוב ממעצרה.  הנטל הכבד הוא עתה על השופטים".
פרופ. בועז סנג'רו לשחרר מיד את לורי שם
אפילו במצב זה, הסנגוריה הציבורית סירבה לאשר מימון הגשת בקשות לשחרורה של לורי שם-טוב.
לורי שוחררה לבסוף למעצר בית בעקבות סדרת בקשות שהגישה בעצמה, כבלתי מיוצגת בבית המשפט המחוזי ת"א, ועררים שהגישה בעצמה, כבלתי מיוצגת בבית המשפט העליון. אחד מהשיאים בקרקס המשפטי התרחש בדיון לפני שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין.  שם-טוב טענה בעצמה, כבלתי מיוצגת. מולה טענה פרקליטות המדינה. הסנגוריה הציבורית גם היא הופיעה לדיון.  שלושת הצדדים - שם-טוב, הפרקליטות והסנגוריה טענו זה עם זה וזה נגד זה בכל הצירופים האפשריים.  שטיין לא הצליח להבין את הקרקס שהתנהל לפניו. ואז, הפרקליטות הסבירה לשטיין את ה"הסדרה" של שגיא - שם-טוב כביכול מיוצגת ע"י הסנגוריה הציבורית, אבל בצורה מוגבלת, ומותר לה להגיש 3 בקשות בחודש בעצמה... 
שטיין לא הצליח להבין את המצב, ואז הפרקליטות ניסתה להגן על ה"הסדרה" של שגיא והסבירה לו "יש החוק, ויש מה שעובד בפרקטיקה".
שטיין התפוצץ: 'לא נשמע דבר כזה בבית משפט כלשהו בעולם... סדרי הדין הפלילי הם לא תכנית כבקשתך... אין לשופט סמכות להמציא מחדש את סדרי הדין הפלילי.... '
מאז, התיק הפלילי במחוזי ת"א בעצם תקוע.
בהמשך, הוחלט לממן את הסנגוריה של לורי שם-טוב באופן חריג על פי סעיף 19 לחסד"פ (הסדר חריג דומה הופעל כנראה למימון הגנתו של רונאל פישר, אבל בקנה מידה נרחב בהרבה).  סדרת עורכי דין הופיעה בבית המשפט, כולל עו"ד דניאל חקלאי, והעריכה את עלות הייצוג ב 3-2  מיליון ש"ח.
הדיונים על המשך ייצוגה של שם-טוב היו מחזה יוצא דופן ג"כ... השופט בני שגיא, הסנגוריה הציבורית, והתביעה, שגם היא משום מה זכתה למעמד בדיונים אלה, עסקו בשאלת תקצוב הסנגוריה לנאשמת. התביעה התנגדה תחילה באופן עקרוני למימון חריג על פי סעיף 19 לחסד"פ, ואח"כ לגובה הסכום המוקצב למימון...
באפיזודה האחרונה בסאגה - הוחלט על ייצוג ע"י עו"ד דניאל חקלאי בעלות כוללת של 500,000 ש"ח, על פי החלטת השופט בני שגיא, באישור שר המשפטים, ובהמלצת נשיא בית המשפט המחוזי ת"א איתן אורנשטיין...  הסכום אמור להיות משולם לעו"ד חקלאי מראש במלואו. במצב כזה, המשך ניהול המשפט כראוי יכול רק לגרום לעו"ד דניאל חקלאי הפסדים, ועלול להביא אותו לידי פשיטת רגל...  שגיא אוסר על שם-טוב לטעון בעצמה בעניין ייצוגה - שכן היא מיוצגת ע"י חקלאי,  אבל מתיר לתביעה לטעון בעניין הסדרי הייצוג לנאשמת...
השבוע, שם-טוב הגישה בעצמה לפרקליטות בקשה לעיכוב הליכים על פי סעיף 231(א) לחסד"פ.
המסמכים המצורפים
א) 2020-02-25 פרוטוקול דיון לפני השופט בני שגיא בעניין הייצוג
ב) 2020-03-01 השופט איתן אורנשטיין ממליץ על החלטתו של בני שגיא בעניין הייצוג
ג) 2020-05-07 החלטה של השופט שגיא, האוסרת על שם-טוב לטעון בעניין הסדר הייצוג
ד) 2020-05-17 בקשת שם-טוב בעצמה לעיכוב ההליכים על פי סעיף 231 א לחסד"פ


No comments:

Post a Comment