Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Monday, April 1, 2019

2019-04-01 האם קיים מסמך אמתי (אותנטי) ותקף של "כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו" מאת היועמ”ש אביחי מנדלבליט? משרד היועמ"ש מתקשה לברר...

האם קיים מסמך אמתי (אותנטי) ותקף של "כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו" מאת היועמ”ש אביחי מנדלבליט? משרד היועמ"ש מתקשה לברר...
"כתב החשדות ביחס למר בנימין נתניהו", שפורסם לפני כחודש, חולל סערה זוטא. אין ספק ש"כתב החשדות ביחס למר בנימין נתניהו" היה מסמך היסטורי בתולדות מדינת ישראל. אולם המסמך שפורסם, וגם נשלח לבאי-כוח החשודים, היה על פניו מסמך מפוברק/בדוי/פייק. על פי "מקור" תקשורתי, מסמך הפייק הזה הופק בצוותא חדא על ידי צמרת משרד המשפטים: פמת"א ושני דוקטורטים למשפטים – עו"ד דר’ אביחי מנדלבליט ועוזרו האישי עו"ד דר’ גיל לימון. האירוע כולו בלתי סביר בעליל.
על מנת לברר את המצב לאשורו, הגשנו לפני חודש בקשת חופש המידע למשרד המשפטים – לקבלת העתק של המסמך האמתי והתקף של "כתב החשדות ביחס למר בנימין נתניהו" – אם מסמך כזה קיים בכלל.  בתום 30 יום, התקבלה היום תשובת משרד המשפטים: "בקשתך עודנה מצויה תחת בדיקת הגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים..."
יש לראות בשגרת הפברוקים במערכת החוק והמשפט בישראל הפרה חמורה של זכויות האדם והתנהלות החותרת תחת שלטון החוק, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו.
על רקע הבחירות הקרבות, ועל רקע התנהלותו של היועמ"ש לאורך החקירות, הנחזית כשיבוש מהלכי משפט, יש לראות בהתנהלותו של היועמ"ש אביחי מנדלבליט ביחס למסמך "כתב החשדות" - פארסה חוקית/משפטית לדוגמה.
  

תל-אביב, 01 לאפריל הודעת ארכה התקבלה היום ממשרד המשפטים בעניין בקשת חופש המידע מס’ 2015-19-0151, בנידון העתק של מסמך אמתי (אותנטי) ותקף של "כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו". ההודעה אומרת: " הריני לעדכן כי בקשתך עודנה מצויה תחת בדיקת הגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים... טרם הושלם גיבוש המענה לבקשתך... מאמצים להשיבך בהקדם...
בקשת חופש המידע הוגשה לאחר הפרסום לפני חודש של מסמך "כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו", שהוא מסמך חוקי משובש/מפוברק/פייק וחסר תוקף בעליל
לצורך השוואה, להלן תמונות מתוך שני מסמכים שפורסמו ונשלחו בו זמנית לבאי כוח החשודים: א) ”כתב החשדות ביחד למר בנימין נתניהו”, ו-ב) “החלטת היועמ”ש בתיקי החקירה בהם נחקר ראש הממשלה כחשוד”.

 


עמ’ 1/57                                                 עמ’ 1/21

 
עמ’ 54/57                                         עמ’ 21/21

עמ’ 56/57
תמונות: ימין - ”כתב החשדות ביחס למר בנימין נתניהו”: 1) ראשו של עמוד הפתיחה - עמ’ 1/57 - ללא סמל המדינה, ללא שם המשרד, וללא מספר אסמכתה; 2) קטע מעמוד54/57 - ובו תיבת חתימה בלתי חתומה; 3) קטע מעמוד 56/57 ובו תיבת חתימה חוזרת, הפעם חתומה. שמאל -מסמך “החלטת היועמ”ש בתיקי החקירה בהם נחקר ראש הממשלה כחשוד”: 1) ראשו של עמוד הפתיחה - עמ’ 1/21 - עם סמל המדינה, עם שם המשרד, ועם מספר אסמכתא; 2) העמוד הסופי – עמ’ 21/21 – עם חתימת היועמ"ש.
▪ ▪ ▪
מובן מאליו, ש
”כתב החשדות ביחס למר בנימין נתניהו” הוא מסמך בעל חשיבות היסטורית של מדינת ישראל.  בדומה, מובן מאליו, שלמסמך זה חשיבות מרובה במערכת הבחירות המתנהלת כעת במדינת ישראל. לפיכך, פרסום מסמך משובש וחסר תוקף בעניין זה בלתי סביר בעליל.
יש לציין שמשרדי הממשלה והתקשורת בישראל מפרסמים בשגרה מסמכים חוקיים ושיפוטיים מפוברקיםהתנהלות זאת מערערת את ישרת מערכת החוק  והמשפט מיסודה, ויש לראות בה הפרה חמורה של זכויות האדם והתנהלות החותרת תחת סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו.
כרך עב-כרס הוגש ע"י ערנות לזכויות האדם -אל"מ (ע"ר) לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל ע"י מועצת זכויות האדם של האו"םהכרך עסק כולו ב"פיברוקים".  כרך זה נכלל בדו"ח הסופי של המועצה על ישראל לשנת 2018, עם ההערה: “… התדרדרות חמורה בישרת סוכנויות חוק ומשפט בישראל…  תקפותו וישרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב.”
הן התקשורת והן פקידי ממשל בכירים, כולל נשיא המדינה, שבו וציינו בשנה האחרונה את ההתדרדרות באמון הציבור במערכת החוק והמשפטבנוסף לסדרת שערוריות אחרות, אופן הטיפול בפרשות נתניהו הוא אחד הגורמים המרכזיים לכך.

להלן הודעת ארכה של משרד המשפטים היום בעניין בקשת חופש המידע מס’ 2015-19-0151

-------- Original Message --------
Subject:
הארכה: בקשה לפי חוק חופש מידע, השתנ"ח-1998 - 2015-19-0151 מחווה:0029123
Date:
2019-04-01 2:19 pm
From:
Hofesh.Meida
To:
"joseph.zernik


שלום רב,
היום חולפים 30 הימים הראשונים המנויים בחוק למתן מענה לבקשתך. הריני לעדכן כי בקשתך עודנה מצויה תחת בדיקת הגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים, אך מפאת עומס עבודה, טרם הושלם גיבוש המענה לבקשתך. נוכח מאמצים להשיבך בהקדם, מוארך זמן מתן המענה עד ל- 30 ימים נוספים ע"פ חוק.
עם סיום הבחינה נשיב עניינית.
בכבוד רב,
מיטל כץ, עו"ד
הממונה על העמדת מידע לציבור| משרד המשפטים
טל' 02-6466807, פקס: 02-6467654


להלן בקשת חופש המידע מס’ 2015-19-0151 למשרד המשפטים בעניין העתק מסמך אמתי (אותנטי) של "כתב החשדות ביחס למר בנימין נתניהו"
02 למרץ, 2019

הממונה על חוק חופש המידע
משרד המשפטים
בדוא"ל: hofesh.meida@
ובאמצעות האתר הממשלתי להגשת בקשות חופש המידע

הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע – 1. כתב מינוי ממונה על פי חוק חופש המידע במשרד המשפטים, 2. "כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו"

לכבוד הממונה על פי חוק חופש המידע,
הריני מגיש בזאת את הבקשה דלהלן על פי חוק חופש המידע (1988). אנא אשרו קבלה בדוא"ל חוזר, יחד עם הנפקת מספר בקשה כראוי.

I. פרטי המבקש 
שם: יוסף צרניק
ת"ז:
כתובת: ת"ד 33407, ת"א 6133301
דוא"ל: joseph.zernik
פקס: 077-3179186
אזרח: ישראל

II. המסמכים המבוקשים בבקשה זאת
הבקשה היא לקבלת העתקים של מסמכים אמתיים (אותנטיים), עשויים כדין וחתומים; לחלופין – מראה מקום מדויק לפרסום רשמי של מדינת ישראל.

1. כתב מינוי ממונה על פי חוק חופש המידע במשרד המשפטים
באתר רשת ממשלתי המזוהה כאתר של משרד המשפטים, מופיעה היום שמה של מיטל כ"ץ כ"ממונה על העמדת מידע לציבור". [1]
המסמך המבוקש הוא העתק מסמך אמתי, רשמי, עשוי כדין, של כתב מינויה של הגב’ מיטל כ"ץ על פי חוק חופש המידע 1998, סעיף 3. ככל שמסמך כזה אינו קיים, הריני מבקש שתציינו כך במפורש בתשובתכם.

2. "כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו"
ביום 28 לפברואר, 2019, התקשורת דיווחה בהרחבה אודות מסמך שכותרתו "כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו", שמקורו במשרד היועמ”ש אביחי מנדלבליט. מסמך זה גם פורסם בכלי התקשורת. המסמך, כפי שפורסם באתר "ישראל היום" ובאתר "ערוץ 2”, מופיע בקישורים שבשולי העמוד, [2] וכן - צרופה א’.
המסמך שפורסם בתקשורת אינו יכול להיחשב על ידי בר-דעת מסמך רשמי אמתי של מדינת ישראל: א) אינו על נייר המכתבים של משרד היועמ"ש. ב) אין בראשו מספר אסמכתה. ג) עמוד החתימה (מס’ 54) אינו חתום, ובסוף המסמך נוספו שני עמודים נוספים (56-7), שמקורם נחזה כסריקה שונה, על הראשון שבהם (56) מופיעה חתימת יד.
לצורך השוואה, להלן גם מסמך סרוק - צרופה ב’, הנחזה כהעתק של מסמך רשמי אמתי ממשרד היועמ"ש אביחי מנדלבליט, מאותו יום עצמו, ובאותו עניין, שכותרתו, “החלטת היועץ המשפטי לממשלה בתיקי החקירה בהם נחקר ראש הממשלה כחשוד", מספר אסמכתה 004-99-2019-003879.
המסמך המבוקש הוא העתק מסמך אמתי, רשמי, עשוי כדין, של "כתב חשדות ביחס למר בנימין נתניהו", לחלופין – העתק המסמך האמתי, ש”כתב חשדו ביחס למר בנימין נתניהו” הוא חלק הימנו. ככל שמסמך כזה אינו קיים, הריני מבקש שתציינו כך במפורש בתשובתכם.
III. תשלום
אגרת בקשה שולמה באתר התשלומים הממשלתי, אסמכתה מס’ 27895287.
בברכה,
________________
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)

Human Rights Alert – NGO (AR 80654598)

No comments:

Post a Comment