Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Tuesday, April 2, 2019

2019-04-02 פרשת רומן זדורוב: עו"ד פלדמן מתבקש לתמוך בבקשת עיון חוזרת בהחלטות המועלמות בתיק הנייר מנצרת

פרשת רומן זדורוב: עו"ד פלדמן מתבקש לתמוך בבקשת עיון חוזרת בהחלטות המועלמות בתיק הנייר מנצרת
הוועדה החביבה עלי מכל ועדות האו"ם היא "הוועדה לחיזוק ישרת השופטים נגד שחיתות". דוחות הועדה אומרים, שהעלמת תיקים ומסמכים היא סימן מובהק של בתי משפט בלתי כשירים או מושחתים...
בפרשת רומן זדורוב, המסמכים שכבר התגלו מהתיק האלקטרוני בנצרת [מ"י נ רומן זדורוב, פ"ח 502-07] מראים על ניהול משפט בדוי/מפוברק/מרמתי - שיבוש מהלכי משפט - על ידי השופט עבריין המין יצחק כהן, השופטת אסתר הלמן, והשופט חיים גלפז.  המסמכים מהתיק האלקטרוני גם שימשו כמוצגים מרכזיים בדו"ח התקופתי על ישראל למועצת זכויות האדם של האו"ם לשנת 2018.  אולם כתבי המקור של ההחלטות בתיק הנייר מועלמים עד עכשיו בתואנה המוזרה של "ערבוביה בתיק"...  לא לחינם תיאר פרופ' קרמניצר את התנהלות מערכת החוק והמשפט בפרשת רומן זדורוב: "מערכת משפטית שמגינה בעיקר על עצמה"...
עו"ד פלדמן, שייצג את רומן זדורוב בערעור בבית המשפט העליון, מתבקש לתמוך בבקשת עיון חוזרת בכתבי המקור של ההחלטות בתיק הנייר מבית המשפט המחוזי בנצרת.  הפניה לעו"ד פלדמן נעשתה בעקבות התמיכה האמיצה והנחושה של עו"ד ענת בן-דור בבקשת עיון בתיק מבקשי המקלט  [אלמסגד נ שר הפנים 8101/15].  גם שם חשוד בית המשפט העליון בניהול מרמה בהליכי משפט...  גם בתיק מבקשי המקלט וגם בתיק רומן זדורוב, העיון בתיק יגלה את האמת על התנהלות השופטים... והעלמת המסמכים על ידי השופטים אומרת דרשני...
קראו א הפוסט השלם: https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/04/2019-04-02.html
 
תמונות.  רומן זדורוב - אזרח אוקראינה, נוצרי, מוחזק במרמה במאסר בישראל ברצח תאיר ראדה ז"ל. מנדל בייליס - יהודי, הוחזק במרמה במאסר באוקראינה ברצח נער נוצרי לפני 100 שנה.
▪ ▪ ▪
  
תמונות. המסמכים והרישומים מתיק מ"י נ רומן זדורוב (פ"ח 502-07) מבית המשפט המחוזי נצרת מראים שהשופט עבריין המין יצחק כהן, השופטת אסתר הלמן, והשופט (שנפטר בינתיים) חיים גלפז ניהלו משפט מפוברק/בדוי/מרמתי/בכאילו/פייק - שיבוש מהלכי משפט.
▪ ▪ ▪
 
תמונות. החלטות של נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם ושל רשם בית המשפט העליון גלעד לובינסקי על בקשות העיון בהחלטות בתיק רומן זדורוב מראות על אי-מניעת פשע, אי קיום חובת דיווח, והעלמת ראיות למרמה ושיבוש מהלכי משפט בבית המשפט המחוזי נצרת.
▪ ▪ ▪
תל-אביב, 02 לאפריל - בקשה (העתקה להלן) נשלחה היום לעו"ד פלדמן - לתמיכה בבקשת עיון חוזרת בכתבי המקור של ההחלטות שכבר התפרסמו מתיק הנייר מ"י נ רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת.  הפניה לעו"ד פלדמן נשלחה כיוון ששימש כבא-כוחו של רומן זדורוב בערעור בבית המשפט העליון.  כבר אז הוגשו בקשות עיון בבית המשפט העליון, שהראו על ניהול הליכים מפוברקים/מרמתיים/בדויים/בכאילו/פייק.  אולם אז, רשם בית המשפט העליון גלעד לובינסקי מנע את העיון בכתבי המקור של ההחלטות בתיק הנייר מנצרת (שהוחזק אז בבית המשפט העליון) בתואנה המוזרה של "ערבוביה בתיק"...
לעומת זאת, פסק דין נמלץ של נשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש משנת 2009 [האגודה לזכויות האזרח נ שר המשפטים  (בג"ץ 5917-97)], מכריז על זכות העיון "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על-חוקי"... פרשת רומן זדורוב מדגימה כיצד העקרונות "החוקתיים"  של בית המשפט העליון מתבטלים מחמת "ערבוביה", בפרשה המצביעה על אי כשירות ו/או שחיתות השופטים עצמם...
הפניה לעו"ד פלדמן גם מציינת את התמיכה הנחושה והאמיצה של עו"ד ענת בן-דור בבקשת העיון, שהוגשה לאחרונה, בתיק אלמסגד נ שר הפנים (8101/15) - גם שם חשודים שופטי בית המשפט העליון במרמה ושיבוש מהלכי משפט בעניין "ההסכם עם מדינה שלישית" בפרשת מבקשי המקלט.
להלן הבקשה שנשלחה היום לעו"ד אביגדור פלדמן
Human Rights Alert (NGO) // ערנות לזכויות האדם -אל"מ

02 לאפריל, 2019

הנידון: בקשה למכתב תמיכה בבקשת עיון חוזרת בהחלטות בתיק הנייר מנצרת - מ"י נ זדורוב 502-07
עו"ד פלדמן הנכבד,
הריני מבקש בזאת שתשקול תמיכה בבקשת עיון, עתה בהכנה, בכתבי המקור של החלטות, שכבר התפרסמו, בתיק הנייר מ"י נ זדורוב 502-07 מבית המשפט המחוזי בנצרת. 
בכוונתי להגיש את הבקשה לעיון לבית המשפט בנצרת עוד השבוע.  אולם אם תודיעני שבכוונתך לספק מכתב תמיכה, אמתין.   
לעניין זה, ראוי לציין את תמיכתה האמיצה והתקיפה של עו"ד ענת בן-דור בבקשת העיון, שהגשתי לאחרונה, ב"הסכם עם מדינה שלישית" בתיק אלמסגד נ שר הפנים (8101/15) בבית המשפט העליון - בפרשת מבקשי המקלט.
תיק מ"י נ זדורוב 502-07 מבית המשפט המחוזי בנצרת הוא יסודה של פרשת רומן זדורוב, עליה כתב פרופ' מוטה קרמניצר כדלהלן:

בפרשת רומן זדורוב גם הופעת אתה כבא-כוחו של רומן זדורוב בערעור בבית המשפט העליון.
תיק 502-07 מעניין במיוחד, כיוון שראשיתו ורובו התנהלו כתיק נייר (2007-2009), וסופו (2010 ואילך) התנהל כתיק אלקטרוני בנט-המשפט.
התיק האלקטרוני -  בקשות עיון חוזרות בכאילו פסקי הדין מאוקטובר 2010 ובפקודת המאסר (שאינה קיימת), כמו גם הנתונים ביומן בית המשפט ובכרטיסיית פסקי הדין, מראים שהמותב בראשו עמד השופט עבריין המין יצחק כהן עסק בניהול משפט בדוי/מרמה/פייק - שכלל הנפקת מסמכים מפוברקים/מרמתיים/פייק.
המסמכים והרישומים מהתיק האלקטרוני היו ראיות מרכזיות בדו"ח העמותה למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל בשנת 2018.  הדו"ח עב הכרס של העמותה (מאות עמודים, ומאות רבות של מסמכים) התמקד ב"פברוקים" - מרמה ושיבוש מהלכי משפט.
גם החלטות נשיא בית המשפט המחוזי אברהם אברהם בעניין העיון בתיק מ"י נ רומן זדורוב (502-07) הוגשו כחלק מהראיות (דוגמה בתמונה):
"המבקש שב על בקשותיו, שנושאן, לכאורה, עיון במסמכים, אלא שאלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך אודות תקפות פעולתה של מערכת נט-המשפט, ושאר מסכת טענות ביחס להתנהלות המותב בתיק הנ"ל.  בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש..."  
דו"ח העמותה נכלל בדו"ח הסופי של המועצה, עם ההערה שבתמונה שלהלן בדבר "התדרדרות חמורה בישרת רשויות החוק והמשפט... ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב". 

בנובמבר 2018 הוזמנתי להופיע לדיון לעומק בדו"ח העמותה על מערכת החוק והמשפט בישראל בקולוקוויום של פרופסורים למשפטים מרחבי אירופה, בחסות האיחוד, בבי"ס למשפטים של אוניברסיטת גטינגן.  הכינוס כולו עסק ב"סייבר ומשפט".  הדיון בדו"ח העמותה עסק ב"סייבר ומשפט בישראל".  המסמכים והרישומים האלקטרוניים מתיק מ"י נ רומן זדורוב (502-07) מביה"מ המחוזי בנצרת היו מוצגים מרכזיים בדיון.  בסופו של הדיון הסבירו לי הפרופסורים הנכבדים, שפברוק מסמכים משפטיים היה תופעה מוכרת ונפוצה גם במשטר הנאצי ובמשטר הקומוניסטי בגרמניה...
תיק הנייר -  כידוע, תקנות העיון אומרות ש"כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין".  יתרה מזאת, פסה"ד הנמלץ של בייניש משנת 2009 [האגודה לזכויות האזרח נ שר המשפטים (בג"ץ 5917-97)] מוסיף ומפרש, שאין צורך בהגשת בקשה כלל לצורך עיון כזה.  אולם בתי המשפט, כולל בית המשפט העליון, מונעים עיון בכתבי המקור של החלטות ללא בקשת עיון, בניגוד לחיקוק.
חמור מכך, בקשת העיון שלי בכתבי המקור של ההחלטות שכבר התפרסמו מתיק הנייר מ"י נ זדורוב (502-07), נדחתה ע"י רשם בית המשפט העליון גלעד לובינסקי בתואנה מקורית - "ערבוביה בתיק". [1] התיק היה אז במשמורת בית המשפט העליון, ובקשת העיון נרשמה בתיק זדורוב נ מ"י 7939/10. לא זכור לי שהגשת כל תגובה לבקשה אז.
לאחרונה וידאתי שהתיק חזר לנצרת, וגם התריתי את המזכירה הראשית, שבכוונתי להגיש בקשה חוזרת לעיון, ושעליה למלא את תפקידה כמזכירה ראשית, ולוודא שאין "ערבוביה בתיק". (מצורפת התכתובת האחרונה בפקסים עם המזכירה הראשית בנצרת).
פברוקים ומרמה בהליכים בתיקי נייר בבתי המשפט בישראל  - דו"ח העמותה למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית של שנת 2018 כלל גם דוגמאות של פברוקים היסטוריים בתיקי הנייר.  לדוגמה - רפי רותם נ אייל ברעם (73202-2004)  - אחד ההליכים הראשונים בקשר לשחיתות ברשות המסים וההתנכלות לחושף השחיתויות רפי רותם.  
העיון בכתבי המקור בתיק הנייר הראה שהשופטת שושנה אלמגור ניהלה הליכים מרמתיים - ההחלטות השיפוטיות אינן חתומות ולא הומצאו לצדדים. [2] בכיר בפמת"א, מנחם מזרחי (היום שופט), הגיש תעודת עובד ציבור המכחישה שחיתות ברשות המסים - בלתי חתומה...
ראוי לציין, שהעיון בתיק הנייר לא העלה כל ראיה לכך שבא-כוחו של רותם, עו"ד מנחם רובינשטיין, מחה בצורה כלשהי על ניהול משפט מפוברק - שיבוש מהלכי משפט.  לעומת זאת, הראיות בתיק מצביעות שפמת"א, שייצגה את ברעם, כן מחתה על ההתנהלות המוזרה של השופטת שושנה אלמגור... 
תמיכתך בבקשת עיון בתיק הנייר מ"י נ זדורוב (502-07) - לאור כלל הראיות לגבי התנהלות מערכת החוק והמשפט בפרשת רומן זדורוב ולאור מעורבותך האישית בפרשה, אשמח אם תהיה מוכן לספק מכתב תמיכה בבקשת העיון בהחלטות שכבר התפרסמו מתיק הנייר מ"י נ רומן זדורוב 502-07 בבית המשפט המחוזי נצרת.
בברכה,

דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם -אל"מ (ע"ר) - לשקיפות בתי המשפט
Human Rights Alert - NGO
קישורים
[1] זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10) בבית המשפט העליון – החלטת הרשם לובינסקי מיום 02 ליוני, 2016, המונעת עיון בהחלטות מתיק הנייר מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) בבית  המשפט המחוזי נצרת בהנמקת "ערבוביה" בתיק
[2] רפי רותם נ אייל ברעם (73202-2004) והשופטת שושנה אלמגור...


No comments:

Post a Comment