Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Saturday, February 23, 2019

2019-02-24 בחירות 2019 - איך בדיוק יבשלו את "המעטפות הכפולות" בוועדת הבחירות המרכית?


בחירות 2019 - איך בדיוק יבשלו את "המעטפות הכפולות" בוועדת הבחירות המרכזית?
ועדת הבחירות המרכזית - יחידה בראשות שופט בכיר, שתפקודה חיוני לסדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - מתנהלת במחשכים, ומספקת סדרה של תשובות שקריות ומטעות על בקשות חופש המידע. ישרה ושקיפות הן דרישות יסוד ביחס להתנהלות ועדת הבחירות המרכזית, בלעדיהן לא ניתן לקיים את אמון הציבור.
  
השופט חנן מלצר - יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד אורלי עדס - מנכלית, , ואיש המסתורין - לזר דודוביץ' - "ראש אגף מחשוב" - בו תלויה תקינותן, אמינותן, ואבטחתן של מערכות המידע של הוועדה, ובחירות 2019.  בתשובה לבקשת חופש המידע לא נמצא מסמך המתעד את מינויו כדין, או מסמך המתעד את תפקידו. 
▪  ▪  ▪
עד לסוף שנת 2016, ועדת הבחירות המרכזית החזיקה בעמדה שהיא פטורה לחלוטין מחוק חופש המידע.  מאז, במהלך השנתיים וחצי האחרונות, הגישה עמותת על"ה - לשקיפות בתי המשפט [ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר)] סדרת בקשות חופש המידע, שעסקו בישרתן ותקינותן של מערכות המידע של הוועדה.  מעבר לממצאים החמורים לגבי מערכות המידע עצמן, הליכי הבקשות והתשובות תיעדו חוסר ישרה חמור ו/או מרמה של עורכי דין בכירים העומדים בראש הוועדה - עו"ד אורלי עדס -מנכלית, עו"ד דין לבנה - יועמ"ש, ועו"ד אלעד נוה - ממונה חופש המידע.  יו"ר הוועדה, השופט חנן מלצר, סירב להגיב על בקשות חוזרות לקיים את חובת הדיווח...  בקשת חופש המידע שהוגשה היום, מנסה להבהיר את תקינות הטיפול ב"מעטפות הכפולות" - בהן אמורים להצביע בין 200,000 ל-250,000 בוחרים - חיילים, אנשי המשלחות הדיפלומטיות בחו"ל, ועוד.
קראו את הפוסט השלם: https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/02/2019-02-24-2019.html
▪  ▪  ▪
תל-אביב, 24 לפברואר - עמותת על"ה - לשקיפות בתי המשפט [ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)] הגישה היום לוועדת הבחירות המרכזית בקשת חופש המידע לגבי דרך הטיפול ב"מעטפות הכפולות" - הליך ההצבעה של החיילים, אנשי המשלחות הדיפלומטיות בחו"ל, ועוד.
עיבוד נתוני "המעטפות הכפולות"
מספר גדול של מצביעים יצביע באמצעות "מעטפות כפולות" - ככל הנראה בין 200,000 ל-250,000 מצביעים. כלומר, הליך זה יקבע ככל הנראה 7-8 מנדטים בבחירות הקרובות.  בקשת חופש המידע שהוגשה היום, מנסה להבהיר מידע כללי לגבי הטיפול הראשוני ב"מעטפות הכפולות", שהתקבל בתשובה קודמת של הוועדה לגבי מערכת המידע "דמוקרטיה":
א) עיבוד הנתונים יתבצע על ידי ספק חיצוני (ולא עובדי מדינה) - שאת זהותו הוועדה מנסה להסתיר. בקשת חופש המידע שהוגשה היום - מבקשת את שמו של הספק.
ב) על פי דרישת ועדת הבחירות המרכזית,  הספק חייב להעסיק "סטטיסטיקאי מורשה" לפקח על עיבוד הנתונים. אבל מיהו "הסטטיסטיקאי המורשה", אם הוא קיים בכלל? בקשת חופש המידע שהוגשה היום מבקשת לגלות את שמו של הסטטיסטיקאי, ותיעוד של הסמכתו.
ג) הוועדה דורשת שהסטטיסטיקאי ימציא "נוסחה" (צריך להיות - "אלגוריתם") לעיבוד הנתונים ביחס למעטפות הכפולות, ושהספק יביא את "הנוסחה" לאישור הוועדה.  אבל מהי "הנוסחה"? והאם אכן אושרה על ידי הוועדה (אם בכלל יש לוועדה כישורים לבחון את "הנוסחה")?  בקשת חופש המידע שהוגשה היום מבקשת לגלות את "הנוסחה", כפי שהוגשה לוועדה על ידי הספק, ותיעוד של אישור "הנוסחה" על ידי הוועדה.
ד) לאחר אישור "הנוסחה" על ידי הוועדה, הספק אמור ליישם את הנוסחה במערכת דמוקרטיה.  אבל איך נדע שהספק לא זייף את יישום "הנוסחה", אפילו אם הנוסחה ראויה?  על פי הנהלים המחייבים, עובד מדינה אמור לבדוק את המערכת לאחר שסויים פיתוח היישום על פי "הנוסחה" (וולידציה), ולאשר שיישום "הנוסחה" נעשה כראוי. בקשת חופש המידע שהוגשה היום מבקשת תיעוד של הבדיקה והאישור של יישום "הנוסחה".
על פי מה שהתגלה בבקשות חופש המידע קודמות, קרוב לוודאי שהליך בדיקה קריטית זאת לא בוצע כלל מטעם הוועדה. חמור לא פחות: הסיכויים לקבל תשובה ישרה ובזמן על בקשת חופש המידע שהוגשה היום - קלוש.
עבר עשיר של ניסיון להימנע מקיום חופש המידע, ותשובות שקריות ומטעות
לפני כשבועיים נערכה פגישה ב"מכון הישראלי לדמוקרטיה" בהשתתפות בכירים במחשוב, אבטחת מידע וסייבר ומשפטנים, ובנוכחות יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר.  בפגישה הועלו בעיות שונות לגבי ניהול מערכת הבחירות השנה.  הרושם הכללי היה שהוועדה אינה ערוכה למציאות בה הבחירות מתנהלות היום.  
באותה פגישה הועלתה גם הבעייתיות של סדרת התשובות השקריות והמטעות של הוועדה על בקשות חופש המידע בנוגע למחשוב הוועדה: [1]
* הוועדה מסרה תחילה שהשב"כ בדק ואישור את מערכות המידע. אולם לאחר שהשב"כ הכחיש זאת מכל וכל - הוועדה מסרה שאין ברשותה אישור בדיקה על ידי עובד מדינה כנדרש. 
* הוועדה מסרה שאין ברשותה כלל אישור על עמידה בתקן המחוייב בחוק לאבטחת מערכות מידע של ארגונים. 
* בתשובה על בקשה בדבר סמכויות והרשאות להעלאת מידע על תוצאות הבחירות לאתר הוועדה - הוועדה מסרה תחילה תשובה כוזבת, שניסתה ליצור מיצג שווא של תהליך אוטומטי ללא מגע יד אדם. לאחר שהוצגו לוועדה נתונים כוזבים באתר הוועדה - הוועדה מסרה שמישהו העלה את הקובץ הלא נכון...  אבל עד היום הוועדה מסרבת לענות: מי אחראי לאישור המידע המועלה לאתר הוועדה?
* בעקבות החששות לגבי תפקוד מערכות המידע של הוועדה, התפרסמה בנובמבר האחרון  כתבה של העיתונאי בן כספית, האומרת שיו"ר הוועדה, השופט חנן מלצר, "ירד לשורש הבעיה" ויזם הקמת "מערך הגנה רב-שכבתי" למערכות המידע של הוועדה. בתשובה על בקשת חופש המידע - הוועדה הכחישה כל קשר לנאמר בכתבה...
* הוועדה גררה במשך חודשים, בניגוד לחוק, תשובת חופש המידע לגבי פרוטוקולים של הוועדה. לפני כחודשיים, נאלצה עמותת על"ה להגיש לשופט חנן מלצר התראה לפני נקיטת צעדים משפטיים. [2] רק לאחר האיום בתביעה משפטית, התקבל חלק מהמידע המבוקש.  אולם בהמשך עלה חשש ברור, שהמידע שנמסר שקרי...
* הוועדה ממשיכה לדחות את קיום חופש המידע לגבי בקשה לקבלת העתק הפרוטוקול בו דנו בכירי הוועדה בדו"ח החמור של מבקר המדינה על הוועדה  - כולל מערכות המידע של הוועדה - לאחר בחירות 2015. 
תשובות חופש המידע של הוועדה מעלות חשש חמור לגבי ישרתם של בכירים בוועדה: מנכ"לית הוועדה - עו"ד אורלי עדס, היועץ המשפטי - עו"ד דין לבנה, וממונה חופש המידע - אלעד נווה. 
יתרה מזאת - על פי תשובות הוועדה, ניהול פיתוחן, הטמעתן והפעלתן של מערכות המידע נתון תחת סמכותו של מר לזר דודוביץ', אולם הוועדה לא מצאה מסמך המתעד את מינויו כדין ואת תפקידו...
אוסף דוחות מבקר המדינה על ועדת הבחירות המרכזית, החל מדו"ח חמור במיוחד בשנת 2007, גם הם מערערים את האמון בתפקוד הוועדה, בפרט בכל הקשור למחשוב הוועדה.
גם התנהלות מנכלית הוועדה בהופעה לפני ישיבה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת המדע והטכנולוגיה ביוני 2017, הפגינה חוסר ישרה וניסיון להטעות את חברי הכנסת בעניינים הקשורים למחשוב הוועדה. [3]
שופטי בית המשפט העליון, המכהנים כיושבי ראש הוועדה, יצרו תחלופה גבוהה בתפקיד היושב ראש. זאת, בניגוד לרוח המחוקק. ב-15 השנים האחרונות כיהנו 10 שופטים כיושבי ראש הוועדה.  מצב זה גורם לחוסר אחריות ותפקוד שעיקרו טקסי, ואינו מעורר אמון בוועדה.
▪  ▪  ▪
דו"ח על"ה לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם בשנת 2018 התמקד ב"פיברוקים" (מרמה והונאה). דו"ח על"ה נכלל בדו"ח הסופי של נציב זכויות האדם על ישראל לשנת 2018, עם ההערה: "... התדרדרות חמורה בישרתן של רשויות החוק והמשפט... ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב."
קישורים
[1]2019-01-02 ועדת הבחירות המרכזית והיו"ר חנן מלצר - חששות חמורים לגבי ישרת הוועדה
https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/01/2019-01-02.html
[2] 2019-01-01 מה מסתירים בפרוטוקולים של וועדת הבחירות המרכזית? התראה לפני פעולה משפטית נשלחה לשופט חנן מלצר
https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/01/2019-01-01.html
[3] 2017-06-12 ועדת הבחירות המרכזית איננה כפופה לגופי הגנת הסייבר בישראל
https://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press12.06.17j.aspx

להלן בקשת חופש המידע שהוגשה היום לוועדת הבחירות המרכזית
24 לפברואר, 2019
עו"ד אלעד נוה, הממונה על יישום חוק חופש המידע
ועדת הבחירות המרכזית, ירושלים
בדוא"ל:   hofeshmeida  ,  eladn@, בפקס: ‫‪02-5669855‬‬
הנידון:  בקשה על פי חוק חופש המידע – "המעטפות הכפולות” 
עו"ד אלעד נוה  הנכבד,
הריני מגיש בזאת את הבקשה שלהלן. אנא אשר קבלה בדוא”ל חוזר עם הנפקת מספר בקשה כראוי.
I. פרטי המבקש
שם:  דר’ יוסף צרניק, ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)
ת"ז:
כתובת: ת"ד 33407, ת"א 6133301
דוא"ל: joseph.zernik
פקס: 077-3179186
אזרח: ישראל
II. המידע המבוקש

תשובה על בקשה קודמת על פי חוק חופש  המידע אודות מערכת "דמוקרטיה" כללה את המסמך - "מערכת "דמוקרטיה" – מחשוב וועדת הבחירות המרכזית”.  התמונה לעיל היא קטע ממסמך זה, העוסק בטיפול ב”מעטפות הכפולות” (הצבעת החיילים, משלחות דיפלומטיות בחו”ל, וכו’).
בהמשך למידע שבמסמך זה, בקשה זאת היא לקבלת המידע ו/או המסמכים שלהלן בעניין "המעטפות הכפולות”:
1. פסקה 5. אומרת: "הספק אחראי לביצוע החישוב..." המידע המבוקש הוא:
 שם הספק האחראי לביצוע הפעולות המתוארות במסמך זה ביחס ל"מעטפות הכפולות" בבחירות הכלליות 2019.
2. פסקה 5. אומרת: "הספק אחראי לביצוע החישוב, באמצעות סטטיסטיקאי מוסמך". המסמכים המבוקשים הם:
 א) העתק של כל מסמך אמתי (אותנטי) שהוגש לוועדה על ידי הספק המזוהה ב- 1., לעיל, המזהה את "הסטטיסטיקאי המוסמך" באמצעותו יתבצע החישוב ביחס ל"מעטפות הכפולות" בבחירות הכלליות 2019.
 ב) העתק של כל מסמך אמתי (אותנטי) המתעד את הסמכתו של הסטטיסטיקאי, שזוהה ב-2. א), לעיל.
3. תחת "הבהרה" נאמר: “נוסחת ההעמסה תובא [ע”י הספק- יצ] לאישור הוועדה לפני ביצועה". המסמכים המבוקשים הם:
 א) העתק מסמך אמתי (אותנטי) חתום על ידי אדם מוסמך מטעם הספק המזוהה ב- 1., לעיל, בו הובאה הנוסחה שתשמש לביצוע החישוב בקשר ל"מעטפות הכפולות" בבחירות הכלליות 2019 לאישור הוועדה.
 ב)  העתק מסמך אמתי (אותנטי) חתום על ידי המוסמכים מטעם הוועדה, בו הנוסחה, שהובאה על ידי הספק לוועדה ב- א), לעיל, אושרה כדין על ידי הוועדה לפני ביצועה.
4. העתק של כל מסמך אמתי (אותנטי), חתום על ידי עובד מדינה בעל הסמכות המתאימה, המראה על בדיקה עצמאית, כולל  וולידציה, ואישור כדין על ידי עובד מדינה של יישום במערכת "דמוקרטיה" על ידי הספק שזוהה ב-1., לעיל, של הנוסחה, שהובאה לוועדה ב-א), לעיל, כפי שאושרה ב – ב) לעיל.
III. תשלום אגרה
אישור תשלום האגרה נשלח בדוא”ל/פקס נפרד.
‬בברכה,

דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)

No comments:

Post a Comment