Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Thursday, February 21, 2019

2019-02-17 המצבה של מנדלבליט האב, ופרשת "החשוד מס' 2": איה "מסמכים 1-8"? גם בראשון מפברקים הליכים בצווי חיפוש ותפיסה!

המצבה של מנדלבליט האב ופרשת "החשוד מס' 2": איה "מסמכים 1-8"? גם בראשון מפברקים הליכים בצווי חיפוש ותפיסה!
---
ברקע - פרשת הנזק למצבה של אביו של מנדלבליט, שהפכה לנושא חדשותי, אם לא נושא לפרופגנדה שקרית במערכת הבחירות.  הבוקר ניסינו לברר את מצב הבקשה לעיון בתיק צו החיפוש בבית המשפט השלום ראשון.
כזכור, נציב תלונות הציבור על השופטים מצא "כשל מערכתי" בניהול הליכים בצווי חיפוש ותפיסה בבית המשפט השלום ת"א. 

אז מה המצב בשלום ראשון?
* ביחידת העילית של משטרת ישראל - יאחב"ל/לה"ב - אלה שאמורים לנהל את חקירות הפשע המאורגן, השחיתות השלטונית, פרשות בינלאומיות סבוכות,
* ובבית המשפט השלום ראשון - בית משפט פרברי, שזכה למוניטין מפוקפקים - זה שבו הוציאה הנשיאה עינת רון את צווי איסור הפרסום בתיק הצוללות, וזה שבו ניהלה הנשיאה עינת רון הליכי משפט מפוברקים על השופט עבריין המין יצחק כהן מנצרת ו"ראש FBI הישראלי", אוכל השוחד מנשה ארביב... (אבל את צווי איסור הפרסום בפרשת #אפי_נוה_והמינויים לקחו לשלום נתניה...)

הראיות שנמצאו היום מצביעות על פיברוק הליכים בצווי חיפוש ותפיסה גם בשלום ראשון.

Image may contain: 1 person, selfie and closeup Image may contain: 1 person, smiling, closeup 
השופט גיא אבנון (שלום ראשון) ורפ"ק ערן פילו (יאחב"ל/לה"ב), המצבה של מנדלבליט האב, לאחר הנזק.
---
1.No photo description available. 2.No photo description available.

3. Image may contain: text
1. "צו חיפוש" של השופט גיא אבנון (שלום ראשון) מיום 22 לינואר, 2019, נגד "החשוד מס' 2" בפרשת הנזק למצבה על קבר אביו של מנדלבליט. במקום לפרט את "העילה למתן הצו", השופט כתב "סומנו מסמכים 1-8". עכשיו התברר שהם לא קיימים בתיק בית המשפט... 2. "בקשת עיון" של "החשוד מס' 2", ב"מסמכים 1-8" מתיק "צו החיפוש". 3. "החלטות בפתקית" של השופט גיא אבנון על בקשת העיון, כולל החלטות הקוראות ל"יחידה החוקרת" להגיש תגובה לבקשת העיון, והחלטה מיום 11 לפברואר, 2019, בהעדר תגובה של "היחידה החוקרת", המבהירה, שאין קיימים בתיק בית המשפט "מסמכים 1-8", ומשום כך "הבקשה מיצתה את עצמה"...
---
"החשוד מס' 2" מנסה כבר מספר שבועות לברר מהי העילה הסבירה שהציג חוקר יאחב"ל/לה"ב ערן פילו לשופט שלום ראשון גיא אבנון, שהביאה להוצאת צו חיפוש ותפיסה נגד "החשוד מס' 2", והייתה גם הבסיס לחקירה הממושכת נגדו.
* ביום 23 לינואר, 2019 - ביצע רפ"ק ערן פילו, בסיוע משטרת התנועה חיפוש שרירותי ללא הצגת צו חיפוש - תוך פברוק של עבירת תנועה של "החשוד מס' 2", ואח"כ חיפוש ברכב ללא צו בבית דגן.
* ביום 27 לינואר, 2019 - נערך חיפוש בביתו של "החשוד מס' 2", והוצג לו צו שהוצא על ידי השופט גיא אבנון (שלום ראשון). צו החיפוש והתפיסה לא ציין כנדרש כל "עילה סבירה". במקום זאת ציין השופט גיא אבנון "מסמכים סומנו 1-8".
* ביום 29 לינואר, 2019 - לאחר שנמנעה הגישה לעיון כבעל דין, הגיש "החשוד מס' 2" בקשת עיון ב"מסמכים 1-8" בבית המשפט השלום ראשון, במטרה לממש את זכות העיון - זכות שהוכרזה על ידי בג"ץ: "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי, חוקתי - על חוקי..."
* "היחידה החוקרת" - יאחב"ל/לה"ב - לא ענתה על בקשת העיון, למרות החלטות חוזרות וארכות שניתנו לה על ידי השופט גיא אבנון.
* ביום 11 לפברואר, 2019 - לנוכח חוסר תגובה של "היחידה החוקרת", הוציא השופט גיא אבנון החלטה מפתיעה, שגילתה לפתע שלא קיימים בכלל "מסמכים 1-8" בתיק בית המשפט.
* היום, החזירו בלה"ב ל"חשוד מס' 2" את המחשב שנתפס - "לפנים משורת הדין". הנייד הוחזר כבר למחרת התפיסה. בקיצור - נראה שכל הסיפור היה חסר כל בסיס.
---
מהם הפירושים האפשריים לממצאים אלה:
א) מעולם לא היו בנמצא "מסמכים 1-8" שהיו העילה הסבירה לצו החיפוש והתפיסה - סתם בלוף.
ב) "מסמכים 1-8" - הוצגו על ידי רפ"ק ערן פילו לשופט גיא אבנון, אבל לא נרשמו ולא נשמרו בתיק בית המשפט - שיבוש חמור של הליך ראוי.
ג) "מסמכים 1-8" - הוצגו על ידי רפ"ק ערן פילו לשופט גיא אבנון, נרשמו ונשמרו בתיק בית המשפט - אולם הועלמו מהתיק בשלב מאוחר יותר.
שלוש האפשרויות הנ"ל מציגות רצף מדרגי של אי-כשירות ו/או שחיתות בהליכי חיפוש ותפיסה.
---
הממצאים מעלים חשש חמור ל"כשל נקודתי" של השופט גיא אבנון (שלום ראשון) ורפ"ק ערון פילו (יאח"בל/לה"ב) בניהול הליכי צו חיפוש ותפיסה. אולם קיים גם חשש, ל"כשל מערכתי" ביחסים בין שופטי שלום ראשון ליאחב"ל/לה"ב - פיברוק שיטתי של הליכים בעניין צווי חיפוש ותפיסה.
כזכור, הזכות לביטחון מפני חיפוש ותפיסה שרירותיים היא זכות אזרחית וזכות אדם בסיסית, המוכרת כבר מעל ל-300 שנים בעולם המערבי. הפרתה היא סימן מובהק של משטר דיקטטורי.
אצלנו הזכות קיימת בתיאוריה. אולם בפרשת הבלוגרים והשופטים הנוקמים נחשף שכל שופטי השלום ת"א עסקו במשך שנים בהונאה בהליכי חיפוש ותפיסה - פיברקו את ההליכים בצוותא חדא עם משטרת ת"א, ללא תיקים, ללא מספרי תיקים, וללא כל רישום מזכירותי...
וברקע - נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות מנסה לטעון, ומעסיקה יחצ"ן לעזרה, שהשופטים הם אלה ששומרים על הזכויות שלנו...

No comments:

Post a Comment