Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Tuesday, April 28, 2020

2020-04-28 תלונה נגד הסנגוריה הציבורית בגין שיבוש מהלכי משפט,מרמה, גניבת כספי ציבור מתוך הופעת באי כוח בכזב בהליכי מעצרים

תלונה נגד הסנגוריה הציבורית בגין שיבוש מהלכי משפט, מרמה, גנבת כספי ציבור מתוך הופעת באי כוח בכזב בהליכי מעצרים
תלונה הוגשה היום למ"מ מבקרת הפנים של משרד המשפטים ומ"מ המנכ"לית (המערכת משופעת היום במ"מ) נגד הסנגור הארצי יואב ספיר והסנגורים המחוזיים מרכז - דורית נחמני אלבק, ות"א - אלקנה לייסט. התלונה נובעת מאירועים חוזרים של הופעתם שלא כדין של עורכי דין בהליכי מעצרים, כבאי-כוח עצירים כביכול מטעם הסנגוריה הציבורית, למרות סירובם של העצירים לייצוג ע"י הסנגוריה הציבורית. על מרמה לכאורה זאת גם מתוגמלים הסנגורים הציבוריים, ככל הנראה 654 ש"ח לפעימה. ופנקסי הסנגורים הציבוריים של מחוזות מרכז ות"א (מסמכים פומביים על פי דין) אינם מתפרסמים באתר משרד המשפטים, בניגוד לפנקסי הסנגורים הציבוריים של מחוזות אחרים...  יש לציין שהתנהלות הסנגוריה הציבורית, המתועדת בתלונה, התרחשה בקשר לפעולות משטרה שלא כדין, בניסיון לדכא את חופש הביטוי וחופש המחאה.  נציב תלונות הציבור על השופטים תיעד כבר בעבר "תקלה מערכתית" בהליכי מתן צווי מעצר, חיפוש ותפיסה בביהמ"ש שלום ת"א: כל השופטים ניהלו במשך שנים הליכים מפוברקים ללא תיקי בית המשפט וללא כל רישום מזכירותי.  נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות הכריז לאחרונה, שהתביעה המשטרתית משקרת בהליכי מעצרים בבתי המשפט כל יום... בהליכי מעצר אחד בפני השופטת ענת יהב בבית המשפט השלום ת"א, תועדו לאחרונה פברוקים, שיבושים ו/או מעשי מרמה לכאורה של המשטרה, שב"ס, השופטת, והסנגוריה הציבורית... בתי המשפט הם מוקד להפרת זכויות האדם במדינת ישראל...
קראו בבלוג: https://human-rights-alert.blogspot.com/2020/04/2020-04-28.html
תמונות. מפברקים גם בסנגוריה הציבורית: אלקנה לייסט, יואב ספיר, דורית נחמני-אלבק
---

תמונות.  תשובתה מיום 30 לאוקטובר, 2019 של הסנגורית המחוזית, מחוז מרכז, דורית נחמני אלבק, מטרידה במיוחד. תשובתה של עו"ד דורית נחמני אלבק מפרטת את האסמכתאות בחוק, המבהירות את דרך התקשרות עציר עם סנגור מטעם הסנגוריה הציבורית – אם, ורק אם העציר מעוניין בכך (פסקה 2 למכתבה).  ולמרות שברור שבתלונה שבנידון העציר לא היה מעוניין בייצוג כלשהו, כל שכן בייצוג שנכפה עליו ע"י הסנגוריה הציבורית, הסנגורית המחוזית דורית נחמני אלבק מגיעה בסיכום מכתבה למסקנה, ש"לא נפל כל פגם בהתנהלותה של הסנגוריה הציבורית, או של הסנגור הציבורי שנשלח לייצגך…" 
יש לראות את מכתבה של הסנגורית המחוזית דורית נחמני אלבק כשקרי ומטעה. 
בנוסף, מכתבה זה של עו"ד דורית נחמני אלבק אינו מציין את מספר תיק בית המשפט בו מדובר, ואינו נושא כל מספר אסמכתא, כנדרש בתכתובת ממשלתית רשמית. קרוב לוודאי שמכתב זה הוא תכתובת "בלתי פורמלית, שמחוץ לרישום" - “פברוק" ותו לאו. 
נוהג נפסד זה – של הנפקת תכתובות מפוברקות תועד גם בתגובות הסנגוריה הציבורית על פניות ותלונות קודמות, כולל בפרט משרדו של הסנגור הארצי יואב ספיר.
--- 
תל-אביב, 28 לאפריל - להלן העתק תלונה, שהוגשה היום למ"מ מבקרת הפנים של משרד המשפטים ומ"מ המנכ"לית נגד הסנגור הארצי יואב ספיר והסנגורים המחוזיים מרכז - דורית נחמני אלבק, ות"א - אלקנה לייסט. 
Human Rights Alert NGO // ערנות לזכויות האדם -אל"מ
‫[Bilingual record, English follows the Hebrew‬‬]
28 לאפריל, 2020
מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים עו"ד סיגל יעקובי
בדוא"ל: mancal@justice 
מ"מ מנהלת האגף לביקורת פנימית ותלונות הציבור רו"ח טלי צ’רני
בדוא"ל: pniyot.tzibur@justice 
הנידון: תלונה בגין תקלה מערכתית בסנגוריה הציבורית, העולה על פי החשש לכדי שיבוש מהלכי משפט (סעיף 244 לחוק העונשין), קבלת דבר במרמה (סעיף 415 לחוק העונשין), וגניבה בידי עובד ציבור (סעיף 390 לחוק העונשין)
הרינו מבקשים את החלטתכם בתוך 45 יום על פי החוק לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958
לכבוד מ"מ מנכל משרד המשפטים עו"ד סיגל יעקובי, ומנהלת האגף לביקורת פנימית ותלונות הציבור רו”ח טלי צ’רני,
הרינו מגישים בזאת תלונה נגד הסנגוריה הציבורית בכלל, ונגד הסנגור הארצי יואב ספיר והסנגורית המחוזית מחוז מרכז דורית נחמני-אלבק בפרט, בעניין הופעתם שלא כדין של עורכי דין בהליכי מעצרים כבאי-כוח עצירים כביכול מטעם הסנגוריה הציבורית, הן במחוז ת"א והן במחוז מרכז. יש לציין שהתנהלות הסנגוריה הציבורית, המתועדת להלן, התרחשה בקשר לפעולות משטרה שלא כדין, בניסיון לדכא את חופש הביטוי וחופש המחאה.
I. המתלונן
דר’ יוסף צרניק עוסק במחקר תחת ארגון לא ממשלתי לזכויות האדם – Human Rights Alert NGO. ה-NGO עוסק בניטור רשויות החוק והמשפט בישראל, והפרות של זכויות האדם ע"י רשויות אלה.  דו"ח ה-NGO למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל בשנת 2018 נכלל בדו"ח הסופי של המועצה, לאחר בדיקה ע"י הצוות המקצועי, וסוכם כך: 
24. Human Rights Alert NGO מדגיש את ההתדרדרות החמורה בישרת רשויות החוק והמשפט... הוא מאשר [כך-יצ] שיש לראות את תקפותו וישרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במקרה הטוב.
כבר הדו"ח הנ"ל לשנת 2018 כלל פרק על התנהלות הסנגוריה הציבורית, בפרט בפרשת רומן זדורוב ובפרשת רפי רותם.
II. הנילונים
הנילונים בתלונה דנן הם הסנגוריה הציבורית בכלל, והסנגורים המחוזיים מחוז מרכז דורית נחמני-אלבק, ומחוז ת"א אלקנה לייסט בפרט.
III. מהות התלונה
המעשים שבבסיס תלונה זאת נובעים מהופעתם שלא כדין של עורכי דין בהליכי מעצרים כבאי-כוח כביכול של עצירים מטעם הסנגוריה הציבורית. 
התנהלות זאת עולה על פי החשש עד כדי שיבוש מהלכי משפט (סעיף 244 לחוק העונשין התשל"ז-1977), קבלת דבר במרמה (סעיף 415 לחוק העונשין), וגניבה בידי עובד ציבור (סעיף 390 לחוק העונשין). שכן - עורכי דין אלה גם מקוששים קרוב לוודאי כספים ניכרים מקופת הציבור על הופעות שקר אלה.
לעניין זה יש לציין, שפנקסי הסנגורים הציבוריים של מחוז ת"א ומחוז מרכז אינם מופיעים בין הפנקסים המתפרסמים באתר מאגרי מידע של משרד המשפטים, בניגוד לפנקסי הסנגורים הציבורים של מחוזות אחרים. [1] 
בנוסף, הסנגור הציבורי המחוזי (אז "בפועל") ת"א אלקנה לייסט מנע בפועל את העיון בפנקס הסנגורים הציבוריים שלא כדין.
IV. המעשים שבבסיס התלונה
א) מ"י 36318-08-19 מ"י נ קלאס ואח’ ‬בבית המשפט השלום ראשון לציון
לעניין זה ראו במצורף:
(1) פנייתי מיום 10 לספטמבר, 2019 לסנגור הארצי יואב ספיר ולסנגורית המחוזית, מחוז מרכז, דורית נחמני אלבק (נספח א’), וכן
(2) תשובתה מיום 30 לאוקטובר, 2019 של הסנגורית המחוזית, מחוז מרכז, דורית נחמני אלבק (נספח ב’).
באירוע בו מדובר, העצור לא ביקש כלל להיוועץ בסנגור, נהפוך הוא, העציר סירב להיוועץ בסנגור כלשהו. למרות זאת, עו"ד אחמד יאסין נקרא כסנגור מטעם הסנגוריה הציבורית להיפגש עם העציר. העציר עמד בסירובו להיוועץ בו.  למרות זאת, עו"ד אחמד יאסין הופיע אח"כ במרמה בבית המשפט כבא כוחו של העציר כביכול, ואף הכפיש את העציר על סירובו לשתף פעולה כביכול – במקום שאין נדרש שיתוף פעולה כלל.  קרוב לוודאי שעו"ד אחמד יאסין גם גבה כספים מקופת המדינה על ייצוג כוזב זה – ככל הנראה 654 ש”ח. [2] 
זאת ועוד – חשש ברור עולה במקרה זה שעו"ד יאסין גם ניהל תקשורת עם השופטת מחוץ להליך השיפוטי. תקשורת של עורכי דין ובעלי עניין עם שופטים בעניין הליכים התלויים ועומדים בבית המשפט מוכרת ברחבי העולם כסממן מובהק של בתי משפט בלתי כשירים ו/או מושחתים. במדינת ישראל, לעומת זאת, תקשורת בין בעלי עניין לבין שופטים מחוץ להליך השיפוטי תועדה שוב ושוב, והמעורבים מעולם לא הועמדו לדין כראוי.
תשובתה מיום 30 לאוקטובר, 2019 של הסנגורית המחוזית, מחוז מרכז, דורית נחמני אלבק מטרידה במיוחד. תשובתה של עו"ד דורית נחמני אלבק מפרטת את האסמכתאות המשפטיות, המבהירות את דרך התקשרות עציר עם סנגור מטעם הסנגוריה הציבורית – אם, ורק אם העציר מעוניין בכך (פסקה 2 למכתבה).  ולמרות שברור שבתלונה שבנידון העציר לא היה מעוניין בייצוג כלשהו, כל שכן בייצוג שנכפה עליו ע"י הסנגוריה הציבורית, הסנגורית המחוזית דורית נחמני אלבק מגיעה בסיכום מכתבה למסקנה, ש"לא נפל כל פגם בהתנהלותה של הסנגוריה הציבורית, או של הסנגור הציבורי שנשלח לייצגך…" 
יש לראות את מכתבה של הסנגורית המחוזית דורית נחמני אלבק כשקרי ומטעה. 
בנוסף, מכתבה זה של עו"ד דורית נחמני אלבק אינו מציין את מספר תיק בית המשפט בו מדובר, ואינו נושא כל מספר אסמכתא, כנדרש בתכתובת ממשלתית רשמית. קרוב לוודאי שמכתב זה הוא תכתובת "בלתי פורמלית, שמחוץ לרישום" - “פברוק" ותו לאו. 
נוהג נפסד זה – של הנפקת תכתובות מפוברקות תועד גם בתגובות הסנגוריה הציבורית על פניות ותלונות קודמות, כולל בפרט משרדו של הסנגור הארצי יואב ספיר.
ב) מ"י 11235-02-20 מ"י נ צרניק בבית המשפט השלום ת"א
לעניין זה ראו במצורף:
(1) בקשה מס’ 6 מיום 11 לפברואר, 2020 – לתיקון פרוטוקול (נספח ג’);
(2) החלטה על בקשה מס’ 6 מיום 12 לפברואר 2020 – לתיקון פרוטוקול (נספח ד’);
(3) בקשה מס’ 8 מיום 20 לפברואר 2020 – בקשה חוזרת לתיקון פרוטוקול (נספח ה’);
(4) החלטה על בקשה מס’ 8 מיום 24 לפברואר 2020 -  בקשה חוזרת לתיקון פרוטוקול (נספח ו’).
במקרה זה הופיע עו"ד וטורי בנסיבות דומות בבית המשפט השלום ת"א. קודם לכן הופיע בתחנת המשטרה מבלי שהתבקש ע"י העצור. נהפוך הוא – העציר הבהיר למשטרה שאינו מעוניין בייצוג כלל.  בתחנת המשטרה ניסה עו"ד וטורי לשכנע את העציר להיוועץ בו.  
יש להדגיש, כי על פי התנהלותו של עו"ד וטורי בתחנת המשטרה בעניינה של "חשודה" אחרת באותו אירוע, מטרת הזמנתו ע"י המשטרה הייתה כנראה לשכנע את העצירים לחתום על ערבויות והתחייבויות, שהמשטרה ניסתה לסחוט מהעצירים שלא כדין...
גם לאחר שהעציר סירב להיוועץ בעו"ד וטורי בתחנת המשטרה, המשיך עו"ד וטורי את התנהלותו זאת, והופיע ונרשם בכזב בבית המשפט כבא-כוח של העציר.
רק לאחר בקשות חוזרות לתיקון פרוטוקול, הסכימה לבסוף השופטת ענת יהב להודות במעשים – הופעתו של עו"ד וטורי בכזב כבא-כוחו של "החשוד" – ולמחוק מהפרוטוקול את רישומו של עו"ד וטורי כבא-כוחו של "החשוד".  לפיכך, נותר עו"ד וטורי כמי שהופיע ללא כל סמכות, ועל פי החשש - שיבש מהלכי משפט. קרוב לוודאי שגם קושש כתגמול עבור מרמה לכאורה זאת כספים מקופת הציבור – ככל הנראה 654 ש”ח.
V. בקשה לפעולות מתקנות
לפיכך, הרינו מבקשים, שהתלונה דנן תירשם כתלונה , כראוי, שתשלחו את תשובתכם, במכתב החלטה עשוי כדין בתלונה דנן, תוך שמירה מוקפדת על הוראות החוק לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958, ושתפעלו לתיקון העניינים שבתלונה:
א) שתחדדו עם הסנגור הארצי והסנגורים המחוזיים את חובתם לקיים את הוראות החוק המתאימות בעניין ייצוג עצירים ע”י הסנגוריה הציבורית;
ב) שתפעלו לגבות מעורכי הדין יאסין ווטורי כספים שקיבלו קרוב לוודאי מקופת המדינה שלא כדין, העולים על פי החשש עד כדי קבלת דבר במרמה וגניבה בידי עובד ציבור;
ג) שתחדדו עם הסנגור הארצי והסנגורים המחוזיים את חובתם לפקח ולוודא שעורכי דין המופיעים מטעמם בבתי המשפט לא ינהלו תקשורת עם שופטים מחוץ להליך המשפטי;
ד) שתפעלו לפרסום פנקסי הסנגורים הציבוריים של מחוז ת"א ומחוז מרכז באתר משרד המשפטים כפי שנעשה ביחס לפנקסי הסנגורים הציבוריים במחוזות האחרים;
ה) שתחדדו עם הסנגוריה הציבורית בכלל, והסנגורית המחוזית, מחוז מרכז, דורית נחמני אלבק את  חובתם להימנע מהנפקת תכתובת ממשלתית מפוברקת בתשובה על פניות הציבור, וכן
ו) שתפעלו בכל דרך נוספת, משמעתית או משפטית כנדרש וכראוי בעניינים אלה.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
‪Human Rights Alert NGO 


No comments:

Post a Comment