Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Saturday, April 18, 2020

2020-04-19 אירוע טרור של מתנחלים "מאזור יצהר" - תלונה הוגשה לנתצ"ש בעניין צו איסור פרסום מפוברק של השופטת מאיה אב-גנים

אירוע טרור של מתנחלים "מאזור יצהר" נגד פלסטינים  - תלונה הוגשה לנציב תלונות הציבור על השופטים בעניין צו איסור פרסום מפוברק של השופטת מאיה אב-גנים
באמצע השבוע החולף התבשרנו על חשד לאירוע טרור של מתנחלים יהודיים נגד פלסטינים במתקן בידוד במצוקי דרגות. יומיים אח"כ התפרסם בתקשורת "צו איסור פרסום" של שופטת השלום י-ם מאיה אב-גנים.  "צו איסור פרסום" זה נחזה על פניו כמסמך מפוברק... נציב תלונות הציבור על השופטים מצא בעבר "תקלה מערכתית" דומה ביחס לצווי מעצר, חיפוש ותפיסה: כל שופטי בית המשפט השלום ת"א שיבשו במשך שנים הליכים למתן צווי מעצר, חיפוש ותפיסה בצוותא חדא עם משטרת ישראל...  ניהלו הליכים ללא תיקי בית המשפט וללא כל רישום מזכירותי.  תלונה הוגשה היום לנציב תלונות הציבור בבקשה לבדוק האם קיימת "תקלה מערכתית" דומה בהליכים למתן צווי איסור פרסום.
יחד עם זאת, צריך לזכור שגם נציב תלונות הציבור על השופטים אורי שוהם אינו טומן ידו בצלחת בכל הנוגע לפברוקים... אוסף מסמכים מנציבות תלונות הציבור על השופטים מדגים שהנציבות הקימה שני מסלולים מקבילים לבירור התלונות: המסלול החוקי, והמסלול המפוברק...

  
תמונות. האם השופטת מאיה אב-גנים פברקה הליך מתן צו איסור פרסום? והאם נציב תלונות הציבור על השופטים יפברק הליך תלונה בעניין זה?  ניסיון העבר מעלה חשש שהתשובה היא כן וכן.
---
תל-אביב, 19 לאפריל --  השב"כ וצה"ל מתקשים משום מה לשמור על רגיעה בשטחים בימים טרופים אלה...

 על פי דיווחי התקשורת, בתחילת השבוע ברחו מתנחלים שובבים ממשמורת צה"ל במתקן במצוקי דרגות, וביצעו  שורה של מעשי קונדס: פוגרום קטן בפלסטינים... גנבה והשחתה של ציוד צה"לי...  
לא ברור אם זרועות הביטחון, כולל השב"כ, מחפשות אחריהם, או עושות את עצמן מחפשות אחריהם...
התרופה: צו איסור פרסום מפוברק?
בתגובה לאירוע הטרור במתקן מצוקי דרגות, התפרסם מסמך, האמור להיחזות כ"צו איסור פרסום" מאת שופטת השלום י-ם מאיה אב-גנים ויינשטיין.  כרגיל, המסמך אינו נושא מספר תיק בית המשפט, ואינו מאושר כדין.  יש לראות מסמך זה כפברוק/שיבוש/מרמה, שהם גם הפרה בוטה של זכויות האדם הבסיסיות.
פברוקים מסוג זה בדיוק תועדו גם בניהול הליכים להוצאת צווי מעצר, חיפוש ותפיסה בבית המשפט השלום ת"א.  שם נאלץ בסופו של דבר נציב תלונות הציבור על השופטים, לאחר סדרת תלונות, להוציא החלטה, שהודתה ב"תקלה מערכתית": כל שופטי השלום ת"א  ניהלו הליכים משובשים במתן צווי מעצר, חיפוש ותפיסה, במשך שנים, בצוותא חדא עם המשטרה, ללא תיקים וללא כל רישום מזכירותי...  או במלים אחרות - פברקו הליכי מעצר, חיפוש ותפיסה בסיטונאות... 
המצב, בו השופטים מפברקים בסיטונאות צווי מעצר חיפוש ותפיסה וצווי איסור פרסום, עומד כמובן בסתירה גמורה למסע ההתעוררות שמנהלת אסתר חיות בעזרת יחצנים. עפ"י אסתר חיות, השופטים הם אלה שמגנים על זכויות האדם של הא/נשים במדינת ישראל.  לעומת זאת, העובדות בשטח מראות, שהשופטים בישראל הם גורם מרכזי בהפרת זכויות האדם הבסיסיות של הא/נשים בישראל.
תלונה הוגשה היום לנציב תלונות הציבור על השופטים בעניין חשש לשיבוש צו איסור הפרסום של השופטת מאיה אב-גנים, ול"תקלה מערכתית" בהליכי מתן צווי איסור פרסום...
יחד עם זאת, נשלחה גם בקשה לשר המשפטים אמיר אוחנה, לסייע בבירור התלונה כדין במשרד הנציבות.  בשנים האחרונות הודגמו שוב ושוב פברוקים בבירור התלונות במשרד הנציבות, ע"י הקמת שני מסלולים מקבילים: [1]
מסלול א’ - המסלול החוקי: התלונות נענות בהחלטות בחתימת הנציב כדין, והעתקיהן נשלחים לשר המשפטים כדין. 
מסלול ב’- המסלול המפוברק: התלונות נענות בהחלטות מפוברקות, בחתימת אחרים, שלא כדין, והעתקיהן אינם נשלחים לשר המשפטים, שלא כדין. 
דו"ח Human Rights Alert NGO לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל ע"י מועצת זכויות האדם של האו"ם התמקד בתיעוד פברוקים/שיבושים/זיופים בכתבים חוקיים ומשפטיים בישראל.
הדו"ח נכלל בדו"ח הסופי של המועצה, עם הערה בדבר חוסר יושרה בבתי המשפט בישראל...
קישורים
[1] 2020-02-15 פברוקים, חשד למרמה והפרת אמונים בנציבות תלונות הציבור על השופטים - שר המשפטים אוחנה מתבקש לפתוח בחקירה פלילית

להלן העתק התלונה שהוגשה היום לנציב תלונות הציבור על השופטים אורי שוהם.

19 לאפריל, 2020
נציב תלונות הציבור על השופטים אורי שוהם
משרד המשפטים
בפקס: 02-6595516
בדוא"ל:  Shoftim@justice
הנידון: תלונה המוגשת לנציב תלונות הציבור על השופטים בעניין "צו איסור פרסום" מאת השופטת מאיה אב-גנים, וחשש ל"תקלה מערכתית" בטיפול בתי המשפט בהליכי מתן צווי איסור פרסום
לכבוד נציב תלונות הציבור על השופטים אורי שוהם,
הריני מגיש בזאת את התלונה המצורפת נגד השופטת מאיה אב-גנים. הריני מבקש אישור על קבלת התלונה ורישומה כדין בדוא"ל או בפקס חוזר.
החשש הברור הוא לקיומה של "תקלה מערכתית".  לכן, הנציב מתבקש לבדוק עניין זה באופן מערכתי בבתי המשפט, ולא רק בעניין צו איסור הפרסום שבנידון.
הריני מבקש בזאת קבלת החלטה על תלונה זאת בחתימתו כדין של הנציב אורי שוהם. הראיות מצביעות על הקמת שני מסלולים מקבילים לטיפול בתלונות במשרד הנציבות: 
מסלול א’ - המסלול החוקי: התלונות נענות בהחלטות בחתימת הנציב כדין, והעתקיהן נשלחים לשר המשפטים כדין. 
מסלול ב’- המסלול המפוברק: התלונות נענות בהחלטות מפוברקות, בחתימת אחרים, שלא כדין, והעתקיהן אינם נשלחים לשר המשפטים, שלא כדין.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
‪Human Rights Alert NGO 
העתקים: תפוצה רחבה‬‬
‬‬____
תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים, תשס"ד-2003, תוספת, (תקנה 3(א))
תלונה 
I. פרטי המתלונן 
שם משפחה: צרניק
שם פרטי: יוסף    
מס' זהות:
כתובת:    
מען להמצאת מסמכים: ת"ד 33407, ת"א     
מס' טלפון בעבודה: אין    
מס' טלפון בבית:   אין    
מס' טלפון נייד: אין   
מס' פקס:  077-3179186    
דוא"ל: joseph.zernik@hra-   
II. פרטי השופט הנילון
שם פרטי ומשפחה: מאיה אב-גנים 
בתי משפט: שלום י-ם 
III. פרטים כלליים 
1. מס' התיקים
                אין מס' תיק
2. האם המתלונן היה מיוצג? בלתי מיוצג
המתלונן אינו צד בתיק – במעמד צד אחד
3. האם הדיון בתיק הסתיים?
כן 
4. האם הגיש המתלונן בעבר תלונה בקשר לאירוע נושא תלונה זו?
              לא
IV. פרטי האירוע
הקשר של המתלונן לאירוע
חוק נציב תלונות הציבור על השופטים (2002), סעיף 14 אומר:
א) רשאי להגיש תלונה לנציב כל אדם הרואה עצמו נפגע בשל התנהגותו של שופט במסגרת מילוי תפקידו כשופט, לרבות בדרך ניהול משפט על ידיו…
המתלונן רואה את עצמו נפגע מהתנהלותה של השופטת מאיה אב-גנים בעניין שלהלן.  
‬‬המתלונן כותב באופן קבוע לכלי התקשורת בחו"ל, [1] ובכוונתו להגיש בשבוע הקרוב מאמר בעניין הפרשה שבנידון.  לפיכך, פרסום צווי איסור פרסום, שתקפותם נחזית כמפוקפקת,  פוגע בזכויות יסוד של המתלונן, שהן חופש הביטוי, חופש העיתונות, והזכות להליך ראוי.
בנוסף, במסגרת עבודתו ב- Human Rights Alert NGO, המתלונן מתמחה בתיעוד פברוקים/ שיבושים/זיופים של כתבי בית דין והליכי משפט בישראל. דו"ח ה-NGO לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל ע"י מועצת זכויות האדם של האו"ם  נכלל בדו"ח הסופי של המועצה בכפוף לבדיקת הצוות המקצועי, בצירוף ההערה:
24. Human Rights Alert NGO מדגיש את ההתדרדרות החמורה בישרת רשויות החוק והמשפט…  הוא מאשר [כך-יצ] שיש לראות את תקפותו וישרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במקרה הטוב.
לפיכך, יש למתלונן עניין מיוחד בתיעוד הליך בירור התלונה דנן ע"י נציב תלונות הציבור על השופטים ותוצאות הליך זה.
האירוע
ביום 14 למרץ, 2020, תוארו בתקשורת מעשי טרור נגד פלסטינים, שבוצעו על פי החשד  ע"י מתנחלים יהודיים "מאזור יצהר", שהיו במשמורת צה"ל. ‘גורם ביטחוני אמר: "טרור נגד לוחמי מג"ב ביצהר, טרור נגד בני מיעוטים חפים מפשע הלילה במצוקי דרגות...”’ [2]
ביום 16 למרץ, 2020, התפרסם בתקשורת מסמך, שהוצג כ"צו איסור פרסום" בפרשה זאת, שניתן ע"י שופטת בית המשפט השלם י-ם – מאיה אב-גנים (מצורף).
מסמך זה נחזה כמסמך שתקפותו וישרתו מפוקפקות: החלטה שיפוטית כביכול, שלא הונפקה  כמסמך של בית המשפט, שאין עליה מספר תיק, ואין עליה אישור מזכירותי.
מצב עניינים זה מזכיר כמובן החלטות קודמות של נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר ריבלין בעניין הליכים למתן צווי מעצר, חיפוש ותפיסה בבית המשפט השלום ת”א:
* החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים (316/18/שלום תל-אביב) מיום 11 ליולי 2018, מצאה שהשופט עלאא מסארווה הוציא צווי חיפוש לקויים. [3]
* החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים (341/17/שלום תל-אביב) מיום 28 לאוגוסט 2017, מצאה "תקלה מערכתית, שהתגלתה בטיפול בית המשפט במתן צווי חיפוש ומעצר…", ושכללה ניהול הליכים ללא תיקים בבית המשפט וללא כל רישום מזכירותי. [4]
תאריך: 19 לאפריל, 2020 
חתימת המתלונן: _________________
דר’ יוסף צרניק
קישורים
[1] Joseph Zernik – author’s page | OpEdNews.com https://www.opednews.com/author/author81971.html
[2] חשד: נערי גבעות שסירבו לבידוד בירושלים הכו ערבייה-ישראלית והציתו כלי רכב https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5714245,00.html 
[3] צווים לקויים של השופט עלאא מסארווה (316/881שלום ת"א)|‫‪News1‬‬ ‫‬ ‫‪http://www.news1.co.il/Archive/001-D-404284-00.html‬‬ 
[4] ‫תמצית החלטה 341/17/שלום ת"א – על תקלה מערכתית שהתגלתה בטיפול בית המשפט במתן צווי מעצר וחיפוש
ליקויים מתמשכים בצווי חיפוש בת"א (‬ ‫תמצית‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬שלום‬ ‫‪341/17‬‬ ‫) | News1 ‫‪News1‬‬ ‫|‬ ‫החלטה(‬ ‫תמצית‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬שלום‬ ‫‪341/17‬‬ ‫)‬ ‫תיק‬ ‫בת"א‬ ‫בשלום‬ ‫חיפוש‬ ‫בצווי‬ ‫מתמשכים‬ ‫ליקויים‬ ‫‪http://www.news1.co.il/Archive/001-D-394643-00.html‬‬
No comments:

Post a Comment