Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Sunday, January 5, 2020

2020-01-05 הפלא ופלא! מגיע לנו הקרדיט על ביעור חלק ממורשת אהרן ברק - הסרת "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"

הפלא ופלא! מגיע לנו הקרדיט על ביעור חלק ממורשת אהרן ברק - הסרת "כפוף לשינויי עריכה ונוסח" 
תניית הפטור על החלטות בית המשפט העליון -"כפוף לשינויי עריכה ונוסח" - הפכה לבדיחה בינלאומית. תשובה על בקשת חופש המידע, שקיבלנו היום, כוללת מכתב מלפני שנה וחצי, המודה לנו על "הסבת תשומת הלב לסוגיה זאת" ומודיע לנו על ההחלטה להסיר את תניית הפטור. תידרשנה פעולות נרחבות נוספות לביעור תרבות "הטיוטות" שהשתרשה בקרב השופטים בישראל. פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך היא המקרה המייצג אותה בצורה החמורה והמתועבת ביותר.
קראו את הפוסט השלם: https://human-rights-alert.blogspot.com/2020/01/2020-01-05.html 
הסבר לשאינם משפטנים (זכה להיכנס גם ל"חדרי חרדים"): 
הרמב"ם, המטרוניתא, אהרן ברק וכת הממזרים
החלטות ופסקי דין כולם "כפוף לשינויי עריכה ונוסח", בלתי חתומים, ללא המצאה כדין - "ירידת הפורמליזם ועליית הערכים"! ואולי רק כת הממזרים???

קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/08/2017-08-18.html\
   
 
תל-אביב, 05 לינואר - הנהלת בתי המשפט ענתה היום, באיחור ניכר, מחוץ למועדים הקבועים בחוק, ורק לאחר התראות חוזרות על כוונתנו לנקוט בצעדים משפטיים, על בקשת חופש המידע בנוגע לכשלים החמורים באותנטיקציה של כתבי ההחלטות בבית המשפט העליון...
בקשת חופש המידע הייתה חלק מפעולות מתמשכות של Human Rights Alert NGO, שהביאו להערות של מועצת זכויות האדם של האו"ם אודות בתי המשפט ומערכת החוק והמשפט בישראל בדו"חות התקופתיים על ישראל בשנים 2013 ו-2018 (תמונות לעיל).
התשובה שקיבלנו היום מהנהלת בתי המשפט - חלקית, מוזרה ומטעה (אפרסם עוד בהמשך). יחד עם זאת התשובה מפתיעה, בפרט ביחס לתניית הפטור - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח" - על החלטות בית המשפט העליון.
תניית פטור זאת הופיעה מיד לאחר יום מותו של המזכיר הראשי שמריהו כהן ז"ל במרץ 2002, במקביל להסרת האותנטיקציה  -  "העתק מתאים למקור, שמריהו כהן, מזכיר ראשי".  בד בבד החל פברוק נרחב של החלטות בית המשפט העליון, והחלה גם פריחתה של תרבות "הטיוטות" בקרב השופטים.

 כעת מתברר, שתניית הפטור הוסרה באמצע שנת 2018 בעקבות פנייה שלנו לאסתר חיות.
לתשובה על בקשת חופש המידע היום צורף מכתב מיום 06 ליוני, 2018, (!) מאת עו"ד יונתן ציון מוזס "העוזר המשפטי לנשיאת בית המשפט העליון" אסתר חיות (מניסיוני בארץ ובארה"ב - עוזר משפטי לבית המשפט הוא אדם שסמכותו, ישרתו ותקפות מסמכיו מפוקפקות במקרה הטוב), המופנה אלי. המכתב בלתי חתום. לא הייתי מודע לקיומו של מכתב זה עד היום.  
מכתב זה אומר בין השאר:
אשר לסוגיית ההערה הרשומה בתבנית החלטות ופסקי דינו של בית המשפט העליון, הרי שניתן להניח כי זו נועדה על מנת ליידע את הקורא כי ייתכן שקיימות טעויות סופר בנוסח המפורסם באינטרנט, בשים לב שמדובר בעותק מההחלטה המקוריתכך או כך, לאחר בחינה נוספת של הסוגיה דומה כי כיום אין צורך בהערה זאת, ועל כן בכוונתנו להסירה מהחלטת חדשות בזמן הקרוב. נבקש להודות לך על הסבת תשומת הלב לסוגיה זאת.


המכתב רצוף באמירות מטעות ומפוקפקות (אפרסם את המכתב במלואו בהמשך) וכך גם תשובת חופש המידע שאליה צורף. יחד עם זאת, ברור מתוך המכתב, שמגיע לנו הקרדיט על הסרת "כפוף לשינויי עריכה ונוסח" מהחלטות בית המשפט העליון (שאכן התבצעה זמן קצר לאחר תאריך המכתב הנ"ל). 
יש לראות בכך הישג לא מבוטל, שכן תניית הפטור המתחכמת הזאת, שהפכה לבדיחה בינלאומית, היא פרי מוחם של אהרן  ברק ובועז אוקון -- "אבי המהפכה החוקתית" ובן טיפוחיו...
למותר לציין שהאותנטיקציה של כתבי בית דין היא עניין חוקתי מהמעלה הראשונה (מופיע בחוקה של ארה"ב כבר בסעיף IV).  ללא אותנטיקציה ברורה וחד משמעית של כתבי בית דין, שלטון החוק מאבד את משמעותו. אולם "אבי המהפכה החוקתית" של מדינת ישראל דגל דווקא בכתבים משובשים ומפוברקים  בבית המשפט העליון...
 

לא למותר לציין (כמאמר המשפטנים), שהשופטת ורדה אלשייך מצטטת את תניית הפטור - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח" על החלטות בית המשפט העליון - כטיעון להגנתה בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים". זאת -  על פי החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג (שופט בית המשפט העליון בדימוס) [88/12/מחוזי ת"א].
ומה עונה לה גולדברג בגוף ההחלטה? "נתלתה באילן גבוה".
יחד עם זאת  - תידרשנה עוד פעולות נרחבות לביעור תרבות "הטיוטות" שהשתרשה בקרב השופטים בישראל.

---
■ משמרת מחאה: דורשים חקירת אמת ומיצוי הדין עם השופטים בפרשת הנייד של נוה ■
מתי: יום שלישי, 07 לינואר, 2020, בשעה 11:00
איפה: בכניסה לבית המשפט המחוזי, ויצמן 1, תל-אביב

Image may contain: 3 people, textלמרות צווי איסור הפרסום, ידוע מתוך הדלפות מחומרי הניידים של יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נוה, שקיימים חשדות של עסקאות שוחד ביחס ל"שופט הרם א'" ול"שופט הבכיר ב'", ואולי גם שופטים אחרים, בקשר לקידומם בוועדה למינוי שופטים.
יש להשעות מיד את השופטים החשודים, או להוציאם לחופשה עד לבירור הפרשה!
אסור לתת למצב להימשך, בו מקרים של שופטים שעברו עבירות חמורות על החוק נסגרים במחשכים. השקיפות חיונית לשיקום אמון הציבור במערכת המשפט!
גידי וייץ כתב השבוע:
"חברה נורמלית לא יכולה להרשות לעצמה שהבכירים הספורים האלה ימשיכו, בחסות אפלת צו איסור הפרסום, לשלוח אנשים לכלא ולהכריע סכסוכים וגורלות… לחשוף את כל הפרטים לאור השמש!”
רובי ריבלין אמר בטקס השבעת השופטים במרץ 2018:
"אנו חיים בעת שפוט השופטים. הציבור שופט את השופטים… הציבור זכאי לדרוש שקיפות, הוגנות והליך נקי. בלעדי אמון הציבור אין לבית המשפט זכות קיום.”
שופטים לא מעל לחוק!
אין חסינות לעבריינות של שופטים במילוי תפקידם! יש לחקור חקירת אמת ולמצות את הדין במקרים של שוחד, מרמה, הפרת אמונים של שופטים במילוי תפקידם.

קראו עוד: https://www.facebook.com/events/2499142713694433/

No comments:

Post a Comment