Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Friday, August 30, 2019

2019-08-30 פייסבוק, אני והתימניה בשביס...

Image
Image
פיד, נואשתי - מבקש עזרה! או - התימניה בשביס ואני מול פייסבוק ישראל: כבר יותר מחודש אני חסום בפייסבוק. לא על משהו שכתבתי (אני כידוע מהמעודנים האירופאים). הם טוענים שהם לא יכולים לוודא את זהותי, אחרי כ-10 שנים שאני מנהל שם דף אישי, וכשנה שאני מנהל בפייסבוק גם דף עמותה. 
מה ביקשו ולא נתתי להם? העתק ת"ז, דרכון, רישיון נהיגה, חשבון בנק (!), תמונות של עצמי עם קודים סודיים שהם שלחו לי... 
אתמול, התימניה בשביס שכנעה אותי שנלך למשרדי פייסבוק ברוטשילד, והיא תדבר ששבילי, כי אני קיצוני וכו'... 
הלכנו, ביקשה לדבר עם מישהו מפייסבוק. הזקן בשולחן הקבלה גילה הבנה מדהימה, ביקש שנחכה, כי הוא יזמין מישהו מפייסבוק לבוא לדבר אתנו. 
הגיע בחור צעיר וחביב, גם הוא גילה הבנה מפתיעה. גם הקליט כל מלה שאמרנו וגם כתב סיכום. אבל כשניסיתי להבין מיהו ומהו, הוא טען שהוא בכלל לא עובד של פייסבוק, אין לו דבר עם פייסבוק, ולא יעשה דבר לפתור את הבעיה... הוא כנראה עובד של חברת אבטחה שתפקידה להכשיל כאלה שרוצים לעשות לפייסבוק צרות... 

No comments:

Post a Comment