Human Rights Alert NGO

הארגון הלא ממשלתי עוסק בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. הארגון פעיל במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בתחומים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Monday, November 11, 2019

2019-11-11 אורי שוהם והחברה של ניר חפץ - פברוק על גבי פברוק...

 Joseph Zernik
 אורי שוהם והחברה של ניר חפץ - פברוק על גבי פברוק...

השופט אביים ברקאי מבית המשפט השלום ת"א הנפיק בשבוע שעבר בצוותא חדא עם המשטרה מסמך "צו איסור פרסום" מפוברק - ללא מספר תיק, ועל הצו אישור מפוברק. הצו נועד להגן על המשטרה והפרקליטות, ולמנוע את פרסום "תרגיל החקירה" המלוכלך על החברה של ניר חפץ. "תקלה מערכתית" דומה בבית המשפט השלום ת"א התפרסמה בשנה שעברה, כשהתברר שכל השופטים פברקו במשך שנים צווי חיפוש ותפיסה בצוותא חדא עם משטרת ת"א - ללא תיקים, ללא כל רישום מזכירותי... 
תלונה על הפברוק בצו איסור הפרסום של השופט אביים ברקאי ועל "התקלה המערכתית" בהליכי מתן צווי איסור פרסום בבתי המשפט הוגשה עוד בשבוע שעבר לנציב תלונות הציבור על השופטים אורי שוהם.  הנציבות לא טמנה את ידה בצלחת, והנפיקה בזריזות מסמך "החלטה" מפוברק בחתימת "ממונה בכיר אברהם וולף" - פקיד ממשלה חסר כל סמכות לעניין, שפותח באמירה חסרת שחר וחסרת בסיס בחוק, אם לא מרמה בעליל - "הנציב הסמיכני...".  תוכנה של "ההחלטה" המפוברקת של נציבות תלונות הציבור על השופטים חסר שחר גם הוא...
בינתיים, המידע האסור בפרסום התפרסם במלואו ע"י שר המשפטים אמיר אוחנה ואחרים.  
"בקשה לעיון מחדש" הוגשה היום לנציב תלונות הציבור על השופטים אורי שוהם. הבקשה לעיון מחדש מבקשת החלטה עניינית בחתימת ידו של אורי שוהם כדין...
אז מה נותר לנו בסופו של יום מצו איסור הפרסום?  הפברוקים של השופטים...  
אלמלא היה מדובר במערכת המשפט, חוסר הישרה והפברוקים הילדותיים של השופטים היו פשוט מגוחכים.  הניסיונות הכושלים להגן על אמון הציבור במערכת המשפט כמו גם היחצ"ן של אסתר חיות לא ישנו דבר כל עוד התנהלותם של השופטים שערורייתית! 
---
התלונה לנציב תלונות הציבור על השופטים הוגשה ע"י עמותת Human Rights Alert NGO.  העמותה עוסקת בניטור מערכת החוק והמשפט, ובפרט מערכות המידע של מערכת החוק והמשפט.  דו"ח העמותה לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל ע"י מועצת זכויות  האדם של האו"ם נכלל בדו"ח הסופי של המועצה לשנת 2018 עם ההערה: "24. Human Rights Alert NGO מדגיש את ההתדרדרות החמורה ביושרת רשויות החוק והמשפט כתוצאה מהטמעת מערכות מחשוב ממשלתיות. הוא מאשר שיש לראות את תקפותו ויושרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במקרה הטוב."
קראו בבלוג: https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/11/2019-11-11.html  
תמונות.  נציב תלונות הציבור על השופטים אורי שוהם, ניר חפץ, שופט שלום ת"א אביים ברקאי

תמונה. צו איסור פרסום מפוברק של השופט אביים ברקאי מיום 04 לנובמבר, 2019 - ללא מספר תיק, ועליו חותמת אישור מפוברקת, בלתי חתומה
תמונה. מסמך "החלטה" מפוברק בחתימת "הנציב הסמיכני" "ממונה בכיר אברהם וולף" מנציבות תלונות הציבור על השופטים.  מסמך חסר תוקף וחסר שחר.
---
להלן הבקשה לעיון חוזר שהוגשה היום לנציב תלונות הציבור על השופטים

11 לנובמבר,2019
נציב תלונות הציבור על השופטים אורי שוהם
משרד המשפטים
בדוא”ל:  Shoftim@ 
הנידון: תלונה 19/800/שלום ת"א בעניין צא"פ ללא מספר תיק, אישור משובש – בקשה לעיון מחדש
לכבוד נציב תלונות הציבור על השופטים אורי שוהם,
הרינו מגישים בזאת את הבקשה לעיון מחדש בתלונה שבנידון. מצורף מסמך ממשרדך, שתאריכו 10 לנובמבר, 2019, ושכותרתו "החלטה" בעניין ההחלטה שבנידון.
להלן טעמי הבקשה לעיון מחדש:
א) מסמך ה"החלטה" כביכול אינו חתום ע"י הנציב ולכן אין ניתן לקבלו כמסמך תקין ותקף. ה"החלטה" כביכול חתומה ע"י עו"ד וולף "ממונה בכיר" – אדם חסר סמכות בדין לחתימה זאת. 
ב) מסמך ה"החלטה" כביכול פותח - "נציב תלונות הציבור על השופטים הסמיכני"... בקשת חופש המידע למשרד המשפטים, לאחר "החלטה" כביכול קודמת מסוג זה, העלתה שאין כל מסמך "הסמכה" של הנציב לוולף לחתום על מסמכי "החלטה" של הנציב. יתרה מכך, אין כל סמכות לשופט או אדם בתפקיד מעין שיפוטי להאציל לאחר את סמכותו לחתום על מסמכי החלטה. 
ג) מסמך ה"החלטה" כביכול ממשיך - "המתלונן לא פירט בתלונה מה הקשר שלו לצו". התלונה אומרת בפירוש: "המלין רואה את עצמו נפגע בשל התנהלות השופט אביים ברקאי והחשש לתקלה מערכתית שבנידון, שכן לעניינים אלה חשיבות מן המעלה הראשונה לזכויות היסוד של כלל האנשים במדינה." צא"פ חל על כל תושבי המדינה ומגביל את חופש הביטוי וחופש העיתונות.
ד) מסמך ה"החלטה" גם אומר - "התלונה על פי מהותה מופנית כלפי תוכן ההחלטה שניתנה... הנציב אינו משמש כערכאת ערעורים"...  התלונה אינה מופנית כלל לתוכן מסמך צו איסור הפרסום עצמו. התלונה מופנית לשיבושים חמורים בהליך ובהנפקת מסמך הצו: הנפקת צא"פ, שהוא מסמך החלטה שיפוטית, ללא מספר תיק בית המשפט, הטבעת חותמת אישור מפוברקת, שלשונה משובשת וחסרת משמעות לעניין - "העתקה נכונה" – במקום הלשון הקבועה בחיקוק - "העתק מתאים למקור".  כמו כן – הטבעת חותמת אישור ללא חתימת המאשר, שמו וסמכותו. בנוסף – התלונה מופנית כלפי חשש לתקלה מערכתית מאותו סוג בהליכי מתן צווי איסור פרסום בבתי משפט אחרים ג"כ.  יתרה מזאת – לא היה כל עניין לערער על צו איסור הפרסום – שכן המידע כבר התפרסם למרות הצו...
מכל הטעמים הנ"ל, ולמען חיזוק אמון הציבור במערכת המשפט, מן הראוי שהנציב יעיין מחדש בתלונה וינפיק החלטה עשויה כדין, בחתימת ידו.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם אל"מ (ע"ר)


No comments:

Post a Comment