.

ערנות לזכויות האדם - אל"מ (ע"ר)
העמותה עוסקת בניטור זכויות האדם בישראל, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו - בפרט מערכת המשפט ואכיפת החוק. העמותה עוסקת במיוחד בחקר תקינותן וישרתן של מערכות מידע ממשלתיות. עיקר פעולתה של העמותה בגילוי, ארכיונאות והפצת מסמכים, דוחות, מאמרים, פרסומים בתקשורת, הופעות בכנסים בנושאים אלה, וכן - בפעולות משפטיות הנדרשות.

Tuesday, March 12, 2019

2019-03-12 Do Supreme Court justices fabricate elections outcomes? Are elections outcomes merely "drafts", "subject to editing"?

Do Supreme Court justices fabricate elections outcomes? Are elections outcomes merely "drafts", "subject to editing"?
Following a year of delays and evasion, the Central Election Committee has finally admitted this week that it does not maintain signed protocols for its meetings, headed by the Chairs - Justices of the Supreme Court.  For sub-committees - e.g., the Tender Committee and the Exemptions Committee - lawful, signed protocols are maintained. However, there are no protocols for the Presidency and Plenary Meetings.
Nothing new about it... Justices of the Supreme Court have apparently adopted in the Central Election Committee their pattern of conduct in the Supreme Court itself.  There are no signed protocols for any of the Supreme Court hearings, in patent violation of the law. Additionally, all Supreme Court decisions and judgments since 2002 bear a disclaimer: "subject to editing and phrasing changes".  Such circumstances are deemed by international legal scholars "serious deterioration in integrity of law and justice agencies", where "validity and integrity and of any legal and judicial records of Israel should be deemed dubious at best."  
As determined by Ombudsman of the Judiciary in the Judge Varda Alshech "fabricated protocols affair" - an unsigned protocol is merely an invalid "draft", and the maintenance of unsigned protocols is the conduct underlying the "fabrications".
Following this weeks FOIA responses, an additional FOIA request was filed last night with the Central Election Committee. The request was designated 03-2019, and it seeks copies of authentic Committee records, signed by the respective Chairs of the Committee, certifying the outcomes of the 2013 and 2014 general elections.
Read more: https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/03/2019-03-12-do-supreme-court-justices.html
  
Figures. Chairs of the Central Election Committee: 2013 election - Justice Elyakim Rubinstein; 2015 election - Justice Salim Joubran; 2019 election - Justice Hanan Melcer.  Do Supreme Court justices fabricate also the general elections outcomes?
---

Figure.  Signature box on a page of a Polling Station Protocol, shows that three (3) signatures are required: Chair of the Polling Station Committee, Deputy Chair of the Polling Station Committee, and a Member of the Committee.
■ ■ ■
Tel-Aviv, March 12 - last night a new FOIA request was filed with the Central Election Committee - requesting a copy of an authentic document, signed by then Chair of the Committee (Supreme Court justice), which certifies the outcomes of the 2013 and 2015 general elections (see copy of the FOIA request below).
This morning, the Committee confirmed receipt of the FOIA request, which was designated 03-2019.
Circumstances, where there is no formal certification of the general election outcome by the Chair of the General Election Committee may sound incredible or impossible. Absent such authentic record, which certifies the outcome of the general election, there is serious concern that the regime of the State of Israel in recent years lacks legal foundation: composition of the Knesset, Knesset decisions and legislative actions, appointment of the ruling government, judicial appointments, appointments of IDF Chief of Staff, Shin-Bet and Mossad Heads...
Regardless of such extreme implications, there is a reasonable concern of such conduct in the Central Election Committee.  A series of FOIA requests over the past 2 years, as well as a series of State Ombudsman's reports since 2007, [1]  document unreasonable conduct of the Committee in various areas, particularly in matters related to development, implementation and operation of "Democracy" -  IT system of the Committee, which is used for polling data processing... [2]
In FOIA responses, which have been received this week, following a year of delays and evasion, the Committee finally admitted that there are no signed protocols of the Committee meetings, which are headed by the Chairs - justices of the Supreme Court.  In contrast, for sub-committees - e.g., the Tender Committee and the Exemptions Committee - there are lawfully signed protocols.  Howver, for the Presidency and Plenary Meetings - which are headed by the Chairs - there are no signed protocols. [3]
Circumstances where justices of the Supreme Court routinely refuse to maintain valid legal and judicial records, and insist on maintaining invalid records, is not unheard of.  The justices continue to violate the law by refusing the maintain signed hearing protocols in the Supreme Court itself.  The justices continue such conduct even following a petition in the Supreme Court itself, where in a 2008 Judgement, the Supreme Court agreed to start maintaining signed, valid protocols.  Also in 2008, the Knesset passed a special amendment to the Courts Act, which explicitly prescribed that the Supreme Court maintain valid, signed protocols. [3]
The Judge Varda Alshech "fabricated protocols affair" was also based on the maintenance of unsigned protocols.  In that affair, Ombudsman of the Judiciary Justice (ret) Eliezer Goldberg and Judge Varda Alshech were in agreement: The fabricated protocols were unsigned, and therefore were merely invalid "drafts"... (Decision 88/12/Tel-Aviv District)
Moreover, the Ombudsman's decision cites Judge Varda Alshech, who argues in her defense that justices of the Supreme Court engage in similar conduct... The Ombudsman responds: "She is referring to a higher authority..."
In November 2018 this writer was invited to a colloquium of European law professors in the Goettingen University Law School.  The subject of the colloquium was "Cyber and Law", and the invitation was for in depth discussion of Human Rights Alert -NGO submission, which was incorporated into the UN Human Rights Council 2018 periodic report on Israel with the following note:

24. HRA-NGO highlighted the serious deterioration in integrity of law and justice agencies as a consequence of the implementation of e-government systems. It affirmed that the validity and integrity of any legal and judicial records of Israel should be deemed dubious at best.
■ Is it possible that outcomes of the recent general elections are "fabrications"? Merely "drafts"? "subject to editing and phrasing changes"?
■ note: Is it possible that justices of the Supreme Court undermine procedures and institutions of the democratic regime?
■ note: Conduct of justices of the Supreme Court as Chairs of the Central Election Committee fails to strengthen public trust in the general election process. Au contraire...
LINKS
[1] 2007-02-16 הכנסת מוחקת את הכתם של ועדת הבחירות
יו"ר הכנסת החליטה לפנות ממשכן הכנסת את ועדת הבחירות שיושבת בו שנים בעקבות דו"ח חמור של מבקר המדינה על התנהלות הוועדה. לא עזרו לראשי הוועדה מאמצי השדלנות לבטל את הגירושין. בסתר לבם הם ידעו כי במו ידיהם גרמו למשבר הזה
[2] 2019-03-08 מחשוב ועדת הבחירות המרכזית ושופטי בית המשפט העליון - אי כשירות, זילות החוק ו/או מרמה
[3] 2019-03-10 מחשוב ועדת הבחירות : שופטי בית המשפט העליון- היו"רים - פברקו פרוטוקולים, ומה עם "האלגוריתם" הסודי ל"העמסת המעטפות הכפולות"?

FOIA request 03-2019, filed last night

March 11, 2019

Attorney Elad Naveh, FOIA Officer
Central Election Committee
Jerusalem
By email: hofeshmeida , eladn
By fax: ‫‪02-5669855
RE: FOIA request certification of the outcome of the general election 2013, 2015
Dear Attorney Naveh :
Please accept instant Freedom of Information Request. Please confirm receipt by return email, including a duly designated FOIA request number.
I. Requester
Name: Joseph Zernik, Human Rights Alert – NGO (AR 80654598)
ID: 
Address: PO Box 33407, Tel Aviv, Israel
Fax: 077-3179186
II. Requested Information
Responses to previous FOIA requests, pertaining to protocols of the Central Election Committee, showed that there were no duly signed protocols of the Presidency and Plenary Meetings, meetings in which the Chairs – justices of the Supreme Court – participated.
Following up on the information outlined above, instant request is for copies of authentic records of the Central Election Committee as follows:
1. A copy of any authentic record, signed by then Chair of the Central Election Committee, which certifies the outcome of the election for the 20th Knesset, which took place on Tuesday, March 17, 2015.
2. A copy of any authentic record, signed by then Chair of the Central Election Committee, which certifies the outcome of the election for the 19th Knesset, which took place on Tuesday, January 22, 2013.
III. Payment:
Post Office receipt of fee payment is attached, Ref: 54894161-6.
Truly,


_______________
Joseph Zernik, PhD

Human Rights Alert – NGO (AR 80654598)

2019-03-10 Computerization of the Central Election Committee: Supreme Court justices - the chairs - fabricated protocols for years, and what about the secret "algorithm" for "loading the double envelopes"?

2019-03-10 Computerization of the Central Election Committee: Supreme Court justices - the chairs - fabricated protocols for years, and what about the secret "algorithm" for "loading the double envelopes"?
Following evasions that lasted over a year, today final responses have been received for two FOIA requests (10-2018, 01-2018), which make it finally clear: For years, the Central Election Committee failed to maintain lawfully signed protocols of the meetings headed by Chairpersons of the Committee, justices of the Supreme Court - the Presidency and Plenary Meetings.  For such meetings only unsigned "drafts" exist.  In contrast, for sub-committees, such as the Tender Committee, where justices of the Supreme Court do not participate, lawfully signed protocols do exist...
We must demand prior to election day clean and transparent response by the Committee on FOIA request 02-2019, pertaining to the name of the statistician, who will calculate the "loading of the double envelopes", and the secret "algorithm", which will be used for such calculation...
There is no excuse for conduct of the Committee over the past couple of years, relative to FOIA requests.  Lack of transparency and false and misleading FOIA responses undermine public trust in the Committee. Conduct of the Supreme Court justices as Chairs of the Committee fails to strengthen public trust, au contraire...
Read more: https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/03/2019-03-10-computerization-of-central.html


   
Figures.  Committee CEO - Attorney Orly Adas: November 01, 2015 "Draft" Plenary Meeting protocol shows that the State Ombudsman's report on conduct of the Committee in the 2015 election in general, and computerization of the Committee in particular, included harsh criticism of Attorney Adas's performance.  Committee Chair - Justice Hanan Melcer: Conduct of the Committee under his tenure, at least relative to FOIA responses has been scandalous.  Only after threats of legal action against Justice Melcer one may get true FOIA responses.  Head of the IT Department - mystery man Lazar Dudovich: Mr Dudovich was responsible for development, implementation and operation of the Committee's IT systems in a manner lacking integrity and transparency.
▪ ▪ 

To be translated

▪ ▪ ▪ 
תל-אביב, 10 למרץ - במשך יותר משנה נמשכים המאמצים לקבל פרוטוקולים של ועדות הנשיאות והמליאה של ועדת הבחירות המרכזית כחלק מניטור פיתוחן והפעלתן של מערכות המידע של הוועדה. ישיבות הנשיאות והמליאה מתנהלות על ידי  יושבי ראש הוועדה - שופטי בית המשפט העליון. מידע שהתקבל היום מהוועדה מבהיר סופית שבמשך שנים הוועדה לא ניהלה פרוטוקולים חתומים כדין של ישיבות קריטיות אלה:

1) בקשת חופש המידע 01-2019 - אין פרוטוקול חתום לישיבת הנשיאות מיום 01 לנובמבר 2015, בעניין הדו"ח החמור של מבקר המדינה על היערכות הוועדה לבחירות בשנת 2015
היום התקבלה מוועדת הבחירות המרכזית "טיוטה" של תשובה סופית על בקשת חופש המידע 01-2019. בקשה זאת ביקשה פרוטוקול חתום של ישיבת הנשיאות, תחת היו"ר אז אסתר חיות, מיום 01 לנובמבר, 2015. התשובה, שהתקבלה לעת עתה בדוא"ל בלבד, מבהירה סופית, שאין לוועדה פרוטוקול חתום של ישיבת הנשיאות:

...אין בידי ועדת הבחירות פרוטוקול חתום....


Figure.  March 10, 2019 email response by FOIA Officer Attorney Elad Naveh. The response arrived less than 24 hours after the latest threat of legal action against Justice Hanan Melcer for failing to comply with the Freedom of Information Act:
RE: FOIA request (01-2019) - Nov 01, 2015 Presidency Meeting ProtocolDear Dr Zernik,
Following up on your FOIA request, referenced above, our February 28, 2019 response, our mailing of the information on March 08, 2019, and your March 08, 2019 inquiry, I herein inform you:
The record, which was forwarded to you is the only formal record of the respective Presidency Meeting.  Beyond it, the Committee has no signed protocol.
Truly,
Attorney Elad Naveh
FOIA Officer 

על פי מידע קודם, הישיבה מיום 01 לנובמבר, 2015, היא ישיבת המליאה או ישיבת נשיאות היחידה בה דנו בדו"ח החמור של מבקר המדינה על היערכות הוועדה לבחירות בשנת 2015 בכלל, ועל מחשוב הוועדה בפרט.
מתוך ה"טיוטה" הבלתי חתומה של פרוטוקול אותה ישיבה ניתן להסיק שדו"ח מבקר המדינה על היערכות הוועדה לבחירות 2015 כלל גם ביקורת אישית נוקבת על התנהלותה של מנכ"לית הוועדה, עו"ד אורלי עדס. אולם חלקים אלה לא מצאו את דרכם לדו"ח הפומבי הסופי...
וועדת הבחירות המרכזית –  "טיוטה" של פרוטוקול ישיבת נשיאות הוועדה מיום 01 לנובמבר, 2015, בעניין דו"ח מבקר המדינה על היערכות הוועדה לבחירות 2015 בכלל, ומחשוב הוועדה בפרט
https://www.scribd.com/document/401409143/ 
https://drive.google.com/open?id=1g79XLCMxJzY4HUjV1ikAAd5i_oa1nBq-  
2) בקשת חופש המידע 10-2018 - אין פרוטוקולים חתומים לישיבות הנשיאות והמליאה בין יום הבחירות 2013 לבין יום הבחירות 2015
היום התקבלה מוועדת הבחירות המרכזית גם תשובה סופית על בקשת חופש המידע 01-2019. בקשה זאת ביקשה את דפי סדר היום מתוך הפרוטוקולים של ישיבות  הנשיאות וישיבות המליאה של הוועדה, מיום הבחירות 2013 ועד יום הבחירות 2015. ישיבות אלה התנהלו על ידי היו"ר, שופט בית המשפט העליון סלים ג'ובראן. תשובה זאת אומרת בחלקה:
...אין לוועדת הבחירות פרוטוקולים חתומים כמצוין בבקשה...

Response on FOIA request 02-2019 - the "algorithm" and "loading of the double envelopes" - is expected before the end of the month
We must demand integrity and transparency in the response on the February 24, 2019 FOIA 02-2019 - prior to election day.  The request sought the name of the statistician, who will calculate the "loading of the double envelopes" and the secret "algorithm", which will be used in such calculation...
FOIA request 02-2019 in part says:
Response to previous FOIA request, pertaining to “Democracy” IT system, included the document - ‘”Democracy” system – computerization of the Central Election Committee’. The figure above is an excerpt from such document, which addresses the handling of “double envelopes” [ballots of soldiers, members of diplomatic delegations abroad, etc].
Following up on the information provided in the document in the figure, instant request seeks the following information and/or documents, pertaining to the “double envelopes”: 
1. Paragraph 5. says: “The vendor is responsible for performing the computation...” The requested information is: The name of the Vendor, which is responsible for performing the actions, which are described in the document, relative to the “double envelopes” in the 2019 general election. 
2. Paragraph 5. says: “The vendor is responsible for performing the computation, through an authorized statistician”. The requested documents are: 
a) A copy of any authentic record, which was submitted to the Central Election Committee by the Vendor, identified in 1., above, which identifies the “authorized statistician”, through whom the computation of the “double envelopes” will be performed in the 2019 general election. 
b) A copy of and any authentic document, which records the statistician’s authorization. 
3. The “Clarification” says: “the loading algorithm shall be submitted [by the vendor - jz] for certification by the Committee prior to its implementation”. The requested documents are: 
a) A copy of the authentic document, signed by a person, authorized by the Vendor, identified in 1., above, where the algorithm, which would be used for computation of the “double envelopes” in the 2019 general elections, was submitted for certification by the Committee. 
b) A copy of the authentic document, signed by the persons, authorized by the Committee, where the algorithm, which was submitted by the Vendor in 2. a), above, was lawfully certified by the Committee. 
4. A copy of any authentic document, signed by an authorized state employee, which records independent examination, including validation, and lawful certification by a state employee of the implementation by the Vendor, identified in 1., above, in “Democracy” IT system, of the algorithm, as certified in 3 b), above.

The secret "algorithm" and "loading of the double envelopes" - real risk of spreading "fake news" immediately following the closing of the polling stations in April 2019
to be fully translated


מתוך תשובות קודמות של הוועדה ניתן להסיק, שהפרסומים מטעם הוועדה ביחס לתוצאות הבחירות בשעות הראשונות שלאחר סגירת הקלפיות מבוססים על הערכות של תוצאות ההצבעה ב"מעטפות הכפולות" ולא על ספירה של ממש.  "המעטפות הכפולות" משמשות להצבעת החיילים, אנשי משלחות דיפלומטיות בחו"ל, וכו'.  על פי הערכות, הקולות ב"מעטפות הכפולות" שווים בין 5 ל-10 מנדטים:
  הערכת תוצאות ההצבעה ב"מעטפות הכפולות" מתבצעת על ידי סטטיסטיקאי, המועסק על ידי חברת קבלן, ולא על ידי עובד מדינה בוועדת הבחירות המרכזית.
  הערכת תוצאות ההצבעה ב"מעטפות הכפולות" מתבצעת על פי "אלגוריתם", שטיבו אינו ידוע לציבור עד עתה, ושאותו כתב אותו סטטיסטיקאי בלתי ידוע.
מיטב המומחים סבורים, שהסיכון החמור ביותר לישרת הבחירות הקרובות הוא בקשר לפרסום "פייק ניוז" והפצת ידיעות כוזבות במרחב הסייבר במהלך יום הבחירות וסביבו.  פרסום הערכות שגויות של ההצבעה ב"מעטפות הכפולות" כחלק מפרסום תוצאות הבחירות מיד בתום יום הבחירות, יכול להטות את התוצאות שיפורסמו במספר מנדטים.
פרסום ידיעות שגויות מסוג זה יכול לגרום להחלטות פזיזות של פוליטיקאים, במצב בו בחירות שתוארו על ידי רבים כ"גורליות", מנהלות בהפרש מנדטים זעום בין שתי המפלגות הגדולות.


Demanding integrity and transparency in FOIA responses
to be fully translated

דרישה לתשובות שקופות וישרות
אין ולא יכולה להיות סיבה ראויה להתנהלות הוועדה בעניין בקשות חופש המידע בשנתיים האחרונות. העדר שקיפות, ותשובות שקריות ומטעות על בקשות חופש המידע מערערים את אמון הציבור בוועדה.  התנהלות שופטי בית המשפט העליון כיושבי ראש הוועדה אינה מאששת את אמון הציבור - נהפוך הוא...

2019-03-12 האם שופטי העליון, יושבי ראש ועדת הבחירות, מפברקים את תוצאות הבחירות? האם תוצאות הבחירות הן "טיוטה" "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"?

האם שופטי העליון, יושבי ראש ועדת הבחירות, מפברקים את תוצאות הבחירות? האם תוצאות הבחירות הן "טיוטה" "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"?
לאחר שנה של השהיות והתחמקויות, ועדת הבחירות המרכזית הודתה לבסוף השבוע, שאין בכלל פרוטוקולים חתומים של ישיבות הוועדה המתנהלות על ידי יושבי הראש - שופטי בית המשפט העליון.  לישיבות ועדות המשנה - לדוגמה, ועדת המכרזים, ועדת פטורים - מנהלים פרוטוקולים חתומים. אולם לישיבות  הנשיאות ולישיבות המליאה אין בנמצא פרוטוקולים חתומים.  
אין בכך כל רבותא... שופטי בית המשפט העליון הנהיגו כנראה בוועדת הבחירות המרכזית את דגם הפעולה שלהם בבית המשפט העליון: אין פרוטוקולים חתומים לדיונים, בניגוד לחוק, וכל ההחלטות ופסקי הדין - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח".  המצב נחזה על ידי משפטנים בינלאומיים כ"התדרדרות חמורה בישרת רשויות החוק והמשפט בישראל", "מצב בו ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב"...
כפי שהבהיר נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך - פרוטוקול בלתי חתום הוא "טיוטה" בלבד, חסרת כל תוקף. ניהול פרוטוקולים בלתי חתומים הוא ההתנהלות שבבסיס ה"פברוקים".
לאור הגילויים האחרונים, הוגשה אמש בקשת חופש המידע נוספת לוועדת הבחירות המרכזית. הבקשה, שנרשמה כבקשה 03-2019 , היא לקבלת העתקים של מסמכים אמתיים (אותנטיים) של הוועדה, חתומים על ידי יושבי ראש הוועדה אז, המאשרים את תוצאות הבחירות משנת 2013 ואת תוצאות הבחירות משנת 2015...
   
תמונות. יושבי ראש וועדת הבחירות המרכזית: בחירות 2013 - אליקים רובינשטיין, בחירות 2015 - סלים ג'ובראן, בחירות 2019 - חנן מלצר.  האם שופטי בית המשפט העליון מפברקים גם את תוצאות הבחירות לכנסת?
תמונה. תיבת חתימות בדף מתוך פרוטוקול ועדת קלפי.  נדרשות שלוש חתימות: יו"ר ועדת הקלפי, סגן יו"ר ועדת הקלפי, וחבר ועדת הקלפי.  הייתכן שאין מסמך אמתי חתום מטעם ועדת הבחירות המרכזית, של תוצאות הבחירות לכנסת?


■ ■ ■
תל-אביב, 12 למרץ - אמש הוגשה לוועדת הבחירות המרכזית בקשת חופש המידע - לקבלת העתק של מסמך אמתי (אותנטי) חתום על ידי יו"ר הוועדה אז,  שופט בית המשפט העליון, המאשר את תוצאות הבחירות לכנסת בשנת 2013 ובשנת 2015 (העתק הבקשה להלן).  
הבוקר התקבל האישור, שהבקשה נרשמה כבקשת חופש המידע 03-2019.
מצב בו אין כל אישור רשמי של תוצאות הבחירות על ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית נשמע כבלתי אפשרי,  או בלתי מתקבל על הדעת.  שכן - בהעדר מסמך רשמי, אמתי (אותנטי) המאשר את תוצאות הבחירות, יש חשש שהמשטר בישראל בשנים האחרונות מתנהל ללא בסיס בחוק: הרכב הכנסת, החלטות הכנסת ופעולות החקיקה של הכנסת, מינוי הממשלה ושריה, מינויי שופטים, רמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד, וכו'...
יחד עם זאת, למרות ההשלכות הקיצוניות, יש מקום לחשש סביר להתנהלות מסוג זה בוועדת הבחירות המרכזית. אוסף בקשות חופש המידע מהשנתיים האחרונות וכן סדרת דוחות של מבקר המדינה על ועדת הבחירות המרכזית  מאז שנת 2007, [1] מתעדות שהתנהלות הוועדה אינה בגדר הסביר בתחומים רבים, בפרט בכל הנוגע למחשוב הוועדה, פיתוחה, הטמעתה והפעלתה של מערכת "דמוקרטיה" לחישוב תוצאות הבחירות לכנסת... [2]  
בתשובות חופש המידע שהתקבלו השבוע, לאחר שנה של השהיות והתחמקויות, ועדת הבחירות המרכזית הודתה לבסוף, שאין בכלל בנמצא פרוטוקולים חתומים של ישיבות הוועדה המתנהלות על ידי יושבי הראש - שופטי בית המשפט העליון.  בישיבות של ועדות המשנה - לדוגמה, ועדת המכרזים, ועדת פטורים - מנהלים פרוטוקולים חתומים. אולם לישיבות  הנשיאות ולישיבות המליאה - ישיבות המתנהלות ע"י יושבי הראש - אין פרוטוקולים חתומים. [3]
מצב בו שופטי בית המשפט העליון מסרבים בשגרה לנהל כתבים משפטיים וחוקיים תקפים, ומתעקשים על ניהול מסמכים חסרי תוקף אינו יוצא דופן כלל.  שופטי בית המשפט העליון ממשיכים להפר את החוק, ומסרבים לנהל פרוטוקולים חתומים בבית המשפט העליון. זאת - גם לאחר עתירה לבג"ץ, שבסופה ניתן פסק דין בשנת 2008, בו בית המשפט העליון הסכים כביכול לתקן את התנהלותו, ותיקון מיוחד לחוק בתי המשפט משנת 2008, שחייב את בית המשפט העליון במפורש לנהל פרוטוקולים כדין. [3]
צריך לזכור, שפרשת  "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך היתה מיוסדת גם היא על ניהול פרוטוקולים בלתי חתומים.  בסופו של דבר, נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג והשופטת המפברקת ורדה אלשייך היו בתמימות דעים: הפרוטוקולים המפוברקים לא היו חתומים, ולכן היו בגדר "טיוטות" בלבד, חסרות כל תוקף... (החלטה 88/12/מחוזי תל-אביב).
יתרה מזאת - בהחלטת הנציב בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" השופטת ורדה אלשייך טוענת להגנתה שהתנהלותה אינה שונה מהתנהלות שופטי בית המשפט העליון - גם הם מפברקים... 
ומה עונה לה הנציב בהחלטתו?  "נתלתה באילן גבוה"...
בנובמבר 2018 הוזמן כותב שורות אלה לקולוקוויום של פרופסורים למשפטים מרחבי אירופה בביה"ס למשפטים של אוניברסיטת גטינגן.  נושא הקולוקוויום היה "סייבר ומשפט".  ההזמנה היתה לצורך דיון לעומק בדו"ח עמותת Human Rights Alert -NGO - שנכלל בדו"ח התקופתי של מועצת זכויות האדם שלה האו"ם על ישראל.  דו"ח העמותה סוכם כך בדו"ח הסופי של האו"ם:
24. על"ה-אל"מ מדגיש את ההתדרדרות החמורה ביושרת רשויות המשפט והחוק כתוצאה מהטמעת מערכות מחשוב ממשלתיות. הוא מאשר [כך-יצ] שיש לראות את תקפותו ויושרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במקרה הטוב. 
■ הייתכן שתוצאות הבחירות לכנסת בשנים האחרונות הן "פברוקים"? "טיוטה" בלבד? "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"?  
■ הייתכן ששופטי בית המשפט העליון חותרים תחת סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו?
■ התנהלות שופטי בית המשפט העליון כיושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית אינה מאששת את אמון הציבור בהליכי הבחירות.  נהפוך הוא!

קישורים
[1] 2007-02-16 הכנסת מוחקת את הכתם של ועדת הבחירות
יו"ר הכנסת החליטה לפנות ממשכן הכנסת את ועדת הבחירות שיושבת בו שנים בעקבות דו"ח חמור של מבקר המדינה על התנהלות הוועדה. לא עזרו לראשי הוועדה מאמצי השדלנות לבטל את הגירושין. בסתר לבם הם ידעו כי במו ידיהם גרמו למשבר הזה
[2] 2019-03-08 מחשוב ועדת הבחירות המרכזית ושופטי בית המשפט העליון - אי כשירות, זילות החוק ו/או מרמה
[3] 2019-03-10 מחשוב ועדת הבחירות : שופטי בית המשפט העליון- היו"רים - פברקו פרוטוקולים, ומה עם "האלגוריתם" הסודי ל"העמסת המעטפות הכפולות"?

בקשת חופש המידע 03-2019, שהוגשה אתמול
11 למרץ, 2019

עו"ד אלעד נוה, הממונה על יישום חוק חופש המידע
ועדת הבחירות המרכזית, ירושלים
בדוא"ל:   hofeshmeida ,  eladn, בפקס: ‫‪02-5669855‬‬

הנידון:  בקשה על פי חוק חופש המידע – אישור תוצאות הבחירות הכלליות 2013, 2015  

עו"ד אלעד נוה  הנכבד,
הריני מגיש בזאת את הבקשה שלהלן. אנא אשר קבלה בדוא”ל חוזר עם הנפקת מספר בקשה כראוי.  

I. פרטי המבקש 
שם: דר’ יוסף צרניק, ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)
ת"ז:
כתובת: ת"ד 33407, ת"א 6133301
דוא"ל: joseph.zernik
פקס: 077-3179186 
אזרח: ישראל

II. המידע המבוקש
תשובות על בקשות קודמת על פי חוק חופש המידע אודות פרוטוקולים של ועדת הבחירות המרכזית העלו, שאין קיימים פרוטוקולים חתומים כראוי של ישיבות הנשיאות והמליאה, ישיבות הוועדה בהן משתתפים יושבי ראש הוועדה – שופטי בית המשפט העליון.
בהמשך למידע הנ"ל, בקשה זאת היא לקבלת העתקים של מסמכים אמתיים (אותנטיים) של ועדת הבחירות המרכזית כדלהלן:
1.  העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) חתום על ידי היו"ר אז של ועדת הבחירות המרכזית, המאשר את תוצאות הבחירות לכנסת העשרים, שנערכו ביום שלישי, 17 במרץ 2015.
2. העתק כל מסמך אמתי (אותנטי) חתום על ידי היו"ר אז של ועדת הבחירות המרכזית, המאשר את תוצאות הבחירות לכנסת התשע עשרה, שנערכו ביום שלישי, 22 בינואר 2013. 

III תשלום:
אישור תשלום האגרה בבנק הדואר מצורף -  אסמכתא 54894161-6.

‬בברכה,
דר' יוסף צרניק 
ערנות לזכויות האדם-אל"מ (ע"ר 580654598)

Sunday, March 10, 2019

2019-03-10 מחשוב ועדת הבחירות : שופטי בית המשפט העליון- היו"רים - פברקו פרוטוקולים, ומה עם "האלגוריתם" הסודי ל"העמסת המעטפות הכפולות"?

2019-03-10 מחשוב ועדת הבחירות : שופטי בית המשפט העליון - היו"רים  - פברקו פרוטוקולים במשך שנים, ומה עם "האלגוריתם" הסודי ל"העמסת המעטפות הכפולות"?
לאחר התחמקויות שנמשכו יותר משנה, התקבלו היום תשובות סופיות על שתי בקשות חופש המידע, (01-2019, ו- 10-2018), שהבהירו סופית:  במשך שנים, ועדת הבחירות המרכזית לא ניהלה פרוטוקולים חתומים כדין של הישיבות אותן מנהלים  יושבי ראש הוועדה, שופטי בית המשפט העליון - ישיבות הנשיאות והמליאה. מישיבות אלה קיימות "טיוטות" בלתי חתומות בלבד. לעומת זאת, ישיבות בוועדות משנה, כגון ועדת מכרזים, בהן שופטי בית המשפט העליון אינם משתתפים, מתנהלות על פי פרוטוקולים חתומים...
חייבים לדרוש לפני יום הבחירות תשובה נקיה ושקופה של ועדת הבחירות המרכזית על בקשה (02-2019), שדרשה לגלות את שמו של הסטטיסטיקאי שיחשב את "העמסת המעטפות הכפולות", ואת "האלגוריתם" הסודי, שעל פיו ייערך החישוב...  
אין ולא יכולה להיות סיבה ראויה להתנהלות הוועדה בשנתיים האחרונות בעניין בקשות חופש המידע. העדר שקיפות, ותשובות שקריות ומטעות על בקשות חופש המידע מערערים את אמון הציבור בוועדה.  התנהלות שופטי בית המשפט העליון כיושבי ראש הוועדה אינה מאששת את אמון הציבור - נהפוך הוא...
קראו את הפוסט השלם: https://human-rights-alert.blogspot.com/2019/03/2019-03-10.html

 
תמונות.  מנכ"לית הוועדה - עו"ד אורלי עדס: "טיוטה" של פרוטוקול הישיבה מיום 01 לנובמבר, 2015, מראה שדו"ח מבקר המדינה על היערכות הוועדה לבחירות בשנת 2015 בכלל, ועל מחשוב הוועדה בפרט, כלל ביקורת נוקבת על תפקודה של עו"ד עדס.  יו"ר הוועדה - השופט חנן מלצר: תפקוד הוועדה תחת הנהגתו, לפחות בכלל הנוגע לתשובות חופש המידע שערורייתי.  רק לאחר איומים בפעולה משפטית אפשר לקבל תשובות אמת על בקשות חופש המידע.  ראש אגף מחשוב - איש המסתורין לזר דודוביץ': היה אחראי להקמת מערכות מידע והפעלתן באופן חסר שקיפות וחסר ישרה בסיסיים.  
▪ ▪ ▪ 
תל-אביב, 10 למרץ - במשך יותר משנה נמשכים המאמצים לקבל פרוטוקולים של ועדות הנשיאות והמליאה של ועדת הבחירות המרכזית כחלק מניטור פיתוחן והפעלתן של מערכות המידע של הוועדה. ישיבות הנשיאות והמליאה מתנהלות על ידי  יושבי ראש הוועדה - שופטי בית המשפט העליון. מידע שהתקבל היום מהוועדה מבהיר סופית שבמשך שנים הוועדה לא ניהלה פרוטוקולים חתומים כדין של ישיבות קריטיות אלה:

1) בקשת חופש המידע 01-2019 - אין פרוטוקול חתום לישיבת הנשיאות מיום 01 לנובמבר 2015, בעניין הדו"ח החמור של מבקר המדינה על היערכות הוועדה לבחירות בשנת 2015
היום התקבלה מוועדת הבחירות המרכזית "טיוטה" של תשובה סופית על בקשת חופש המידע 01-2019. בקשה זאת ביקשה פרוטוקול חתום של ישיבת הנשיאות, תחת היו"ר אז אסתר חיות, מיום 01 לנובמבר, 2015. התשובה, שהתקבלה לעת עתה בדוא"ל בלבד, מבהירה סופית, שאין לוועדה פרוטוקול חתום של ישיבת הנשיאות:

...אין בידי ועדת הבחירות פרוטוקול חתום....

על פי מידע קודם, הישיבה מיום 01 לנובמבר, 2015, היא ישיבת המליאה או ישיבת נשיאות היחידה בה דנו בדו"ח החמור של מבקר המדינה על היערכות הוועדה לבחירות בשנת 2015 בכלל, ועל מחשוב הוועדה בפרט.
מתוך ה"טיוטה" הבלתי חתומה של פרוטוקול אותה ישיבה ניתן להסיק שדו"ח מבקר המדינה על היערכות הוועדה לבחירות 2015 כלל גם ביקורת אישית נוקבת על התנהלותה של מנכ"לית הוועדה, עו"ד אורלי עדס. אולם חלקים אלה לא מצאו את דרכם לדו"ח הפומבי הסופי...
וועדת הבחירות המרכזית –  "טיוטה" של פרוטוקול ישיבת נשיאות הוועדה מיום 01 לנובמבר, 2015, בעניין דו"ח מבקר המדינה על היערכות הוועדה לבחירות 2015 בכלל, ומחשוב הוועדה בפרט
https://www.scribd.com/document/401409143/ 
https://drive.google.com/open?id=1g79XLCMxJzY4HUjV1ikAAd5i_oa1nBq-  
2) בקשת חופש המידע 10-2018 - אין פרוטוקולים חתומים לישיבות הנשיאות והמליאה בין יום הבחירות 2013 לבין יום הבחירות 2015
היום התקבלה מוועדת הבחירות המרכזית גם תשובה סופית על בקשת חופש המידע 01-2019. בקשה זאת ביקשה את דפי סדר היום מתוך הפרוטוקולים של ישיבות  הנשיאות וישיבות המליאה של הוועדה, מיום הבחירות 2013 ועד יום הבחירות 2015. ישיבות אלה התנהלו על ידי היו"ר, שופט בית המשפט העליון סלים ג'ובראן. תשובה זאת אומרת בחלקה:
...אין לוועדת הבחירות פרוטוקולים חתומים כמצוין בבקשה...

תשובה על בקשת חופש המידע 02-2019 - "האלגוריתם" ו"העמסת המעטפות הכפולות" - אמורה להתקבל לפני סוף החודש
חייבים לדרוש תשובה נקיה ושקופה  - לפני יום הבחירות - על בקשת חופש המידע 02-2019, מיום 24 לפברואר, 2019. בקשה זאת דרשה לגלות את שמו של הסטטיסטיקאי שיחשב את "העמסת המעטפות הכפולות", ואת "האלגוריתם" הסודי על פיו ייערך החישוב...
בקשת חופש המידע 02-2019 אומרת בחלקה:
תשובה על בקשה קודמת על פי חוק חופש  המידע אודות מערכת "דמוקרטיה" כללה את המסמך - "מערכת "דמוקרטיה" – מחשוב וועדת הבחירות המרכזית”.  התמונה לעיל היא קטע ממסמך זה, העוסק בטיפול ב”מעטפות הכפולות” (הצבעת החיילים, משלחות דיפלומטיות בחו”ל, וכו’).בהמשך למידע שבמסמך זה, בקשה זאת היא לקבלת המידע ו/או המסמכים שלהלן בעניין "המעטפות הכפולות”: 
1. פסקה 5. אומרת: "הספק אחראי לביצוע החישוב..." המידע המבוקש הוא: שם הספק האחראי לביצוע הפעולות המתוארות במסמך זה ביחס ל"מעטפות הכפולות" בבחירות הכלליות 
2019.2. פסקה 5. אומרת: "הספק אחראי לביצוע החישוב, באמצעות סטטיסטיקאי מוסמך". המסמכים המבוקשים הם: א) העתק של כל מסמך אמתי (אותנטי) שהוגש לוועדה על ידי הספק המזוהה ב- 1., לעיל, המזהה את "הסטטיסטיקאי המוסמך" באמצעותו יתבצע החישוב ביחס ל"מעטפות הכפולות" בבחירות הכלליות 2019. ב) העתק של כל מסמך אמתי (אותנטי) המתעד את הסמכתו של הסטטיסטיקאי, שזוהה ב-2. א), לעיל.  
3. תחת "הבהרה" נאמר: “נוסחת ההעמסה תובא [ע”י הספק- יצ] לאישור הוועדה לפני ביצועה". המסמכים המבוקשים הם: א) העתק מסמך אמתי (אותנטי) חתום על ידי אדם מוסמך מטעם הספק המזוהה ב- 1., לעיל, בו הובאה הנוסחה שתשמש לביצוע החישוב בקשר ל"מעטפות הכפולות" בבחירות הכלליות 2019 לאישור הוועדה. ב)  העתק מסמך אמתי (אותנטי) חתום על ידי המוסמכים מטעם הוועדה, בו הנוסחה, שהובאה על ידי הספק לוועדה ב- א), לעיל, אושרה כדין על ידי הוועדה לפני ביצועה. 
4. העתק של כל מסמך אמתי (אותנטי), חתום על ידי עובד מדינה בעל הסמכות המתאימה, המראה על בדיקה עצמאית, כולל  וולידציה, ואישור כדין על ידי עובד מדינה של יישום במערכת "דמוקרטיה" על ידי הספק שזוהה ב-1. לעיל, של הנוסחה, שהובאה לוועדה ב א), לעיל, כפי שאושרה ב – ב) לעיל.  
"האלגוריתם" הסודי ו"העמסת המעטפות הכפולות" - סיכון ממשי להפצת "פייק ניוז" מיד לאחר תום יום הבחירות 2019
מתוך תשובות קודמות של הוועדה ניתן להסיק, שהפרסומים מטעם הוועדה ביחס לתוצאות הבחירות בשעות הראשונות שלאחר סגירת הקלפיות מבוססים על הערכות של תוצאות ההצבעה ב"מעטפות הכפולות" ולא על ספירה של ממש.  "המעטפות הכפולות" משמשות להצבעת החיילים, אנשי משלחות דיפלומטיות בחו"ל, וכו'.  על פי הערכות, הקולות ב"מעטפות הכפולות" שווים בין 5 ל-10 מנדטים:
  הערכת תוצאות ההצבעה ב"מעטפות הכפולות" מתבצעת על ידי סטטיסטיקאי, המועסק על ידי חברת קבלן, ולא על ידי עובד מדינה בוועדת הבחירות המרכזית.
  הערכת תוצאות ההצבעה ב"מעטפות הכפולות" מתבצעת על פי "אלגוריתם", שטיבו אינו ידוע לציבור עד עתה, ושאותו כתב אותו סטטיסטיקאי בלתי ידוע.
מיטב המומחים סבורים, שהסיכון החמור ביותר לישרת הבחירות הקרובות הוא בקשר לפרסום "פייק ניוז" והפצת ידיעות כוזבות במרחב הסייבר במהלך יום הבחירות וסביבו.  פרסום הערכות שגויות של ההצבעה ב"מעטפות הכפולות" כחלק מפרסום תוצאות הבחירות מיד בתום יום הבחירות, יכול להטות את התוצאות שיפורסמו במספר מנדטים.
פרסום ידיעות שגויות מסוג זה יכול לגרום להחלטות פזיזות של פוליטיקאים, במצב בו בחירות שתוארו על ידי רבים כ"גורליות", מנהלות בהפרש מנדטים זעום בין שתי המפלגות הגדולות.

דרישה לתשובות שקופות וישרות
אין ולא יכולה להיות סיבה ראויה להתנהלות הוועדה בעניין בקשות חופש המידע בשנתיים האחרונות. העדר שקיפות, ותשובות שקריות ומטעות על בקשות חופש המידע מערערים את אמון הציבור בוועדה.  התנהלות שופטי בית המשפט העליון כיושבי ראש הוועדה אינה מאששת את אמון הציבור - נהפוך הוא...


2019-03-08 מחשוב ועדת הבחירות המרכזית ושופטי בית המשפט העליון - אי כשירות, זילות החוק ו/או מרמה
במשך יותר משנה מתחמקת ועדת הבחירות המרכזית בתואנות שונות מקיום חוק חופש המידע - המצאת העתקים אמתיים של פרוטוקולים של ישיבות בהשתתפות יושבי הראש - שופטי בית המשפט העליון. אתמול נשלחה התראה לפני נקיטת צעדים משפטיים נגד השופט חנן מלצר, יו"ר הוועדה. היום (שישי) שלחה סוף סוף כביכול ועדת הבחירות המרכזית העתק של הפרוטוקול היחידי של ישיבה בהשתתפות היו"ר (אז - השופטת אסתר חיות), שדנה בענייני מחשוב הוועדה בעקבות דו"ח מבקר המדינה לאחר בחירות 2015. 
הדו"ח כלל ממצאים חמורים ביחס למחשוב הוועדה.
אולם למרות שהבקשה היתה במפורש להעתק של פרוטוקול אמתי, חתום, המסמך שנשלח היום הוא מסמך בלתי חתום.  הסברים אפשריים הם: * וועדת הבחירות המרכזית, בראשות שופט בית המשפט העליון ובהנהלת עורכי דין בכירים בשירות המדינה אינה כשירה בכל הנוגע להבנת החוק וקיומו, * הוועדה עוסקת בזילות החוק, ו/או * הוועדה אינה מנהלת פרוטקולים חתומים לישיבות הנשיאות והמליאה, והתעלולים נועדו להסתיר עובדה זאת במרמה. 

האפשרות האחרונה דומה להתנהלות שופטי בית המשפט העליון לגבי פרוטוקולים של ישיבות בית המשפט העליון עצמו.
לאחר קבלת העתק הפרוטוקול הבלתי חתום, נשלחה היום התראה חוזרת לשופט חנן מלצר, בדרישה לקבלת העתק של מסמך אמתי (אותנטי), חתום של פרוטוקול ישיבת הנשיאות מיום 01 לנובמבר 2015.
דוחות מבקר המדינה, וכן סדרת תשובות  של הוועדה - שקריות ומטעות - על פי חופש המידע תיעדו כשלים בלתי נתפסים בתקינותן, אמינותן, ואבטחתן של מערכות המידע של הוועדה: * הוועדה מסרה תחילה שהשב"כ בדק ואישור את מערכות המידע. אולם לאחר שהשב"כ הכחיש זאת מכל וכל - הוועדה מסרה שאין ברשותה אישור בדיקה על ידי עובד מדינה כנדרש. * הוועדה מסרה שאין ברשותה אישור על עמידה בתקן הנדרש בחוק לאבטחת מערכות מידע של ארגונים. * בתשובה על בקשה בדבר סמכויות והרשאות להעלאת מידע על תוצאות הבחירות לאתר הוועדה - הוועדה מסרה תחילה תשובה כוזבת, שניסתה ליצור מיצג שווא של תהליך אוטומטי ללא מגע יד אדם. לאחר שהוצגו לוועדה נתונים כוזבים באתר הוועדה - הוועדה מסרה שמישהו העלה את הקובץ הלא נכון... * על פי תשובות הוועדה, ניהול פיתוחן, הטמעתן והפעלתן של מערכות המידע נתון תחת סמכותו של מר לזר דודוביץ', אולם הוועדה לא מצאה מסמך המתעד את מינויו כדין ואת תפקידו...
"הפרוטוקול" כביכול, שהתקבל היום, אינו כולל כל דיון משמעותי בממצאי דוח המבקר בעניין מחשוב הוועדה... וגם הדיון בממצאי המבקר בכללם מצטיין בשטחיות יתירה.
תשובות חופש המידע של הוועדה מעלות חשש חמור לגבי ישרתם של בכירים בוועדה, כולל מנכ"לית הוועדה - עו"ד אורלי עדס, היועץ המשפטי - עו"ד דין לבנה, וממונה חופש המידע - אלעד נווה. תפקודם של יושבי ראש הוועדה - שופטי בית המשפט העליון - אינו מעורר אמון בתפקוד הוועדה, נהפוך הוא...
 
תל-אביב, 08 למרץ - התראה חוזרת לפני נקיטת פעולה משפטית (העתקה להלן) נשלחה הערב ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר. העתק ההתראה נשלח למשנה ליועמ"ש (ציבורי-חוקתי) רז נזרי.
ועדת הבחירות המרכזית מתחמקת במשך יותר משנה ממתן העתקים של פרוטוקולים חתומים של ישיבות בהן השתתפו יושבי הראש - שופטי בית המשפט העליון
ההתראות לשופט חנן מלצר נובעות מסירוב הוועדה לקיים את חוק חופש המידע בעניין קבלת העתק של מסמך אמתי (אותנטי), חתום של פרוטוקול נשיאות הוועדה מיום 01 לנובמבר, 2015. ישיבה זאת דנה בטיוטת דו"ח מבקר המדינה על התנהלות הוועדה בבחירות בשנת 2015. 


המסמך שהתקבל היום עוסק רובו ככולו בענייני תקצוב. ההתייחסות לענייני מחשוב הוועדה במסמך שהתקבל היום היא בעמודים 20-24, היא בעצם רק בעניין תקצוב המחשוב.  

ההתייחסות בישיבת נשיאות וועדת הבחירות המרכזית בראשות השופטת אסתר חיות לטיוטת דו"ח מבקר המדינה על הערכות הוועדה בבחירות 2015 מפליאה בשטחיותה.מחשוב ועדת הבחירות המרכזית: סדרת תשובות שקריות ומטעות על בקשות חופש המידע 
התשובה השקרית והמטעה על בקשת חופש המידע, שהתקבלה היום, אינה יוצאת דופן. נהפוך הוא - תשובות הוועדה על סדרת בקשות חופש המידע בעניין מחשוב הוועדה היו שקריות ומעטות באופן עקבי:
* הוועדה מסרה תחילה שהשב"כ בדק ואישור את מערכות המידע. אולם לאחר שהשב"כ הכחיש זאת מכל וכל - הוועדה מסרה שאין ברשותה אישור בדיקה על ידי עובד מדינה כנדרש. 
* הוועדה מסרה שאין ברשותה אישור על עמידה בתקן הנדרש בחוק לאבטחת מערכות מידע של ארגונים. 
* בתשובה על בקשה בדבר סמכויות והרשאות להעלאת מידע על תוצאות הבחירות לאתר הוועדה - הוועדה מסרה תחילה תשובה כוזבת, שניסתה ליצור מיצג שווא של תהליך אוטומטי ללא מגע יד אדם. לאחר שהוצגו לוועדה נתונים כוזבים באתר הוועדה - הוועדה מסרה שמישהו העלה את הקובץ הלא נכון... 
* על פי תשובות הוועדה, ניהול פיתוחן, הטמעתן והפעלתן של מערכות המידע נתון תחת סמכותו של מר לזר דודוביץ', אולם הוועדה לא מצאה מסמך המתעד את מינויו כדין ואת תפקידו... 
פירוט נוסף על תשובות קודמות של הוועדה על בקשות חופש המידע:
ועדת הבחירות המרכזית והיו"ר חנן מלצר - חששות חמורים לגבי ישרת הוועדהhttps://human-rights-alert.blogspot.com/2019/01/2019-01-02.html
מחשוב ועדת הבחירות: יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר"ירד לשורש הבעיה"? או לא..
בנובמבר 2018, לאחר פרסומים חוזרים בפרסומת, שהעלו ספקות לגבי הערכות הוועדה בעניין המחשוב, התפרסם מאמר (שנחזה כפרופגנדה) מאת העיתונאי בן כספית.  כספית כתב שיו"ר הוועדה, השופט חנן מלצר "ירד לשורש הבעיה... ויזם הקמת מערך הגנה רב-שכבתי"...
אולם בתשובה על בקשת חופש המידע למסמך כלשהו המתעד יזמה כזאת של השופט מלצר, הוועדה הכחישה את העניין מכל וכל, וטענה שאין לאיש בוועדה כל קשר לפרסום של כספית...

שקיפות היא הבסיס לאמון הציבור בוועדה
התנהלות וועדת הבחירות המרכזית מצביעה ללא כל ספק על כשל ברור מרכזי - סירוב להכיר בעובדה ששקיפות היא הבסיס לאמון הציבור בוועדה.  יתרה מזאת, סירוב לקיים את הוראות חוק חופש המידע, ומתן תשובות שקריות ומטעות על בקשות חופש המידע מערערים את אמון הציבור בוועדה.  תפקוד שופטי בית המשפט העליון כיושבי ראש הוועדה אינו תורם לאמון הציבור בוועדה, נהפוך הוא...


להלן העתק ההתראה החוזרת שנשלחה היום לשופט חנן מלצר08 למרץ,  2019

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית חנן מלצר
ועדת הבחירות המרכזית, ירושלים
בפקס: 02-5669855; בדוא"ל:,vadatb@knesset.gov.il 

עו"ד אלעד נוה, הממונה על יישום חוק חופש המידע
ועדת הבחירות המרכזית, ירושלים
בדוא"ל:   hofeshmeida@ ,  eladn@l

הנידון: בקשת חופש המידע (01-2019) - פרוטוקול ישיבת נשיאות הוועדה מיום 01 לנובמבר, 2015 – התראה לפני נקיטת פעולה משפטית 
סימוכין: בקשת חופש המידע (01-2019) לוועדת הבחירות המרכזית מיום 02 לינואר, 2019;
חילופי דוא"ל, כולל תמסורת מיום 28 לפברואר, 2019 מאת עו"ד אלעד נוה;
התראה לפני נקיטת פעולה משפטית מיום 07 למרץ, 2019;
מכתבכם היום, 08 למרץ, 2019, סימוכין ‫‪1259119‬‬ והצרופה לו – פרוטוקולים ‫‪04017115‬‬.

לכבוד יו"ר ועדת הבחירות המרכזית חנן מלצר, וממונה חופש המידע אלעד נוה,
אתמול, 07 למרץ, 2019, שלחנו את ההתראה שבנידון.
היום, 08 למרץ, 2019, קיבלנו את מכתבכם, שבסימוכין. מכתבכם זה מציין בפירוש, שהבקשה שבנידון היתה ל"העתק מסמך אמתי (אותנטי) חתום של פרוטוקול ישיבת נשיאות הוועדה מיום 01 לנובמבר, 2015”.  אולם הצרופה למכתבכם מהיום היא מסמך בלתי חתום.  לפיכך,  מכתבכם מהיום אינו תשובה ראויה והולמת לבקשת חופש המידע שבנידון.
הרינו חוזרים ומבקשים בזאת תשובה ראויה והולמת לגופה של בקשת חופש המידע שבנידון: העתק מסמך הפרוטוקול האותנטי, החתום, כמבוקש, או הודעה על פי סעיף 8(3) לחוק חופש המידע -  שלא ניתן לאתר את המסמך המבוקש, או שאינו מצוי ברשותכם.  
באם לא תתקבל תשובה ראויה והולמת לגופה של הבקשה שבנידון תוך 7 ימים מיום ההתראה, לא תיוותר בידי העמותה ברירה, אלא לנקוט בכל הצעדים החוקיים העומדים לה בעניין שבנידון. 
בברכה,
_____________
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם – אל"מ (ע"ר)

העתק: עו"ד רז נזרי, משנה ליועמ"ש (חוקתי-ציבורי) 
בפקס: 02-6467001